Vanliga frågor om Dropbox Backup

I den här artikeln får du svar på vanliga frågor om Dropbox Backup.

Avsnitt i den här artiklen:

Vilken är skillnaden mellan säkerhetskopiering i molnet och molnlagring?

Med säkerhetskopiering i molnet får du säkra, uppdaterade kopior av filer på din dator som du kan komma åt varifrån du än använder Dropbox. Filerna i din säkerhetskopia återspeglar filerna på din dator, så om du tar bort en fil i en säkerhetskopierad mapp på din dator kommer den också att raderas från din säkerhetskopia i molnet.

Säkerhetskopiering i molnet frigör inte utrymme på din dator eller ger dig ytterligare lagringsutrymme.  Dropbox Backup-abonnemanget erbjuder obegränsat lagringsutrymme så att du automatiskt kan säkerhetskopiera en dator till molnet.

Använder du inte Dropbox ännu? Se hur Dropbox gör det enkelt att säkerhetskopiera och återställa dina filer.

Molnlagring tillhandahåller ytterligare utrymme som du kan använda för att spara filer och mappar online i molnet. Med molnlagring är dina filer tillgängliga varifrån du än använder Dropbox, plus att du kan organisera ditt innehåll, synka mellan enheter du är inloggad på och samarbeta med andra. Du kan använda molnlagring för att frigöra utrymme på dina datorer och andra enheter genom att göra innehåll tillgängligt enbart online. Abonnemang som Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise tillhandahåller molnlagring för dina personliga och yrkesrelaterade behov.

Vad säkerhetskopieras?

Du kan välja vilka mappar som ska säkerhetskopieras från din dator eller externa hårddisk under konfigurationen. Gör så här för att se en fullständig lista över filer som säkerhetskopieras i ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna dina Dropbox-skrivbordsinställningar.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopiering.
 3. Klicka på Hantera säkerhetskopior
 4. Klicka på Visa innehåll.

Vad säkerhetskopieras inte?

Om du väljer att säkerhetskopiera din dator kan du bara säkerhetskopiera filer och mappar från hårddisken som Dropbox-klienten finns på (vanligtvis den enhet operativsystemet är installerat på). Om du har andra enheter installerade inkluderas de inte i säkerhetskopian. 

Du kan också välja att utesluta vissa filer och mappar från din säkerhetskopia genom att högerklicka på dem i Dropbox-mappen i Utforskaren/Finder och välja Synka inte till dropbox.com.

Tar säkerhetskopiering av en dator eller extern hårddisk bort filer från min dator eller hårddisk?

Nej. Säkerhetskopieringsprocessen skapar en kopia av dina filer i Dropbox Backup men lämnar kvar dem också på din dator eller externa hårddisk. Om du raderar filerna från din dator eller ditt Dropbox-konto raderas de också från den andra platsen. Filer som säkerhetskopieras från din externa hårddisk kan bara raderas direkt från den externa hårddisken.

Du kan återställa raderade filer och mappar från din säkerhetskopia i upp till 30 eller 180 dagar, beroende på ditt abonnemang. När du återställer filer och mappar på dropbox.com kommer de också att återställas på din dator.

Vilka typer av externa hårddiskar stöds för Dropbox Backup?

Du kan säkerhetskopiera följande typer av externa hårddiskar till Dropbox Backup:

 • På Windows:  NTFS, exFAT, FAT32
 • På Mac: HFS+, APFS, exFAT, FAT32

Observera: Krypterade APFS-enheter stöds inte.

Kan jag säkerhetskopiera filerna från min dator till Dropbox och andra leverantörer av molnsäkerhetskopiering samtidigt?

Du kan inte säkerhetskopiera filerna från din dator till Dropbox och andra leverantörer av molnsäkerhetskopiering samtidigt. Om du vill säkerhetskopiera din dator till Dropbox måste du först inaktivera andra leverantörskonton för molnsäkerhetskopiering. Så här gör du för att inaktivera andra molnsäkerhetskopieringsleverantörer.

Varför säkerhetskopieras inte mina filer?

Se till att Dropbox-klienten är installerad på din dator och lär dig hur du gör: 

Jag ser en ”.dbxignore”- fil i min säkerhetskopia. Vad är detta?

Vissa externa hårddiskar måste skapa loggfiler för att fungera. Dropbox ignorerar dessa för att spara utrymme i säkerhetskopian. För att göra det skapas platshållande .dbxignore- filer som tar mindre plats.

Kan jag behålla min Dropbox-mapp på den externa hårddisk som jag säkerhetskopierar?

Nej, du kan inte ha Dropbox-mappen på den externa hårddisk som du vill säkerhetskopiera. Om så är fallet ska du flytta tillbaka den till datorns hårddisk innan du säkerhetskopierar den externa hårddisken.

Varför fick jag ett felmeddelande om att det uppstått ett problem med säkerhetskopian?

Om du får det här felmeddelandet är dina filer säkra, men ett tekniskt problem har uppstått som stoppade den ursprungliga säkerhetskopian och skapade en ny säkerhetskopia. Den nya säkerhetskopian kommer att ha ”(ny)” eller ett nummer (till exempel ”MinEnhet(1)”) i slutet av namnet och fungerar på samma sätt som originalet. Eventuella ändringar som görs på din dator eller hårddisk återspeglas bara i den nya säkerhetskopian.

Den nya säkerhetskopian börjar med en ny versionshistorik. Vill du behålla den ursprungliga versionshistoriken kan du spara den gamla säkerhetskopian.

Du kan frigöra utrymme genom att ta bort den gamla säkerhetskopian. Om du tar bort den gamla säkerhetskopian i Dropbox raderas inga filer på din dator eller externa hårddisk.

