Översikt över sidan Innehåll i Dropbox Business

Om du är administratör för Dropbox Business kan du visa och hantera teamets material på sidan Innehåll i adminkonsolen. Så här kommer du åt sidan Innehåll:

  1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
  3. Klicka på Innehåll

Det finns tre flikar under sökfältet, Team och delat , Medlemsåtkomst och Låsta filer.

Från fliken Team och delat kan du göra följande:

  • Söka efter och sortera genom delade mappar och gruppmappar
  • Hantera medlemskap i delade mappar och teammappar – lägga till eller ta bort användare, ändra behörigheter och se vilka filer som har delats med icke-teammedlemmar
  • Lägga till, radera eller kopiera delade mappar och teammappar

Från fliken Medlemsåtkomst kan du se vilka mappar en specifik teammedlem har åtkomst till. Skriv namnet på eller mejladressen till medlemmen som du vill visa.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla team. Om du inte ser fliken Medlemsåtkomst betyder det att ditt team inte har åtkomst till den här funktionen.

Från fliken Låsta filer kan du låsa upp filer som gruppmedlemmarna har låst. Håll musen över filen eller mappen som du vill låsa upp och klicka på ikonen med tre punkter (…). Klicka sedan på Lås upp redigering.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!