Zarządzanie ustawieniami synchronizacji wybiórczej zespołu

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów Dropbox Business. Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, możesz zarządzać swoimi indywidualnymi ustawieniami synchronizacji wybiórczej.

Gdy członek zespołu Dropbox dla firm zostanie dodany do folderu zespołu lub obszaru zespołu, wszystkie udostępnione mu foldery są automatycznie synchronizowane z dyskiem twardym jego komputera. Administratorzy mogą jednak ustawić, aby określone foldery nie były synchronizowane automatycznie przy użyciu synchronizacji wybiórczej zespołu.

Dowiedz się więcej o działaniu synchronizacji wybiórczej.

Oprócz korzystania z synchronizacji wybiórczej administratorzy mogą również zarządzać ustawieniami trybu „tylko online” swojego zespołu w celu określenia, które pliki lub foldery będą synchronizowane z komputerami członków zespołu, a które będą dostępne tylko dla członków zespołu połączonych z Internetem.

Wykluczenie określonych folderów z synchronizacji

Domyślnie wszystkie foldery udostępnione członkom zespołu są automatycznie synchronizowane z komputerami członków zespołu, gdy dołączają oni do zespołu. Administratorzy mogą jednak ustawić, aby określone foldery nie były synchronizowane automatycznie przy użyciu synchronizacji wybiórczej zespołu. 

Uwagi: 

 • Administratorzy mogą stosować tę funkcję tylko do folderów najwyższego poziomu i ich pierwszego podfolderu.
 • To ustawienie administratora nie powoduje cofnięcia synchronizacji folderów, które są już zsynchronizowane z komputerami członków zespołu. Zapobiega tylko automatycznej synchronizacji folderów z komputerami nowych członków zespołu. 
 • Ustawienia synchronizacji wybiórczej poszczególnych członków zespołu nadpisują ustawienie administratora. 
  • To ustawienie administratora nie uniemożliwia członkom zespołu samodzielnej synchronizacji ani wykluczania z synchronizacji folderów z ich komputerów.
 • Folderu, który nie jest synchronizowany (ani żadnego znajdującego się w nim podfolderu), nie można synchronizować z komputerami członków zespołu.

Aby wykluczyć określone foldery z synchronizacji:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij „...” (wielokropek) obok dowolnego folderu.
 5. Kliknij Zmień domyślne ustawienie synchronizacji.
  • Uwaga: jeśli synchronizacja wybiórcza zespołu jest wyłączona, włącz ją, aby zobaczyć tę opcję.
 6. Kliknij kółko obok opcji Nie synchronizuj automatycznie, aby folder nie synchronizował się automatycznie z komputerami nowych członków zespołu. 

Aby ustawić automatyczne synchronizowanie folderu, wykonaj powyższe instrukcje, ale kliknij kółko obok opcji Automatycznie synchronizuj z komputerami członków.

Aby uniemożliwić automatyczną synchronizację nowego folderu zespołu z komputerami członków zespołu:

 1. Kliknij opcję Utwórz folder zespołu, tak jak zwykle tworzy się nowy folder zespołu.
 2. Usuń zaznaczenie pola obok opcji Automatycznie synchronizuj ten folder z komputerami członków.

Wyłączanie synchronizacji wybiórczej zespołu

Synchronizacja wybiórcza zespołu domyślnie jest włączona. Dzięki niej administrator może uniemożliwić automatyczne synchronizowanie określonego folderu z komputerami członków zespołu. Jeśli synchronizacja wybiórcza zespołu jest wyłączona, wszystkie foldery automatycznie synchronizują się z komputerami członków zespołu, a administrator nie może zablokować synchronizacji określonych folderów. 

Aby wyłączyć synchronizację wybiórczą zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Synchr.
 5. Obok pozycji Synchronizacja wybiórcza zespołu przełącz na Wyłącz.
 6. Kliknij Zapisz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.