Ikony synchronizacji w aplikacji komputerowej

Ten artykuł zawiera zestawienie ikon synchronizacji wyświetlanych w aplikacji komputerowej Dropbox oraz ich znaczenia. Istnieją dwa miejsca, w których ikony te mogą się pojawiać — w folderze Dropbox na komputerze oraz na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). Ikony synchronizacji będą się różnić w zależności od ich lokalizacji.

Jeśli szukasz ikony, która tutaj nie występuje, zobacz ten artykuł dotyczący ikon, symboli i kolorów plików i folderów.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Ikony synchronizacji w folderze Dropbox

Poniżej przedstawione są ikony synchronizacji wyświetlane na plikach i folderach w folderze Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).

Uwaga: Ikony synchronizacji, które pojawiają się na folderach, będą zależeć od stanu synchronizacji zawartych w nich plików/folderów.

Zielona ikona z haczykiem

Dostępne offline

Jednolite zielone kółko ze znakiem zaznaczenia oznacza plik lub folder, który jest zsynchronizowany i dostępny offline. Zobaczysz tę ikonę po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku lub folderu i wybraniu Udostępnij offline.

„Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. „Dostępny offline” oznacza, że plik lub folder jest dostępny bez połączenia z Internetem.

W przypadku folderów ta ikona oznacza, że wszystkie pliki w folderze są dostępne offline.

Mimo że ten plik lub folder jest przechowywany na urządzeniu, można ograniczyć jego dostępność tylko do trybu online, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako tylko online.

Uwaga: Pliki i foldery, które są dostępne offline, nie zostaną automatycznie zmienione na tylko online, niezależnie od dostępnego miejsca na dysku.

Ikona zawartości tylko online

Tylko online

Jednolite szare kółko z białą ikoną chmury oznacza, że plik lub folder jest w pełni zsynchronizowany i dostępny tylko online. „Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. „Tylko online” oznacza, że Twoje pliki można otworzyć tylko po połączeniu komputera z Internetem. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na dysku twardym komputera.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze znajduje się co najmniej jeden plik tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki „dostępne” lub „dostępne offline”.

Dowiedz się, jak tworzyć pliki Dropbox tylko online.

Niebieska ikona z obracającymi się strzałkami

Trwa synchronizacja

Jednolite niebieskie kółko z obracającymi się białymi strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie pliku lub folderu. Jeśli plik lub folder został dodany na dysk przy użyciu funkcji synchronizacji wybiórczej, ta ikona może oznaczać, że nadal trwa proces synchronizacji z dyskiem. Jeśli ustawiono opcję „Tylko online”, ta ikona może oznaczać, że plik jest w trakcie zmiany stanu synchronizacji między trybem tylko online a dostępnością offline.

Ikona folderu w stanie mieszanym

Dostępne

Białe kółko z zielonym obramowaniem i zielonym znacznikiem wyboru oznacza, że plik lub folder został otwarty (bezpośrednio lub za pomocą aplikacji innej firmy) i zsynchronizowany. Reprezentuje również pliki przesłane z komputera, którego używasz.

„Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. Mimo że ten plik lub folder jest przechowywany na urządzeniu, można ograniczyć jego dostępność tylko do trybu online, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako tylko online.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze jest co najmniej jeden dostępny plik, ale nie ma plików tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki dostępne offline.

Uwaga: Jeśli na dysku twardym komputera jest mało miejsca, pliki te mogą automatycznie zmienić się na „tylko online”, aby zwolnić miejsce.

Błąd synchronizacji

Czerwone kółko z białym znakiem X oznacza, że nie można zaktualizować lub zsynchronizować danego pliku lub folderu. Jeśli właśnie próbujesz dodać ten plik lub folder do swojego konta Dropbox, może to oznaczać, że nie można go dodać.

Poznaj różne błędy synchronizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.

Szara ikona ze znakiem minusa

Plik ignorowany

Szare kółko z białym znakiem minus oznacza plik ignorowany. Jest on przechowywany w folderze Dropbox na komputerze, ale nie ma go w witrynie dropbox.com ani na serwerze Dropbox. 

Dowiedz się więcej o plikach ignorowanych.

Uwaga: Najechanie kursorem na ikonę pokazuje opis jej aktualnego stanu.

Ikony synchronizacji na pasku zadań lub pasku menu

Poniżej przedstawione są różne ikony Dropbox, wyświetlane na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac), gdy aplikacja komputerowa Dropbox jest otwarta na komputerze.

Kolor ikony może być różny, zależnie od systemu operacyjnego.

W pełni zsynchronizowany

Jednolita czarna ikona Dropbox bez innej ikony oznacza, że pliki i foldery Dropbox na komputerze są w pełni aktualne. Wprowadzone zmiany są widoczne wszędzie tam, gdzie korzystasz z Dropbox. 

Trwa synchronizacja

Jednolita czarna ikona Dropbox z dwoma obracającymi się strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie plików i folderów Dropbox na komputerze. Wprowadzone zmiany są aktualizowane we wszystkich miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. 

Synchronizacja wstrzymana

Pełne czarne kółko z białą ikoną pauzy oznacza, że synchronizacja została wstrzymana. Dowiedz się, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację plików w aplikacji komputerowej Dropbox. Do momentu wznowienia synchronizacji zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox.

Brak połączenia z Internetem

Szara ikona Dropbox oznacza, że aplikacja komputerowa Dropbox nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że do momentu przywrócenia połączenia z Internetem zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. Dowiedz się, dlaczego Dropbox może się nie łączyć i jak to rozwiązać.

Nieprzeczytane powiadomienia


Czerwone kółko z białą liczbą nie ma nic wspólnego z synchronizacją. Oznacza, że masz nieprzeczytane powiadomienia Dropbox. Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami Dropbox.

Trwa przesyłanie z aparatu

Ikona aparatu oznacza, że do komputera podłączono aparat lub urządzenie mobilne z aparatem i trwa przesyłanie rolki z aparatu do Dropbox. Dowiedz się więcej o funkcji przesyłania z aparatu.

Co oznacza szara ikona „X”?

W Eksploratorze plików szara ikona „X” może pojawić się na pliku lub folderze w Twoim folderze Dropbox. To jest ikona Windows, a nie ikona Dropbox. Ta ikona oznacza, że Twój plik lub folder może nie być zsynchronizowany z Dropbox. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj podjąć działania opisane w artykule dotyczącym rozwiązywania problemów z synchronizacją w Dropbox. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy Microsoft.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.