Så här öppnar du filer som är enbart online på macOS

Dropbox utökar lanseringen av fullt stöd för macOS 12.5 och senare. Uppdateringen åtgärdar problem relaterade till att öppna filer som är enbart online i program från tredje part för användare på macOS 12.5 och senare. 

När du är kvalificerad visas ett meddelande vid Dropbox-ikonen i menyfältet. Som en alternativ lösning kan användare på dessa versioner av macOS öppna filer som är enbart online direkt i Finder.

Hur man öppnar filer när de är enbart online

Obs! Filer som är enbart online på macOS 12.3 och senare visas som noll byte stora.

Så här öppnar du filer som är enbart online:

Obs! Filer som enbart är online har en molnikon bredvid sig.

  1. Öppna Dropbox-mappen i Finder.
  2. Dubbelklicka på filen du vill öppna.
  3. Filen kommer att laddas ner i Dropbox-mappen och öppnas i standardprogrammet.

Så här gör du en fil som är enbart online tillgänglig för att öppnas i tredjepartsprogram:

  1. Öppna Dropbox-mappen i Finder.
  2. Högerklicka på filen du vill göra tillgänglig.
  3. Klicka på Gör tillgänglig offline.
  4. Filen laddas ner direkt till Dropbox-mappen.

Obs! När filen som är enbart online har laddats ner ändras filens ikon till en grön bock.

Den nerladdade filen kan sedan öppnas via alla tredjepartsprogram.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!