Ustawianie ignorowania pliku lub folderu

Zaktualizowano Mar 06, 2024
person icon

 W tym artykule opisano funkcję dostępną dla klientów taryf Dropbox Basic, Plus, Professional, Essentials i Family.

Pliki ignorowane to pliki w folderze Dropbox na komputerze, które nie są przechowywane na serwerze Dropbox. Oznacza to, że nie można uzyskać do nich dostępu w witrynie dropbox.com i nie będą one synchronizowane z kontem Dropbox. Możesz użyć tej opcji, aby zaoszczędzić miejsce na koncie Dropbox bez usuwania pliku z folderu Dropbox lub korzystania z synchronizacji wybiórczej.

Ustawianie ignorowania pliku lub folderu w Dropbox

Aby zignorować plik lub folder, wykonaj poniższe instrukcje dla swojego systemu operacyjnego.

highlight icon

Uwaga: inne sposoby zarządzania synchronizacją plików z komputerem obejmują synchronizację wybiórczą lub udostępnianie plików i folderów tylko online lub w trybie offline.

Aby ustawić ignorowanie pliku lub folderu:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz ustawić jako ignorowany.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten plik lub folder, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Najedź kursorem na Dropbox.
 4. Kliknij Nie synchronizuj z Dropbox.com.

highlight icon

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna na kontach zespołów.

 1. Otwórz aplikację PowerShell na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.

Set-Content -Path 'C:\Users\nazwauzytkownika\Dropbox(Osobiste)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1

3. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Jeśli korzystasz z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz ustawić jako ignorowany.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten plik lub folder, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Kliknij Nie synchronizuj.
   

Jeśli używasz wcześniejszej wersji systemu macOS:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz ustawić jako ignorowany.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten plik lub folder, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Kliknij Nie synchronizuj z dropbox.com.
   

Dowiedz się, której wersji systemu macOS używasz.
 

Najnowsza aktualizacja Dropbox dla macOS wykorzystuje zaktualizowany interfejs API File Provider firmy Apple, aby zwiększyć integrację z systemem macOS. Ta aktualizacja zmieni kod używany podczas ustawiania plików lub folderów jako ignorowanych. 
Dowiedz się, której wersji Dropbox dla macOS używasz.

 

highlight icon

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna na kontach zespołów.

Możesz także ustawić ignorowanie treści za pomocą aplikacji Terminal:
 

Jeśli używasz systemu macOS 12.3 lub starszego:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.

 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować. 

xattr -w com.dropbox.ignored 1 '/Users/yourname/Dropbox (Osobiste)/YourFileName.pdf'

3. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

 

Jeśli korzystasz z systemu macOS 12.5 lub nowszego i masz zaktualizowaną wersję Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.

 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować. 

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' '/Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf'

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

 2. Dodatkowo wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' '/Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf'

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona przekreślonej chmury nie będzie już widoczna obok pliku/folderu, wskazując, że nie jest on już ignorowany.

highlight icon

Uwaga: jeśli pliki zostały ustawione jako tylko online, ikona może się także zmienić na ikonę stanu tylko online lub ikonę stanu mieszanego, zależnie od ustawień. 

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.

attr -s com.dropbox.ignored -V 1 '/home/nazwauzytkownika/Dropbox (Osobiste)/YourFileName.pdf'

3. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

 

Anulowanie ignorowania pliku lub folderu w Dropbox

Jeśli już nie chcesz, aby określony plik lub folder był ignorowany, wykonaj poniższe instrukcje dla swojego systemu operacyjnego.

Aby ustawić plik lub folder tak, aby nie był ignorowany:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz ustawić jako ignorowany.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten plik lub folder, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Najedź kursorem na Dropbox.
 4. Kliknij Synchronizuj z dropbox.com.
highlight icon

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna na kontach zespołów.

Możesz także cofnąć ignorowanie treści za pomocą aplikacji PowerShell:
 1. Otwórz aplikację PowerShell na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować. 

Clear-Content -Path ''C:\Users\nazwauzytkownika\Dropbox(Personal)\NazwaTwojegoPliku.pdf' -Stream com.dropbox.ignored

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Jeśli korzystasz z Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz ustawić jako ignorowany.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten plik lub folder, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Kliknij Synchronizuj.
   

Jeśli używasz wcześniejszej wersji systemu macOS:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz ustawić jako ignorowany.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten plik lub folder, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Kliknij Synchronizuj z dropbox.com.
   

Dowiedz się, której wersji systemu macOS używasz.

highlight icon

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna na kontach zespołów.

Możesz także cofnąć ignorowanie treści za pomocą aplikacji Terminal:
 

Jeśli używasz systemu macOS 12.3 lub starszego:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.

 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.

xattr -d com.dropbox.ignored '/Users/nazwauzytkownika/Dropbox (Osobiste)/YourFileName.pdf'

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany. 

 

Jeśli korzystasz z systemu macOS 12.5 lub nowszego i masz wersję Dropbox dla macOS z rozszerzeniem File Provider:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.

 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.

xattr -d com.dropbox.ignored /Users/nazwauzytkownika/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/NazwaTwojegoPliku.pdf

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

 2. Dodatkowo wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki         pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' '/Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf'

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona przekreślonej chmury nie będzie już widoczna obok pliku/folderu, wskazując, że nie jest on już ignorowany.

 

highlight icon

Uwaga: jeśli pliki zostały ustawione jako tylko online, ikona może się także zmienić na ikonę stanu tylko online lub ikonę stanu mieszanego, zależnie od ustawień.

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.

 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.

attr -r com.dropbox.ignored '/Users/nazwauzytkownika/Dropbox (Osobiste)/YourFileName.pdf'

 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany.

 

 

Często zadawane pytania o pliki ignorowane

Co się stanie po ustawieniu pliku lub folderu jako ignorowanego przez Dropbox?

Po ustawieniu ignorowania plik lub folder pozostaje tam, gdzie jest w folderze Dropbox na dysku twardym komputera. Jest jednak usuwany z serwera Dropbox i innych urządzeń. Ponadto nie można z niego korzystać w dropbox.com i nie będzie synchronizowany z kontem Dropbox. W każdej chwili możesz wybrać ponowną synchronizację tego pliku lub folderu z dropbox.com.

Czy plik w ignorowanym folderze również będzie ignorowany?

Przeniesienie pliku lub folderu do ignorowanego folderu spowoduje również zignorowanie tego pliku lub folderu. Przeniesienie danego pliku lub folderu poza ignorowany folder spowoduje anulowanie ignorowania.

Czy można zsynchronizować zmiany wprowadzone w udostępnionym pliku lub folderze, który jest ignorowany przez Dropbox?

Jeśli zignorujesz udostępniony plik lub folder, zmiany wprowadzone w nich na Twoim komputerze (lub w ich wersji udostępnionej online) nie będą ze sobą synchronizowane. 

Jeśli wybierzesz, aby przestał być ignorowany, Dropbox w miarę możliwości połączy poprzednio ignorowany plik lub folder z udostępnionym plikiem lub folderem online. W przeciwnym razie Dropbox zachowa obie wersje i oznaczy jedną jako kopię powodującą konflikty, aby żadne zmiany nie zostały utracone.

Czy polecenia ignorowania plików i folderów będą działać w moim systemie operacyjnym? 

Jeśli używasz systemu Windows, Linux lub macOS w wersji wcześniejszej niż 12.5 i przeniosłeś(-aś) folder Dropbox do lokalizacji innej niż domyślna, powyższe polecenia nie będą działać. Konieczna będzie ręczna aktualizacja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.