Använda inställningar för selektiv synkning för team

Uppdaterat Sep 14, 2023
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Vad är selektiv synkning för Dropbox-teamkonton?

När en teammedlem läggs till i en teammapp eller ett teamutrymme kommer alla mappar som delas med dem att synkas automatiskt till medlemmens datorhårddisk. Administratörer kan dock välja att vissa mappar inte ska synkas automatiskt genom att använda selektiv synkning för team.

Läs mer om hur selektiv synkning fungerar.

highlighter icon

Anmärkningar:

 • Administratörer kan bara använda den här funktionen för mappar på högsta nivån och deras första undermapp.
 • Inställningen för administratörer förhindrar att mappar synkar automatiskt till nya teammedlemmars datorer men slutar inte synka mappar som redan har synkats.
 • Enskilda teammedlemmars inställningar för selektiv synkning åsidosätter administratörsinställningen. 
  • Administratörsinställningen hindrar inte teammedlemmar från att synka och sluta synka mappar från sina datorer på egen hand.
 • En mapp som är inställd på att inte synkas (och mappar inuti den) kan inte synkas till teammedlemmarnas datorer.

Selektiv synkning kontra enbart online-filer

Förutom att använda selektiv synkning kan administratörer även hantera teamets inställningar för enbart online.

Inställningar för enbart online avgör vilka filer eller mappar som ska synkas med teammedlemmarnas datorer och vilka som enbart ska vara tillgängliga för teammedlemmar som är anslutna till internet.

Enbart online-filer och -mappar skiljer sig från selektiv synkning på följande sätt:

 • Du kan inte ta bort enskilda filer från hårddisken med selektiv synkning utan bara mappar, samt filerna och mapparna som finns i dem. Du kan göra enskilda filer tillgängliga enbart online.
 • När du gör en fil eller mapp tillgänglig enbart online ser du fortfarande filen eller mappen i Dropbox-mappen på datorn. Den kommer att ha ikonen för enbart online: en solid grå cirkel med ett vitt moln (Windows) eller en molnikon med en nedåtpil (macOS i File Provider). Mappar som du tar bort från hårddisken med selektiv synkning visas inte i Dropbox-mappen på datorn.

Läs om hur du hanterar teamets inställningar för enbart online.

Så här ställer du in så att vissa mappar inte synkas med selektiv synkning

Ställa in att vissa mappar inte ska synkas:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Material på den vänstra sidomenyn.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter intill valfri mapp.
 5. Klicka på Ändra synkningsstandard.
  • Obs! Om du har inaktiverat selektiv synkning för teamet måste du aktivera det för att se detta alternativ.
 6. Klicka på cirkeln bredvid Synka inte automatiskt för att ställa in att mappen inte ska synkas automatiskt med nya teammedlemmars datorer. 
 7. Klicka på Spara.

Så här synkar du mappar automatiskt

Om du vill ställa in att mappen ska synkas automatiskt följer du instruktionerna ovan, men klickar istället på cirkeln bredvid Synka automatiskt till medlemmarnas datorer.
 

Så här exkluderar du nya mappar från att synka automatiskt

Så här ställer du in att en ny teammapp inte ska synkas automatiskt till teammedlemmars datorer:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Ny mapp till höger.
 5. Klicka på cirkeln bredvid Synka inte automatiskt.
 6. Klicka på Skapa.

Läs mer om hur du skapar teammappar.

Så här inaktiverar man selektiv synkning för team

Selektiv synkning för team är aktiverat som standard. Funktionen låter administratörer ställa in att specifika mappar inte ska synkas automatiskt till teammedlemmarnas datorer. Om selektiv synkning för team är inaktiverat synkas alla mappar automatiskt till teammedlemmarnas datorer och administratören har inte möjlighet att ställa in att specifika mappar inte ska synkas. 

Så här inaktiverar du selektiv synkning för team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. I avsnittet Material klickar du på Synka.
 5. Bredvid Selektiv synkning för team växlar du till Av.
 6. Klicka på Spara.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp