Sposoby korzystania z Dropbox Backup

Dropbox Backup zapewnia łatwy sposób automatycznego tworzenia kopii zapasowych ważnych plików i folderów z komputerów oraz zewnętrznych dysków twardych, dzięki czemu możesz chronić zawartość i odzyskać ją, jeśli coś pójdzie nie tak. Po utworzeniu kopii zapasowej plików za pomocą Dropbox Backup możesz uzyskać do nich dostęp na stronie dropbox.com/backup/all. Jeśli jesteś administratorem konta zespołu, dowiedz się, jak zarządzać Dropbox Backup w zespole.

Zobacz, jak Dropbox ułatwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików.

Sekcje tego artykułu:

Funkcje taryfy Dropbox Backup

Tworzenie kopii zapasowej komputera

Dzięki funkcji Dropbox Backup możesz łatwo wybrać pliki i foldery na komputerze, których kopię zapasową chcesz utworzyć w chmurze. Po utworzeniu początkowej kopii zapasowej wszelkie zmiany wprowadzone w plikach i folderach na komputerze zostaną automatycznie zaktualizowane również w Dropbox Backup. 

Dostęp do kopii zapasowych plików można uzyskać w folderze „Mac” lub „PC” na stronie dropbox.com/backup/all.

Uwaga: jeśli korzystasz z konta zespołu Dropbox, folder na komputerze Mac lub PC będzie znajdować się w folderze członkowskim.

Tworzenie kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego

Gdy podłączysz zewnętrzny dysk twardy i wyrazisz zgodę na utworzenie jego kopii zapasowej, Twoje pliki zostaną zapisane w Dropbox Backup.

Po utworzeniu kopii zapasowej plików z zewnętrznego dysku twardego możesz uzyskać do nich dostęp na stronie dropbox.com/backup/all.

Uwaga: w Dropbox nie możesz wprowadzać zmian (takich jak edytowanie, dodawanie lub przenoszenie) plików, których kopia zapasowa została utworzona z zewnętrznego dysku twardego. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w tych plikach, wprowadź je bezpośrednio do plików na zewnętrznym dysku twardym. Twoja kopia zapasowa będzie aktualizowana automatycznie co godzinę, gdy zewnętrzny dysk twardy jest podłączony.

Przywracanie plików i folderów z kopii zapasowej

Dzięki usłudze Dropbox Backup możesz przywrócić kopie zapasowe plików i folderów na nowym komputerze. Możesz pobrać kopię zapasową w postaci pliku .zip lub pobrać wszystkie pliki i foldery do tych samych lokalizacji, co na poprzednim komputerze.

Uzyskiwanie dostępu do Dropbox Backup

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Backup.

W aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Konfiguruj lub Zarządzaj kopiami zapasowymi.

Konfigurowanie kopii zapasowych

Przed skonfigurowaniem kopii zapasowej wykonaj następujące czynności:

 • Zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje na komputerze.
 • Zainstaluj aplikację komputerową Dropbox, jeśli jej jeszcze nie masz.
  • Jeśli synchronizacja została wstrzymana, wznów ją.
 • Połącz się z Internetem.
 • Wyłącz wszystkie kopie zapasowe utworzone u innych dostawców przechowywania w chmurze (np. iCloud, OneDrive lub Kopia zapasowa i synchronizacja Google) i upewnij się, że pliki są z powrotem w swoich oryginalnych folderach na komputerze. (Jeśli nie wiesz jak, skontaktuj się z działem pomocy tego usługodawcy).

Aby skonfigurować kopie zapasowe:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 4. W sekcji Dodaj kopię zapasową wybierz komputer lub zewnętrzny dysk twardy, którego kopię zapasową chcesz utworzyć.
 5. Kliknij Zaczynamy (w przypadku komputera) lub Utwórz kopię zapasową dysku [nazwa dysku] (w przypadku zewnętrznego dysku twardego).
 6. Zaznacz pola obok folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
 7. Kliknij Konfiguruj lub Utwórz kopię zapasową.
 8. Jeśli korzystasz z Maca, kliknij OK, gdy pojawi się monit o zezwolenie Dropbox na dostęp do Twoich folderów.

Podczas tworzenia kopii zapasowej możesz normalnie korzystać z komputera. Jeśli tworzenie kopii zapasowej jakichś plików się nie powiedzie, w Dropbox zostanie utworzony skrót pod nazwą Pliki na moim komputerze, który umożliwi przejście do lokalizacji plików na Twoim komputerze. 

