Teammappar: en översikt

Uppdaterat May 15, 2024
person icon

De flesta, men inte alla, Dropbox-teamkontoteam har åtkomst till teamutrymmesupplevelsen.Om ditt team inte har åtkomst, då är den här artikeln för dig. Läs om hur du kan identifiera om du kan använda teamutrymmet.
 

Obs! Du kan ha fått ett e-postmeddelande där du får frågan om du vill uppgradera ditt konto till teamutrymmet. Läs mer om uppgraderingen.

En teammapp är ett effektivt verktyg för delning med teamet. Teammappar är tillgängliga för alla Dropbox-teamkonton. Med teammappar kan du göra följande:

 • Automatiskt synka innehåll i teammappar med alla gruppmedlemmar.
 • Välja att dela enskilda filer eller mappar inuti en teammapp.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Titta på den här video för att se hur du hanterar delade mappar i ditt teamutrymme.

Hur du skapar en teammapp

Om du är teammedlem kan du skapa en undermapp i alla teammappar som du har redigerat åtkomst till. Om du vill veta hur du gör kan du läsa om hur du skapar en teammapp.

highlighter icon

Obs: Beroende på teamets inställningar för högsta materialhanteringsnivå kan du kanske också skapa teammappar på teamutrymmets högsta nivå. Om du inte har det här alternativet kan du kontakta din administratör och be dem att ändra teamets inställningar för högsta materialhanteringsnivå.

Teammappar och grupper

Teammappar delas med grupper och är den centrala platsen för teamets innehåll. Gruppen tilldelas en roll (antingen redigerare eller läsare) för teammappen.

Behöver du åtkomst till en teammapp du inte är medlem i kontaktar du administratören för att läggas till i den aktuella gruppen.

Läs mer om att hantera teammappar.

Dela innehåll i teammappar

Har du redigeringsåtkomst till mappen du vill dela och din administratör tillåter extern delning kan du dela innehållet i teammappen med andra användare utanför gruppen.
 

Så här delar du en mapp inuti en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt jobbkonto.
 2. Öppna din teammapp.
 3. För muspekaren över namnet på mappen som du vill dela och klicka på Dela.
 4. Ange mejladressen eller namnet på personen du vill bjuda in i textrutan.
  • Namn i blått är medlemmar i teamet.
  • Namn i gult är inte medlemmar i teamet.
 5. Klicka på Dela mapp.

Personer du bjuder in måste acceptera inbjudan innan de får tillgång till innehållet i mappen.

Du kan även dela en mapp genom att välja redigerings- eller visningsbehörigheter, klicka på Kopiera länk och sedan klistra in den för att dela där du vill.

Teammedlemmar som får en redigeringslänk kan lägga till mappen i sitt Dropbox-konto och samarbeta i material. Om en redigeringslänk skickas till en person som inte är medlem i teamet måste de begära och få åtkomst innan de kan lägga till mappen till sitt Dropbox-konto och samarbeta i material.

Personer som enbart har åtkomst till mappar som ligger i teammapparna och inte till själva teammapparna

 • Få mappen som en delad mapp
 • har inte åtkomst till teammappen eller någon annan överordnad mapp
 • har inte insyn i mappstrukturen.
highlighter icon

Obs! Administratörer kan begränsa din behörighet att bjuda in personer till mappar inuti teammappar.

Återställa mappar inuti teammappar

När du återställer en mapp inuti en teammapp återställs också delningsbehörigheterna för den mappen. Om en mapp delades med någon innan den blev raderad kommer den att delas med någon efter att den är återskapad.

Om du inte vill att tidigare medlemmar ska ha åtkomst till mappen när du har återskapat den ska du återskapa mappen och sedan ta bort dem från mappen.
 

Roller i teammappar

Administratörer tilldelar gruppen en roll när teammappen delas:

 • Redigerare: Din grupp kan redigera teammappen och hela dess innehåll.
 • Skrivskyddad: Din grupp kan visa innehållet i teammappen. Administratörer kan ge dig redigeringsåtkomst till mappar inuti teammappen.

Vanliga frågor

Kan jag begränsa åtkomsten till en mapp inuti en teammapp?

Ja, för att göra en mapp i en teammapp tillgänglig endast för vissa teammedlemmar kan du  skapa en mapp med begränsad åtkomst.

Kan jag dela en länk till en teammapp?

Nej, du kan inte dela en länk till en hel teammapp. Om mappens inställningar tillåter det kan du dela länkar till innehållet i en teammapp.

Varför synkades min teammapp automatiskt till datorn?

Efter att en teammapp lagts till i ditt konto kommer mappen automatiskt att synkas till alla enheter där du är inloggad på ditt Dropbox-konto och kommer åt dina Dropbox-filer.

Hur vet jag om jag använder en teammapp?

Teammappar har annorlunda ikoner än delade mappar.

Tre teammappikoner för mobila enheter, Windows och Mac föreställande en mapp med en byggnad på

Hur får jag åtkomst till teammapparna?

Teammappar är tillgängliga för Dropbox-teamkonton. Om du vill använda teammappar kan du uppgradera till ett Dropbox-teamkonto. Dropbox-teamkonton har minst tre användare.
 

Kan jag flytta en befintlig delad mapp till en teammapp?

Om du äger en delad mapp går det att flytta den delade mappen till en teammapp genom att

 • dra den delade mappen in i teammappen från datorn
 • Flytta mappen på www.dropbox.com
   

Kan jag ändra namn på eller radera en teammapp?

Nej, det går inte att ändra namn på eller radera teammappar.

Är du bara medlem i en mapp som ligger i teammappen kan du ändra namn på eller radera den delade mappen. Dessa ändringar gäller endast ditt konto och påverkar inte andra medlemmar i mappen.
 

Hur tar jag bort en teammapp från dator?

Du kan använda selektiv synkning för att förhindra att mappar synkas till din dator.

Läs mer om selektiv synkning.
 

Kan jag flytta en teammapp?

Nej, teammappar finns på samma plats för alla medlemmar: i din huvudmapp för Dropbox.
 

Kan jag ändra namn på mappar inuti teammappar?

Ja, du kan ändra namn på mappar inuti teammappar.

highlighter icon

Obs! Om namnet ändras på en mapp som ligger i en teammapp kommer alla medlemmar av den överordnade mappen att se det nya namnet. Personer som enbart är medlemmar av mappen inuti teammappen fortsätter att se det ursprungliga namnet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp