Często zadawane pytania dotyczące Dropbox Backup

Zaktualizowano Oct 10, 2023
person icon

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z Dropbox.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania o Dropbox Backup.

Jaka jest różnica między kopią zapasową w chmurze a przechowywaniem w chmurze?

Kopia zapasowa w chmurze zapewnia bezpieczne, aktualne kopie plików z Twojego komputera, do których masz dostęp z dowolnego miejsca, w którym korzystasz z Dropbox.

Kopia zapasowa w chmurze nie zwalnia miejsca na komputerze ani nie zapewnia dodatkowej przestrzeni dyskowej. Taryfa Dropbox Backup zapewnia tyle miejsca, ile potrzebujesz na automatyczne kopie zapasowe jednego komputera i jednego zewnętrznego dysku twardego.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików.
 

Przechowywanie w chmurze to dodatkowe miejsce, którego możesz używać do zapisywania plików i folderów online w chmurze. Dzięki przechowywaniu w chmurze Twoje pliki są dostępne wszędzie tam, gdzie używasz Dropbox — możesz porządkować swoją zawartość, synchronizować ją między urządzeniami, na których się zalogujesz, a także współpracować z innymi. Dzięki przechowywaniu w chmurze możesz zwolnić miejsce na swoich komputerach i innych urządzeniach, wybierając przechowywanie zawartości tylko online. Taryfy Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise pozwalają na przechowywanie danych w chmurze na potrzeby osobiste i biznesowe.

Co obejmuje kopia zapasowa?

Podczas konfiguracji możesz wybrać, które foldery na komputerze lub zewnętrznym dysku twardym mają otrzymać kopie zapasowe. Aby zobaczyć pełną listę plików, których kopie zapasowe zostały umieszczone na Twoim koncie Dropbox:

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. Kliknij Wyświetl zawartość lub Wyświetl pliki kopii zapasowej.

Czego nie obejmuje kopia zapasowa?

Jeśli zdecydujesz się na tworzenie kopii zapasowej komputera, możesz tworzyć kopie zapasowe plików i folderów tylko z dysku twardego, na którym jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox (zwykle jest to dysk, na którym jest zainstalowany system operacyjny). Jeśli masz inne dyski, nie zostaną one uwzględnione w kopii zapasowej. 

Możesz także wykluczyć określone pliki i foldery z kopii zapasowej, klikając je prawym przyciskiem w folderze Dropbox w Eksploratorze plików lub Finderze, a następnie wybierając Nie synchronizuj z dropbox.com.

Kopie zapasowe ilu komputerów i zewnętrznych dysków twardych mogę utworzyć?

Liczba komputerów i zewnętrznych dysków twardych, których kopie zapasowe możesz utworzyć, zależy od taryfy:

 • Dropbox Basic, Plus, Professional, Essentials i Family: możesz utworzyć kopie zapasowe dowolnej liczby komputerów i zewnętrznych dysków twardych, o ile nie zostanie przekroczony limit miejsca taryfy.
 • Dropbox Standard, Advanced i Enterprise: 
  • Twój zespół może utworzyć kopie zapasowe dowolnej liczby komputerów, o ile nie zostanie przekroczony limit miejsca taryfy. 
  • Liczba kopii zapasowych dysków zewnętrznych, które może utworzyć Twój zespół, jest równa liczbie posiadanych licencji. 
   • Na przykład, jeśli subskrypcja obejmuje 15 licencji, Twój zespół może utworzyć do 15 kopii zapasowych zewnętrznych dysków twardych. Możesz dowolnie podzielić możliwość tworzenia kopii zapasowych dysków zewnętrznych w zespole.
 • Dropbox Business i Business Plus: Twój zespół może utworzyć kopie zapasowe dowolnej liczby komputerów i zewnętrznych dysków twardych, o ile nie zostanie przekroczony limit miejsca taryfy.

Czy tworzenie kopii zapasowej komputera lub zewnętrznego dysku twardego powoduje usunięcie plików z komputera lub dysku twardego?

Nie. Proces tworzenia kopii zapasowej tworzy kopię Twoich plików w Dropbox Backup, ale pozostawia je również na Twoim komputerze lub zewnętrznym dysku twardym. Jeśli usuniesz pliki ze swojego komputera lub konta Dropbox, zostaną one również usunięte z drugiej lokalizacji. Pliki kopii zapasowej z zewnętrznego dysku twardego można usunąć tylko bezpośrednio z niego.

