Vanliga frågor om Dropbox Backup

Uppdaterat Oct 10, 2023
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för kunder med alla Dropbox-planer.

I denna artikel finns svar på några vanliga frågor om Dropbox Backup.

Vad är skillnaden mellan säkerhetskopiering i molnet och molnlagring?

Säkerhetskopiering till molnet skapar säkra, uppdaterade kopior av filerna på din dator som du har tillgång till överallt där du använder Dropbox.

Molnsäkerhetskopiering frigör inte lagringsutrymme på din dator eller ger ytterligare lagringsutrymme. Dropbox Backup-planen erbjuder så mycket lagringsutrymme som du behöver för att automatiskt säkerhetskopiera en dator och en extern enhet till molnet.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt för dig att säkerhetskopiera och återställa dina filer.
 

Molnlagring ger dig mer lagringsutrymme online i molnet som du kan använda för att spara filer och mappar. Med molnlagring är dina filer tillgängliga överallt där du använder Dropbox, och du kan dessutom organisera ditt innehåll, synka enheterna du är inloggad på och samarbeta med andra. Du kan använda molnlagring för att frigöra lagringsutrymme på dina datorer och andra enheter genom att enbart lagra innehåll online. Planer som Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise tillhandahåller molnlagring för dina personliga och affärsrelaterade behov.

Vad säkerhetskopieras?

Du kan välja vilka mappar som säkerhetskopieras från din dator eller externa hårddisk under installationen. Så här ser du en komplett lista över filer som har säkerhetskopierats i ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna dina Dropbox-skrivbordsinställningar.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopior.
 3. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar
 4. Klicka på Visa innehåll eller Visa säkerhetskopierade filer.

Vad säkerhetskopieras inte?

Om du väljer att säkerhetskopiera din dator kan du bara säkerhetskopiera filer och mappar från hårddisken där Dropbox-klienten finns (vanligtvis den enhet där ditt operativsystem är installerat). Om du har andra enheter installerade kommer de inte att inkluderas i säkerhetskopian. 

Du kan också välja att exkludera vissa filer och mappar från din säkerhetskopiering genom att högerklicka på dem i Dropbox-mappen i Utforskaren eller Finder och välja Synka inte till dropbox.com.

Hur många datorer och externa hårddiskar kan jag säkerhetskopiera?

Antalet datorer och externa hårddiskar du kan säkerhetskopiera beror på planen:

 • Dropbox Basic, Plus, Professional, Essentials och Family: Du kan säkerhetskopiera så många datorer och externa hårddiskar som du vill, så länge som ni håller er inom planens lagringsutrymmesgräns.
 • Dropbox Standard, Advanced och Enterprise: 
  • Teamet kan säkerhetskopiera så många datorer som de vill, så länge ni håller er inom planens lagringsutrymmesgräns
  • Antalet säkerhetskopior av externa enheter som teamet kan skapa är lika med antalet licenser ni har. 
   • Om din prenumeration till exempel har 15 licenser kan ditt team totalt skapa upp till 15 säkerhetskopior av externa enheter. Du kan välja att dela upp säkerhetskopiorna av externa enheter mellan ditt team som du vill.
 • Dropbox Business eller Business Plus: Teamet kan säkerhetskopiera så många datorer och externa hårddiskar som de vill, så länge som ni håller er inom planens lagringsutrymmesgränser.

Tas filer bort från min dator eller hårddisk vid säkerhetskopiering av datorn eller min externa hårddisk?

Nej. Säkerhetskopieringsprocessen skapar en kopia av dina filer i Dropbox Backup men lämnar dem också på din dator eller externa hårddisk. Om du raderar filerna från din dator eller Dropbox-konto kommer de också att raderas från den andra platsen. Filer som säkerhetskopieras från din externa hårddisk kan bara raderas direkt från den externa hårddisken.

Du kan återskapa raderade filer och mappar från din säkerhetskopia i upp till 30 eller 180 dagar, beroende på din plan. När du återskapar filer och mappar på dropbox.com återskapas de också på din dator.

Vilka typer av externa hårddiskar stöds för Dropbox Backup?

Du kan säkerhetskopiera följande typer av externa enheter till Dropbox Backup:

 • På Windows:  NTFS, exFAT, FAT32
 • På Mac: HFS+, APFS, exFAT, FAT32
highlighter icon

Obs! Krypterade APFS-enheter stöds inte.

Kan jag säkerhetskopiera filerna från datorn till både Dropbox och en annan molnsäkerhetskopieringstjänst samtidigt?

Uppdaterade Dropbox Backup kan säkerhetskopiera filer och mappar som säkerhetskopieras av iCloud, Google Drive och One Drive. Du måste inte inaktivera dessa konton innan du använder Dropbox Backup, men det rekommenderas. 

Om du har en tidigare version av Dropbox Backup måste du inaktivera dina andra säkerhetskopior innan du använder Dropbox Backup. Läs om hur du inaktiverar iCloudGoogle Drive och OneDrive.

Varför säkerhetskopieras inte mina filer?

Kontrollera att Dropbox-klienten är installerad på datorn och läs om hur du: 

Jag ser filen ”.dbxignore” i min säkerhetskopia. Vad är detta?

En del externa hårddiskar behöver skapa loggfiler för att fungera. Dropbox ignorerar dessa för att spara lagringsutrymme i din säkerhetskopia. För att göra det skapas platshållarfilen .dbxignore som tar mindre lagringsutrymme.

Kan jag behålla min Dropbox-mapp på den externa hårddisken som jag säkerhetskopierar?

