Kan Dropbox synka symlänkar?

Uppdaterat Sep 19, 2023

Symboliska länkar (symlänkar) är en typ av fil som fungerar som en referens, eller genväg, till en annan fil eller mapp i ett filsystem. När en symlänk skapas pekar den på platsen för målfilen eller -mappen. 

Vad är en symlänk?

En symlänk fungerar som en brygga mellan källan och målet genom att ge åtkomst till målfilen eller -mappen samtidigt som den ursprungliga filstrukturen blir oförändrad. 

Symlänkar ser ut som vanliga filer eller mappar och du interagerar med dem på samma sätt som vanliga filer eller mappar.

Varför använder personer symlänkar?

Med symlänkar kan filer eller mappar kopplas till olika enheter och göra det lättare att komma åt filer på olika platser. De kan även användas för att koppla flera versioner av samma fil och ge åtkomst till olika versioner utan att behöva lagra flera kopior av samma fil.

Titta på ditt operativsystem nedan för att se om Dropbox tillåter synkning av symlänkar.

Symlänkar på macOS och Linux

På datorer som kör macOS eller Linux kan sökvägen till filen eller mappen som symlänken pekar på synkas till Dropbox.

highlighter icon

Obs! Om du flyttar en ursprunglig fil eller mapp till en annan plats i Dropbox-kontot kommer symlänken fortfarande att peka till den ursprungliga platsen, och därmed kanske inte fungerar som korrekt. Om du dessutom raderar den ursprungliga filen eller mappen kommer symlänken inte fungera alls.

Knutpunkter och symlänkar i Windows

Det finns två möjliga typer av referenslänkar på datorer som kör Windows:

  • Knutpunkter (som endast pekar på mappar)
  • Symboliska länkar som kräver särskilda behörigheter för att skapa

Dropbox-klienten stöder inte synkning av dessa.

Du ser en röd X-ikon vid en knutpunkt eller symlänk som indikerar att objektet inte synkas.
 

Läs mer om synkningsikoner för Windows-enheter.

Vanliga frågor om symlänkar i Dropbox

Kan Dropbox synka .lnk-filer?

Filer av typen .lnk är genvägsfiler i Windows. Det här är bara indikatorer i Windows som hänvisar till de ursprungliga filerna. Dropbox kan inte följa dessa länkar. Du måste flytta originalfilerna till din Dropbox-mapp för att kunna synka dem.

Fungerar alias, genvägar och symlänkar i Dropbox?

Det finns olika typer av referenslänkar med olika funktioner. Referenslänkar kan även kallas knutpunkter eller nätverksmappar beroende på operativsystemet och hur det refererar till en fil eller mapp.

Alias (Mac) och genvägar (Windows) är etiketter som pekar på en fil. Symlänkar är som en klon av en fil som i de flesta fall beter sig som om de är originalfilen. Av den anledningen kanske alias och genvägar som delas på Dropbox inte öppnas på enheter med sökvägar som inte matchas.

Varför står det symlänk säkerhetskopia på min mapp?

Alla objekt som synkades till ditt Dropbox-konto via en symbolisk länk som länkades utanför Dropbox-mappen före mitten av 2019 finns i en kopia av mappen med tillägget [mappnamn] (säkerhetskopia av symlänk)
 

Ändringar som görs av objekt på den ursprungliga platsen som den symboliska länken hänvisar till kommer inte längre att synkas med ditt Dropbox-konto. Vill du fortfarande synka originalet rekommenderar vi att du lägger till objektet i ditt Dropbox-konto istället för den symboliska länken.
 

Som standard avmarkeras den här mappen i dina inställningar för selektiv synkning. Läs mer om selektiv synkning.

Varför har jag en mapp som heter Delade symlänk säkerhetskopior?

Alla objekt som synkades till ditt Dropbox-konto via en symbolisk länk som fanns i en delad mapp och länkades utanför Dropbox-mappen före mitten av 2019 finns i en ny mapp som heter ”Delade säkerhetskopior av symlänkar”. Ändringar som görs i objekt på den ursprungliga platsen som den symboliska länken hänvisar till kommer inte längre att synkas med ditt Dropbox-konto.

Användare med åtkomst till den delade mappen kanske inte längre har tillgång till innehållet som de här symboliska länkarna hänvisar till. De kommer bara att kunna se symlänk-filen. Vill du att de användarna ska ha tillgång till både den symboliska länken och de objekt som den hänvisar till måste du flytta det angivna objektet till den delade mappen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp