Så här hanterar du Dropbox Backup för ditt team

Dropbox Backup är ett enkelt sätt att automatiskt säkerhetskopiera viktiga filer och mappar från dina datorer och externa hårddiskar så att du kan hålla ditt innehåll säkert och snabbt återställa det om något går fel. Vissa typer av administratörer kan hantera Dropbox Backup för sitt team och de kan även slå på eller av funktioner och visa teamets säkerhetskopieringsaktivitet.

Obs! Antalet säkerhetskopior av externa enheter som teamet kan skapa är lika med antalet licenser ni har. Om din prenumeration till exempel har 15 licenser kan ditt team totalt skapa upp till 15 säkerhetskopior av externa enheter. Du kan välja att dela upp säkerhetskopiorna av externa enheter mellan ditt team som du vill.

Så här slår du på eller av Dropbox Backup för ditt team

Slå på eller av Dropbox Backup för ditt team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Säkerhetskopior under Ytterligare inställningar.
 5. Klicka på reglaget bredvid funktionen du vill slå på eller av: 
  • Tillåta teamet att aktivera kamerauppladdningar?
  • Tillåta teamet att aktivera säkerhetskopiering av datorn?
  • Vill du tillåta teamet att aktivera säkerhetskopiering av extern enhet?
 6. Klicka på Spara.

Så här visar du teamets Dropbox Backup-aktivitet

Visa teamets Dropbox Backup-aktivitet och användning:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet +.
 5. Du kan spåra följande Backup-relaterade aktiviteter:
  • Aktivera/inaktivera säkerhetskopiering av dator: Visar om någon i teamet har aktiverat eller inaktiverat säkerhetskopiering av dator på sin enhet.
  • Kontrollerat status för kvalificerade säkerhetskopior av extern enhet: Visar att en kontroll utfördes för att se om någon i teamet är berättigad att skapa en säkerhetskopia av en extern enhet.
  • Ändrad säkerhetskopiering av extern enhet: Visar om någon har aktiverat, inaktiverat, raderat eller återskapat en säkerhetskopia.
  • Ändrat teamets princip för säkerhetskopiering av dator: Visar om en administratör i teamet har ändrat teamets princip för säkerhetskopiering av dator.
  • Ändrat teamets princip för säkerhetskopiering av extern enhet: Visar om en administratör i teamet har ändrat teamets princip för säkerhetskopiering av externa enheter.

Det går att filtrera aktiviteten du visar efter Datumintervall, Personer, Innehåll eller Aktiviteter. Läs mer om att visa teamaktivitet.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!