Możesz przywrócić usunięte pliki i foldery z kopii zapasowej przez maksymalnie 30 lub 180 dni, zależnie od Twojej taryfy. Gdy przywrócisz pliki i foldery w witrynie dropbox.com, zostaną one również przywrócone na komputerze.

Jakie typy zewnętrznych dysków twardych są obsługiwane przez Dropbox Backup?

Na swoim koncie Dropbox Backup możesz tworzyć kopie zapasowe następujących typów dysków zewnętrznych:

 • W systemie Windows: NTFS, exFAT, FAT32
 • Na komputerach Mac: HFS+, APFS, exFAT, FAT32
highlighter icon

Uwaga: szyfrowane dyski APFS nie są obsługiwane.

Czy mogę w tym samym czasie tworzyć kopie zapasowe plików z mojego komputera zarówno w Dropbox, jak i u innych dostawców kopii zapasowych w chmurze?

Zaktualizowana wersja Dropbox Backup może tworzyć kopie zapasowe plików i folderów, których kopie zapasowe znajdują się w usługach iCloud, Google Drive i One Drive. Zalecane jest jednak (ale nie wymagane), aby wyłączyć te konta przed użyciem Dropbox Backup. 

Jeśli korzystasz ze starszej wersji Dropbox Backup, przed użyciem Dropbox Backup musisz wyłączyć inne kopie zapasowe. Dowiedz się, jak wyłączyć iCloudDysk GoogleOneDrive.

Dlaczego nie są tworzone kopie zapasowe moich plików?

Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox i dowiedz się, jak: 

Widzę plik „.dbxignore” w kopii zapasowej. Co to takiego?

Niektóre dyski zewnętrzne do działania wymagają utworzenia dziennika plików. Dropbox ignoruje je, aby zaoszczędzić miejsce w kopii zapasowej. W tym celu tworzy pliki zastępcze: .dbxignore, które zajmują mniej miejsca na dysku.

Czy mogę przechowywać mój folder Dropbox na dysku zewnętrznym, którego kopię zapasową tworzę?

Nie, nie możesz przechowywać folderu Dropbox na zewnętrznym dysku twardym, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Jeśli tak jest, przenieś go z powrotem na dysk twardy komputera przed utworzeniem kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie „Wystąpił problem z Twoją kopią zapasową”?

Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, Twoje pliki są bezpieczne, ale wystąpił problem techniczny, który przerwał tworzenie oryginalnej kopii zapasowej i utworzył nową kopię zapasową. Nowa kopia zapasowa będzie miała dopisek „(nowa)” lub numer (np. „MyDrive(1)”) na końcu nazwy i będzie działać tak samo jak oryginał. Wszelkie zmiany wprowadzone na komputerze lub dysku twardym zostaną odzwierciedlone tylko w nowej kopii zapasowej.

Nowa kopia zapasowa rozpoczyna nową historię wersji. Aby zachować oryginalną historię wersji, możesz zachować starą kopię zapasową.

Możesz zwolnić miejsce, usuwając starą kopię zapasową. Usunięcie starej kopii zapasowej w Dropbox nie spowoduje usunięcia żadnych plików z Twojego komputera ani zewnętrznego dysku twardego.

highlighter icon

Uwaga: przed usunięciem starej kopii zapasowej upewnij się, że nowa kopia zapasowa zawiera wszystkie potrzebne pliki. Jeśli w starej kopii zapasowej znajdują się pliki, które chcesz zachować, a które nie pojawiają się w nowej, pobierz je przed usunięciem starej kopii zapasowej.

Co zrobić, gdy wyświetli się komunikat błędu „Dropbox Backup przestał działać”?

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie informujący, że Dropbox Backup przestał działać, wyloguj się i zaloguj ponownie do aplikacji komputerowej Dropbox. Musisz ponownie skonfigurować kopie zapasowe, aby dalej dbać o ochronę zawartości. Jeśli ustawiasz kopię zapasową zewnętrznego dysku twardego, odłącz go i podłącz ponownie, aby rozpocząć konfigurację.

highlighter icon

Uwaga: jeśli nie wykonasz żadnych działań, Twoje kopie zapasowe będą nadal dostępne w witrynie dropbox.com/backup/all, ale nie będą już aktualizowane.

Nie utworzono kopii zapasowej folderów o nazwach „ToolKit” i „FileHistory”. Dlaczego?

Domyślnie kopia zapasowa tych folderów nie jest tworzona, ponieważ nazwy folderów mogą powodować problemy techniczne.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową tych folderów, musisz zmienić ich nazwy.

