Teammappen beheren

Bijgewerkt Jun 03, 2024
person icon

De informatie in dit artikel is van toepassing op bepaalde typen beheerders van een van de Dropbox-abonnementen Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus en Enterprise.

Teammappen helpen beheerders bij het beheren van teambestanden en -mappen. Je kunt teammappen delen met je hele Dropbox-team, of met specifieke groepen.

Als je je teammappen wilt beheren of problemen hebt met teammappen, vind je hieronder specifieke instructies.

Maak je nog geen gebruik van Dropbox ? Ontdek hoe Dropbox het beheren van bestandsmachtigingen eenvoudig maakt.

 

Een teammap maken

highlighter icon

Let op: Afhankelijk van het hoogste niveau van de materiaalbeheerinstellingen van je team, kunnen teamleden mogelijk een teammap op het hoogste niveau maken. Beheerders kunnen deze instellingen beheren vanuit de beheerconsole. Als je een beheerder bent, leer dan hoe je teammappen aanmaakt vanuit de beheerconsole.

Een teammap maken als teamlid: 

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Map aanmaken.
 3. In het vak onder Naam typ je een naam voor je nieuwe teammap.
 4. Selecteer of je de nieuwe teammap wilt delen met Iedereen in [Teamnaam] of alleen met Specifieke mensen
  • Schakel het selectievakje naast Deze map automatisch synchroniseren met computers van leden uit om automatische synchronisatie te voorkomen.
 5. Klik op Maken.
 6. Als je ervoor kiest de map met specifieke mensen te delen, verschijnt er een pop-upvenster. Voer de namen in van de groepen of individuen waarmee je de teammap wilt delen en klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst om te selecteren of je mensen toegang wilt geven tot bewerken of alleen-lezen. 
 7. Klik op Toevoegen.
  • Opmerking: De teammap wordt alleen gedeeld met iemand anders nadat je diens naam of e-mailadres hebt ingevoerd en op Toevoegen hebt geklikt. Als je dit scherm annuleert zonder iemand toe te voegen, wordt de teammap met niemand anders gedeeld, maar kun je de teammap nog steeds openen en beheren in je Dropbox-account.
    

De naam van een teammap wijzigen

Beheerders kunnen teammappen altijd hernoemen. Afhankelijk van het hoogste niveau materiaalbeheerinstellingen van je team , kunnen teamleden mogelijk ook de teammap hernoemen waar ze toegang tot hebben. Beheerders kunnen deze instellingen beheren vanuit de beheerconsole.


De naam van een teammap wijzigen:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op “” aan de rechterkant van de map waarvan je de naam wilt wijzigen.
 3. Klik op Naam wijzigen
 4. Typ de gewenste naam en druk op enter op je toetsenbord.
 5. Klik op Naam wijzigen.
highlighter icon

Opmerking: Wanneer de naam van een teammap wordt gewijzigd, wordt de naam voor alle teamleden gewijzigd. 

Hoe verplaats je een teammap

Teammappen van het hoogste niveau kunnen niet uit de teamruimte worden verplaatst, noch kunnen ze in een andere map worden geplaatst. Als je bewerkingstoegang hebt tot een teammap, kun je een submap daarin verplaatsen naar een andere teammap of een andere submap. Submappen kunnen niet naar het hoogste niveau van de teamruimte worden verplaatst.

highlighter icon

Opmerking: Wanneer je bestanden en submappen uit de teammap verplaatst, zie je een pop-up waarin je wordt gewaarschuwd dat bestaande gebruikers geen toegang meer hebben tot de bestanden en de submappen die je uit de teammap verplaatst.

Meer informatie over hoe je een teammap deelt of kopieert. Alleen beheerders kunnen teammappen van het hoogste niveau kopiëren naar andere locaties of naar het hoogste niveau van de teamruimte.

Hoe je een teammap verwijdert

highlighter icon

Opmerking: Afhankelijk van het hoogste niveau van de materiaalbeheerinstellingen van je team kunnen teamleden mogelijk teammappen op het hoogste niveau verwijderen. Beheerders kunnen deze instelling beheren vanuit de beheerconsole. Alleen beheerders kunnen verwijderde teammappen terugzetten.

Een teammap verwijderen: 

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Navigeer naar de teammap die je wilt verwijderen. 
 3. Klik op “...” (drie puntjes) naast de teammapnaam.
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Klik nog een keer op Verwijderen om de actie te bevestigen.

Wanneer een teammap wordt verwijderd, wordt deze verwijderd uit de teamruimte. Iedereen die er eerder toegang toe had, behoudt echter de toegang. Om toegang te krijgen tot een verwijderde teammap, navigeer je naar de Startpagina in de uiterst linkse zijbalk en klik je op Verwijderde bestanden weergeven in de linker zijbalk.
 

Personen toevoegen of verwijderen van of naar een teammap

highlighter icon

Opmerking: als je toegang tot een teammap verwijdert voor een gebruiker of groep, hef je in feite het delen van die map op. 

Teamleden kunnen mogelijk mensen toevoegen of verwijderen van een teammap. Beheerders kunnen deze instellingen wijzigen in het tabblad Materiaal van de beheerconsole.


Toegang tot een teammap beheren:

 1. Wijs de naam van de map aan waarvoor je de toegang wilt beheren.
 2. Klik op Machtigingen beheren.
  • Opmerking: je ziet een lijst met namen en groepen van iedereen die toegang heeft tot deze teammap.
 3. Klik op de naam van de persoon of groep waarvoor je de toegang wilt wijzigen. 
  • Hier kun je:
   • Wijzig de machtiging voor de teammap in Kan bewerken of Kan weergeven
   • Verwijder de machtiging voor een groep of persoon door op Verwijderen te klikken.Klik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. 
   • Voer de naam van een persoon of groep in en klik op Toevoegen om de persoon of groep aan de map toe te voegen.
highlighter icon

Belangrijke opmerking: Als je een teammap permanent verwijdert, kan die zelfs door Dropbox Support niet meer worden teruggezet.

Een gedeelde map verplaatsen naar een teammap

Teamleden en beheerders kunnen een gedeelde map verplaatsen naar een teamruimte wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:

 1. De map is van iemand in hetzelfde team als de gebruiker die de map verplaatst naar de teamruimte.
 2. De gebruiker heeft bewerkingsrechten voor de map die deze wil verplaatsen. Dit controleer je als volgt:
  • Klik op Delen met Dropbox in het vervolgkeuzemenu rechts van de map.
  • Controleer of de gebruiker Kan bewerken rechts van diens naam of groep heeft staan.
 3. De instelling Toegang beheren is ingesteld op Mapleden. Dit controleer je als volgt:
  • Klik op Delen met Dropbox in het vervolgkeuzemenu rechts van de map.
  • Klik op Mapinstellingen.
  • Kijk of Mapleden in de vervolgkeuzelijst naast Toegang beheren staat.

Je kunt een map niet verplaatsen als je geen bewerkingsrechten hebt voor de map waarin je de map probeert te plaatsen.
 

Ik probeer een gedeelde map te verplaatsen naar een andere gedeelde map

Je kunt een gedeelde map niet verplaatsen naar een andere gedeelde map. Dit heet 'nesten' en verbreekt de functionaliteit van de gedeelde map.

Teamleden op een Dropbox-teamaccountabonnement kunnen een gedeelde map wel naar een teammap verplaatsen.

highlighter icon

Opmerking: Teamleden zien een pop-up waarin ze worden gewaarschuwd dat bestaande gebruikers geen toegang meer hebben tot de bestanden en submappen die uit de teammap worden verplaatst.

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Andere manieren om hulp te krijgen