Så uppdaterar du Dropbox Backup

Uppdaterat Apr 23, 2024
person icon

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är för närvarande tillgängliga för kunder med individuella Dropbox-planer.

Dropbox fortsätter att uppdatera Dropbox Backup. Den uppdaterade upplevelsen ger mer kontroll och flexibilitet vid hantering av säkerhetskopior.

Med uppdaterade Dropbox Backup kan du:

 • Säkerhetskopiera fler mappar. Välj vilken mapp som helst i datorns huvudmapp, inklusive undermappar, för att säkerhetskopiera. Du är inte längre begränsad till mappar som ”Dokument”, ”Skrivbord” och ”Hämtade filer”.
 • Schemalägg dina säkerhetskopior. Få flexibilitet att schemalägga tidpunkten då enheten säkerhetskopieras.
 • Visa förloppet för dina säkerhetskopior. Kontrollera procentandelen av säkerhetskopians förlopp för att få mer insikter i slutförandet av säkerhetskopian.
 • Kom snabbt igång. Få fler alternativ för att påbörja återskapandet av säkerhetskopior, antingen från webben eller datorn.
 • Namnge dina säkerhetskopior. Ändra namnet på enhetens säkerhetskopia så att du kan skilja mellan flera säkerhetskopior.
 • Visa säkerhetskopior för flera enheter på ett ställe. Om du har flera enheter säkerhetskopierade via Dropbox Backup kan du gå till https://www.dropbox.com/backup/all för att hålla reda på dem.
highlighter icon

Obs

 • Med uppdaterade Dropbox Backup kommer dina säkerhetskopierade mappar inte längre att flyttas från sin standardplats till Dropbox-mappen på datorn. Du kan komma åt dina säkerhetskopior på https://www.dropbox.com/backup/all.
 • Omarkerade mappar i selektiv synkronisering kommer inte att säkerhetskopieras. Innan du uppdaterar Dropbox Backup, markera alla mappar som du vill säkerhetskopiera i selektiv synkning.
 • Filer och mappar som är enbart online är inte tillgängliga i uppdaterade Dropbox Backup. När du uppdaterar Dropbox Backup så kommer filer och mappar som är inställda på enbart online att laddas ner till datorns hårddisk för att säkerhetskopiera dem.
 • Med uppdaterade Dropbox Backup kommer säkerhetskopior från andra enheter endast att vara tillgängliga från webben.

Om du inte har blivit ombedd att uppdatera och vill vara ha uppdaterade Dropbox Backup kan du skaffa det genom att inaktivera Dropbox Backup, starta om Dropbox-appen och sedan återaktivera Dropbox Backup.
 

Så här startar du om Dropbox-klienten:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och klicka sedan på din profilbild eller initialer.
 2. Klicka på Avsluta Dropbox.
 3. Öppna programmenyn för att starta Dropbox på nytt och logga sedan in igen (om nödvändigt).Så här raderar du Dropbox Backup:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på dina initialer eller avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Säkerhetskopior.
 5. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar.
  • Om du ser Konfigurera istället för Radera betyder det att Dropbox Backup redan är avstängt.
 6. Klicka på Radera.


Återaktivera Dropbox Backup:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet (Mac).
 2. Klicka på dina initialer eller avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Säkerhetskopieringar.
 5. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar.
 6. Under Lägg till en säkerhetskopia väljer du den dator du vill säkerhetskopiera.
 7. Klicka på Kom igång.
 8. Markera rutorna bredvid de mappar du vill säkerhetskopiera.
 9. Klicka på Konfigurera eller Säkerhetskopiera.
 10. Klicka på OK när du uppmanas att ge Dropbox åtkomst till mapparna
highlighter icon

Obs

 • Du kan inte återställa till den tidigare versionen när du har uppdaterat.
 • Om du har mer än en enhet som du vill säkerhetskopiera måste du följa stegen för att radera och återaktivera Backup för alla dina enheter för att gå över till uppdaterade Dropbox Backup.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp