Ikony synchronizacji w aplikacji komputerowej dla systemów Windows i Linux

Zaktualizowano Jun 05, 2024
person icon

Ten artykuł jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Dropbox korzystających z systemu Windows lub Linux. Dowiedz się więcej o ikonach synchronizacji w Dropbox dla macOS.

highlighter icon

Uwaga: użytkownicy systemu Linux nie zobaczą niektórych ikon, ponieważ funkcja tylko online nie jest dostępna w tym systemie.

Istnieją dwa miejsca, w których mogą się pojawiać ikony synchronizacji:

  • W folderze Dropbox na komputerze
  • Na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu

Ikony synchronizacji w folderze Dropbox

Aby zobaczyć stan synchronizacji konkretnego pliku lub folderu:

  1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików.
  2. Znajdź plik lub folder, który chcesz sprawdzić.
    • Uwaga: aby znaleźć dany plik lub folder, możesz użyć paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
  3. Spójrz na ikonę synchronizacji obok pliku lub folderu.
  Plik Folder

 

 

 

 

Jednolite zielone kółko ze znakiem zaznaczenia oznacza, że plik jest zsynchronizowany i dostępny offline.

 

W przypadku folderów ta ikona oznacza, że wszystkie pliki w folderze są dostępne offline.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebieska ikona chmury oznacza, że plik jest w pełni zsynchronizowany i dostępny tylko online.

 

 

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze znajduje się co najmniej jeden plik tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki „dostępne” lub „dostępne offline”.

 

 

 

 

 

 

Kółko z zielonym obramowaniem i zielonym znacznikiem wyboru oznacza, że plik został otwarty (bezpośrednio lub za pomocą aplikacji innej firmy) i zsynchronizowany.

 

 

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze jest co najmniej jeden dostępny plik, ale nie ma plików tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki dostępne offline.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kółko z obracającymi się niebieskimi strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie pliku.

 

To samo dotyczy folderów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwone kółko z białym znakiem X oznacza, że nie można zaktualizować lub zsynchronizować danego pliku.

 

 

To samo dotyczy folderów.

 

 

 

 

 

 

Szare kółko z białym znakiem minus oznacza plik ignorowany.

Zignorowanie folderu powoduje wyświetlenie ikony ignorowania na folderze, a nie na poszczególnych znajdujących się w nim plikach.

Ikona synchronizacji w starszej wersji Dropbox dla Windows

 

Plik

Folder

 

Jednolite zielone kółko ze znakiem zaznaczenia określa plik lub folder, który jest zsynchronizowany i dostępny offline.

„Dostępny offline” oznacza, że plik lub folder jest dostępny bez połączenia z Internetem.

W przypadku folderów ta ikona oznacza, że wszystkie pliki w folderze są dostępne offline.

 

Jednolite szare kółko z białą ikoną chmury oznacza, że plik lub folder jest w pełni zsynchronizowany i dostępny tylko online.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze znajduje się co najmniej jeden plik tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki „dostępne” lub „dostępne offline”.

 

Jednolite zielone kółko z białym znakiem zaznaczenia określa, że plik został otwarty (bezpośrednio lub za pomocą aplikacji innej firmy) i zsynchronizowany.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze jest co najmniej jeden dostępny plik, ale nie ma plików tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki dostępne offline.

 

Jednolite niebieskie kółko z dwoma obracającymi się białymi strzałkami oznacza, że trwa synchronizowanie pliku. Obejmuje to przesyłanie nowych plików do Dropbox lub aktualizację istniejących plików na koncie Dropbox.

 

  • Jeśli zdecydowałeś(-aś) się dodać plik na swój dysk twardy z synchronizacją wybiórczą, ta ikona może oznaczać, że nadal trwa proces synchronizacji z Twoim dyskiem twardym.
  • Jeśli ustawisz plik na tylko online, ta ikona może oznaczać, że jest on w trakcie zmiany stanu synchronizacji pomiędzy tylko online i dostępnym offline.

 

To samo dotyczy folderów.

Czerwone kółko z białym znakiem X oznacza, że nie można zaktualizować lub zsynchronizować danego pliku. 

 

  • Jeśli właśnie próbujesz dodać ten plik lub folder do swojego konta Dropbox, może to oznaczać, że nie można go dodać.

 

Poznaj różne błędy synchronizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.

To samo dotyczy folderów.

Szare kółko z białym znakiem minus oznacza, że plik jest ignorowany przez Dropbox. Jest on przechowywany w folderze Dropbox na komputerze, ale nie ma go w witrynie dropbox.com ani na serwerze Dropbox. Plik nie jest również synchronizowany z kontem Dropbox.

