Symlänkar i Dropbox

Symlänkar (symboliska länkar), alias, genvägar, knutpunkter, resursdelningar och nätverksmappar kan användas i Dropbox-mappen på din dator för att referera till andra filer i Dropbox-mappen på din dator. Det rekommenderas dock inte att man refererar Dropbox från en annan plats på din dator eller refererar till en annan plats på din dator från Dropbox.

Varför står det symlänk säkerhetskopia på min mapp?

Alla objekt som synkades till ditt Dropbox-konto via en symbolisk länk som länkades utanför Dropbox-mappen före mitten av 2019 finns i en kopia av mappen med tillägget (symlänk säkerhetskopia). Ändringar som görs av objekt på den ursprungliga platsen som den symboliska länken hänvisar till kommer inte längre att synkas med ditt Dropbox-konto. Vill du fortfarande synka originalet rekommenderar vi att du lägger till objektet i ditt Dropbox-konto istället för den symboliska länken.

Som standard avmarkeras den här mappen i dina inställningar för selektiv synkning.

Varför har jag en mapp som heter Delade symlänk säkerhetskopior?

Alla objekt som synkades till ditt Dropbox-konto via en symbolisk länk som fanns i en delad mapp och länkades utanför Dropbox-mappen före mitten av 2019 finns i en ny mapp som heter Delade symlänk säkerhetskopior). Ändringar som görs av objekt på den ursprungliga platsen som den symboliska länken hänvisar till kommer inte längre att synkas med ditt Dropbox-konto.

Användare med åtkomst till den delade mappen kanske inte längre har tillgång till innehållet som de här symboliska länkarna hänvisar till. De kommer bara att kunna se symlänk-filen. Vill du att de användarna ska ha tillgång till både den symboliska länken och de objekt som den hänvisar till måste du flytta det angivna objektet till den delade mappen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!