Nej, du kan inte ha Dropbox-mappen på den externa hårddisk som du vill säkerhetskopiera. Flytta tillbaka den till hårddisken på din dator innan du säkerhetskopierar till din externa enhet om den finns på enheten.

Varför fick jag felmeddelandet ”Det uppstod ett problem med din säkerhetskopia”?

Om du får det här felmeddelandet är dina filer skyddade men ett tekniskt problem uppstod som stoppade originalsäkerhetskopieringen och skapade en ny säkerhetskopia. Den nya säkerhetskopian har "(ny)" eller ett nummer (till exempel "MyDrive(1)") i slutet av namnet och fungerar på samma sätt som originalet. Ändringar till datorn eller hårddisken återspeglas endast i den nya säkerhetskopian.

Den nya säkerhetskopian har en helt ny versionshistorik. Du kan behålla den äldre säkerhetskopian för att behålla den ursprungliga versionshistoriken.

Du kan frigöra lagringsutrymme genom att radera den äldre säkerhetskopian. Filerna på datorn eller den externa hårddisken tas inte bort från Dropbox när du raderar den gamla säkerhetskopian.

highlighter icon

Obs! Kontrollera att den nya säkerhetskopian har alla filer du behöver innan du raderar den äldre säkerhetskopian. Om det finns filer du vill behålla i den äldre säkerhetskopian som inte visas i den nya kan du ladda ner dessa innan du raderar den äldre säkerhetskopian.

Vad gör jag om jag får felmeddelandet ”Dropbox Backup har slutat fungera”?

Om du ser ett felmeddelande om att Dropbox Backup har slutat fungera loggar du ut och in igen på Dropbox-klienten. Du måste konfigurera dina säkerhetskopior igen för att fortsätta säkerhetskopiera ditt material. Om du konfigurerar en säkerhetskopia av en extern hårddisk kopplar du från den externa hårddisken och ansluter den igen för att påbörja konfigureringen.

highlighter icon

Obs! Om du väljer att inte vidta några åtgärder kommer dina säkerhetskopior fortfarande vara tillgängliga från dropbox.com/backup/all men de uppdateras inte längre.

Mapparna med namnen ”ToolKit” och ”FileHistory” säkerhetskopierades inte. Varför?

Som standard säkerhetskopieras inte dessa mappar eftersom mappnamnen kan skapa ett tekniskt problem.

Om du vill säkerhetskopiera dessa mappar kommer du att behöva byta namn på dem.

Varför uppstår det problem när jag konfigurerar min säkerhetskopiering?

Om det uppstår ett fel när du konfigurerar din säkerhetskopiering kan du prova följande felsökningssteg innan du försöker konfigurera igen:

Varför ser jag inte mina filer när jag har säkerhetskopierat min dator?

Alla filer som inte kunde säkerhetskopieras till Dropbox finns i en mapp med namnet Filer på min dator istället.

highlighter icon

Obs! Om du använder en Mac och inte ser dina filer i Finder efter säkerhetskopieringen tvångsavslutar du Finder och startar om.

Varför kan jag inte se mina säkerhetskopior i Dropbox-mappen?

Säkerhetskopior laddas inte ner till din dator så du ser dem inte i Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Du kan se dina säkerhetskopior genom att göra följande:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Säkerhetskopiering på menyn som visas.

Varför har jag problem med ett program efter att ha säkerhetskopierat min dator?

Starta om programmet. Vi rekommenderar särskilt att du startar om dessa program:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Obs! Om du har Windows och använder Microsoft Edge säkerhetskopierar den här funktionen inte Microsoft Edge-nerladdningar till mappen Hämtade filer i Dropbox. Säkerhetskopiera Microsoft Edge-nerladdningar till Dropbox ändå genom att manuellt ändra var i Dropbox Microsoft Edge-filerna ska laddas ner.

Kan jag flytta, radera eller byta namn på mina mappar efter säkerhetskopieringen?

Du bör inte flytta, radera eller byta namn på mappar i högsta nivån på din dator efter säkerhetskopieringen. Om du gör en av dessa åtgärder kommer du att stoppa säkerhetskopieringen. Du kan dock fortfarande flytta, radera eller byta namn på filerna inuti mapparna på högsta nivån utan att påverka säkerhetskopieringarna.

Varför kan jag inte redigera säkerhetskopierat material på dropbox.com?

Dropbox Backup är utformat för att säkerhetskopiera ditt material i en riktning, från din enhet till molnet. Om du vill redigera ditt material efter att ha säkerhetskopierat det till Dropbox Backup, måste du göra det i filerna eller mapparna på den ursprungliga enheten.

Varför kan jag inte dela säkerhetskopierat material?

Dropbox Backup är utformat för att säkerhetskopiera och skydda materialet på din enhet, inte för att dela och samarbeta. Vi förhindrar delning så att du inte ger åtkomst till ditt känsliga innehåll av misstag. För att dela filer och mappar, använd en av våra lagringsplaner för molnet, som Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced eller Enterprise.

Vad händer om jag råkar radera en säkerhetskopierad fil eller mapp?

Du kan återskapa raderade filer i ditt Dropbox-konto upp till 30 dagar efter dagen då de raderades. Läs mer om hur du återskapar raderade filer.

Vad gör jag om jag raderar hela min säkerhetskopia av misstag?

Du kan återskapa en raderad säkerhetskopia inom planens datalagringsperiod genom att följa dessa steg i Så här återskapar du filer och mappar med Dropbox Backup.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp