Foldery zespołu: przegląd

Większość zespołów biznesowych ma dostęp do obszaru zespołu. Jeśli Twój zespół nie ma takiego dostępu – ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy korzystasz z obszaru zespołu.

Uwaga: być może przyszło do Ciebie powiadomienie e-mail z pytaniem, czy chcesz zmienić taryfę swojego konta na taką, która obejmuje obszar zespołu. Dowiedz się więcej o zmianie taryfy na wyższą.

Folder zespołu to zaawansowane narzędzie do udostępniania materiałów w ramach zespołu. Foldery zespołu są dostępne w niektórych zespołach Dropbox Business. Foldery zespołu dają następujące możliwości:

 • Zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie synchronizowana u wszystkich członków grupy.
 • Można udostępniać pojedyncze pliki lub foldery znajdujące się w folderze zespołu.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Jak utworzyć folder zespołu

Administratorzy mogą tworzyć foldery zespołu w konsoli administratora. Jeśli jesteś członkiem zespołu i chcesz dodać nowy folder zespołu, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.

Foldery zespołu i grupy

Foldery zespołu są udostępniane grupom i stanowią centralne repozytorium zawartości zespołu. Grupie przydzielana jest rola związana z folderem zespołu (edytorzy lub użytkownicy tylko wyświetlający).

Jeśli potrzebujesz dostępu do folderu zespołu, do którego nie należysz, skontaktuj się z administratorem w sprawie dodania Cię do odpowiedniej grupy.

Noteadministratorzy Dropbox Business są właścicielami folderów zespołu i nimi zarządzają.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu folderami zespołu.

Udostępnianie zawartości folderów zespołu

Dopóki masz dostęp z uprawnieniami do edycji do folderu, który chcesz udostępnić, a administrator pozwala na udostępnianie zewnętrzne, możesz udostępniać zawartość folderu zespołu współpracownikom spoza swojej grupy.

Aby udostępnić zawartość znajdującą się w folderze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na koncie służbowym.
 2. Otwórz folder zespołu.
 3. Najedź kursorem na nazwę folderu, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Wpisz w polu tekstowym adres e-mail lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić.
  • Kolor niebieski wskazuje imiona i nazwiska członków Twojego zespołu.
  • Kolor żółty wskazuje imiona i nazwiska osób spoza Twojego zespołu.
 5. Kliknij Udostępnij folder.

Zaproszone osoby muszą zaakceptować zaproszenie, zanim będą mogły uzyskać dostęp do zawartości folderu.

Możesz także udostępnić folder, wybierając uprawnienia do edycji lub wyświetlania, klikając Kopiuj łącze, a następnie wklejając i udostępniając w zależności od potrzeb.

Członkowie Twojego zespołu, którzy otrzymają łącze do edycji, będą mogli dodać folder do swojego konta Dropbox i współpracować nad zawartością. Jeśli łącze do edycji zostanie wysłane do osoby, która nie jest członkiem Twojego zespołu, będzie musiała poprosić o pozwolenie i otrzymać je, zanim będzie mogła dodać folder do swojego konta Dropbox i współpracować nad zawartością.

Osoby mogące uzyskać dostęp wyłącznie do folderów w folderze zespołu, ale nie do samego folderu zespołu:

 • Otrzymują folder jako folder udostępniony
 • Nie mają dostępu do folderu zespołu ani żadnych innych folderów zawierających.
 • Nie mają wglądu w strukturę folderów.

Uwaga: administratorzy mogą ograniczyć możliwość zapraszania do folderów znajdujących się w folderach zespołu.

Przywracanie folderów wewnątrz folderów zespołu

Gdy przywracasz folder znajdujący się w folderze zespołu, przywracane są również uprawnienia udostępniania teg folderu. Jeśli przed usunięciem folder był udostępniony Janinie Skotak, będzie jej również udostępniony po przywróceniu.

Jeśli nie chcesz, aby poprzedni członkowie mieli dostęp do folderu po jego przywróceniu, przywróć folder, a następnie usuń ich z folderu.

