Jak zarządzać folderami zespołu

Foldery zespołu ułatwiają administratorom zarządzanie folderami i plikami zespołu. Foldery zespołu możesz udostępniać całemu zespołowi Dropbox Business lub określonym grupom.

Jeśli chcesz zarządzać folderami zespołu lub masz z nimi problemy, poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Sekcje tego artykułu:

Jak zmienić nazwę folderu zespołu

W zespole Dropbox Business administratorzy mogą zmieniać nazwy folderów zespołu przy użyciu menedżera folderu zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Foldery zespołu.

Uwaga: jeśli administrator zmieni nazwę folderu zespołu, nazwa ta zostanie zmieniona u wszystkich członków.

Chcę zmienić nazwę folderu zespołu, ale nie jestem administratorem mojego zespołu

Wyłącznie administrator zespołu Dropbox Business lub Enterprise może utworzyć folder zespołu, zmienić jego nazwę lub go usunąć.

Jak przenieść folder zespołu

Folderu zespołu nie można przenieść do nowej lokalizacji w Dropbox ani „zagnieździć” go w innym folderze. 

Jak zarządzać dostępem do folderu zespołu, jak go zarchiwizować lub trwale usunąć

Wyłącznie administrator Dropbox Business może zarządzać dostępem do folderu zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Folder zespołu.
 4. Kliknij Zarządzaj obok nazwy folderu zespołu.
 5. Następnie możesz dodać grupy obok opcji Dodaj grupy lub zmienić uprawnienia grup. Kliknij menu rozwijane obok nazwy użytkownika lub grupy, aby zmienić uprawnienia. Następnie możesz usunąć prawa dostępu (opcja Usuń) albo przyznać uprawnienia do edycji lub tylko do odczytu.

Ważne uwagi:

 • Archiwizacja: Zarchiwizowany folder zespołu jest nadal dostępny dla administratorów za pośrednictwem menedżera folderu zespołu. Natomiast dostępu do zarchiwizowanego folderu zespołu nie mają członkowie zespołu.
 • Usuwanie: Usunięcie dostępu użytkownika lub grupy do folderu zespołu jest w istocie równoznaczne z wyłączeniem udostępniania tego folderu.
 • Trwałe usuwanie: W przypadku trwałego usunięcia folderu zespołu odzyskanie go jest niemożliwe nawet przez pomoc techniczną Dropbox.

Jeśli jesteś członkiem zespołu i chcesz usunąć folder zespołu, aby zaoszczędzić miejsce na komputerze, zamiast tego rozważ skorzystanie z folderu tylko online.

Jak przenieść folder poza folder zespołu

Jeśli wystąpi potrzeba przeniesienia folderu poza folder zespołu, administrator może to zrobić w witrynie dropbox.com. Jeśli nie jesteś administratorem, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

Jak przenieść folder udostępniony do folderu zespołu

Członkowie i administratorzy zespołu mogą przenieść folder udostępniony do obszaru zespołu, jeśli są spełnione następujące warunki:

1. Właścicielem folderu jest członek tego samego zespołu, do którego należy użytkownik przenoszący folder do obszaru zespołu.

2. Użytkownik ma uprawnienia do edycji folderu, który próbuje przenieść: Aby to sprawdzić:

 • Kliknij Zarządzaj po prawej stronie folderu.
 • Zobacz, czy po prawej stronie nazwiska użytkownika lub nazwy jego grupy znajduje się informacja Może edytować.

3. Ustawienie Zarządzaj dostępem ma wartość Członkowie folderu. Aby to sprawdzić:

 • Kliknij Zarządzaj po prawej stronie folderu.
 • Kliknij Ustawienia folderu.
 • Zobacz, czy na liście rozwijanej obok pozycji Zarządzaj dostępem jest wybrana opcja Członkowie folderu.

Przeniesienie folderu nie jest możliwe, jeśli:

 • Próbujesz przenieść folder w miejsce poza obszarem zespołu.
 • Nie masz uprawnień do edycji folderu, do którego chcesz przenieść folder.

Próbuję przenieść folder udostępniony do innego folderu udostępnionego

Nie możesz przenosić folderu udostępnionego do innych folderów udostępnionych. Taka czynność nazywa się „zagnieżdżaniem” i niszczy funkcjonalność folderu udostępnionego.

Jednak członkowie zespołów Dropbox Business mogą przenieść folder udostępniony do folderu zespołu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.