Förväntade ändringar i Dropbox för macOS i File Provider

Uppdaterat Jan 16, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en uppdatering som finns tillgänglig för alla Dropbox-planer. 

Dropbox för macOS i File Provider är vår senaste uppdatering som använder Apples uppdaterade File Provider-API för att djupare integrera med macOS och åtgärda problem relaterade till att öppna filer som är enbart online i program från tredje part. Den här uppdaterade upplevelsen kommer också med några ändringar som krävs av API:t som beskrivs nedan.

Enheten måste köra macOS 12.5 eller senare för att använda den senaste versionen av Dropbox för macOS i File Provider. Vi rekommenderar starkt att du använder macOS 13.

Läs om hur du tar reda på om du är berättigad till den här uppdateringen.

highlighter icon

Obs! Vi rekommenderar att du väljer den senaste versionen av Dropbox för macOS i File Provider, men denna överföring krävs inte för att du ska kunna fortsätta använda Dropbox.

Följande diagram beskriver de ändringar du kan förvänta dig när du använder Dropbox för macOS i File Provider. Vi kommer att fortsätta att uppdatera den här listan när vi arbetar för att förbättra Dropbox för macOS-upplevelsen.

Ändringar som införts av File Provider-API

Ändringarna nedan är inställda krav för File Provider API och kontrolleras av macOS.

Uppdateringar Ytterligare information
Synkningsikoner har ändrats så att de matchar uppdaterade macOS-ikoner.
Synkningsprestandan regleras nu av macOS.
 • Synkningsprestandan kan sakta ner för att bevara batteriets livslängd när datorn har lågt batteri, inte är ansluten eller körs varm.
Att ändra platsen för Dropbox-mappen stöds inte av Dropbox för macOS i File Provider.
 • Din Dropbox-mapp flyttas till ~/Library/CloudStorage.
 • Filer som tidigare var länkade i vissa tredjepartsprogram måste länkas igen på grund av att Dropbox-mappen har ändrat plats.
 • Dropbox-mappen i Finder finns nu under Platser istället för Favoriter.
 • Enskilda mappar kan flyttas från Dropbox-mappen till Favoriter för snabb åtkomst.
 • Kunder med externa enheter överförs inte till den uppdaterade Dropbox för macOS i File Provider-upplevelsen. Läs mer om Dropbox för macOS i File Provider och externa enheter.
Att visa Dropbox i Finders verktygsfältet stöds inte av Dropbox för macOS i File Provider.
Paket beter sig nu som vanliga filer istället för mappar.
 • Nya macOS-paket visas som vanliga filer men är i själva verket paket som innehåller andra filtyper.
  • Exempel på macOS-paket är .pages, .numbers och .key.
 • Det här nya formatet kommer att ha samma funktionalitet som tidigare paketfiler.
 • Befintliga paket uppdateras till det nya formatet nästa gång de ändras och synkas.
 • Nya macOS-paket är endast tillgängliga på enheter som kör Dropbox för macOS i File Provider.
En del filtyper stöds inte i Dropbox för macOS i File Provider.
Dropbox-filer eller mappar som inte tidigare ställts in på Gör tillgänglig offline kan automatiskt ställas in på enbart online när hårddisken har ont om lagringsutrymme.
 • Så här ställer du in specifika filer eller mappar till Gör tillgänglig offline:
  • Markera alla filer eller mappar som du vill använda det här alternativet på, högerklicka och välj Gör tillgänglig offline, eller 
 • Så här gör du hela Dropbox-mappen tillgänglig offline:
  • Gå till Dropbox-mappen i ~/Library/CloudStorage, högerklicka och välj Gör tillgänglig offline.
En del nerladdade filer visas inte som att de upptar diskutrymme.
 • Om du öppnar en fil som enbart finns online från Dropbox-klienten laddas en fil ner till datorn, men macOS tar inte med dessa filer när du beräknar använt diskutrymme.
  • Filer som inte uttryckligen markerats som tillgängliga offline kommer endast att automatiskt göras enbart online om hårddisken har ont om lagringsutrymme.
  • Du kan förhindra den här inställningen genom att markera filer som tillgängliga offline. Använt lagringsutrymme visas sedan korrekt.

Kända begränsningar

Vi arbetar aktivt för att hantera kundernas feedback. Denna lista kommer att revideras regelbundet när uppdateringar görs av både File Provider-API och Dropbox för macOS i File Provider.