Role w folderach zespołu

W chwili udostępnienia folderu zespołu administrator przypisuje grupie określoną rolę:

 • Edytor: grupa może edytować folder zespołu i jego całą zawartość.
 • Tylko do wyświetlania: grupa może wyświetlać zawartość folderu zespołu. Administrator może przyznać członkom grupy dostęp z prawem edycji do folderów znajdujących się w folderze zespołu.


Czy mogę ograniczyć dostęp do folderu znajdującego się w folderze zespołu?

Tak, aby utworzyć folder wewnątrz folderu zespołu dostępny tylko dla niektórych członków zespołu, możesz utworzyć folder z ograniczonym dostępem.

Czy mogę udostępnić łącze do folderu zespołu?

Nie, nie możesz udostępnić łącza do całego folderu zespołu. Jeśli zezwalają na to ustawienia folderu, możesz udostępniać łącza do zawartości w folderze zespołu.

Dlaczego folder zespołu automatycznie zsynchronizował się na mój komputer?

Po dodaniu folderu zespołu do Twojego konta folder ten jest automatycznie synchronizowany na wszystkich urządzeniach, na których logujesz się na swoje konto Dropbox i uzyskujesz dostęp do plików Dropbox.

Skąd mam wiedzieć, czy korzystam z folderu zespołu?

Foldery zespołu mają inne ikony niż foldery udostępnione:

Ikona folderu zespołu na komputerze Windows
Ikona folderu zespołu na komputerze Mac

Jak mogę uzyskać dostęp do folderów zespołu?

Foldery zespołu są dostępne w zespołach Dropbox Business. Jeśli chcesz korzystać z folderów zespołu, możesz zmienić taryfę na Dropbox Business. Konta Dropbox Business są przeznaczone dla zespołów i mają co najmniej trzech użytkowników.

Udostępnianie zawartości folderu zespołu

Aby udostępnić zawartość znajdującą się w folderze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na koncie służbowym.
 2. Otwórz folder zespołu.
 3. Najedź kursorem na nazwę folderu, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Wpisz w polu tekstowym adres e-mail lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić.
  • Kolor niebieski wskazuje imiona i nazwiska członków Twojego zespołu.
  • Kolor żółty wskazuje imiona i nazwiska osób spoza Twojego zespołu.
 5. Kliknij Udostępnij folder.

Zaproszone osoby muszą zaakceptować zaproszenie, zanim będą mogły uzyskać dostęp do zawartości folderu.

Czy mogę przenieść istniejący folder udostępniony do folderu zespołu?

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz go przenieść do folderu zespołu przez:

 • przeciągnięcie folderu udostępnionego do folderu zespołu z poziomu komputera
 • przeniesienie folderu w witrynie www.dropbox.com

Czy mogę zmienić nazwę folderu zespołu lub go usunąć?

Nie, nie można zmieniać nazw folderów zespołu ani usuwać tych folderów.

Jeśli jesteś tylko członkiem folderu znajdującego się w folderze zespołu, możesz zmienić nazwę folderu udostępnionego lub go usunąć. Zmiany te dotyczą tylko Twojego konta i nie wpływają na innych członków folderu.

Usuwanie folderu zespołu z komputera

Aby zapobiec synchronizowaniu się folderów z Twoim komputerem, możesz skorzystać z synchronizacji wybiórczej.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej.

Czy mogę przenieść folder zespołu?

Nie, foldery zespołu u każdego członka znajdują się w tym samym miejscu: w głównym folderze Dropbox.

Czy mogę zmieniać nazwy folderów w folderach zespołu?

Tak, nazwy folderów znajdujących się w folderach zespołu można zmieniać.

Uwaga: Jeśli nazwa folderu znajdującego się w folderze zespołu zostanie zmieniona, wszyscy członkowie folderu nadrzędnego zobaczą nową nazwę. Jednak osoby, które są jedynie członkami folderu znajdującego się w folderze zespołu, będą nadal widzieć pierwotną nazwę.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.