Jak zarządzać folderami zespołu

Zaktualizowano Jun 03, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Foldery zespołu ułatwiają administratorom zarządzanie folderami i plikami zespołu. Foldery zespołu możesz udostępniać całemu zespołowi Dropbox lub określonym grupom.

Jeśli chcesz zarządzać folderami zespołu lub masz z nimi problemy, poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.
 

Jak utworzyć folder zespołu

highlighter icon

Uwaga: w zależności od ustawienia zarządzaniem zawartością na najwyższym poziomie zespołu, członkowie zespołu mogą mieć także możliwość tworzenia folderów zespołu na najwyższym poziomie obszaru zespołu. Administratorzy mogą zarządzać tymi ustawieniami w konsoli administratora. Jeżeli jesteś administratorem, dowiedz się jak tworzyć foldery zespołu z konsoli administratora.

Tworzenie folderu zespołu przez członka zespołu: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz folder.
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego folderu zespołu.
 4. Wybierz, czy chcesz udostępnić nowy folder zespołu Wszystkim w [nazwa zespołu], czy tylko określonym osobom
  • Usuń zaznaczenie pola obok opcji Automatycznie synchronizuj ten folder z komputerami członków, aby zapobiec automatycznej synchronizacji.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Jeśli zdecydujesz się udostępnić folder określonym osobom, pojawi się wyskakujące okienko. Wpisz nazwy grup lub osób, którym chcesz udostępnić folder zespołu, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać, czy chcesz im umożliwić edycję, czy przyznać dostęp tylko do wyświetlania. 
 7. Kliknij Dodaj.
  • Uwaga: folder zespołu jest udostępniany innym osobom dopiero po wpisaniu ich imion i nazwisk lub adresów e-mail i kliknięciu Dodaj. Jeśli anulujesz ten ekran bez dodawania innych osób, folder zespołu nie zostanie udostępniony nikomu innemu, ale nadal będziesz mieć dostęp do tego folderu zespołu i możliwość zarządzania nim na swoim koncie Dropbox.
    

Jak zmienić nazwę folderu zespołu

Administratorzy mogą zmieniać nazwy folderów zespołów w dowolnym momencie. W zależności od ustawienia zarządzaniem zawartością na najwyższym poziomie zespołu, członkowie zespołu mogą również mieć możliwość zmiany nazwy folderów zespołu, do których edycji mają dostęp. Administratorzy mogą zarządzać tymi ustawieniami z poziomu konsoli administratora.


Aby zmienić nazwę folderu zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij „” po prawej stronie folderu, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Kliknij Zmień nazwę
 4. Wpisz wybraną nazwę i naciśnij Enter na klawiaturze.
 5. Kliknij Zmień nazwę.
highlighter icon

Uwaga: Zmiana nazwy folderu zespołu powoduje zmianę tej nazwy u wszystkich członków zespołu. 

Jak przenieść folder zespołu

Foldery zespołu na najwyższym poziomie nie mogą zostać przeniesione poza obszar zespołu ani zagnieżdżone w innym folderze. Jeśli masz dostęp do folderu zespołu, możesz przenieść zawarty w nim podfolder do innego folderu zespołu lub innego podfolderu. Podfolderów nie można przenieść na najwyższy poziom obszaru zespołu.

highlighter icon

Uwaga: Podczas przenoszenia plików i podfolderów z folderu zespołu pojawi się wyskakujące okienko z ostrzeżeniem, że obecni użytkownicy utracą dostęp do plików i podfolderów przeniesionych z tego folderu zespołu.

Dowiedz się jak udostępnić lub skopiować folder zespołu. Tylko administratorzy mogą kopiować foldery zespołu na najwyższym poziomie do innych lokalizacji lub do najwyższego poziomu obszaru zespołu.

