Overzicht van teammappen

De meeste, maar niet alle Business-teams hebben toegang tot de teamruimte. Als je team geen toegang heeft, raadpleeg dan dit artikel. Leer hoe je kunt vaststellen of je je in de teamruimte bevindt.

Opmerking: je hebt mogelijk een e-mailmelding ontvangen met de vraag of je je account wilt upgraden naar de teamruimte-omgeving. Meer informatie over de upgrade.

Een teammap is een krachtig middel voor het delen van bestanden met je team. Teammappen zijn beschikbaar voor sommige Dropbox Business-teams. Met teammappen kun je:

 • Automatisch materiaal in teammappen synchroniseren voor alle groepsleden
 • Kiezen of je afzonderlijke bestanden of mappen in een teammap wilt delen

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig bestandsmachtigingen kunt beheren.

Een teammap maken

Beheerders kunnen teammappen maken in de beheerconsole. Als je een teamlid bent en je een nieuwe teammap wilt, neem je contact op met je beheerder voor assistentie.

Teammappen en groepen

Teammappen worden gedeeld met groepen en vormen het knooppunt voor het materiaal van een team. Aan de leden van de groep wordt een rol (redacteur of alleen-lezen) toegewezen voor de teammap.

Als je toegang nodig hebt tot een teammap waarvan je geen lid bent, neem je contact op met je beheerder. Deze kan je toevoegen aan de betreffende groep.

Opmerking: Dropbox Business-beheerders zijn als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer van de teammappen.

Meer informatie over het beheer van teammappen

Materiaal in teammappen delen

Zolang je bewerkingsmachtigingen hebt voor de map die je wilt delen en je beheerder extern delen toestaat, kun je het materiaal in je teammap delen met mensen buiten je groep.

Een map in een teammap delen:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je zakelijke account.
 2. Open je teammap.
 3. Wijs de naam aan van de map die je wilt delen en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 4. Typ in het tekstvak het e-mailadres of de naam van de persoon die je wilt uitnodigen.
  • Blauwgekleurde namen zijn leden van je team.
  • Geelgekleurde namen zijn geen leden van je team.
 5. Klik op Map delen.

De mensen die je uitnodigt, moeten de uitnodiging accepteren voordat ze toegang krijgen tot het materiaal in de map.

Je kunt een map ook delen door bewerkings- of weergavemachtigingen te selecteren, op Link kopiëren te klikken en deze vervolgens op de gewenst plaats te plakken en te delen.

Leden van je team die een bewerkingslink ontvangen, kunnen de map toevoegen aan hun Dropbox-account om samen te werken aan materiaal. Als een bewerkingslink wordt verzonden naar iemand die geen lid is van je team, moet die persoon eerst toestemming vragen en krijgen voordat de map kan worden toegevoegd aan het Dropbox-account van die persoon om samen te werken aan materiaal.

Mensen met alleen toegang tot mappen in de teammappen, en niet de teammappen zelf:

 • Ontvangen de map als een gedeelde map
 • Hebben geen toegang tot de teammap of andere bovenliggende mappen
 • Krijgen de mapstructuur niet te zien

Opmerking: beheerders kunnen het uitnodigen van mensen voor mappen in teammappen beperken.

Mappen in teammappen herstellen

Wanneer je een map herstelt die in een teammap zit, worden de machtigingen voor delen voor die map ook hersteld. Als een map was gedeeld met Jeanette Smit voordat de map werd verwijderd, is de map na herstel weer gedeeld met Jeanette Smit.

Als je niet wilt dat vorige leden toegang hebben tot de map nadat je deze hebt hersteld, kun je de map herstellen en vervolgens de leden uit de map verwijderen.

Rollen in teammappen

Beheerders wijzen een rol toe aan de groep wanneer een teammap wordt gedeeld:

 • Redacteur: Je groep kan de teammap en al het materiaal bewerken.
 • Alleen-lezen: Je groep kan het materiaal in de teammap weergeven. De beheerders kunnen je bewerkingsrechten verlenen voor mappen in de teammap.


Kan ik de toegang tot een map in een teammap beperken?

Ja, als je een map in een teammap alleen beschikbaar wilt stellen aan bepaalde teamleden, kun je een map met beperkte toegang maken.

Kan ik een link naar een teammap delen?

Nee, je kunt geen link naar een volledige teammap delen. Je kunt wel links naar materiaal in een teammap delen als dit is toegestaan in de instellingen voor de map.

Waarom is mijn teammap automatisch gesynchroniseerd met mijn computer?

Nadat een teammap aan je account is toegevoegd, wordt die map automatisch gesynchroniseerd op alle apparaten waarop je je aanmeldt bij je Dropbox-account en waar je toegang hebt tot je Dropbox-bestanden.

Hoe weet ik of ik een teammap gebruik?

Teammappen hebben een ander pictogram dan gedeelde mappen:

Pictogram van een teammap op een Windows-computer
Pictogram van een teammap op een Mac

Hoe krijg ik toegang tot teammappen?

Teammappen zijn beschikbaar voor Dropbox Business-teams. Als je teammappen wilt gebruiken, kun je upgraden naar een Dropbox Business-account. Dropbox Business-accounts zijn ontworpen voor teams en hebben minimaal drie gebruikers.

Materiaal in de teammap delen

Een map in een teammap delen:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je zakelijke account.
 2. Open je teammap.
 3. Wijs de naam aan van de map die je wilt delen en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 4. Typ in het tekstvak het e-mailadres of de naam van de persoon die je wilt uitnodigen.
  • Blauwgekleurde namen zijn leden van je team.
  • Geelgekleurde namen zijn geen leden van je team.
 5. Klik op Map delen.

De mensen die je uitnodigt, moeten de uitnodiging accepteren voordat ze toegang krijgen tot het materiaal in de map.

Kan ik een bestaande gedeelde map verplaatsen naar een teammap?

Als je de eigenaar bent van een gedeelde map, kun je die gedeelde map verplaatsen naar een teammap door:

 • De gedeelde map te slepen naar de teammap op je desktop
 • De map te verplaatsen op www.dropbox.com

Kan ik de naam van een teammap wijzigen of deze verplaatsen?

Nee, de naam van teammappen kan niet worden gewijzigd en ze kunnen niet worden verwijderd.

Als je alleen lid bent van een map in de teammap, kun je de naam van de gedeelde map wijzigen of deze verwijderen. Deze wijzigingen worden alleen doorgevoerd in jouw account en niet bij de andere leden van de map.

Hoe verwijder ik een teammap van mijn computer?

Met selectieve synchronisatie kun je voorkomen dat bepaalde mappen worden gesynchroniseerd met je computer.

Meer informatie over selectieve synchronisatie

Kan ik een teammap verplaatsen?

Nee, de teammappen staan voor elk lid op dezelfde plek: in je Dropbox-hoofdmap.

Kan ik de naam van mappen in teammappen wijzigen?

Ja, je kunt de naam van mappen in teammappen wijzigen.

Opmerking: Als je de naam van een map in een teammap wijzigt, krijgen alle leden van de bovenliggende map de nieuwe naam te zien. Maar voor mensen die alleen lid zijn van de map in de teammap, wordt de oorspronkelijke naam weergegeven.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.