Jak sprawdzić, czy pliki i foldery są synchronizowane

Za każdym razem, gdy dodajesz pliki do swojego konta Dropbox lub wprowadzasz w nich zmiany, aplikacja komputerowa Dropbox musi wykonać aktualizację (czyli „synchronizację”).

Ten artykuł wyjaśnia, jak:

 • Sprawdzić, czy pliki są synchronizowane.
 • Sprawdzić stan synchronizacji plików i folderów.
 • Zmienić kolejność synchronizacji plików.

Możesz też dowiedzieć się, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Jak sprawdzić, czy pliki i foldery są synchronizowane

Aby sprawdzić stan synchronizacji wszystkich plików i folderów:

 1. Kliknij ikonę Dropbox w centrum powiadomień (Windows) lub na pasku menu (Mac).
 2. Stan synchronizacji pojawi się w dolnej części wyświetlonego okna. Dostępne są następujące opcje:
  • Tworzenie indeksu: ten stan oznacza, że pliki i foldery są przygotowywane do synchronizacji z Twoim kontem Dropbox. W tym stanie zmiany w plikach i folderach nie zostaną odzwierciedlone.
  • Synchronizowanie pliku [nazwa pliku]: ten stan wskazuje, że określony plik jest synchronizowany z Twoim kontem Dropbox.
  • Synchronizowanie [x] plików: ten stan wskazuje, że określona liczba plików jest synchronizowana z Twoim kontem Dropbox.
  • Synchronizacja wstrzymana do: [x]: ten stan wskazuje, że wstrzymano synchronizację. Synchronizację można wstrzymać na 30 minut1 godzinędo jutra lub na czas nieokreślony. Stan pokaże znacznik czasu wygaśnięcia wstrzymania.
  • Twoje pliki są aktualne: ten stan wskazuje, że pliki zostały zsynchronizowane z Twoim kontem Dropbox i są aktualne.

Uwaga: użytkownicy Dropbox Backup zobaczą nieco inne sformułowania w niektórych stanach synchronizacji.

Jak sprawdzić stan synchronizacji konkretnego pliku lub folderu

Aby sprawdzić stan synchronizacji konkretnego pliku lub folderu:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Znajdź plik lub folder, który chcesz sprawdzić.
  • Uwaga: aby znaleźć dany plik lub folder, możesz użyć paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
 3. Spójrz na ikonę synchronizacji obok pliku lub folderu. Dowiedz się więcej o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Jak zmienić kolejność synchronizacji plików i folderów

 1. Kliknij ikonę Dropbox w centrum powiadomień (Windows) lub na pasku menu (Mac).
 2. Kliknij kartę Historia synchronizacji u góry.
  • Użytkownicy Dropbox Backup zobaczą opcję Synchronizacja i kopie zapasowe.
 3. Jeśli pliki i foldery są synchronizowane, będą wyświetlane w kolejności, w jakiej będą synchronizowane jako następne.
 4. Najedź kursorem na plik, któremu chcesz nadać priorytet.
 5. Kliknij Synchronizuj jako następny.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.