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Aby zarządzać kopiami zapasowymi:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopiami zapasowymi.
 4. Po lewej stronie wybierz kopię zapasową, którą chcesz zarządzać.
  • Kliknij Wyświetl zawartość, aby otworzyć okno przeglądarki i wyświetlić wszystkie pliki i foldery w tej kopii zapasowej.
  • Kliknij Wyświetl postęp, aby zobaczyć aktualny stan tej kopii zapasowej.
  • Kliknij Wyświetl historię, aby wyświetlić historię wersji tej kopii zapasowej.
  • Kliknij opcję Określ priorytety plików, aby otworzyć okno Eksploratora plików (Windows) lub Findera (Mac) i wybrać plik do natychmiastowej synchronizacji (tylko na komputerze).
  • Kliknij opcję Pomiń pliki, aby otworzyć okno Eksploratora plików lub Findera i wybrać plik do wykluczenia z synchronizacji (tylko na komputerze).
  • Kliknij Wyświetl usunięte pliki, aby otworzyć okno przeglądarki i odzyskać ostatnio usunięte pliki.
  • Kliknij Przewiń kopię zapasową, aby przywrócić poprzednią wersję kopii zapasowej.          
   • Uwaga: Dropbox Rewind nie jest dostępne dla użytkowników Dropbox Basic.       
  • Kliknij Zmień foldery, aby zmienić foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć (tylko na komputerze).
  • Kliknij Wył. kopię zapasową, aby wyłączyć kopię zapasową komputera lub zewnętrznego dysku twardego.

Wyłączanie tworzenia kopii zapasowej

Przed wyłączeniem tworzenia kopii zapasowej sprawdź następujące elementy:

Aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej komputera:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. W sekcji Dostosuj ustawienia kliknij opcję Wył. kopię zapasową.
 5. Kliknij Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze/Macu lub Pozostaw zawartość w Dropbox.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze/Macu, pliki i foldery, których tworzenie kopii zapasowej zostało zatrzymane, można znaleźć w oryginalnych folderach na komputerze. 
  • Jeśli wybierzesz opcję Pozostaw zawartość w Dropbox, nowe pliki, które dodasz do tych folderów, zostaną zapisane w oryginalnych folderach na Twoim komputerze, ale pliki i foldery, których kopię zapasową utworzono wcześniej w Dropbox za pomocą kopii zapasowej komputera, pozostaną na Twoim koncie Dropbox. Na komputerze będą dostępne za pomocą skrótów w ich oryginalnych folderach o nazwie Moje pliki w Dropbox
   • Uwaga: jeśli zamiast tego zobaczysz opcję Konfiguruj, oznacza to, że kopia zapasowa komputera jest już wyłączona.
 6. Kliknij Wył. kopię zapasową.

Aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. W sekcji Dostosuj ustawienia kliknij opcję Wył. kopię zapasową.
 5. Kliknij Wyłącz, aby potwierdzić swoją decyzję.

Przywracanie plików i folderów z kopii zapasowej

Możesz łatwo przywrócić kopie zapasowe plików i folderów na nowy komputer, jeśli coś pójdzie nie tak. Istnieją dwa sposoby przywracania plików i folderów z kopii zapasowej. Możesz przywrócić całą kopię zapasową komputera na nowy komputer za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox albo przywrócić tylko część kopii zapasowej komputera lub zewnętrznego dysku twardego z witryny dropbox.com/backup/all.

Aby przywrócić całą kopię zapasową komputera na nowy komputer:

 1. Pobierz aplikację komputerową Dropbox na nowy komputer.
  • Jeśli masz istniejącą kopię zapasową, pojawi się monit o przywrócenie z kopii zapasowej.
  • Jeśli masz więcej niż jedną kopię zapasową, wybierz preferowaną kopię zapasową z listy rozwijanej.
 2. Kliknij Dodaj pliki.
 3. Kliknij Potwierdź.
 4. Kliknij OK.

Możesz normalnie korzystać z komputera, podczas gdy przywracanie jest wykonywane w tle. Po zakończeniu kliknij OK w wyświetlonym powiadomieniu.

Aby przywrócić tylko część kopii zapasowej komputera lub dowolną część kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego na nowym komputerze:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Backup.
  • Dropbox Backup otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij „Mac” lub „PC”.
 5. Zaznacz pola obok folderów, których kopię zapasową chcesz pobrać.
 6. Kliknij Pobierz.

Jeśli masz więcej pytań na temat Dropbox Backup, zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.