Jakie rozszerzone atrybuty są obsługiwane przez Dropbox?

Zaktualizowano Oct 04, 2023

Dropbox obsługuje niektóre rozszerzone atrybuty i może je synchronizować wszędzie tam, gdzie uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. Atrybuty rozszerzone to dodatkowe typy metadanych dołączone do plików.

Czym są atrybuty rozszerzone?

Atrybuty rozszerzone to system dodawania dodatkowych informacji (metadanych) do pliku – poza atrybutami przechowywanymi automatycznie przez system, takimi jak rozmiar pliku lub data modyfikacji.

Rozszerzone atrybuty mogą być przydatne dla administratorów i zespołów szukających możliwości dodawania dodatkowych informacji do plików, wykraczających poza to, co system operacyjny pozwala używać domyślnie.

Typowe zastosowania atrybutów rozszerzonych w Dropbox

Gdy plik przechowywany w folderze Dropbox na urządzeniu używa jednego z obsługiwanych atrybutów rozszerzonych, atrybut ten zostanie zsynchronizowany z usługą Dropbox przechowywania w chmurze (wraz z samym plikiem).

Ma to wiele zastosowań, takich jak:

 • Śledzenie zsynchronizowanych plików
 • Synchronizowanie tagów, gwiazdek i kolorów dodanych w programie MacOS Finder
 • Śledzenie plików przesłanych za pomocą funkcji przesyłania z aparatu (w aplikacji komputerowej i mobilnej)
 • Obsługa rzadziej stosowanych funkcji systemu plików, na przykład elementów wykonywalnych w interfejsie POSIX i rozwidleń zasobów w systemie MacOS

Obsługiwane atrybuty rozszerzone

Zapoznaj się z poniższą listą, aby zobaczyć listę rozszerzonych atrybutów obsługiwanych przez Dropbox w Twoim systemie operacyjnym.

 • :com.dropbox.attributes
 • :com.dropbox.internal
 • :com.dropbox.apple.ResourceFork (brak synchronizacji w przypadku katalogów)
 • :com.dropbox.apple.FinderInfo
 • :com.dropbox.apple.metadata._kMDItemUserTags
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemFinderComment
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemOMUserTagTime
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemOMUserTags
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemOMStarRating
 • :com.dropbox.posix.executable
 • com.dropbox.ignored / user.com.dropbox.ignored/ :com.dropbox.ignored
 • com.dropbox.attributes
 • com.dropbox.internal
 • com.apple.ResourceFork (brak synchronizacji w przypadku katalogów)
 • com.apple.FinderInfo
 • com.apple.metadata:_kMDItemUserTags
 • com.apple.metadata:kMDItemFinderComment
 • com.apple.metadata:kMDItemStarRating
 • com.dropbox.ignored / user.com.dropbox.ignored/ :com.dropbox.ignored
 • user.com.dropbox.attributes
 • user.com.dropbox.internal
 • user.com.apple.ResourceFork (brak synchronizacji w przypadku katalogów)
 • user.com.apple.FinderInfo
 • user.com.apple.metadata:_kMDItemUserTags
 • user.com.apple.metadata:kMDItemFinderComment
 • user.com.apple.metadata:kMDItemOMUserTagTime
 • user.com.apple.metadata:kMDItemOMUserTags
 • user.com.apple.metadata:kMDItemStarRating
 • user.com.dropbox.foldericon
 • com.dropbox.ignored / user.com.dropbox.ignored/ :com.dropbox.ignored
highlight icon

Uwaga: są to atrybuty widoczne w systemie plików i nie obejmują one atrybutów nieuważanych za „rozszerzone”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.