Przewidywane zmiany w Dropbox dla systemu macOS z rozszerzeniem File Provider

Zaktualizowano Jan 17, 2024
person icon

W tym artykule opisano aktualizację, która jest dostępna dla wszystkich taryf Dropbox. 

Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider to najnowsza aktualizacja, która wykorzystuje zaktualizowany interfejs API File Provider firmy Apple aby zwiększyć integrację z systemem macOS i naprawić problemy związane z otwieraniem plików tylko online w aplikacjach innych firm. Zaktualizowane środowisko wprowadza również pewne zmiany wymagane przez interfejs API, które zostały przedstawione poniżej.

Aby korzystać z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider, należy zaktualizować system macOS urządzenia do wersji 12.5 lub nowszej. Zalecamy jednak korzystanie z wersji 13.

Dowiedz się, jak sprawdzić, czy kwalifikujesz się do tej aktualizacji.

highlighter icon

Uwaga: choć zalecamy przejście na najnowszą wersję Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider, ta migracja nie jest wymagana do dalszego korzystania z Dropbox.

Poniższe zestawienia przedstawiają zmiany, których możesz się spodziewać, korzystając z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider. Będziemy nadal aktualizować tę listę wraz z ulepszaniem środowiska Dropbox dla macOS.

Zmiany wprowadzone przez interfejs API File Provider

Poniższe zmiany stanowią wymagania interfejsu API File Provider i są kontrolowane przez macOS.

Aktualizacje Dodatkowe informacje
Ikony synchronizacji zostały dopasowane do zaktualizowanych ikon systemu macOS.
Wydajność synchronizacji jest teraz regulowana przez macOS.
 • W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, gdy komputer nie jest podłączony do zasilania lub przegrzewa się, wydajność synchronizacji może ulec obniżeniu, aby wydłużyć żywotność baterii.
Zmiana lokalizacji folderu Dropbox nie jest obsługiwana przez Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider.
 • Twój folder Dropbox zostanie przeniesiony do ~/Library/CloudStorage.
 • Ze względu na zmianę lokalizacji folderu Dropbox pliki, które były wcześniej połączone z niektórymi aplikacjami innych firm, będą wymagać ponownego połączenia.
 • Twój folder Dropbox w Finderze będzie się teraz znajdował w obszarze Lokalizacje, a nie w obszarze Ulubione.
 • Poszczególne foldery można przenosić z folderu Dropbox do obszaru Ulubione, aby mieć do nich szybki dostęp.
 • Klienci z dyskami zewnętrznymi nie zostaną przeniesieni do zaktualizowanego środowiska Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider. Więcej informacji o Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider i dyskach zewnętrznych.
Wyświetlanie Dropbox na pasku narzędzi Findera nie jest obsługiwane przez Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider.
Pakiety zachowują się teraz jak zwykłe pliki, a nie katalogi.
 • Nowe pakiety macOS są widoczne jako zwykłe pliki, ale w rzeczywistości są pakietami zawierającymi inne typy plików.
  • Przykładami plików pakietów macOS są pliki .pages, .numbers i .key.
 • Ten nowy format będzie miał taką samą funkcjonalność jak wcześniejsze pliki pakietów.
 • Istniejące pakiety zostaną zaktualizowane do nowego formatu przy następnej zmianie i synchronizacji.
 • Dostęp do nowych pakietów macOS można uzyskać tylko na urządzeniach z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider.
Niektóre typy plików nie są obsługiwane w Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider.
Pliki lub foldery Dropbox, które nie były wcześniej ustawione jako Udostępnij offline, mogą zostać automatycznie ustawione jako dostępne tylko online, gdy zabraknie miejsca na dysku.
 • Aby ustawić określone pliki lub foldery jako Udostępnij offline:
  • Wybierz wszystkie pliki lub foldery, do których chcesz zastosować tę opcję, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Udostępnij offline.
 • Aby udostępnić cały folder Dropbox offline:
  • Przejdź do folderu Dropbox w ~/Library/CloudStorage, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Udostępnij offline.
Niektóre pobrane pliki nie będą wyświetlane jako zajmujące miejsce na dysku.
 • Otwarcie pliku dostępnego tylko online w aplikacji komputerowej Dropbox powoduje pobranie pliku na komputer, ale system macOS nie uwzględni tych plików podczas obliczania zajętego miejsca na dysku.
  • Pliki, które nie zostały wyraźnie oznaczone jako dostępne offline, zostaną automatycznie udostępnione tylko online, jeśli na dysku twardym zabraknie miejsca.
  • Oznaczenie plików jako dostępnych offline zapobiegnie temu procesowi. Zajęte miejsce na dysku będzie wtedy wyświetlane dokładnie.

Znane ograniczenia

Aktywnie pracujemy nad uwzględnieniem opinii klientów. Ta lista będzie regularnie weryfikowana w miarę wprowadzania aktualizacji zarówno w interfejsie API File Provider, jak i w Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider.

