Administratorzy: porządkowanie plików Dropbox za pomocą strony Zawartość

W tym artykule omówiono funkcję dostępną dla niektórych administratorów zespołów Dropbox.

Niektórzy administratorzy mogą korzystać ze strony Zawartość w celu przeglądania zawartości i zarządzania nią. Typy administratorów, którzy mogą uzyskać dostęp do strony Zawartość, to: 

 • Administratorzy zespołu
 • Administratorzy bezpieczeństwa
 • Administratorzy zawartości
 • Administratorzy zgodności

Jak uzyskać dostęp do strony Zawartość

Aby uzyskać dostęp do strony Zawartość:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Zawartość na lewym pasku bocznym. 

Nastąpi przeniesienie na stronę Zawartość z paskiem wyszukiwania i kartami, których możesz użyć do zarządzania plikami i folderami zespołu. 

Jak korzystać ze strony Zawartość

Poniżej paska wyszukiwania można przełączać się między kartami, aby wyświetlać różne typy plików. Na przykład:

 • Na karcie Zespół i udostępnione można:
  • Wyszukiwać i sortować foldery zespołu oraz udostępnione.
  • Zarządzać członkami zespołu i folderami udostępnionymi – dodawać lub usuwać użytkowników, zmieniać uprawnienia i ustalać, które pliki zostały udostępnione osobom spoza zespołu.
  • Dodawać, usuwać i kopiować foldery zespołu oraz foldery udostępnione.
 • Na karcie Zarchiwizowane można:
  • Przywracać zarchiwizowane foldery.
  • Trwale usuwać zarchiwizowane foldery.
  • Zmieniać nazwy zarchiwizowanych folderów.
  • Uwaga: ta karta nie jest dostępna dla wszystkich zespołów.
 • Na karcie Członek/Dostęp członka można:
  • Zobaczyć, do jakich folderów ma dostęp określony członek zespołu. W tym celu wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, którą chcesz sprawdzić.
  • Uwaga: ta karta nie jest dostępna dla wszystkich zespołów.
 • Na karcie Zablokowane pliki można: 
  •  Odblokować pliki zablokowane przez członków zespołu. W tym celu najedź wskaźnikiem myszy na plik lub folder, który chcesz odblokować, a następnie kliknij „...” (wielokropek). Następnie kliknij Odblokuj edytowanie.

Uwaga: nie wszystkie karty są dostępne dla wszystkich zespołów.

Ikony obok folderów zespołu reprezentują różne poziomy uprawnień. Dowiedz się więcej o ikonach folderów i ich znaczeniu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.