Så här hanterar du Dropbox Backup

Uppdaterat Nov 23, 2023

Du kan hantera dina säkerhetskopior, inklusive visa innehållet, förlopp och historik för dina säkerhetskopior, hoppa över filer, ändra vilka mappar som säkerhetskopieras och mer.

Hantera dina säkerhetskopieringar:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på fliken Synkning och säkerhetskopiering.
 3. Välj säkerhetskopian som du vill hantera. 

Från Dropbox Backup-fönstret kan du:

 • Klicka på Visa säkerhetskopierade filer för att öppna ett webbläsarfönster och se alla filer och mappar i säkerhetskopieringen.
 • Klicka på Visa status för att se säkerhetskopieringens förlopp i realtid.
 • Klicka på Visa historik för att se versionshistoriken för den säkerhetskopieringen.
 • Klicka på Hoppa över filer för att öppna Utforskaren eller Finder och välj en fil som ska uteslutas från synkronisering (endast dator).
  • Den här funktionen är inte tillgänglig i Dropbox Backup Beta.
 • Klicka på Spola tillbaka säkerhetskopiering för att återskapa en tidigare version av din säkerhetskopiering.            
  • Dropbox Rewind är inte tillgängligt för användare med Dropbox Basic. 
  • Den här funktionen är inte tillgänglig i Dropbox Backup Beta.
 • Klicka på Välj mappar för att ändra de mappar som du vill säkerhetskopiera (endast dator). 
 • Klicka på Radera för att stänga av säkerhetskopieringen av din dator eller externa hårddisk.
 • Klicka på Visa borttagna filer för att öppna ett webbläsarfönster och återställa nyligen raderade filer.

Så här hanterar du dina säkerhetskopior med Dropbox Backup Beta:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på fliken Synkning och säkerhetskopiering.
 3. Till vänster väljer du den säkerhetskopiering som du vill hantera.
  • Klicka på Visa säkerhetskopierade filer för att öppna ett webbläsarfönster och se alla filer och mappar i säkerhetskopieringen.
  • Klicka på Visa status för att se säkerhetskopieringens förlopp i realtid.
   • Obs! Du kan även se säkerhetskopians status under dess namn högst upp i fönstret. Du ser [x] % säkerhetskopierat, Klar, Pausad, Säkerhetskopiering pausad, Fel, Delvis klar, Bortkopplad eller Stoppad. Håll muspekaren över statusen för att se mer information.*
  • Klicka på Ändra mappar för att ändra de mappar som du vill säkerhetskopiera (endast dator).
  • Klicka på Byt namn för att ändra säkerhetskopians namn.
  • Klicka på Visa raderade filer för att återskapa tidigare versioner av valda mappar i Backup.
   • Spola tillbaka är inte tillgänglig i Dropbox Backup Beta.
  • Klicka på Radera säkerhetskopiering för att stänga av säkerhetskopieringen av din dator eller externa hårddisk.
  • Klicka på Visa raderade filer för att se filer som har raderats de senaste 30 dagarna.

Läs om hur du uppdaterar till Dropbox Backup Beta.

*Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för en begränsad användargrupp.

Du kan även visa och hantera det totala lagringsutrymmet för Backup på kontosidan på dropbox.com.

 

highlight icon

Obs! Du kan endast visa ditt lagringsutrymme på Dropbox Basic, Plus och Professional.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!