Dlaczego podczas konfigurowania kopii zapasowej pojawiają się błędy?

Jeśli wystąpi błąd podczas konfiguracji Twojej kopii zapasowej, wypróbuj następujące kroki przed kolejną próbą konfiguracji:

 • Zamknij wszelkie pliki lub aplikacje korzystające z danych w folderach, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 • Wyłącz foldery innych usługodawców przechowywania plików w chmurze (takich jak iCloud, OneDrive czy Kopia zapasowa i synchronizacja Google) w folderach, których kopię zapasową chcesz wykonać, i upewnij się, że pliki są z powrotem w swoich oryginalnych folderach na komputerze.
 • Nadaj uprawnienia do edycji wszystkich plików i folderów, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 • Jeśli foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć, nie znajdują się w oryginalnych, domyślnych lokalizacjach, przenieś je z powrotem.
 • Jeśli folder Dropbox i foldery, których kopię zapasową chcesz wykonać, nie są na tym samym dysku twardym, przenieś je na ten sam dysk. 
  • Na przykład, jeśli foldery są na zewnętrznym dysku twardym, a folder Dropbox jest na dysku twardym komputera, przenieś je na ten sam dysk twardy.
 • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie odwołujący się do Adobe Creative Cloud, usuń folder Library z urządzenia.

Dlaczego nie widzę swoich plików po utworzeniu kopii zapasowej komputera?

Pliki, których kopii zapasowej nie udało się utworzyć w Dropbox, będą się znajdować w folderze o nazwie Pliki na moim komputerze.

highlighter icon

Uwaga: jeśli korzystasz z systemu Mac i nie widzisz swoich plików w programie Finder po utworzeniu kopii zapasowej, wymuś zamknięcie Findera i uruchom go ponownie.

Dlaczego nie widzę swoich kopii zapasowych w folderze Dropbox?

Kopie zapasowe nie są pobierane na komputer, więc nie zobaczysz ich w folderze Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) ani Finderze (Mac). Aby wyświetlić kopie zapasowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Kopia zapasowa.

Dlaczego po utworzeniu kopii zapasowej komputera mam problemy z aplikacją?

Uruchom ponownie aplikację. W szczególności zalecamy ponowne uruchomienie następujących aplikacji:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Jeśli korzystasz z systemu Windows i używasz przeglądarki Microsoft Edge, dzięki tej funkcji kopie zapasowe pobranych plików z przeglądarki Microsoft Edge nie będą tworzone w folderze Pobrane w Dropbox. Aby mimo to utworzyć kopię zapasową pobranych plików z Microsoft Edge w Dropbox, ręcznie zmień miejsce pobierania plików z Microsoft Edge do Dropbox.

Czy mogę przenosić, usuwać lub zmieniać nazwy folderów po utworzeniu ich kopii zapasowej?

Nie należy przenosić, usuwać ani zmieniać nazw folderów najwyższego poziomu na komputerze po utworzeniu ich kopii zapasowej. Wykonanie którejkolwiek z tych czynności spowoduje przerwanie tworzenia kopii zapasowej. Nadal można jednak przenosić, usuwać lub zmieniać nazwy plików w folderach najwyższego poziomu bez wpływu na kopie zapasowe.

Dlaczego nie mogę edytować zawartości kopii zapasowej w witrynie dropbox.com?

Dropbox Backup to taryfa przeznaczona do tworzenia kopii zapasowych zawartości w jednym kierunku – z urządzenia do chmury. Jeśli chcesz edytować zawartość po utworzeniu jej kopii zapasowej w Dropbox Backup, możesz to zrobić w plikach lub folderach na oryginalnym urządzeniu.

Dlaczego nie mogę udostępnić zawartości kopii zapasowej?

Dropbox Backup jest przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych i ochrony zawartości Twojego urządzenia, a nie do udostępniania i współpracy. Zapobiegamy udostępnianiu, aby przypadkowo nie dać dostępu do Twoich poufnych treści. Aby udostępniać pliki i foldery, skorzystaj z jednej z naszych taryf oferujących przechowywanie w chmurze, jak Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced lub Enterprise.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę plik lub folder z kopii zapasowej?

Możesz przywrócić usunięte pliki na swoim koncie Dropbox do 30 dni od daty usunięcia. Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu usuniętych plików.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę całą kopię zapasową?

Możesz przywrócić usuniętą kopię zapasową w okresie przechowywania danych swojej taryfy, postępując zgodnie z instrukcjami w artykule Jak przywrócić pliki i foldery za pomocą Dropbox Backup.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności