Hantera inställningar för selektiv synkning för team

Den här artikeln vänder sig till administratörer i Dropbox Business. Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan du hantera dina personliga inställningar för selektiv synkning.

När medlemmar i ett Dropbox Business-team läggs till i en teammapp eller teamutrymme synkas alla mappar som delas med dem automatiskt till deras datorhårddisk. Administratörer kan dock välja att vissa mappar inte ska synkas automatiskt genom att använda selektiv synkning för team.

Läs mer om hur funktionen selektiv synkning fungerar.

Förutom att använda selektiv synkning kan administratörer också hantera inställningar av enbart online för sitt team för att avgöra vilka filer eller mappar som ska synkas med teammedlemmarnas datorer och vilka som enbart ska vara tillgängliga för teammedlemmar som är anslutna till internet.

Ställa in att vissa mappar inte ska synkas

Som standard synkas alla mappar som delas med teammedlemmar automatiskt till teammedlemmarnas datorer när de går med i teamet. Administratörer kan dock välja att vissa mappar inte ska synkas automatiskt med selektiv synkning för team. 

Obs! 

 • Administratörer kan bara använda den här funktionen för mappar på högsta nivån och deras första undermapp.
 • Denna administratörsinställning får dock inte synkning att sluta för mappar som redan är synkade till teammedlemmars datorer. Den förhindrar bara att mappar automatiskt synkas till nya teammedlemmars datorer. 
 • Enskilda teammedlemmars inställningar för selektiv synkning åsidosätter administratörsinställningen. 
  • Administratörsinställningen hindrar inte teammedlemmar från att synka och sluta synka mappar från sina datorer på egen hand.
 • En mapp som är inställd på att inte synkas (och mappar inuti den) kan inte synkas till teammedlemmarnas datorer.

Ställa in att vissa mappar inte ska synkas:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter intill valfri mapp.
 5. Klicka på Ändra synkningsstandard.
  • Obs! Om du har inaktiverat selektiv synkning för teamet måste du aktivera det för att se detta alternativ.
 6. Klicka på cirkeln bredvid Synka inte automatiskt för att ställa in att mappen inte ska synkas automatiskt med nya teammedlemmars datorer.

Om du vill ställa in att mappen ska synkas automatiskt följer du instruktionerna ovan, men klickar istället på cirkeln bredvid Synka automatiskt till medlemmarnas datorer.

Så här ställer du in att en ny teammapp inte ska synkas automatiskt till teammedlemmars datorer:

 1. Klicka på Skapa teammapp precis som när du brukar skapa en ny teammapp.
 2. Avmarkera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer.

Inaktivera selektiv synkning för teamet

Selektiv synkning för team är aktiverat som standard. Funktionen låter administratörer ställa in att en specifik mapp inte ska synkas automatiskt till teammedlemmarnas datorer. Om selektiv synkning för team är inaktiverat, synkas alla mappar automatiskt till teammedlemmarnas datorer och administratören har inte möjlighet att ställa in att specifika mappar inte ska synkas. 

Så här inaktiverar du selektiv synkning för team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Synka.
 5. Vid Selektiv synkning för team växlar du till Inaktivera.
 6. Klicka på Spara.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!