Ustawianie ignorowania pliku lub folderu

Możesz ustawić „ignorowanie” pliku lub folderu w Dropbox. Pozwala to organizować pliki i foldery w folderze Dropbox na komputerze bez ich przechowywania w witrynie dropbox.com lub na serwerze Dropbox. Jeśli ignorujesz plik lub folder, nie będzie się on liczył do limitu miejsca.

Po ustawieniu ignorowania plik lub folder pozostaje tam, gdzie jest w folderze Dropbox na dysku twardym komputera, ale jest usuwany z serwera Dropbox i innych urządzeń, nie można z niego korzystać w dropbox.com i nie będzie synchronizowany z kontem Dropbox. W każdej chwili możesz wybrać ponowną synchronizację tego pliku lub folderu z dropbox.com.

Uwagi

 • Jeśli folder jest ignorowany, to wszystkie zawarte w nim pliki i foldery również są ignorowane.
 • Przeniesienie pliku lub folderu do ignorowanego folderu spowoduje również zignorowanie tego pliku lub folderu. Przeniesienie danego pliku lub folderu poza ignorowany folder spowoduje anulowanie ignorowania.
 • Jeśli zignorujesz udostępniony plik lub folder, zmiany wprowadzone w tym pliku lub folderze na Twoim komputerze (lub w udostępnionej wersji pliku, lub folderu online) nie będą ze sobą synchronizowane. Jeśli wybierzesz, aby przestał być ignorowany, Dropbox w miarę możliwości połączy poprzednio ignorowany plik lub folder z udostępnionym plikiem lub folderem online. W przeciwnym razie Dropbox zachowa obie wersje i oznaczy jedną jako kopię powodującą konflikty, aby żadne zmiany nie zostały utracone.
 • Jeśli używasz systemu Windows, Linux lub macOS w wersji wcześniejszej niż 12.5 i przeniosłeś(-aś) folder Dropbox do lokalizacji innej niż domyślna, poniższe polecenia nie będą działać. Konieczna będzie ręczna aktualizacja.

Ustaw ignorowanie pliku lub folderu

Aby zignorować plik lub folder, wykonaj poniższe instrukcje dla swojego systemu operacyjnego.

Windows

 1. Otwórz aplikację PowerShell na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Mac

Najnowsza aktualizacja Dropbox dla macOS wykorzystuje zaktualizowany interfejs API File Provider firmy Apple, aby zwiększyć integrację z systemem macOS. Ta aktualizacja zmieni kod używany podczas ustawiania plików lub folderów jako ignorowanych.

Dowiedz się, której wersji Dropbox dla macOS używasz.

Jeśli używasz systemu macOS 12.3 lub starszego:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Jeśli korzystasz z systemu macOS 12.5 lub nowszego i masz zaktualizowaną wersję Dropbox dla macOS:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się w chmurę z ukośną linią, wskazując, że został on zignorowany.

Więcej informacji więcej o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Linux

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Anulowanie ignorowania pliku lub folderu

Jeśli już nie chcesz, aby określony plik lub folder był ignorowany, wykonaj poniższe instrukcje dla swojego systemu operacyjnego.

Windows

 1. Otwórz aplikację PowerShell na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Uwaga: jeśli pliki zostały ustawione jako tylko online, ikona może się także zmienić na ikonę stanu tylko online lub ikonę stanu mieszanego, zależnie od ustawień. 

Dowiedz się więcej o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Mac

Jeśli używasz systemu macOS 12.3 lub starszego:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany. 

Jeśli korzystasz z systemu macOS 12.5 lub nowszego i masz zaktualizowaną wersję Dropbox dla macOS:

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 
 2. Dodatkowo wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona przekreślonej chmury nie będzie już widoczna obok pliku/folderu, wskazując, że nie jest on już ignorowany.

Uwaga: jeśli  pliki zostały ustawione jako dostępne tylko online, ikona może się także zmienić na ikonę stanu tylko online lub ikonę stanu mieszanego, zależnie od ustawień. 

Więcej informacji o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Linux

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.