Observera: Innan du tar bort den gamla säkerhetskopian ska du kontrollera att den nya säkerhetskopian har alla filer du behöver. Om det finns filer du vill behålla i den gamla säkerhetskopian som inte visas i den nya ska du ladda ner dessa filer innan du tar bort den gamla säkerhetskopian.

Vad gör jag om jag får ett felmeddelande om att Dropbox Backup har slutat fungera?

Om du ser ett felmeddelande om att Dropbox Backup har slutat fungera ska du logga ut och logga in på Dropbox-klienten igen. Du måste konfigurera din säkerhetskopiering igen för att fortsätta säkerhetskopiera ditt innehåll. Om du konfigurerar säkerhetskopiering av en extern hårddisk ska du koppla bort den externa hårddisken och ansluta den igen för att påbörja konfigurationen.

Observera: Om du väljer att inte vidta några åtgärder kommer dina säkerhetskopior fortfarande att vara tillgängliga från dropbox.com/backup/all, men de uppdateras inte längre.

Mapparna ToolKit och FileHistory säkerhetskopierades inte. Varför?

Som standard säkerhetskopieras inte dessa mappar eftersom mappnamnen kan skapa tekniska problem.

Om du vill säkerhetskopiera dessa mappar måste du byta namn på dem.

Varför uppstår fel när jag konfigurerar min säkerhetskopiering?

Om du får ett felmeddelande när du konfigurerar din säkerhetskopiering kan du prova följande felsökningssteg innan du försöker konfigurera igen:

 • Stäng eventuella filer eller program som använder data i de mappar du vill säkerhetskopiera.
 • Inaktivera andra eventuella molnlagringsleverantörsmappar (som iCloud, OneDrive eller Google Backup and Sync) från de mappar du vill säkerhetskopiera  och se till att dina filer är tillbaka i sina ursprungliga mappar på din dator.
 • Ge redigeringsbehörigheter för alla filer och mappar du vill säkerhetskopiera.
 • Om mapparna du vill säkerhetskopiera inte finns på sina ursprungliga standardplatser ska du flytta tillbaka dem.
 • Om Dropbox-mappen och mapparna du vill säkerhetskopiera inte finns på samma hårddisk ska du flytta du dem till samma hårddisk. 
  • Om mapparna till exempel finns på en extern hårddisk och Dropbox-mappen finns på datorns hårddisk ska du flytta dem till samma hårddisk.
 • Om du får ett felmeddelande som refererar till Adobe Creative Cloud ska du ta bort mappen Bibliotek från enheten.

Varför ser jag inte mina filer efter säkerhetskopieringen av min dator?

Eventuella filer som inte kunde säkerhetskopieras till Dropbox kommer att finnas i en mapp som heter Filer på min dator istället.

Observera: Om du använder en Mac och inte ser dina filer i Finder efter säkerhetskopieringen ska du genomföra en tvingande stängning av Finder och sedan starta om Finder.

Varför kan jag inte se mina säkerhetskopior i Dropbox-mappen?

Säkerhetskopior laddas inte ner till din dator, så du kommer inte att se dem i Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Du kan visa dina säkerhetskopior på följande vis:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Säkerhetskopiera i listan som visas.

Varför har jag problem med en applikation efter att ha säkerhetskopierat min dator?

Starta om applikationen. Vi rekommenderar specifikt att du startar om:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Om du använder Windows och Microsoft Edge kommer dina Microsoft Edge-nedladdningar inte att säkerhetskopieras till mappen Nedladdningar i Dropbox med den här funktionen. Vill du säkerhetskopiera dina Microsoft Edge-nedladdningar till Dropbox ändå ska du manuellt ändra var dina Microsoft Edge-filer laddas ner till Dropbox.

Varför kan jag inte flytta, ta bort eller byta namn på mina mappar efter säkerhetskopieringen?

När du har säkerhetskopierat datorn kan du inte flytta, ta bort eller byta namn på mapparna på den översta nivån som du har säkerhetskopierat (som ”Skrivbord”, ”Dokument” och ”Hämtade filer” eller ”Mac” och ”Den här datorn”). Du kan emellertid flytta, ta bort och byta namn på filerna i dem.

Varför kan jag inte redigera säkerhetskopierat innehåll på dropbox.com?

Dropbox Backup är utformat för att säkerhetskopiera ditt innehåll i en riktning, från din enhet till molnet. Om du vill redigera ditt innehåll efter att du har säkerhetskopierat det till Dropbox Backup måste du göra det i filerna eller mapparna på den ursprungliga enheten.

Varför kan jag inte dela säkerhetskopierat innehåll?

Dropbox Backup är utformat för att säkerhetskopiera och skydda innehållet på din enhet, inte för delning och samarbete. Vi förhindrar delning så att du inte av misstag ger åtkomst till ditt känsliga innehåll. Om du vill dela filer och mappar ska du använda du ett av våra molnlagringsabonnemang, som till exempel Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced eller Enterprise.

Vad händer om jag av misstag raderar en säkerhetskopierad fil eller mapp?

Du kan återställa raderade filer i ditt Dropbox-konto upp till 30 dagar efter raderingsdatumet. Läs mer om hur du återställer raderade filer.

Vad händer om jag av misstag tar bort hela min säkerhetskopia?

Du kan återställa en borttagen säkerhetskopia inom ditt abonnemangs dataretentionsperiod genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Säkerhetskopiera i listan som visas.
 4. Klicka på Visa borttagna säkerhetskopior.
 5. Klicka på namnet på den säkerhetskopia du vill återställa.
 6. Klicka på Återställ säkerhetskopia.
 7. Klicka på Återställ.
 8. Klicka på Visa filer för att se de återställda säkerhetskopieringsfilerna eller Stäng på aviseringen som visas.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!