Ikony, symbole i kolory plików i folderów

Oto zestawienie ikon, symboli i kolorów, które pojawiają się na plikach i folderach na Twoim koncie Dropbox.

Jeśli szukasz innej ikony, która tutaj nie występuje, zobacz ten artykuł dotyczący ikon synchronizacji.

Folder Camera Uploads

Niebieski folder z symbolem aparatu i strzałką w górę to folder przesyłania z aparatu. Jeśli włączysz na swoim urządzeniu mobilnym funkcję przesyłania z aparatu, tutaj będą przechowywane zdjęcia i wideo. Więcej informacji o przesyłaniu z aparatu.

Folder Camera Uploads

Zwykły folder

Niebieski folder bez symbolu to zwykły folder Dropbox. Nie są one nikomu udostępniane. Możesz używać ich do przechowywania plików i innych folderów. Dowiedz się, jak tworzyć foldery Dropbox i ich używać.

Folder Dropbox

Folder z ograniczeniami

Niebieski folder z ukośną linią w kółku to folder z ograniczeniami. Foldery z ograniczeniami są dostępne tylko dla zespołów Dropbox dla firm. Większość folderów znajdujących się wewnątrz folderów zespołu jest udostępnianych całemu zespołowi, natomiast foldery z ograniczeniami są udostępniane tylko niektórym członkom zespołu. Dowiedz się więcej o folderach z ograniczeniami.

Folder z ograniczeniami

Folder udostępniony

Niebieski folder z symbolem osób to folder udostępniony. W witrynie dropbox.com oraz w aplikacji mobilnej symbol ten ma dwie osoby. W aplikacji komputerowej symbol ma trzy osoby. Folder udostępniony to folder, który udostępniasz innym lub który inni udostępniają Tobie. Dowiedz się, jak udostępniać foldery innym.

Folder udostępniony

Folder zespołu

Niebieski folder z symbolem dwóch budynków to folder zespołu. Foldery zespołu są dostępne tylko dla zespołów Dropbox dla firm. Są one tworzone przez administratora. Dowiedz się więcej o folderach zespołu.

Folder zespołu

Folder członka zespołu

Niebieski folder z ikoną osoby to folder członka zespołu. Foldery członka zespołu są dostępne tylko dla członków zespołów Dropbox dla firm ze strukturą folderów przestrzeni zespołowej. Dowiedz się więcej o obszarze zespołu i folderach członka zespołu.

Folder członka zespołu

Folder z uprawnieniami przechodnimi

Niebieski folder z dwoma budynkami i zamkiem w prawym górnym rogu na nim to folder z uprawnieniami przechodnimi. Foldery z uprawnieniami przechodnimi są dostępne dla członków zespołów Dropbox dla firm i umożliwiają członkom częściowy dostęp do określonych pozycji w folderze, ale nie do całego folderu i jego zawartości. 

Skrót do strony internetowej

Plik ze strzałką w dolnym rogu to skrót do strony internetowej. Jeśli strona nie zawiera ikony, której można użyć, plik oznaczony jest ikoną kuli ziemskiej. Dowiedz się więcej o przechowywaniu w Dropbox skrótów do stron internetowych.

Skrót

Niezidentyfikowany typ pliku

Plik z ikoną UFO to niezidentyfikowany typ pliku. Aby umożliwić jego identyfikację przez Dropbox, dodaj odpowiednie rozszerzenie nazwy pliku. Na przykład, jeśli ten plik jest w formacie JPG, dodaj „.jpg” do jego nazwy. Dowiedz się, jak zmienić nazwę pliku.

Niezidentyfikowany typ pliku

Zablokowany plik

Plik z ikoną kłódki w rogu to plik zablokowany. Możesz blokować pliki, aby uniemożliwiać innym ich edycję. Dowiedz się, jak zablokować lub odblokować plik.

Zablokowany plik
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.