Så här uppdaterar du till Dropbox Backup Beta

Uppdaterat Nov 21, 2023
person icon

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är för närvarande i beta och lyder under ytterligare villkor.

Dropbox fortsätter att lansera fullt stöd för Dropbox Backup Beta. Den uppdaterade upplevelsen ger dig mer kontroll och flexibilitet över dina säkerhetskopierade filer och mappar. 

Med Dropbox Backup Beta kan du:

 • Säkerhetskopiera fler mappar. Välj vilken mapp som helst i datorns huvudmapp, inklusive undermappar, för att säkerhetskopiera. Du är inte längre begränsad till mappar som Dokument, Skrivbord och Nerladdningar.
 • Schemalägg dina säkerhetskopior. Få flexibilitet att schemalägga tidpunkten då enheten säkerhetskopieras.
 • Visa förloppet för dina säkerhetskopior. Kontrollera procentandelen av säkerhetskopians förlopp för att få mer insikter i slutförandet av säkerhetskopian.
 • Kom snabbt igång. Få fler alternativ för att påbörja återskapandet av säkerhetskopior, antingen från webben eller datorn.
 • Ändra namn på dina säkerhetskopior. Anpassa säkerhetskopians namn för din enhet så att du kan skilja mellan olika säkerhetskopior.

Dropbox arbetar aktivt med att bevara tillförlitligheten och kvaliteten i vår säkerhetskopieringsupplevelse med dessa uppdateringar. Vi rekommenderar att du väljer att uppdatera till den senaste versionen av Dropbox Backup, men den krävs inte för att du ska kunna fortsätta använda Dropbox. Ta reda på vilken version av Dropbox Backup du använder.

highlight icon

Obs

 • Dropbox Backup Beta finns för närvarande tillgängligt för alla kunder som använder Dropbox Basic, Plus, Professional och Family.
 • Säkerhetskopierade mappar flyttas inte längre från standardplatsen till Dropbox-mappen på din dator med Dropbox Backup Beta. Du kan komma åt säkerhetskopiorna på dropbox.com/backup/all.
 • Om du har avmarkerat mappar i selektiv synkning så säkerhetskopieras inte de mapparna.Innan du uppdaterar till Dropbox Backup Beta kontrollerar du alla mappar i selektiv synkning som du vill säkerhetskopiera.
 • Filer och mappar som är enbart online är inte tillgängliga i Dropbox Backup Beta.När du uppdaterar till Dropbox Backup Beta så kommer filer och mappar som är inställda på enbart online att laddas ner till datorns hårddisk för att säkerhetskopiera dem.

Om du inte har uppmanats att uppdatera och vill använda Dropbox Backup Beta kan du göra det genom att inaktivera och återaktivera Dropbox Backup. 

Så här raderar du Dropbox Backup:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på dina initialer eller avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Säkerhetskopior.
 5. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar.
  • Om du ser Konfigurera istället för Radera betyder det att Dropbox Backup redan är avstängt.
 6. Klicka på Radera.

Återaktivera Dropbox Backup:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet (Mac).
 2. Klicka på dina initialer eller avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Säkerhetskopieringar.
 5. Klicka på Hantera säkerhetskopiering.
 6. Under Lägg till en säkerhetskopia väljer du den dator du vill säkerhetskopiera.
 7. Klicka på Kom igång.
 8. Markera rutorna bredvid de mappar du vill säkerhetskopiera.
 9. Klicka på Konfigurera eller Säkerhetskopiera.
 10. Klicka på OK när du uppmanas att ge Dropbox åtkomst till mapparna
highlight icon

Obs

 • Du kan inte återställa till den tidigare versionen när du har uppdaterat.
 • Om du har mer än en enhet som du vill säkerhetskopiera måste du följa stegen för att radera och återaktivera Backup för alla dina enheter för att gå över till Dropbox Backup Beta.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!