Uppdateringar Ytterligare information
Dropbox Transfer stöder inte nya macOS-paket.
Åtgärder som innefattar ett stort antal filer kan ta längre tid än vanligt att slutföra.
 • Det kan ta längre tid att synka eller uppdatera ett Dropbox-konto med över 300 000 filer än i tidigare versioner.
  • Med selektiv synkning kan överföringen påskyndas genom att minska antalet filer som du har lagrat på hårddisken.
Vissa filtyper kanske inte synkas på macOS 12.
 • Filer eller mappar kanske inte synkas om deras namn innehåller ett byteordningsmärke (BOM).
 • Filer eller mappar kanske inte synkas om namnet börjar med ett mellanslag följt av en enda siffra.
 • Problemen ovan hanteras på macOS 13 och senare.
Om du använder flera versioner av Dropbox-klienten på din enhet kan det orsaka problem med synkningen.
Dropbox-klienten kan ta längre tid att synka eller fastna i synkning efter uppdatering till macOS 14.
 • En del användare upplever en engångssynkning som kan ta timmar att slutföra när de uppdaterar till macOS 14.0 
  • Du kan se ett meddelande om ”synkningen har fastnat”.
  • Det här är ett känt problem som Dropbox inte har kontroll över.
  • För närvarande ser vi att detta bara påverkar användare som hade File Provider någon gång när de hade macOS 12.5–13.2 och nu har uppdaterat till macOS 14.0.
  • Att starta om datorn kan lösa detta problem.
  • Om du fortfarande har problem ett par timmar efter omstarten kontaktar du Dropbox support för att få hjälp.
LAN-synk stöds för närvarande inte.
En del filer eller mappar med väldigt långa namn eller som finns i djupt staplade mappstrukturer synkas inte.
 • Teckenbegränsningen för ett fil- eller mappnamn beror på hela sökvägen.
 • Nuvarande teckenbegränsning för sökvägen är 8 096 tecken.
En del filtyper kanske inte synkas medan ett program aktivt redigerar dem.
 • I macOS 13 syns dessa filer tydligt i fönstret Visa synkroniseringsproblem i Dropbox-klienten.
  • Återuppta synkningen genom att stänga programmen som aktivt redigerar dessa filer.
AirDrop fungerar inte om Dropbox Backup är aktiverat.
 • Detta är ett känt problem som Dropbox-tekniker arbetar på att lösa.
Att köra säkerhetstillägget för CrowdStrike Falcon Endpoint och Dropbox samtidigt kan orsaka systemfel. 
 • Om du kör säkerhetstillägget för CrowdStrike Falcon Endpoint på macOS 13.2 eller tidigare överför vi dig inte till den uppdaterade Dropbox för macOS just nu.
  • Det här problemet är hanterat på macOS 13.3 eller senare.
Safari kan inte öppna .html- eller .css-filer utan behörigheten Full diskåtkomst.
 • Om en .html- eller .css-fil öppnas från Dropbox kan det resultera i ett fel i Safari.
 • Om du vill fortsätta använda Safari:
  • Klicka på Apple-logon längst upp till vänster på skärmen.
  • Öppna Systeminställningar.
  • Klicka på Sekretess och säkerhet.
  • Klicka på Full diskåtkomst.
  • Klicka på ”+” (plustecken)
  • Välj Safari.
  • Klicka på Öppna.
Dropbox Vault kan inte öppna filer eller mappar från Dropbox-klienten.
 • Du kommer inte att kunna komma åt filer och mappar som lagras i Dropbox Vault på Dropbox-klienten.
  • Du kan fortfarande komma åt dina Vault-filer på webben.
Kopplade Dropbox-konton kan inte ha olika upplevelser på samma enhet.
 • Om du har två Dropbox-konton kopplade på en enhet måste båda kontona uppfylla behörighetskraven för att kunna överföras till Dropbox för macOS på File Provider på den enheten. 
  • Om båda kontona är kvalificerade kommer båda kontona att uppdateras när Dropbox-klienten startas efter du har valt att gå över till Dropbox för macOS i File Provider. 
  • Om ett konto inte är behörigt kommer båda kontona att ha kvar den äldre Dropbox för macOS-upplevelsen.
 • Om du har två länkade konton men bara ett är inloggat på Dropbox-appen på din enhet kan du överföra det kontot om det är kvalificerat.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp