Så här ändrar du namn på en fil eller mapp

Du kan byta namn på filer eller mappar i din Dropbox på tre olika sätt:

 • På dropbox.com
 • Från Dropbox mobilapp
 • Från Dropbox-klienten

Du kan även byta namn på delade mappar.

 • Obs! Ett nytt namn på en delad mapp visas bara i din Dropbox. Att begränsa namnbyte till din Dropbox hjälper undvika förvirring för de andra medlemmarna i den delade mappen.

Byta namn på dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över namnet på filen eller mappen och klicka på ”” (ellips).
 4. Klicka på Byt namn.

Ändra namn på en mobil enhet

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Klicka på pilen till rullgardinsmenyn till höger om filen eller mappen du vill byta namn på.
 3. Välj Ändra namn på menyn som visas längst ner på skärmen.

Byta namn på filer

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på ikonen med tre prickar () intill filnamnet som du vill ändra.
 3. Tryck på Ändra namn.

När du visar en fil går det även att ändra namn på den med filåtgärdsmenyn (...).

Byta namn på mappar

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på ikonen med tre prickar () intill mappnamnet som du vill ändra.
 3. Tryck på Mappinställningar. Eller tryck på Inställningar för delad mappom det är en delad mapp.
 4. Tryck på mappnamnet.

Ändra namn från Dropbox datorklienten

På datorn ändrar du namn på filen eller mappen precis som vanligt. Till exempel: klicka på filen, vänta en stund och klicka sedan på filnamnet igen för att redigera det.

Det nya namnet visas på alla enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto samt på dropbox.com.

Obs! Denna process är annorlunda för delade mappar.

Läs mer om hur du byter namn på delade mappar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!