Aktualizacje Dodatkowe informacje
Dropbox Transfer nie obsługuje nowych pakietów macOS.
Działania obejmujące dużą liczbę plików mogą trwać dłużej niż zwykle.
Niektóre typy plików mogą nie być synchronizowane w systemie macOS 12.
 • Pliki lub foldery mogą nie być synchronizowane, jeśli ich nazwa zawiera znacznik kolejności bajtów (BOM).
 • Pliki lub foldery mogą nie być synchronizowane, jeśli ich nazwa zaczyna się od spacji, po której następuje pojedyncza cyfra.
 • Powyższe problemy zostały rozwiązane w systemie macOS 13 i nowszych.
Korzystanie z wielu wersji aplikacji komputerowej Dropbox na urządzeniu może powodować problemy z synchronizacją.
Po aktualizacji do systemu macOS 14 synchronizacja aplikacji komputerowej Dropbox może trwać dłużej lub może się zostać zablokowana.
 • Niektórzy użytkownicy po aktualizacji do macOS 14.0 widzą jednorazową ponowną synchronizację, która może potrwać kilka godzin. 
  • Możesz zobaczyć powiadomienie o „zablokowaniu synchronizacji”.
  • Jest to znany problem poza kontrolą Dropbox.
  • Stwierdzono, że dotyczy to tylko użytkowników, którzy w pewnym momencie korzystali z interfejsu File Provider w systemie macOS 12.5-13.2, a teraz zaktualizowali system do macOS 14.0.
  • Ponowne uruchomienie komputera może rozwiązać ten problem.
  • Jeśli problem nadal występuje kilka godzin po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox, aby go rozwiązać.
Synchronizacja przez sieć lokalną nie jest obecnie obsługiwana.
Niektóre pliki lub foldery o bardzo długich nazwach lub znajdujące się w głęboko zagnieżdżonych strukturach folderów nie będą synchronizowane.
 • Limit długości nazwy pliku lub folderu będzie uzależniony od całej ścieżki.
 • Obecny limit długości ścieżki wynosi 8096 znaków.
Niektóre typy plików mogą nie być synchronizowane, gdy aplikacja aktywnie je edytuje.
 • W systemie macOS 13 pliki te będą wyraźnie oznaczone w oknie Wyświetl problemy z synchronizacją w aplikacji komputerowej Dropbox.
  • Aby wznowić synchronizację, zamknij aplikacje, które aktywnie edytują te pliki.
AirDrop nie będzie działać, jeśli włączono Dropbox Backup.
 • Jest to znany problem, nad którego rozwiązaniem pracują inżynierowie Dropbox.
Jednoczesne uruchomienie rozszerzenia CrowdStrike Falcon Endpoint Security i Dropbox może spowodować błędy systemowe. 
 • Jeśli używasz rozszerzenia CrowdStrike Falcon Endpoint Security w systemie macOS 13.2 lub wcześniejszym, migracja do zaktualizowanej wersji Dropbox dla macOS nie zostanie obecnie przeprowadzona.
  • Ten problem został rozwiązany w systemach macOS 13.3 lub nowszych.
Przeglądarka Safari nie może otworzyć plików .html lub .css bez uprawnień pełnego dostępu do dysku.
 • Otwieranie pliku .html lub .css w Dropbox może spowodować błąd w Safari.
 • Jeśli chcesz nadal korzystać z Safari:
  • Kliknij logo Apple w lewym górnym rogu ekranu.
  • Otwórz Ustawienia systemowe.
  • Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo.
  • Kliknij Pełny dostęp do dysku.
  • Kliknij „+” (znak plus).
  • Wybierz Safari.
  • Kliknij Otwórz.
Dropbox Vault nie może otwierać plików ani folderów z aplikacji komputerowej Dropbox.
 • Nie będziesz mieć dostępu do plików i folderów przechowywanych w Dropbox Vault w aplikacji komputerowej Dropbox.
  • Nadal można uzyskać dostęp do plików obszaru Vault w przeglądarce.
Połączone konta Dropbox nie mogą znajdować się w różnych środowiskach na tym samym urządzeniu.
 • W przypadku dwóch połączonych kont Dropbox na danym urządzeniu, oba konta muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne migracji do Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider na tym urządzeniu. 
  • W przypadku kwalifikacji obu kont, po wybraniu migracji do Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider, oba konta zostaną zaktualizowane przy uruchomieniu aplikacji komputerowej Dropbox. 
  • Jeśli jedno z kont jest nieodpowiednie, oba konta pozostaną przy starszej wersji Dropbox dla macOS.
 • W przypadku dwóch połączonych kont, z których tylko jedno jest zalogowane do aplikacji Dropbox na urządzeniu, możesz migrować to konto, jeśli się kwalifikuje.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności