Gör Dropbox-filerna tillgängliga offline

Du kan göra dina filer tillgängliga offline oavsett vilken enhet du använder med Dropbox, som en dator, surfplatta eller telefon. Det fungerar ungefär som att du laddar ner dina filer, förutom att filerna fortfarande är tillgängliga i Dropbox. De sparas både offline på din enhet och online på dropbox.com.

Det betyder att du kan öppna dem från Dropbox och använda eller redigera dem i program på din enhet, utan att vara ansluten till internet.

Obs! När du är offline kommer ändringar du gjort i offlinefiler inte synkas. Det betyder att ändringar du gör när du är offline inte kommer synkas mellan dina offline-enheter och överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox. När du är online igen kommer Dropbox synka ändringarna du har gjort i offlinefiler överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox.

Läs mer om hur Dropbox synkar dina filer.

Gör en fil tillgänglig offline på en dator

 1. Ladda ner Dropbox-klienten om du inte redan har gjort det.
 2. Kontrollera att det finns ett program på din dator som kan öppna dina filer offline. För att till exempel visa PDF-filer behöver du en PDF-läsare installerad på din dator. 
 3. Öppna Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac) och navigera till filen eller mappen.
 4. Högerklicka på filen eller mappen och välj Gör tillgänglig offline.
 5. Vänta ett par minuter medan filen eller mappen uppdateras. När du ser en helgrön bock på filen eller mappen betyder det att den är tillgänglig offline. Läs om de olika synkningsikonerna och vad de betyder.

Filen är nu tillgänglig offline från Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).

 • Gör filer tillgängliga offline på en telefon eller surfplatta

Filer i Dropbox för mobila enheter lagras inte på din telefon eller surfplatta så de är inte tillgängliga offline som standard. 

Gör filer tillgängliga offline på din telefon eller surfplatta:

 1. Ladda ner och logga in på Dropbox för mobila enheter om du inte redan har gjort det.
 2. Tryck på "" (ellips) bredvid eller under filen du vill göra tillgänglig offline.
  • Obs! Funktionen att göra en hel mapp tillgänglig offline är endast tillgänglig för kunder med planerna Dropbox Plus, Family, Professional och Business. Funktionen att göra enskilda filer tillgängliga offline är tillgängligt för alla Dropbox-användare.
 3. Aktivera (Android) eller tryck på (iPhone/iPad) Gör tillgänglig offline. Inaktivera Gör tillgänglig offline (Android) eller tryck på Ta bort från enhet (iPhone/iPad) för att göra din fil enbart tillgänglig online igen.

Hitta dina offlinefiler

När en fil har gjorts tillgänglig offline har den en offlineikon (vit nedåtvänd pil i en grön cirkel) bredvid eller under filen i fillistan. Så här ser du en lista med offlinefiler:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Öppna appens inställningar.
 • Tryck på menyikonen (horisontella linjer) uppe till vänster och sedan Inställningar på Android.
 • Tryck på kontoikonen (person) längst ner till höger och sedan kugghjulsikonen högst upp till vänster på iPhone eller iPad.

3. Tryck på Offline (Android) eller Hantera offlinefiler (iPhone/iPad).

Håll dina offlinefiler uppdaterade

Dina offlinefiler uppdateras, eller synkas, inte kontinuerligt som standard om du endast är ansluten till mobilnätet. Du måste vara ansluten till Wi-Fi och ha listan med offlinefiler öppen för att de ska kunna uppdateras.

Gå till listan med offlinefiler och tryck på det gula utropstecknet (!) bredvid filen du vill uppdatera för att uppdatera offlinefiler när du är ansluten till mobilnätet. Gå till listan med offlinefiler och tryck på uppdateringsikonen (cirkulär pil längst upp till höger) för att uppdatera alla dina offlinefiler när du är ansluten till mobilnätet.

Så här ställer du in så att dina offlinefiler uppdateras hela tiden, oavsett om du är ansluten till Wi-Fi eller endast mobilnätet:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Öppna appens inställningar.
 • Tryck på menyikonen (horisontella linjer) uppe till vänster och sedan Inställningar på Android.
 • Tryck på kontoikonen (person) längst ner till höger och sedan kugghjulsikonen högst upp till vänster på iPhone eller iPad.

3. Slå på Använd data till offlinefiler (Android) eller Använd mobildata (iPhone/iPad).

Se information om dina offlinefiler

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Öppna appens inställningar.
 • Tryck på menyikonen (horisontella linjer) uppe till vänster och sedan Inställningar på Android.
 • Tryck på kontoikonen (person) längst ner till höger och sedan kugghjulsikonen högst upp till vänster på iPhone eller iPad.

Där kan du se:

 • Tillgängligt lagringsutrymme – Hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt på din telefon eller surfplatta för offlinefiler.
 • Använt lagringsutrymme – Hur mycket lagringsutrymme dina offlinefiler använder på din telefon eller surfplatta.

 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!