Förväntade ändringar i Dropbox för macOS

Dropbox för macOS använder Apples uppdaterade File Provider API för en smidigare upplevelse. Läs mer om vad du kan förvänta dig av den här upplevelsen.

Nedan finns ytterligare information om de ändringar du kan förvänta dig när du använder Dropbox för macOS. I takt med att Dropbox support för macOS fortsätter att utvecklas och förbättras kommer de att uppdateras regelbundet.

Obs! Enheten måste köra macOS 12.5 eller senare för att använda Dropbox för macOS. Vi rekommenderar starkt att du använder macOS 13 eller senare.

Uppdateringar Ytterligare information
Att ändra platsen för Dropbox-mappen stöds inte längre av macOS.
 • Din Dropbox-mapp flyttas till ~/Library/CloudStorage.
 • Filer som tidigare var länkade i vissa tredjepartsprogram måste länkas igen på grund av att Dropbox-mappen har ändrat plats.
 • Att lagra Dropbox-mappen på en extern enhet stöds inte längre av macOS.
 • Dropbox-mappen i Finder finns nu under Platser istället för Favoriter.
 • Enskilda mappar kan flyttas från Dropbox-mappen till Favoriter för snabb åtkomst.
En del tredjepartsprogram måste ges behörighet för att få åtkomst till dina Dropbox-filer och mappar.
 • En del tredjepartsprogram använder inte den inbyggda dialogrutan för macOS när du öppnar eller sparar en fil eller mapp. Exempelvis åtkomst till en fil via ett terminalkommando.
 • Om du försöker få direkt åtkomst till en Dropbox-fil eller mapp via något av dessa program måste du tillåta åtkomst
Ett nytt filformat som kallas platt paket stöds av Dropbox för macOS.
 • Paketfiler visas som vanliga filer men är i själva verket paket som innehåller andra filtyper.
  • Exempel på paketfiler är .pages, .numbers, och .key.
 • Det här nya formatet kommer att ha samma funktionalitet som tidigare paketfiler.
 • Befintliga paket uppdateras till det nya formatet nästa gång de ändras och synkas.
 • Platta paket är endast tillgängliga på enheter som kör Dropbox för macOS.
 • Dropbox Transfer stöder för närvarande inte platta paket.
Du kan inte hitta allt innehåll i Dropbox-mappen genom att söka i Finder.
 • Om du söker i Finder hittar du bara filer eller mappar som enbart finns online och som du tidigare har använt på din enhet som kör Dropbox för macOS.
  • Bara filnamn kommer att visas i sökresultaten, inte filinnehållet.
  • Det här påverkar också funktioner som är beroende av att söka igenom Finder. Till exempel smarta mappar.
 • Sökning med Spotlight påverkas inte.
Åtgärder som innefattar ett stort antal filer kan ta längre tid än vanligt att slutföra.
Vissa filtyper kanske inte synkas på macOS 12.
 • Filer eller mappar kanske inte synkas om deras namn innehåller ett byteordningsmärke (BOM).
 • Filer eller mappar kanske inte synkas om namnet börjar med ett mellanslag följt av en enda siffra.
 • De här problem är åtgärdade i macOS 13 eller senare.
LAN-synk stöds för närvarande inte i Dropbox för macOS.
En del filer eller mappar med väldigt långa namn eller som finns i djupt staplade mappstrukturer synkas inte.
 • Teckenbegränsningen för ett fil- eller mappnamn beror på hela sökvägen.
 • Teckenbegränsningen för sökvägen är 1 024 tecken.
En del filtyper kanske inte synkas medan ett program aktivt redigerar dem.
 • I macOS 13 syns dessa filer tydligt i fönstret Visa synkroniseringsproblem i Dropbox-klienten.
  • Återuppta synkningen genom att stänga programmen som aktivt redigerar dessa filer.

 

Synkningen kan sakta ner när datorn försöker spara energi.
 • När din Mac har lågt batteri, inte är ansluten eller körs varm reglerar Dropbox synkningen för att spara energi.
  • Dropbox kan synka långsammare än i tidigare versioner av macOS under dessa omständigheter.
En del filtyper stöds inte i Dropbox för macOS.
En del nerladdade filer visas inte som att de upptar diskutrymme.
 • Om du öppnar en fil som enbart finns online från Dropbox-klienten laddas en fil ner till datorn, men macOS tar inte med dessa filer när du beräknar använt diskutrymme.
En del nyligen tillagda filer finns som standard enbart online.
 • Filer som läggs till i ditt Dropbox-konto från en annan enhet eller som delas av en annan användare blir som standard enbart online.
AirDrop fungerar inte om Dropbox Backup är aktiverat.
 • Detta är ett känt problem som Dropbox-tekniker arbetar på att lösa.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!