Använda inställningar för selektiv synkning för team

Den här artikeln vänder sig till administratörer i Dropbox-teamkonton. Om du är en teammedlem kan du hantera dina personliga inställningar för selektiv synkning.

När en teammedlem läggs till i en teammapp eller teamutrymme kommer alla mappar som delas med dem att synkas automatiskt till deras datorhårddisk. Administratörer kan dock välja att vissa mappar inte ska synkas automatiskt genom att använda selektiv synkning för team.

s mer om hur funktionen selektiv synkning för team fungerar.

Förutom att använda selektiv synkning kan administratörer också hantera inställningar av enbart online för sitt team för att avgöra vilka filer eller mappar som ska synkas med teammedlemmarnas datorer och vilka som enbart ska vara tillgängliga för teammedlemmar som är anslutna till internet.

Obs! 

 • Administratörer kan bara använda den här funktionen för mappar på högsta nivån och deras första undermapp.
 • Inställningen för administratörer förhindrar att mappar synkar automatiskt till nya teammedlemmars datorer men slutar inte synka mappar som redan har synkats.
 • Enskilda teammedlemmars inställningar för selektiv synkning åsidosätter administratörsinställningen. 
  • Administratörsinställningen hindrar inte teammedlemmar från att synka och sluta synka mappar från sina datorer på egen hand.
 • En mapp som är inställd på att inte synkas (och mappar inuti den) kan inte synkas till teammedlemmarnas datorer.

Så här ställer du in så att vissa mappar inte synkas

Ställa in att vissa mappar inte ska synkas:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter intill valfri mapp.
 5. Klicka på Ändra synkningsstandard.
  • Obs! Om du har inaktiverat selektiv synkning för teamet måste du aktivera det för att se detta alternativ.
 6. Klicka på cirkeln bredvid Synka inte automatiskt för att ställa in att mappen inte ska synkas automatiskt med nya teammedlemmars datorer.

Om du vill ställa in att mappen ska synkas automatiskt följer du instruktionerna ovan, men klickar istället på cirkeln bredvid Synka automatiskt till medlemmarnas datorer.

Så här ställer du in att en ny teammapp inte ska synkas automatiskt till teammedlemmars datorer:

 1. Klicka på Ny mapp precis som när du brukar skapa en ny teammapp.
 2. Avmarkera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer.

Så här inaktiverar man selektiv synkning för team

Selektiv synkning för team är aktiverat som standard. Funktionen låter administratörer ställa in att specifika mappar inte ska synkas automatiskt till teammedlemmarnas datorer. Om selektiv synkning för team är inaktiverat synkas alla mappar automatiskt till teammedlemmarnas datorer och administratören har inte möjlighet att ställa in att specifika mappar inte ska synkas. 

Så här inaktiverar du selektiv synkning för team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. I avsnittet Innehåll klickar du på Synka.
 5. Bredvid Selektiv synkning för team växlar du till Av.
 6. Klicka på Spara.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!