Jak usunąć folder zespołu

highlighter icon

Uwaga: w zależności od ustawienia zarządzaniem zawartością na najwyższym poziomie zespołu, członkowie zespołu mogą mieć także możliwość usuwania folderów zespołu na najwyższym poziomie obszaru zespołu. Administratorzy mogą zarządzać tymi ustawieniami z poziomu konsoli administratora. Jednak tylko administratorzy mogą przywracać usunięte foldery zespołu.

Aby usunąć folder zespołu: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu zespołu, który chcesz usunąć. 
 3. Kliknij „...” (wielokropek) obok nazwy folderu zespołu.
 4. Kliknij Usuń.
 5. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.

Po usunięciu folderu zespołu zostaje on usunięty z obszaru zespołu. Jednak każdy, kto wcześniej miał do niego dostęp, zachowa go. Aby uzyskać dostęp do usuniętego folderu zespołu, przejdź do strony głównej na lewym pasku bocznym i kliknij Pokaż usunięte pliki na lewym pasku bocznym.
 

Jak dodawać osoby do folderu zespołu lub z niego usuwać

highlighter icon

Uwaga: usunięcie dostępu użytkownika lub grupy do folderu zespołu jest równoznaczne z wyłączeniem udostępniania tego folderu. 

Członkowie zespołu mogą mieć możliwość dodawania lub usuwania osób z folderu zespołu. Administratorzy mogą zmienić to ustawienie na karcie zawartości konsoli administratora.


Zarządzanie dostępem do folderu zespołu:

 1. Najedź kursorem na folder, do którego dostępem chcesz zarządzać.
 2. KliknijZarządzaj uprawnieniami.
  • Uwaga: zobaczysz listę nazwisk i grup wszystkich osób, które mają dostęp do tego folderu zespołu.
 3. Kliknij nazwę osoby lub grupy, dla której chcesz zmienić dostęp. 
  • Tam możesz:
   • Zmienić uprawnienia na Może edytować lub Może wyświetlać folder zespołu. 
   • Usunąć uprawnienia dla grupy lub osoby, klikając Usuń. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. 
   • Wpisz nazwę osoby lub grupy i kliknij Dodaj, aby dodać ją do folderu.
highlighter icon

Ważna uwaga: w przypadku trwałego usunięcia folderu zespołu odzyskanie go jest niemożliwe nawet przez pomoc techniczną Dropbox.

Jak przenieść folder udostępniony do folderu zespołu

Członkowie i administratorzy zespołu mogą przenieść folder udostępniony do obszaru zespołu, jeśli są spełnione następujące warunki:

 1. Właścicielem folderu jest członek tego samego zespołu, do którego należy użytkownik przenoszący folder do obszaru zespołu.
 2. Użytkownik ma uprawnienia do edycji folderu, który próbuje przenieść. Aby to sprawdzić:
  • Kliknij udostępnij przez Dropbox w menu rozwijanym po prawej stronie folderu.
  • Zobacz, czy po prawej stronie nazwiska użytkownika lub nazwy jego grupy znajduje się informacja Może edytować.
 3. Ustawienie Zarządzaj dostępem ma wartość Członkowie folderu. Aby to sprawdzić:
  • Kliknij udostępnij przez Dropbox w menu rozwijanym po prawej stronie folderu.
  • Kliknij Ustawienia folderu.
  • Zobacz, czy na liście rozwijanej obok pozycji Zarządzaj dostępem jest wybrana opcja Członkowie folderu.

Nie możesz przenieść folderu, jeśli nie masz uprawnień do edycji folderu, do którego chcesz przenieść folder.
 

Próbuję przenieść folder udostępniony do innego folderu udostępnionego

Nie możesz przenosić folderu udostępnionego do innych folderów udostępnionych. Taka czynność nazywa się „zagnieżdżaniem” i niszczy funkcjonalność folderu udostępnionego.

Jednak członkowie zespołu Dropbox mogą przenieść folder udostępniony do folderu zespołu.

highlighter icon

Uwaga: członkowie zespołu zobaczą wyskakujące okienko z ostrzeżeniem, że obecni użytkownicy utracą dostęp do plików i podfolderów przeniesionych z tego folderu zespołu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.