Jak zmienić nazwę pliku lub folderu

Nazwy plików i folderów w swoim Dropbox możesz zmieniać w trzy różne sposoby:

 • W witrynie dropbox.com
 • W aplikacji mobilnej Dropbox
 • W aplikacji komputerowej Dropbox

Możesz również zmieniać nazwy folderów udostępnionych.

 • Uwaga: Zmiana nazwy folderu udostępnionego dotyczy tylko Twojego konta Dropbox. Ograniczenie zmiany nazwy do Twojego Dropbox pomaga uniknąć nieporozumień u innych członków folderu udostępnionego.

Zmiana nazwy w witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na lewym pasku bocznym.
 3. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij „” (wielokropek).
 4. Kliknij Zmień nazwę.

Zmiana nazwy na urządzeniu mobilnym

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij strzałkę menu rozwijanego po prawej stronie pliku lub folderu, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Wybierz Zmień nazwę z menu, które pojawi się u dołu ekranu.

Zmiana nazw plików

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij ikonę (wielokropek) obok nazwy pliku, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Stuknij Zmień nazwę.

Podczas przeglądania pliku możesz także zmienić jego nazwę przy użyciu menu działań pliku (...).

Zmiana nazw folderów

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij ikonę (wielokropek) obok nazwy folderu, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Stuknij Ustawienia folderu. Jeśli jest to folder udostępniony, stuknij Ustawienia folderu udostępnionego.
 4. Stuknij nazwę folderu.

Zmiana nazwy za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox

Na komputerze możesz zmienić nazwę pliku lub folderu zwykły sposób. Na przykład kliknij plik, poczekaj chwilę, a następnie kliknij nazwę pliku ponownie, aby ją zmienić.

Nowa nazwa pojawi się na wszystkich urządzeniach połączonych z Twoim kontem Dropbox i w witrynie dropbox.com.

Uwaga: w przypadku folderów udostępnionych proces ten wygląda inaczej.

Więcej informacji o zmianie nazw folderów udostępnionych.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.