Administratörer: Organisera Dropbox-filer med sidan Innehåll

Uppdaterat Mar 25, 2024

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för vissa typer av administratörer för Dropbox-team.

Vissa typer av administratörer kan använda sidan Innehåll för att visa och hantera material. Typer av administratörer som kan komma åt sidan Innehåll är: 

 • Teamadministratörer
 • Säkerhetsadministratörer
 • Innehållsadministratörer
 • Efterlevnadsadministratörer

Så här kommer du åt sidan Innehåll

Så här kommer du åt sidan Innehåll:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Innehåll på den vänstra sidomenyn. 

Sidan Innehåll visas och där finns ett sökfält och olika flikar som du kan använda för att hantera teamets filer och mappar. 

Så här använder du sidan Innehåll

Under sökfältet kan du växla mellan olika flikar för att visa olika typer av filer. Det kan handla om följande:

 • Team och delat – från den här fliken kan du:
  • Söka efter och sortera genom teammappar och delade mappar.
  • Hantera medlemskap i teammappar och delade mappar – lägga till eller ta bort användare, ändra behörigheter och se vilka filer som har delats med icke-teammedlemmar.
  • Lägga till, radera eller kopiera delade mappar och teammappar.
 • Arkivera – från den här fliken kan du:
  • Återskapa arkiverade mappar.
  • Radera arkiverade mappar permanent.
  • Ändra namn på arkiverade mappar.
  • Obs! Fliken finns inte tillgänglig för alla team.
 • Medlem/Medlemsåtkomst – från den här fliken kan du:
  • Visa vilka mappar som en specifik teammedlem har åtkomst till. Skriv namnet på eller mejladressen till medlemmen som du vill visa.
  • Obs! Fliken finns inte tillgänglig för alla team.
 • Låsta filer – från den här fliken kan du: 
  •  Låsa upp filer som teammedlemmar har låst. Gör det genom att hålla muspekaren över filen eller mappen som du vill låsa upp och klicka på ”” (ellips). Klicka sedan på Lås upp redigering.
highlighter icon

Obs! Alla flikar är inte tillgängliga för alla team.

Ikonerna bredvid teamets mappar representerar olika behörighetsnivåer. Läs om de olika mappikonerna och vad de betyder.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp