Dropbox Backup – często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące rozwiązani Dropbox Backup.

Sekcje tego artykułu:

Jaka jest różnica między kopią zapasową w chmurze a przechowywaniem w chmurze?

Kopia zapasowa w chmurze tworzy bezpieczne, aktualne kopie plików na Twoim komputerze, do których masz dostęp z dowolnego miejsca, w którym korzystasz z usługi Dropbox. Pliki w kopii zapasowej odzwierciedlają pliki na komputerze, więc jeśli usuniesz plik z folderu kopii zapasowej na komputerze, zostanie on usunięty również z kopii zapasowej w chmurze.

Kopia zapasowa w chmurze nie zwalnia miejsca na komputerze ani nie zapewnia dodatkowej przestrzeni dyskowej. Plan Dropbox Backup zapewnia nieograniczone miejsce do automatycznego tworzenia kopii zapasowych jednego komputera w chmurze.

Nie korzystasz jeszcze z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików.

Przechowywanie w chmurze zapewnia dodatkowe miejsce, które możesz wykorzystać do zapisywania plików i folderów online. Dzięki pamięci w chmurze Twoje pliki są dostępne wszędzie tam, gdzie korzystasz z Dropbox, a ponadto możesz porządkować swoje treści, synchronizować między urządzeniami, na które się zalogujesz, i współpracować z innymi osobami. Możesz użyć pamięci w chmurze, aby zwolnić miejsce na komputerach i innych urządzeniach, udostępniając zawartość tylko online. Plany takie jak Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise umożliwiają przechowywanie w chmurze na potrzeby osobiste i biznesowe.

Co znajduje się w kopii zapasowej?

Podczas konfiguracji możesz wybrać, które foldery mają być archiwizowane z komputera lub zewnętrznego dysku twardego. Aby zobaczyć pełną listę plików, których kopie zapasowe zostały umieszczone na Twoim koncie Dropbox:

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj kopiami zapasowymi
 4. Kliknij opcję Wyświetl zawartość.

Czego nie ma w kopii zapasowej?

Jeśli zdecydujesz się na kopię zapasową komputera, możesz tworzyć kopie zapasowe plików i folderów tylko z dysku twardego, na którym jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox (zwykle jest to dysk z zainstalowanym systemem operacyjnym). Jeśli masz zainstalowane inne dyski, nie zostaną one uwzględnione w kopii zapasowej. 

Możesz również wykluczyć określone pliki i foldery z kopii zapasowej, klikając je prawym przyciskiem myszy w folderze Dropbox w Eksploratorze plików / programie Finder i wybierając opcję Nie synchronizuj z dropbox.com.

Czy tworzenie kopii zapasowej komputera lub zewnętrznego dysku twardego powoduje usunięcie plików z komputera lub dysku twardego?

Nie. Proces tworzenia kopii zapasowej przygotowuje kopię Twoich plików w Dropbox Backup, ale pozostawia je również na Twoim komputerze lub zewnętrznym dysku twardym. Jeśli usuniesz pliki z komputera lub konta Dropbox, zostaną one usunięte również z innej lokalizacji. Pliki kopii zapasowej z zewnętrznego dysku twardego można usunąć tylko bezpośrednio z tego dysku.

Usunięte pliki i foldery można przywracać z kopii zapasowej przez maksymalnie 30 lub 180 dni, w zależności od planu. Gdy przywracasz pliki i foldery w witrynie dropbox.com, zostaną one przywrócone również na Twoim komputerze.

Jakie typy zewnętrznych dysków twardych są obsługiwane przez Dropbox Backup?

W Dropbox Backup możesz tworzyć kopie zapasowe następujących typów zewnętrznych dysków twardych:

 • W systemie Windows: NTFS, exFAT, FAT32
 • W systemie Mac: HFS+, APFS, exFAT, FAT32

Uwaga: szyfrowane dyski APFS nie są obsługiwane.

Czy mogę jednocześnie tworzyć kopie zapasowe plików z mojego komputera w Dropbox i u innych dostawców kopii zapasowych w chmurze?

Nie możesz jednocześnie tworzyć kopii zapasowych plików z komputera w Dropbox i u innych dostawców kopii zapasowych w chmurze. Aby utworzyć kopię zapasową komputera w Dropbox, musisz wyłączyć inne konta dostawcy kopii zapasowych w chmurze. Dowiedz się, jak wyłączyć usługi innych dostawców kopii zapasowych w chmurze:

Dlaczego kopie zapasowe moich plików nie są tworzone?

Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox i dowiedz się, jak: 

Widzę plik „.dbxignore” w mojej kopii zapasowej. Co to takiego?

Niektóre zewnętrzne dyski twarde muszą tworzyć pliki dziennika, aby mogły działać. Dropbox ignoruje je, aby zaoszczędzić miejsce w kopii zapasowej. W tym celu tworzy pliki zastępcze .dbxignore, które zajmują mniej miejsca.

Czy mogę zachować mój folder Dropbox na zewnętrznym dysku twardym, którego kopię zapasową tworzę?

Nie, nie możesz mieć folderu Dropbox na zewnętrznym dysku twardym, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową, przenieś folder z powrotem na dysk twardy komputera przed utworzeniem kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie: „Wystąpił problem z Twoją kopią zapasową”?

Jeśli pojawia się ten komunikat o błędzie, Twoje pliki są bezpieczne, ale wystąpił problem techniczny, który spowodował zatrzymanie oryginalnej kopii zapasowej i utworzenie nowej kopii zapasowej. Nowa kopia zapasowa będzie miała dopisek „(nowy)” lub numer (np. „MójDysk(1)”) na końcu nazwy i będzie działać tak samo jak oryginał. Wszelkie zmiany wprowadzone na komputerze lub dysku twardym zostaną odzwierciedlone tylko w nowej kopii zapasowej.

Nowa kopia zapasowa zaczyna się od nowej historii wersji. Aby zachować oryginalną historię wersji, możesz zachować starą kopię zapasową.

Możesz zwolnić miejsce, usuwając starą kopię zapasową. Usunięcie starej kopii zapasowej w Dropbox nie spowoduje usunięcia żadnych plików z Twojego komputera ani zewnętrznego dysku twardego.

Uwaga: przed usunięciem starej kopii zapasowej upewnij się, że nowa kopia zapasowa zawiera wszystkie potrzebne pliki. Jeśli w starej kopii zapasowej znajdują się pliki, które nie pojawiają się w nowej, pobierz je przed usunięciem starej kopii zapasowej.

Co mam zrobić, jeśli otrzymam komunikat o błędzie: „Usługa Dropbox Backup przestała działać”?

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie informujący, że usługa Dropbox Backup przestała działać, wyloguj się i zaloguj ponownie w aplikacji komputerowej Dropbox. Aby kontynuować tworzenie kopii zapasowej zawartości, musisz ponownie skonfigurować kopie zapasowe. Jeśli konfigurujesz kopię zapasową zewnętrznego dysku twardego, odłącz zewnętrzny dysk twardy i podłącz go ponownie, aby rozpocząć konfigurację.

Uwaga: jeśli zdecydujesz się nie podejmować żadnych działań, Twoje kopie zapasowe będą nadal dostępne na dropbox.com/backup/all, ale nie będą już aktualizowane.

Nie utworzono kopii zapasowej folderów o nazwach ToolKit i FileHistory. Dlaczego?

Domyślnie kopia zapasowa tych folderów nie jest tworzona, ponieważ nazwy folderów mogą powodować problemy techniczne.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową tych folderów, musisz zmienić ich nazwy.

Dlaczego podczas konfigurowania kopii zapasowej pojawiają się błędy?

Jeśli podczas konfigurowania kopii zapasowej wystąpi błąd, przed ponowną próbą konfiguracji spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zamknij wszystkie pliki lub aplikacje korzystające z danych w folderach, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
 • Wyłącz wszelkie inne foldery dostawców magazynu w chmurze (takie jak iCloud, OneDrive lub Google Backup and Sync) z folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i upewnij się, że pliki znajdują się z powrotem w oryginalnych folderach na komputerze.
 • Zezwól na uprawnienia do edycji wszystkich plików i folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
 • Jeśli foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć, nie znajdują się w oryginalnych, domyślnych lokalizacjach, przenieś je z powrotem.
 • Jeśli folder Dropbox i foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć, nie znajdują się na tym samym dysku twardym, przenieś je na ten sam dysk. 
  • Jeśli na przykład Twoje foldery znajdują się na zewnętrznym dysku twardym, a folder Dropbox znajduje się na dysku twardym Twojego komputera, przenieś je na ten sam dysk twardy.
 • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie odwołujący się do Adobe Creative Cloud, usuń folder Library z urządzenia.

Dlaczego nie widzę swoich plików po utworzeniu kopii zapasowej komputera?

Wszystkie pliki, których kopii zapasowej nie udało się utworzyć w Dropbox, znajdą się w folderze o nazwie Pliki na moim komputerze.

Uwaga: jeśli korzystasz z systemu Mac i nie widzisz swoich plików w programie Finder po utworzeniu kopii zapasowej, wymuś zamknięcie i uruchom program Finder ponownie.

Dlaczego nie widzę swoich kopii zapasowych w folderze Dropbox?

Kopie zapasowe nie są pobierane na komputer, więc nie zobaczysz ich w folderze Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub programie Finder (Mac). Możesz wyświetlić swoje kopie zapasowe, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij Kopia zapasowa na wyświetlonej liście.

Dlaczego po utworzeniu kopii zapasowej komputera mam problemy z aplikacją?

Uruchom ponownie aplikację. W szczególności zalecamy ponowne uruchomienie oprogramowania:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Jeśli korzystasz z systemu Windows i przeglądarki Microsoft Edge, dzięki tej funkcji kopie zapasowe pobranych plików z przeglądarki Microsoft Edge nie będą tworzone w folderze Pobrane w Dropbox. Aby mimo to utworzyć kopię zapasową pobranych plików z Microsoft Edge w Dropbox, ręcznie zmień miejsce pobierania plików Microsoft Edge w Dropbox.

Dlaczego nie mogę przenieść, usunąć ani zmienić nazw folderów po utworzeniu kopii zapasowej?

Po utworzeniu kopii zapasowej komputera nie możesz przenosić, usuwać ani zmieniać nazw folderów najwyższego poziomu, których kopia zapasowa została utworzona (takich jak „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane” lub „Mac” i „PC” ). Możesz jednak przenosić, usuwać i zmieniać nazwy znajdujących się w nich plików.

Dlaczego nie mogę edytować zawartości kopii zapasowej w witrynie dropbox.com?

Usługa Dropbox Backup jest przeznaczona do tworzenia kopii zapasowych zawartości w jednym kierunku, z urządzenia do chmury. Jeśli chcesz edytować zawartość po utworzeniu jej kopii zapasowej w kopii zapasowej Dropbox, musisz to zrobić w plikach lub folderach na oryginalnym urządzeniu.

Dlaczego nie mogę udostępnić zawartości kopii zapasowej?

Usługa Dropbox Backup jest przeznaczona do tworzenia kopii zapasowych i ochrony zawartości Twojego urządzenia, a nie do udostępniania i współpracy. Zapobiegamy udostępnianiu, aby przypadkowo nie dać innym osobom dostępu do swoich poufnych treści. Aby udostępniać pliki i foldery, skorzystaj z jednego z naszych planów przechowywania w chmurze, takiego jak Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced lub Enterprise.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę plik lub folder z kopii zapasowej?

Możesz przywrócić usunięte pliki na swoim koncie Dropbox do 30 dni od daty usunięcia. Przeczytaj więcej o przywracaniu usuniętych plików.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę całą kopię zapasową?

Usuniętą kopię zapasową można przywrócić w okresie zgodnym z planem przechowywania danych, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij Kopia zapasowa na wyświetlonej liście.
 4. Kliknij Pokaż usunięte kopie zapasowe.
 5. Kliknij nazwę kopii zapasowej, którą chcesz przywrócić.
 6. Kliknij Przywróć kopię zapasową.
 7. Kliknij Przywróć.
 8. W wyświetlonym powiadomieniu kliknij Wyświetl pliki, aby wyświetlić przywrócone pliki kopii zapasowej, lub Zamknij.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.