Dowiązania symboliczne w Dropbox

Dowiązania symboliczne (łącza symboliczne), aliasy, skróty, punkty połączenia, rozwidlenia zasobów i foldery sieciowe mogą być używane w folderze Dropbox na komputerze do odwoływania się do innych plików w folderze Dropbox na Twoim komputerze. Nie są one jednak zalecane do odwoływania się do Dropbox z innej lokalizacji na komputerze lub do odwoływania się do innej lokalizacji na komputerze z poziomu Dropbox.

Dlaczego w nazwie mojego folderu jest informacja „Kopia zapasowa dowiązania symbolicznego”?

Wszystkie pozycje zsynchronizowane z Twoim kontem Dropbox za pośrednictwem dowiązania symbolicznego, które przed połową 2019 r. prowadziło poza Twój folder Dropbox, można znaleźć w kopii folderu oznaczonej dopiskiem (Kopia zapasowa dowiązania symbolicznego). Ewentualne zmiany wprowadzone w pozycjach w oryginalnej lokalizacji, do której odwołuje się dowiązanie symboliczne, nie będą już synchronizowane z Twoim kontem Dropbox. Jeśli dalej chcesz synchronizować oryginalną pozycję, zalecamy dodanie do konta Dropbox właśnie tej pozycji, a nie dowiązania symbolicznego.

W preferencjach synchronizacji wybiórczej ten folder domyślnie jest odznaczony.

Dlaczego mam folder pod nazwą „Kopie zapasowe udostępnionych dowiązań symbolicznych”?

Wszystkie pozycje zsynchronizowane z Twoim kontem Dropbox za pośrednictwem dowiązania symbolicznego, które przed połową 2019 r. znajdowało się w folderze udostępnionym i prowadziło poza folder udostępniony Dropbox, można znaleźć w nowym folderze pod nazwą Kopie zapasowe udostępnionych dowiązań symbolicznych. Ewentualne zmiany wprowadzone w pozycjach w oryginalnej lokalizacji, do której odwołuje się dowiązanie symboliczne, nie będą już synchronizowane z Twoim kontem Dropbox.

Użytkownicy z dostępem do folderu udostępnionego nie będą już mieć dostępu do zawartości, do której odwołują się te dowiązania symboliczne – zobaczą tylko plik dowiązania symbolicznego. Jeśli chcesz, aby tacy użytkownicy mieli dostęp zarówno do dowiązania symbolicznego, jak i do pozycji, do której ono się odwołuje, musisz przenieść tę pozycję do folderu udostępnionego.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.