Dowiedz się więcej o plikach ignorowanych.

Zignorowanie folderu powoduje wyświetlenie ikony ignorowania na folderze, a nie na poszczególnych znajdujących się w nim plikach.

Co oznacza szara ikona „X”?

W Eksploratorze plików szara ikona „X” może pojawić się na pliku lub folderze w Twoim folderze Dropbox. To jest ikona Windows, a nie ikona Dropbox. Ta ikona oznacza, że Twój plik lub folder może nie być zsynchronizowany z Dropbox. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj podjąć działania opisane w artykule dotyczącym rozwiązywania problemów z synchronizacją w Dropbox. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy Microsoft.

 

 

highlighter icon

Uwaga: ta ikona nie pojawi się w aktualizacji Dropbox dla Windows. 

Co zrobić, jeśli brakuje ikon synchronizacji

Jeśli brakuje ikon synchronizacji, zamknij wszystkie aplikacje inne niż Dropbox, a następnie zamknij i ponownie uruchom aplikację komputerową Dropbox.
 

Ikony synchronizacji w centrum powiadomień

Poniżej znajdują się różne ikony Dropbox widoczne na pasku zadań (Windows). Są one wyświetlane, gdy na komputerze uruchomiona jest aplikacja komputerowa Dropbox. Te ikony pokazują stan synchronizacji całego konta Dropbox, a nie tylko stan jednego pliku lub folderu.
 

Kolor ikony może się różnić.
 

Jednolita czarna ikona Dropbox

 

W pełni zsynchronizowany

Jednolita czarna ikona Dropbox bez innej ikony oznacza, że pliki i foldery Dropbox na komputerze są w pełni aktualne. Wprowadzone zmiany są widoczne wszędzie tam, gdzie korzystasz z Dropbox.

Jednolita czarna ikona Dropbox z pełnym czarnym kołem, wewnątrz którego znajdują się dwie białe strzałki tworzące okrąg

 

Trwa synchronizacja

Jednolita czarna ikona Dropbox z dwoma obracającymi się strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie plików i folderów Dropbox na komputerze. Wszelkie wprowadzone zmiany są aktualizowane wszędzie tam, gdzie masz dostęp do swoich plików w Dropbox.

Jednolita szara ikona Dropbox z jednolitym czarnym kołem, wewnątrz którego znajduje się biały znak wstrzymania

 

Synchronizacja wstrzymana

Pełne czarne kółko z białą ikoną pauzy oznacza, że synchronizacja została wstrzymana. Do momentu wznowienia synchronizacji zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do Dropbox.

Dowiedz się, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację plików w aplikacji komputerowej Dropbox.
 

Jednolita szara ikona Dropbox

 

 

Brak połączenia z Internetem

Szara ikona Dropbox oznacza, że aplikacja komputerowa Dropbox nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że do momentu przywrócenia połączenia z Internetem zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do Dropbox.

 

Dowiedz się, dlaczego Dropbox może się nie łączyć i jak to rozwiązać.
 

Jednolita czarna ikona Dropbox z czerwonym kołem, wewnątrz którego znajduje się biała cyfra 2

 

 

Nieprzeczytane powiadomienia

Czerwone kółko z białą liczbą nie ma nic wspólnego z synchronizacją. Oznacza, że masz nieprzeczytane powiadomienia Dropbox.

 

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami Dropbox.
 

Jednolita czarna ikona Dropbox z czarną ikoną aparatu

 

Trwa przesyłanie z aparatu

CIkona aparatu oznacza, że do komputera podłączono aparat lub urządzenie mobilne z aparatem i trwa przesyłanie rolki z aparatu do Dropbox.

Dowiedz się więcej o funkcji przesyłania z aparatu.

Możesz również zobaczyć stan synchronizacji całego konta Dropbox w lewym dolnym rogu okna aplikacji Dropbox. Aby otworzyć okno aplikacji Dropbox, kliknij ikonę synchronizacji widoczną w powyższej tabeli. Jeśli pliki są w pełni zsynchronizowane, w lewym dolnym rogu pojawi się tekst Twoje pliki są aktualne.

Dowiedz się, co oznaczają inne stany synchronizacji.

highlighter icon

Uwaga: użytkownicy Dropbox Backup zobaczą nieco inne sformułowania w niektórych stanach synchronizacji.

Jeśli szukasz ikony, która tutaj nie występuje, zobacz ten artykuł dotyczący ikon, symboli i kolorów plików i folderów.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności