Ikony synchronizacji w Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider

Zaktualizowano Oct 11, 2023
person icon

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników korzystających z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider. Jeśli nie zaktualizowano Dropbox do tej wersji, ikony mogą wyglądać nieco inaczej.

Istnieją dwa miejsca, w których mogą się pojawiać ikony synchronizacji: 

Ikony synchronizacji w folderze Dropbox

Aby zobaczyć stan synchronizacji konkretnego pliku lub folderu:

  1. Otwórz folder Dropbox w Finderze.
  2. Znajdź plik lub folder, który chcesz sprawdzić.
    • Uwaga: aby znaleźć dany plik lub folder, możesz użyć paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
  3. Spójrz na ikonę synchronizacji obok pliku lub folderu.
magic wand icon

Wskazówka: najechanie kursorem na ikonę pokazuje opis jej aktualnego stanu.

 

 

Zielona ikona z haczykiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne offline

Jednolite zielone kółko ze znakiem zaznaczenia oznacza plik lub folder, który jest zsynchronizowany i dostępny offline. Zobaczysz tę ikonę po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku lub folderu i wybraniu Udostępnij offline.

„Dostępny offline” oznacza, że plik lub folder jest dostępny bez połączenia z Internetem.

W przypadku folderów ta ikona oznacza, że wszystkie pliki w folderze są dostępne offline.

Uwaga: pliki i foldery, które są dostępne offline, nie zostaną automatycznie zmienione na tylko online, niezależnie od dostępnego miejsca na dysku.
 

 

 

Ikona chmury ze strzałką w dół pośrodku

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko online

Ikona chmury ze strzałką w dół oznacza, że plik lub folder jest zsynchronizowany i dostępny tylko online, dopóki nie zostanie otwarty. „Tylko online” oznacza, że aby otworzyć ten plik lub folder, musisz mieć połączenie z Internetem. Po otwarciu ten plik lub folder będzie dostępny w aplikacji komputerowej do otwarcia w dowolnym momencie.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze znajduje się co najmniej jeden plik tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki „dostępne” lub „dostępne offline”.

Foldery z ikonami „Tylko online” i „Dostępny offline” będą zawierać co najmniej jeden plik tylko online, ale wszystkie nowo dodane pliki będą domyślnie dostępne w trybie offline.
 


Ikona chmury

 

Synchronizacja

Chmura oznacza, że plik lub folder znajduje się w kolejce do synchronizacji, ale jego przesyłanie na serwer jeszcze się nie rozpoczęło. „Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox.

Po rozpoczęciu synchronizacji ikona zmieni się w okrągły wskaźnik postępu. 
 

 

Biały okrąg z czarną obwódką i czarnym segmentem

 

 

 

Trwa synchronizacja

Okrągły wskaźnik postępu oznacza, że plik lub folder jest w trakcie aktualizacji. Ta ikona pojawi się, gdy pliki lub foldery zostaną zmienione lub przełączone z trybu tylko online na dostępne offline. Pojawi się również po rozpoczęciu pobierania. 

Czas wyświetlania tej ikony zależy od ilości synchronizowanych danych.
 

Ikona chmury z wykrzyknikiem w środku

 

 

Błąd synchronizacji

Chmura z wykrzyknikiem w środku oznacza, że plik lub folder nie może zostać zaktualizowany ani zsynchronizowany. Jeśli właśnie próbujesz dodać ten plik lub folder do swojego konta Dropbox, może to oznaczać, że nie można go dodać. 

Poznaj różne błędy synchronizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.
 

Ikona chmury z przechodzącą przez nią ukośną linią

 

Plik ignorowany

Chmura z ukośną linią oznacza, że plik jest ignorowany i nie wlicza się do limitu miejsca na koncie Dropbox. Jest on przechowywany w folderze Dropbox na komputerze Mac, ale nie ma go w witrynie dropbox.com ani na serwerze Dropbox. 

Więcej informacji o plikach ignorowanych.
 

 

 

 

 

 

 

Dostępne

Plik lub folder bez ikony oznacza, że został otwarty przez dwukrotne kliknięcie lub przez aplikację innej firmy i zsynchronizowany.

W przypadku folderów brak ikony oznacza, że w folderze jest co najmniej jeden dostępny plik, ale nie ma plików tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki dostępne offline.

Uwaga: Jeśli na dysku twardym komputera jest mało miejsca, pliki te mogą automatycznie zmienić się na „tylko online”, aby zwolnić miejsce.

Co zrobić, jeśli brakuje ikon synchronizacji

Jeśli brakuje ikon synchronizacji, zamknij wszystkie aplikacje inne niż Dropbox, a następnie zamknij i ponownie uruchom aplikację komputerową Dropbox.

Ikony synchronizacji na pasku menu

Poniżej znajdują się różne ikony Dropbox, które zostaną wyświetlone na pasku menu.

Kolor ikony może się różnić.
 


 

W pełni zsynchronizowany

Jednolita czarna ikona Dropbox bez innej ikony oznacza, że pliki i foldery Dropbox na komputerze są w pełni aktualne. Wprowadzone zmiany są widoczne wszędzie tam, gdzie korzystasz z Dropbox. 
 


 

Trwa synchronizacja

Jednolita czarna ikona Dropbox z dwoma obracającymi się strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie plików i folderów Dropbox na komputerze. Wszelkie wprowadzone zmiany są aktualizowane wszędzie tam, gdzie masz dostęp do swoich plików w Dropbox. 
 


 

 

Synchronizacja wstrzymana

Pełne czarne kółko z białą ikoną pauzy oznacza, że synchronizacja została wstrzymana. Do momentu wznowienia synchronizacji zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do Dropbox.

Dowiedz się, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację plików w aplikacji komputerowej Dropbox.
 

 

 

Brak połączenia z Internetem

Szara ikona Dropbox oznacza, że aplikacja komputerowa Dropbox nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że do momentu przywrócenia połączenia z Internetem zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do Dropbox.

Dowiedz się, dlaczego Dropbox może się nie łączyć i jak to rozwiązać.


 

Nieprzeczytane powiadomienia

Czerwone kółko z białą liczbą nie ma nic wspólnego z synchronizacją. Oznacza, że masz nieprzeczytane powiadomienia Dropbox.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami Dropbox.


 

 

Trwa przesyłanie z aparatu

Ikona aparatu oznacza, że do komputera podłączono aparat lub urządzenie mobilne z aparatem i trwa przesyłanie rolki z aparatu do Dropbox.

 

Więcej informacji o funkcji przesyłania z aparatu.
 

Inne sposoby wyświetlania stanu synchronizacji Dropbox

Możesz też zobaczyć stan synchronizacji całego konta Dropbox w lewej dolnej części okna aplikacji Dropbox. Aby otworzyć okno aplikacji Dropbox, kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.

Jeśli pliki są w pełni zsynchronizowane, w lewym dolnym rogu pojawi się tekst Twoje pliki są aktualne. Dowiedz się, co oznaczają inne stany synchronizacji.

highlighter icon

Uwaga: użytkownicy Dropbox Backup zobaczą nieco inne sformułowania w niektórych stanach synchronizacji.

Jeśli szukasz ikony, która tutaj nie występuje, zobacz ten artykuł dotyczący ikon, symboli i kolorów plików i folderów.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności