Teammappar: en översikt

De flesta Business-team, men inte alla, har åtkomst till teamutrymmet. Om ditt team inte har åtkomst, då är den här artikeln för dig. Läs hur du kan identifiera om du kan använda teamutrymmet.

Obs! Du kan ha fått ett e-postmeddelande där du får frågan om du vill uppgradera ditt konto till teamutrymmet. Läs mer om uppgraderingen.

En teammapp är ett effektivt verktyg för delning med teamet. Teammappar är tillgängliga för vissa Dropbox Business-team. Med teammappar kan du göra följande:

 • Automatiskt synka innehåll i teammappar med alla gruppmedlemmar
 • Välja att dela enskilda filer eller mappar inuti en teammapp

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Hur du skapar en teammapp

Administratörer kan skapa teammappar i adminkonsolen. Om du är teammedlem och du vill ha en ny teammapp ber du din administratör om hjälp.

Teammappar och grupper

Teammappar delas med grupper och är den centrala platsen för teamets innehåll. Gruppen tilldelas en roll (antingen redigerare eller läsare) för teammappen.

Behöver du åtkomst till en teammapp du inte är medlem i kontaktar du administratören för att läggas till i den aktuella gruppen.

Obs! Dropbox Business -administratörer föräger och hanterar teammappar.

Läs mer om att hantera teammappar.

Dela innehåll i teammappar

Har du redigeringsåtkomst till mappen du vill dela och din administratör tillåter extern delning kan du dela innehållet i teammappen med andra användare utanför gruppen.

Så här delar du en mapp inuti en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt jobbrelaterade konto.
 2. Öppna din teammapp.
 3. Håll muspekaren över namnet på mappen som du vill dela och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 4. Ange mejladressen eller namnet på personen du vill bjuda in i textrutan.
  • Namn i blått är medlemmar i teamet.
  • Namn i gult är inte medlemmar i teamet.
 5. Klicka på Dela mapp.

Personer du bjuder in måste acceptera inbjudan innan de får tillgång till innehållet i mappen.

Du kan även dela en mapp genom att välja redigerings- eller visningsbehörigheter, klicka på Kopiera länk och sedan klistra in den för att dela där du vill.

Teammedlemmar som får en redigeringslänk kan lägga till mappen i sitt Dropbox-konto och samarbeta i material. Om en redigeringslänk skickas till en person som inte är medlem i teamet måste de begära och få åtkomst innan de kan lägga till mappen till sitt Dropbox-konto och samarbeta i material.

Personer som enbart har åtkomst till mappar som ligger i teammapparna och inte till själva teammapparna

 • Få mappen som en delad mapp
 • har inte åtkomst till teammappen eller någon annan överordnad mapp
 • har inte insyn i mappstrukturen.

Obs! Administratörer kan begränsa din behörighet att bjuda in personer till mappar inuti teammappar.

Återställa mappar inuti teammappar

När du återställer en mapp inuti en teammapp återställs också delningsbehörigheterna för den mappen. Om en mapp delades med Johanna Svensson innan den raderades, delas den med Johanna Svensson även när den har återställts.

Om du inte vill att tidigare medlemmar ska ha åtkomst till mappen när du har återskapat den ska du återskapa mappen och sedan ta bort dem från mappen.

Roller i teammappar

Administratörer tilldelar gruppen en roll när teammappen delas:

 • Redigerare: Din grupp kan redigera teammappen och hela dess innehåll.
 • Skrivskyddad: Din grupp kan visa innehållet i teammappen. Administratörer kan ge dig redigeringsåtkomst till mappar inuti teammappen.


Kan jag begränsa åtkomsten till en mapp inuti en teammapp?

Ja, för att göra en mapp i en teammapp tillgänglig endast för vissa teammedlemmar kan du skapa en mapp med begränsad åtkomst.

Kan jag dela en länk till en teammapp?

Nej, du kan inte dela en länk till en hel teammapp. Om mappens inställningar tillåter det kan du dela länkar till innehållet i en teammapp.

Varför synkades min teammapp automatiskt till datorn?

Efter att en teammapp lagts till i ditt konto kommer mappen automatiskt att synkas till alla enheter där du är inloggad på ditt Dropbox-konto och kommer åt dina Dropbox-filer.

Hur vet jag om jag använder en teammapp?

Teammappar har annorlunda ikoner än delade mappar:

Teammappsikonen på en Windows-dator
Teammappsikonen på Mac

Hur får jag åtkomst till teammapparna?

Teammappar är tillgängliga för Dropbox Business-team. Om du vill använda teammappar kan du uppgradera till ett Dropbox Business-konto. Dropbox Business-konton är utformade för team och har minst tre användare.

Dela innehåll inuti teammappen

Så här delar du en mapp inuti en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt jobbrelaterade konto.
 2. Öppna din teammapp.
 3. Håll muspekaren över namnet på mappen som du vill dela och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 4. Ange mejladressen eller namnet på personen du vill bjuda in i textrutan.
  • Namn i blått är medlemmar i teamet.
  • Namn i gult är inte medlemmar i teamet.
 5. Klicka på Dela mapp.

Personer du bjuder in måste acceptera inbjudan innan de får tillgång till innehållet i mappen.

Kan jag flytta en befintlig delad mapp till en teammapp?

Om du äger en delad mapp går det att flytta den delade mappen till en teammapp genom att

 • dra den delade mappen in i teammappen från datorn
 • flytta mappen på www.dropbox.com

Kan jag ändra namn på eller radera en teammapp?

Nej, det går inte att ändra namn på eller radera teammappar.

Är du bara medlem i en mapp som ligger i teammappen kan du ändra namn på eller radera den delade mappen. Dessa ändringar gäller endast ditt konto och påverkar inte andra medlemmar i mappen.

Hur tar jag bort en teammapp från dator?

Du kan använda selektiv synkning för att förhindra att mappar synkas till din dator.

Läs mer om selektiv synkning.

Kan jag flytta en teammapp?

Nej, teammappar finns på samma plats för alla medlemmar: i din huvudmapp för Dropbox.

Kan jag ändra namn på mappar inuti teammappar?

Ja, du kan ändra namn på mappar inuti teammappar.

Obs! Om namnet ändras på en mapp som ligger i en teammapp kommer alla medlemmar av den överordnade mappen att se det nya namnet. Personer som enbart är medlemmar av mappen inuti teammappen fortsätter att se det ursprungliga namnet.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!