Ikony synchronizacji w Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider

Zaktualizowano Sep 14, 2023
highlight icon

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników korzystających z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider. Jeśli nie zaktualizowano Dropbox do tej wersji, ikony mogą wyglądać nieco inaczej.

highlight icon

Uwaga: aby korzystać z najnowszej wersji Dropbox dla systemu macOS z rozszerzeniem File Provider, należy zaktualizować macOS do wersji 12.5 lub nowszej. Zalecamy jednak korzystanie z wersji 13.0 lub nowszej.

Istnieją dwa miejsca, w których mogą się pojawiać ikony synchronizacji: 

Ikony synchronizacji w folderze Dropbox

Aby zobaczyć stan synchronizacji konkretnego pliku lub folderu:

  1. Otwórz folder Dropbox w Finderze.
  2. Znajdź plik lub folder, który chcesz sprawdzić.
    • Uwaga: aby znaleźć dany plik lub folder, możesz użyć paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
  3. Spójrz na ikonę synchronizacji obok pliku lub folderu.

 

Zielona ikona z haczykiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne offline

Jednolite zielone kółko ze znakiem zaznaczenia oznacza plik lub folder, który jest zsynchronizowany i dostępny offline. Zobaczysz tę ikonę po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku lub folderu i wybraniu Udostępnij offline.

„Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. „Dostępny offline” oznacza, że plik lub folder jest dostępny bez połączenia z Internetem.

W przypadku folderów ta ikona oznacza, że wszystkie pliki w folderze są dostępne offline.

Mimo że ten plik lub folder jest przechowywany na urządzeniu, można ograniczyć jego dostępność tylko do trybu online, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako tylko online.

Uwaga: pliki i foldery, które są dostępne offline, nie zostaną automatycznie zmienione na tylko online, niezależnie od dostępnego miejsca na dysku.
 

 

 

Ikona chmury ze strzałką w dół pośrodku

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko online

Ikona chmury ze strzałką w dół oznacza, że plik lub folder jest zsynchronizowany i dostępny tylko online, dopóki nie zostanie otwarty. „Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. „Tylko online” oznacza, że aby otworzyć ten plik lub folder, musisz mieć połączenie z Internetem. Po otwarciu ten plik lub folder będzie dostępny w aplikacji komputerowej do otwarcia w dowolnym momencie.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze znajduje się co najmniej jeden plik tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki „dostępne” lub „dostępne offline”.

Foldery z ikoną „Tylko online” i „Dostępny offline” będą zawierać co najmniej jeden plik tylko online, ale wszystkie nowo dodane pliki będą domyślnie dostępne w trybie offline.

Plik lub folder tylko online można udostępnić, klikając ikonę „Tylko online”.
 


Ikona chmury

 

Synchronizacja

Chmura oznacza, że plik lub folder znajduje się w kolejce do synchronizacji, ale jego przesyłanie na serwer jeszcze się nie rozpoczęło. Po rozpoczęciu synchronizacji ikona zmieni się w okrągły wskaźnik postępu. 
 

 

Biały okrąg z czarną obwódką i czarnym segmentem

 

 

 

Trwa synchronizacja

Okrągły wskaźnik postępu oznacza, że plik lub folder jest w trakcie aktualizacji. Ta ikona pojawi się, gdy pliki lub foldery zostaną zmienione lub przełączone z trybu tylko online na dostępne offline. Pojawi się również po rozpoczęciu pobierania. 

Czas wyświetlania tej ikony zależy od ilości synchronizowanych danych.
 

Ikona chmury z wykrzyknikiem w środku

 

 

Błąd synchronizacji

Chmura z wykrzyknikiem w środku oznacza, że plik lub folder nie może zostać zaktualizowany ani zsynchronizowany. Jeśli właśnie próbujesz dodać ten plik lub folder do swojego konta Dropbox, może to oznaczać, że nie można go dodać. 

Poznaj różne błędy synchronizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.

 

Ikona chmury z przechodzącą przez nią ukośną linią

 

Plik ignorowany

Chmura z ukośną linią oznacza, że Twój plik jest ignorowany. Jest on przechowywany w folderze Dropbox na komputerze Mac, ale nie ma go w witrynie dropbox.com ani na serwerze Dropbox. 

Więcej informacji o plikach ignorowanych.

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne

Plik lub folder bez ikony oznacza, że został otwarty przez dwukrotne kliknięcie lub przez aplikację innej firmy i zsynchronizowany. „Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. Mimo że ten plik lub folder jest przechowywany na urządzeniu, można ograniczyć jego dostępność tylko do trybu online, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako tylko online

W przypadku folderów brak ikony oznacza, że w folderze jest co najmniej jeden dostępny plik, ale nie ma plików tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki dostępne offline.

Uwaga: Jeśli na dysku twardym komputera jest mało miejsca, pliki te mogą automatycznie zmienić się na „tylko online”, aby zwolnić miejsce.

magic wand icon

Wskazówka: najechanie kursorem na ikonę pokazuje opis jej aktualnego stanu.

Ikony synchronizacji na pasku menu

Poniżej znajdują się różne ikony Dropbox, które zostaną wyświetlone na pasku menu.

Kolor ikony może się różnić.


 

W pełni zsynchronizowany

Jednolita czarna ikona Dropbox bez innej ikony oznacza, że pliki i foldery Dropbox na komputerze są w pełni aktualne. Wprowadzone zmiany są widoczne wszędzie tam, gdzie korzystasz z Dropbox. 

 


 

Trwa synchronizacja

Jednolita czarna ikona Dropbox z dwoma obracającymi się strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie plików i folderów Dropbox na komputerze. Wprowadzone zmiany są aktualizowane we wszystkich miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. 

 


 

Synchronizacja wstrzymana

Pełne czarne kółko z białą ikoną pauzy oznacza, że synchronizacja została wstrzymana. Dowiedz się, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację plików w aplikacji komputerowej Dropbox. Do momentu wznowienia synchronizacji zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox.

 

 

 

Brak połączenia z Internetem

Szara ikona Dropbox oznacza, że aplikacja komputerowa Dropbox nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że do momentu przywrócenia połączenia z Internetem zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox.

Dowiedz się, dlaczego Dropbox może się nie łączyć i jak to rozwiązać. 

Nieprzeczytane powiadomienia

Czerwone kółko z białą liczbą nie ma nic wspólnego z synchronizacją. Oznacza, że masz nieprzeczytane powiadomienia Dropbox.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami Dropbox. 

Trwa przesyłanie z aparatu

Ikona aparatu oznacza, że do komputera podłączono aparat lub urządzenie mobilne z aparatem i trwa przesyłanie rolki z aparatu do Dropbox.

Więcej informacji o funkcji przesyłania z aparatu.


 

Możesz też zobaczyć stan synchronizacji całego konta Dropbox w lewej dolnej części okna aplikacji Dropbox. Aby otworzyć okno aplikacji Dropbox, kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.

Jeśli pliki są w pełni zsynchronizowane, w lewym dolnym rogu pojawi się tekst Twoje pliki są aktualne. Dowiedz się, co oznaczają inne stany synchronizacji.

highlight icon

Uwaga: użytkownicy Dropbox Backup zobaczą nieco inne sformułowania w niektórych stanach synchronizacji.

Jeśli szukasz ikony, która tutaj nie występuje, zobacz ten artykuł dotyczący ikon, symboli i kolorów plików i folderów.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Community Answers