Så här aktiverar du LAN-synk

Uppdaterat Feb 01, 2024

 

Vad är ett LAN?

 

Ett LAN, eller lokalt nätverk, är en trådlös eller Ethernet-buren anslutning mellan datorer och andra enheter på en viss plats.

Ett LAN används mer sannolikt mellan enheter i en kontorsmiljö än mellan ett par enheter i en hemmiljö. Om du är med i ett Dropbox-team och inte är säker på om din dator är ansluten till ett LAN kan du fråga din administratör.

Vad innebär LAN-synkning?

Vid aktivering av LAN-synk använder Dropbox ditt LAN för att synka filer som lagras i ditt LAN, vilket kan påskynda synkningen av filerna.

Du kan aktivera LAN-synk i Dropbox-klientens appinställningar. Här nedan hittar du steg-för-steg-instruktioner för din enhet.

highlight icon

Obs! Om du aktiverar den här inställningen i Dropbox-klienten och din dator är ansluten till ett lokalt nätverk (LAN) kommer inställningarna för bandbredd överskridas och kan påskynda synkning för filer som lagras på det lokala nätverket.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Så här aktiverar du LAN-synk i Dropbox-klienten

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet.   
  Obs
  ! Om du inte ser ikonen bland de övriga i raden klickar du på pilen och ser om det finns i det utökade utrymmet. 
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Bandbredd.
 5. Markera kryssrutan bredvid Aktivera LAN-synk.
 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på dina initialer i övre högra hörnet.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Nätverk.
 5. Markera kryssrutan bredvid Aktivera LAN-synk.
highlight icon

Obs! LAN-synk stöds för närvarande inte på datorer som använder Dropbox för macOS med Apple File Provider.

Vanliga frågor om LAN-synk

Hur fungerar LAN-synk?

Dropbox LAN-synk låter användare med Dropbox-klienten upptäcka andra Dropbox-användare på samma nätverk via UDP-sändning och sedan skapa en säker HTTPS-anslutning direkt till dessa klienter för att direktöverföra data, med samma strikta åtkomstkontroller som Dropbox-servrarna.

Synkas vanliga mappar mellan flera konton med LAN?

Ja. LAN-synk fungerar mellan två olika konton som delar mappar med varandra. Det synkar endast filmaterialet. Det synkar inte filnamn, mappstruktur, delningsbehörigheter eller annan information.

Hur hittar LAN-synk andra användare och delade mappar?

Dropbox LAN-synk använder UDP-sändningspaket som varje klient regelbundet skickar ut och annonserar viss information om vilka användarkonton och delade mappar som klienten har lokalt (utan att dela personlig information, t.ex. namnet på den delade mappen). Andra klienter på samma LAN kan leta efter sändningspaketet och använda informationen för att avgöra vilka klienter de ska kontakta om de vill ladda ner data som finns i den delade mappen.

Krypteras överföringen mellan användare som använder LAN-synk?

Ja. Användare skapar en krypterad HTTPS-anslutning mellan sig med autentiseringsuppgifter som är unika för kontot eller den delade mappen där data överförs. Dessa autentiseringsuppgifterna utfärdas av Dropbox och ges endast till användare som har legitim åtkomst till kontot eller den delade mappen. Autentiseringsuppgifterna roteras regelbundet, även i fall där någon tas bort från den delade mappen.

Vilken typ av nätverksanslutning använder LAN-synk?

LAN-synk använder IPv4. Om ditt nätverk stöder enbart IPv6 kan du inte använda LAN-synkning.

Vilken port använder LAN-synk?

Dropbox LAN-synk använder UDP-port 17500 för identifiering och en TCP-port mellan 17599 och 17609 (exklusivt) för dataöverföring (den första tillgängliga).

Använder LAN-synk mDNS?

Nej. LAN-synk använder ett anpassat UDP-sändningsprotkoll för identifiering, det är inte relaterat till mDNS.

Hur rör sig LAN-synk genom brandväggar?

LAN-synk fungerar endast inom en enda UDP-sändningsdomän. För de flesta användare är det en enda router eller mindre, beroende på hur routern är konfigurerad.

 

Om nätverksadministratören konfigurerar brandväggens regler i en sändningsdomän eller ett undernät så är Dropbox bunden till dessa regler.

Obs! När lokala brandväggar används, som Windows brandvägg, måste Dropbox få behörighet.

Ska LAN-synk alltid vara aktiverat?

Vi rekommenderar att du bara aktiverar LAN-synk när du behöver det. Om det alltid är på kan det öka trängseln på det lokala nätverket och orsaka långsammare internetanslutningar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp