Synkningsikoner i Windows- och Linux-klienten

Uppdaterat Jan 16, 2024
Den här artikeln är avsedd för Dropbox-användare med Windows eller Linux. Läs mer om synkningsikoner på Dropbox för macOS.
highlighter icon

Obs! Linux-användare kanske inte ser vissa ikoner eftersom funktionen enbart online inte finns tillgänglig på Linux.

Det finns två platser där synkningsikoner visas:

  • I Dropbox-mappen på datorn
  • aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen

Synkningsikonerna i Dropbox-mappen

Så här visar du synkningsstatus för en viss fil eller mapp:

  1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren.
  2. Leta reda på filen eller mappen som du vill kontrollera.
    • Obs! Du kan använda sökfältet längst upp till höger för att hitta filen eller mappen.
  3. Titta på synkningsikonen bredvid filen eller mappen.
     

 

En helgrön cirkel med en vit bock

 

 

 

 

Tillgänglig offline

En grön, helfärgad cirkel med en vit bock betyder att din fil eller mapp är synkad och tillgänglig offline.

”Tillgänglig offline” betyder att din fil eller mapp är tillgänglig när du inte är ansluten till internet.

För mappar betyder ikonen att alla filer i mappen är tillgängliga offline.
 

 

 

En helgrå cirkel med en vit molnikon

 

 

 

 

Enbart online

En grå, helfärgad cirkel med en vit molnikon betyder att din fil eller mapp är helt synkad och enbart online.

”Enbart online” betyder att dina filer enbart kan öppnas när datorn är ansluten till internet. Det sparar hårddiskutrymme på din dator.

För mappar betyder den här ikonen att det finns åtminstone en fil i mappen som är enbart online. Det kan också finnas filer som är "tillgängliga" och/eller "tillgängliga offline" i mappen.
 

 

 

En helblå cirkel med vita cirkulära pilar som pekar moturs

 

 

Synkning pågår

En blå, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att din fil eller mapp håller på att synkas. Detta inkluderar när du laddar upp nya filer till Dropbox eller uppdaterar befintliga filer i ditt Dropbox-konto.

Om du väljer att lägga till en fil på din hårddisk med selektiv synkning betyder denna ikon att den fortfarande håller på att synkas till din hårddisk.

Om du har ställt in filen som enbart online betyder den här ikonen att din fil håller på att ändra synkningsstatus mellan enbart online och tillgänglig offline.
 

 

 

En vit cirkel med grön kant och grön bock

 

 

 

 

Tillgänglig

En vit cirkel med en grön kontur och en grön bock betyder att en fil eller mapp i Dropbox-mappen på datorn har öppnats (antingen direkt eller genom ett tredjepartsprogram) och synkroniserats. Den visar också att filer har laddats upp från datorn som du använder.

För mappar betyder den här ikonen att det finns åtminstone en tillgänglig fil i mappen men ingen fil som är enbart online. Det kan också finns filer som är tillgängliga offline i mappen.

Obs! Om din dator har lite hårddiskutrymme kan dessa filer automatiskt ändras till enbart online för att frigöra utrymme.
 

 

 

En helröd cirkel med ett vitt kryss

 

 

 

 

Synkningsfel

En röd cirkel med ett vitt kryss betyder att din fil eller mapp inte kan uppdateras eller synkas. Om du precis försökte lägga till den här filen eller mappen till ditt Dropbox-konto kan det betyda att den inte kan läggas till.

Läs mer om olika typer av synkningsfel och hur du löser dem.
 

 

 

En helgrå cirkel med ett vitt minustecken

 

 

Ignorerad fil

En grå cirkel med ett vitt minustecken betyder att din fil ignoreras av Dropbox. Det betyder att den lagras i Dropbox-mappen på din dator, men inte på dropbox.com eller på Dropbox-servern. Filen synkroniseras inte heller med ditt Dropbox-konto.

Läs mer om ignorerade filer.

Vad betyder det grå krysset?

I Utforskaren kan ett grått kryss visas på en fil eller mapp i din Dropbox-mapp. Det är en Windows-ikon och inte en Dropbox-ikon. Den anger att din fil eller mapp kanske inte synkroniseras med Dropbox. Du kan åtgärda det med stegen i den här artikeln om att åtgärda synkroniseringsfel i Dropbox. Om det inte löser problemet kan du kontakta Microsoft-supporten.

 

Vad du kan göra om dina ikoner saknas

Om synkningsikoner saknas stänger du alla andra program och avslutar sedan och startar om Dropbox-klienten.

Synkningsikonerna i meddelandecentret

Nedan visas de olika Dropbox-ikonerna som finns i aktivitetsfältet (Windows).De är synliga när Dropbox-klienten körs på datorn.Ikonerna visar synkningsstatusen för hela Dropbox-kontot, inte bara statusen för en fil eller mapp.
 

Ikonens färg kan variera.
 

En helsvart Dropbox-ikon

 

Helt synkad

En svart, helfärgad ikon utan någon annan ikon betyder att Dropbox-filerna och mapparna på din dator är helt uppdaterade. Ändringar du gör reflekteras överallt där du använder Dropbox.

En helsvart Dropbox-ikon med en helsvart cirkel som har två vita pilar som bildar en cirkel inuti

 

Synkning pågår

En svart, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att Dropbox-filer och mappar på din dator håller på att uppdateras. Ändringar du gör uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer.

En helgrå Dropbox-ikon med en helsvart cirkel som har ett vitt paustecken inuti

 

Synkning har pausats

En svart, helfärgad cirkel med en vit pausikon betyder att du har pausat synkningen. Ändringar du gör i dina Dropbox-filer och mappar uppdateras inte överallt där du kommer åt Dropbox förrän du återupptar synkning.

Läs om hur du pausar och återupptar synkning av filen i Dropbox-klienten.
 

En helgrå Dropbox-ikon

 

 

Inte ansluten till internet

En grå Dropbox-ikon betyder att Dropbox-klienten inte är ansluten till internet. Det betyder att ändringar du gör i Dropbox-filer och mappar på din dator inte uppdateras överallt där du kommer åt Dropbox förrän du ansluter till internet igen.

 

Läs om varför Dropbox kanske inte ansluter och hur du löser det.
 

En helsvart Dropbox-ikon med en röd cirkel som har siffran två i vitt inuti

 

 

Olästa meddelanden

En röd cirkel med ett vitt nummer på har inget att göra med synkning. Det betyder att du har olästa Dropbox-meddelanden.

 

Läs om hur du hanterar Dropbox-meddelanden.
 

En helsvart Dropbox-ikon med en svart kameraikon

 

Kamerauppladdningar pågår

CEn kameraikon betyder att du har anslutit en kamera eller mobilenhet med en kamera till din dator och bilder laddas upp till Dropbox.

Läs mer om funktionen kamerauppladdningar.

Du kan även se synkningsstatusen för hela Dropbox-kontot längst ner till vänster i Dropbox-klienten. Klicka på synkningsikonen du ser i tabellen ovan för att öppna Dropbox-klientens fönster. Om filerna är helt synkade ser du texten Dina filer är uppdaterade längst ner till vänster.

Läs om vad andra synkningsstatusar betyder.

highlighter icon

Obs! Användare med Dropbox Backup kan se annorlunda formuleringar för vissa synkningsstatusar.

Om du letar efter en ikon som inte listas här kan du titta i den här artikeln om fil- och mappikoner, symboler och färger.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!