Synkningsikoner i Windows- och Linux-klienten

Den här artikeln är avsedd för Dropbox-användare med Windows eller Linux. Läs mer om synkningsikoner på Dropbox för macOS.

Obs! Linux-användare kanske inte ser vissa ikoner eftersom funktionen enbart online inte finns tillgänglig på Linux.

Det finns två platser där synkningsikoner visas:

  • I Dropbox-mappen på datorn
  • I meddelandecentret längst ner till höger på skärmen

Synkningsikonerna i Dropbox-mappen

Så här visar du synkningsstatus för en viss fil eller mapp:

  1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren.
  2. Leta reda på filen eller mappen som du vill kontrollera.
    • Obs! Du kan använda sökfältet längst upp till höger för att hitta filen eller mappen.
  3. Titta på synkningsikonen bredvid filen eller mappen.

 

 

 

 

 

Tillgänglig offline

En grön, helfärgad cirkel med en vit bock betyder att din fil eller mapp är synkad och tillgänglig offline. Du kommer att se ikonen efter att du högerklickar på en fil eller mapp och väljer Gör tillgänglig offline.

”Synkad” betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. ”Tillgänglig offline” betyder att din fil eller mapp är tillgänglig när du inte är ansluten till internet.

För mappar betyder ikonen att alla filer i mappen är tillgängliga offline.

När den här filen eller mappen lagras på din enhet kan du göra om den till enbart online genom att högerklicka och välja Gör till enbart online.

Obs! Filer och mappar som finns tillgängliga offline ändras inte automatiskt till enbart online oavsett hur mycket hårddiskutrymme som finns tillgängligt.

 

 

 

 

Enbart online

En grå, helfärgad cirkel med en vit molnikon betyder att din fil eller mapp är helt synkad och enbart online. ”Synkad” betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. ”Enbart online” betyder att dina filer enbart kan öppnas när datorn är ansluten till internet. Det sparar hårddiskutrymme på din dator.

För mappar betyder den här ikonen att det finns åtminstone en fil i mappen som är enbart online. Det kan också finnas filer som är "tillgängliga" och/eller "tillgängliga offline" i mappen.

Läs om hur du gör Dropbox-filer till enbart online.

 

 

Synkning pågår

En blå, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att din fil eller mapp håller på att uppdateras. Om du väljer att lägga till den på din hårddisk med funktionen selektiv synkning betyder denna ikon att den fortfarande håller på att synkas till din hårddisk. Om du har ställt in den som enbart online betyder den här ikonen att din fil håller på att ändra synkningsstatus mellan enbart online och tillgänglig offline.

 

 

 

 

Tillgänglig

En vit cirkel med en grön kontur och en grön bock betyder att en fil eller mapp har öppnats (antingen direkt eller genom ett tredjepartsprogram) och synkroniserats. Den visar också att filer har laddats upp från datorn som du använder.

”Synkad” betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. När den här filen eller mappen lagras på din enhet kan du göra om den till enbart online genom att högerklicka och välja Gör till enbart online.

För mappar betyder den här ikonen att det finns åtminstone en tillgänglig fil i mappen men ingen fil som är enbart online. Det kan också finns filer som är tillgängliga offline i mappen.

Obs! Om din dator har lite hårddiskutrymme kan dessa filer automatiskt ändras till enbart online för att frigöra utrymme.

 

 

 

 

 

Synkningsfel

En röd cirkel med ett vitt kryss betyder att din fil eller mapp inte kan uppdateras eller synkas. Om du precis försökte lägga till den här filen eller mappen till ditt Dropbox-konto kan det betyda att den inte kan läggas till.

Läs mer om olika typer av synkningsfel och hur du löser dem.

 

 

Ignorerad fil

En grå cirkel med ett vitt minustecken betyder att din fil ignoreras. Det betyder att den lagras i Dropbox-mappen på din dator, men inte på dropbox.com eller på Dropbox-servern. 

Läs mer om ignorerade filer.

Synkningsikonerna i meddelandecentret

Nedan visas de olika Dropbox-ikonerna som finns i meddelandecentret (Windows). De är synliga när Dropbox-klienten körs på datorn. Ikonerna visar synkningsstatusen för hela Dropbox-kontot, inte bara statusen för en fil eller mapp.

Ikonens färg kan variera.

 

 

 

 

Helt synkad

En svart, helfärgad ikon utan någon annan ikon betyder att Dropbox-filerna och mapparna på din dator är helt uppdaterade. Ändringar du gör reflekteras överallt där du använder Dropbox. 

 

 

 

 

Synkning pågår

En svart, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att Dropbox-filer och mappar på din dator håller på att uppdateras. Ändringar du gör uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. 

 

 

 

 

Synkning har pausats

En svart, helfärgad cirkel med en vit pausikon betyder att du har pausat synkningen. Läs om hur du pausar och återupptar synkning av filer i Dropbox-klienten. Ändringar du gör i dina Dropbox-filer och mappar uppdateras inte överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer förrän du återupptar synkning.

 

 

 

 

Inte ansluten till internet

En grå Dropbox-ikon betyder att Dropbox-klienten inte är ansluten till internet. Det betyder att ändringar du gör i Dropbox-filer och mappar på din dator inte uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer förrän du ansluter till internet igen. Läs om varför Dropbox kanske inte ansluter och hur du löser det.

 

 

 

 

Olästa meddelanden

En röd cirkel med ett vitt nummer på har inget att göra med synkning. Det betyder att du har olästa Dropbox-meddelanden. Läs om hur du hanterar Dropbox-meddelanden.

 

 

 

 

Kamerauppladdningar pågår

En kameraikon betyder att du har anslutit en kamera eller mobil enhet med en kamera till din dator och kamerarullen laddas upp till Dropbox. Läs mer om funktionen kamerauppladdningar.

Du kan även se synkningsstatusen för hela Dropbox-kontot längst ner till vänster i Dropbox-klienten. Klicka på synkningsikonen du ser i tabellen ovan för att öppna Dropbox-klientens fönster. Om filerna är helt synkade ser du texten Dina filer är uppdaterade längst ner till vänster. Läs om vad andra synkningsstatusar betyder.

Obs! Användare med Dropbox Backup kan se annorlunda formuleringar för vissa synkningsstatusar.

Om du letar efter en ikon som inte listas här kan du titta i den här artikeln om fil- och mappikoner, symboler och färger.

Vad betyder det grå krysset?

I Utforskaren kan ett grått kryss visas på en fil eller mapp i din Dropbox-mapp. Det är en Windows-ikon och inte en Dropbox-ikon. Den anger att din fil eller mapp kanske inte synkroniseras med Dropbox. Du kan åtgärda det med stegen i den här artikeln om att åtgärda synkroniseringsfel i Dropbox. Om det inte löser problemet kan du kontakta Microsoft-supporten.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!