Ikony synchronizacji w aplikacji komputerowej dla systemów Windows i Linux

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Dropbox korzystających z systemu Windows lub Linux. Więcej informacji o ikonach synchronizacji w Dropbox dla macOS.

Uwaga: użytkownicy systemu Linux nie zobaczą niektórych ikon, ponieważ funkcja tylko online nie jest dostępna w tym systemie.

Istnieją dwa miejsca, w których mogą się pojawiać ikony synchronizacji:

Ikony synchronizacji w folderze Dropbox

Aby zobaczyć stan synchronizacji konkretnego pliku lub folderu:

  1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików.
  2. Znajdź plik lub folder, który chcesz sprawdzić.
    • Uwaga: aby znaleźć dany plik lub folder, możesz użyć paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
  3. Spójrz na ikonę synchronizacji obok pliku lub folderu.

 

 

 

 

 

Dostępne offline

Jednolite zielone kółko ze znakiem zaznaczenia oznacza plik lub folder, który jest zsynchronizowany i dostępny offline. Zobaczysz tę ikonę po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku lub folderu i wybraniu Udostępnij offline.

„Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. „Dostępny offline” oznacza, że plik lub folder jest dostępny bez połączenia z Internetem.

W przypadku folderów ta ikona oznacza, że wszystkie pliki w folderze są dostępne offline.

Mimo że ten plik lub folder jest przechowywany na urządzeniu, można ograniczyć jego dostępność tylko do trybu online, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako tylko online.

Uwaga: Pliki i foldery, które są dostępne offline, nie zostaną automatycznie zmienione na tylko online, niezależnie od dostępnego miejsca na dysku.

 

 

 

 

Tylko online

Jednolite szare kółko z białą ikoną chmury oznacza, że plik lub folder jest w pełni zsynchronizowany i dostępny tylko online. „Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. „Tylko online” oznacza, że Twoje pliki można otworzyć tylko po połączeniu komputera z Internetem. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na dysku twardym komputera.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze znajduje się co najmniej jeden plik tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki „dostępne” lub „dostępne offline”.

Dowiedz się, jak tworzyć pliki Dropbox tylko online.

 

 

Trwa synchronizacja

Jednolite niebieskie kółko z obracającymi się białymi strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie pliku lub folderu. Jeśli plik lub folder został dodany na dysk przy użyciu funkcji synchronizacji wybiórczej, ta ikona może oznaczać, że nadal trwa proces synchronizacji z dyskiem. Jeśli ustawiono opcję „Tylko online”, ta ikona może oznaczać, że plik jest w trakcie zmiany stanu synchronizacji między trybem tylko online a dostępnością offline.

 

 

 

 

Dostępne

Białe kółko z zielonym obramowaniem i zielonym znacznikiem wyboru oznacza, że plik lub folder został otwarty (bezpośrednio lub za pomocą aplikacji innej firmy) i zsynchronizowany. Reprezentuje również pliki przesłane z komputera, którego używasz.

„Zsynchronizowany” oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tym pliku lub folderze są widoczne w każdym miejscu, w którym masz dostęp do swoich plików w Dropbox. Mimo że ten plik lub folder jest przechowywany na urządzeniu, można ograniczyć jego dostępność tylko do trybu online, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ustaw jako tylko online.

W przypadku folderów ikona ta oznacza, że w folderze jest co najmniej jeden dostępny plik, ale nie ma plików tylko online. W folderze mogą znajdować się również pliki dostępne offline.

Uwaga: Jeśli na dysku twardym komputera jest mało miejsca, pliki te mogą automatycznie zmienić się na „tylko online”, aby zwolnić miejsce.

 

 

 

 

 

Błąd synchronizacji

Czerwone kółko z białym znakiem X oznacza, że nie można zaktualizować lub zsynchronizować danego pliku lub folderu. Jeśli właśnie próbujesz dodać ten plik lub folder do swojego konta Dropbox, może to oznaczać, że nie można go dodać.

Poznaj różne błędy synchronizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.

 

 

Plik ignorowany

Szare kółko z białym znakiem minus oznacza plik ignorowany. Jest on przechowywany w folderze Dropbox na komputerze, ale nie ma go w witrynie dropbox.com ani na serwerze Dropbox. 

Dowiedz się więcej o plikach ignorowanych.

Ikony synchronizacji w centrum powiadomień

Poniżej znajdują się różne ikony Dropbox widoczne w centrum powiadomień (Windows). Zostają wyświetlone, gdy na komputerze uruchomiona jest aplikacja komputerowa Dropbox. Te ikony pokazują stan synchronizacji całego konta Dropbox, a nie tylko stan jednego pliku lub folderu.

Kolor ikony może się różnić.

 

 

 

 

W pełni zsynchronizowany

Jednolita czarna ikona Dropbox bez innej ikony oznacza, że pliki i foldery Dropbox na komputerze są w pełni aktualne. Wprowadzone zmiany są widoczne wszędzie tam, gdzie korzystasz z Dropbox. 

 

 

 

 

Trwa synchronizacja

Jednolita czarna ikona Dropbox z dwoma obracającymi się strzałkami oznacza, że trwa aktualizowanie plików i folderów Dropbox na komputerze. Wprowadzone zmiany są aktualizowane we wszystkich miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. 

 

 

 

 

Synchronizacja wstrzymana

Pełne czarne kółko z białą ikoną pauzy oznacza, że synchronizacja została wstrzymana. Dowiedz się, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację plików w aplikacji komputerowej Dropbox. Do momentu wznowienia synchronizacji zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox.

 

 

 

 

Brak połączenia z Internetem

Szara ikona Dropbox oznacza, że aplikacja komputerowa Dropbox nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że do momentu przywrócenia połączenia z Internetem zmiany dokonywane w plikach i folderach Dropbox nie będą aktualizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. Dowiedz się, dlaczego Dropbox może się nie łączyć i jak to rozwiązać.

 

 

 

 

Nieprzeczytane powiadomienia


Czerwone kółko z białą liczbą nie ma nic wspólnego z synchronizacją. Oznacza, że masz nieprzeczytane powiadomienia Dropbox. Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami Dropbox.

 

 

 

 

Trwa przesyłanie z aparatu

Ikona aparatu oznacza, że do komputera podłączono aparat lub urządzenie mobilne z aparatem i trwa przesyłanie rolki z aparatu do Dropbox. Dowiedz się więcej o funkcji przesyłania z aparatu.

Możesz też zobaczyć stan synchronizacji całego konta Dropbox w lewej dolnej części okna aplikacji Dropbox. Aby otworzyć okno aplikacji Dropbox, kliknij ikonę synchronizacji widoczną w tabeli powyżej. Jeśli pliki są w pełni zsynchronizowane, w lewym dolnym rogu pojawi się tekst Twoje pliki są aktualneDowiedz się, co oznaczają inne stany synchronizacji.

Uwaga: użytkownicy Dropbox Backup zobaczą nieco inne sformułowania w niektórych stanach synchronizacji.

Jeśli szukasz ikony, która tutaj nie występuje, zobacz ten artykuł dotyczący ikon, symboli i kolorów plików i folderów.

Co oznacza szara ikona „X”?

W Eksploratorze plików szara ikona „X” może pojawić się na pliku lub folderze w folderze Dropbox. To jest ikona Windows, a nie ikona Dropbox. Ta ikona oznacza, że Twój plik lub folder może nie być synchronizowany z Dropbox. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj podjąć działania opisane w artykule dotyczącym rozwiązywania problemów z synchronizacją w Dropbox. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy Microsoft.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.