Cara menetapkan fail atau folder untuk diabaikan

Anda boleh menetapkan fail atau folder supaya “diabaikan” oleh Dropbox. Ini akan membolehkan anda mengatur fail dan folder dalam folder Dropbox pada komputer anda tanpa perlu disimpan di dropbox.com atau pada pelayan Dropbox. Fail atau folder yang diabaikan tidak akan diambil kira dalam ruang storan anda.

Setelah diabaikan, fail atau folder itu akan kekal di tempatnya di dalam folder Dropbox anda pada pemacu keras komputer anda, tetapi akan dihapuskan daripada pelayan Dropbox dan peranti lain anda, tidak boleh diakses di dropbox.com, dan tidak akan menyelaras ke akaun Dropbox anda. Anda boleh memilih untuk menyelaraskan fail atau folder itu kembali ke dropbox.com pada bila-bila masa.

Perhatian

 • Setelah folder diabaikan, semua fail dan folder di dalamnya juga akan diabaikan.
 • Jika anda mengalihkan fail atau folder kepada folder yang diabaikan, ia akan menyebabkan fail atau folder itu juga diabaikan. Jika anda mengalihkan fail atau folder itu daripada folder yang diabaikan, ia tidak akan diabaikan lagi.
 • Jika anda mengabaikan fail atau folder kongsian, penyuntingan yang dibuat pada fail atau folder tersebut pada komputer anda (atau kepada versi fail atau folder yang dikongsi dalam talian) tidak akan saling selaras. Jika anda menetapkannya agar tidak diabaikan lagi, Dropbox akan menggabungkan fail atau folder sebelumnya yang diabaikan dengan fail atau folder yang dikongsi secara dalam talian, jika boleh. Jika tidak, Dropbox akan menyimpan kedua-dua versi dan melabelkan salah satunya sebagai salinan berkonflik supaya tiada suntingan yang hilang.
 • Jika anda menggunakan Windows, Linux atau macOS yang lebih awal daripada 12.5 dan telah mengalihkan folder Dropbox ke lokasi selain lokasi lalai, perintah di bawah tidak akan berfungsi. Anda perlu membuat kemas kini secara manual.

Tetapkan fail atau folder supaya diabaikan

Untuk mengabaikan fail atau folder, ikut arahan untuk sistem pengendalian anda di bawah.

Windows

 1. Buka aplikasi PowerShell pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang ingin diabaikan.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda. 

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada tanda tolak kelabu yang menandakan bahawa fail itu telah diabaikan.

Mac

Kemas kini Dropbox untuk macOS terkini menggunakan API Pembekal Fail Apple yang dikemas kini untuk lebih berintegrasi dengan macOS. Kemas kini ini akan menukar kod yang hendak digunakan apabila menetapkan fail atau folder yang hendak diabaikan.

Ketahui versi Dropbox untuk macOS yang anda jalankan.

Jika anda menjalankan macOS 12.3 atau lebih awal:

 1. Buka aplikasi Terminal pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang ingin diabaikan.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan Enter pada papan kekunci anda.

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada tanda tolak kelabu yang menandakan bahawa fail itu telah diabaikan.

Jika anda menjalankan macOS 12.5 atau lebih baru dan mempunyai versi terkini Dropbox untuk macOS:

 1. Buka aplikasi Terminal pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, dan gantikan pemegang tempat bagi laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang ingin diabaikan.
      xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda. 

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada awan dengan garis serong merentasi awan tersebut, yang menunjukkan bahawa fail atau folder itu telah diabaikan.

Ketahui lebih lanjut tentang ikon penyelarasan dan maksud ikon.

Linux

 1. Buka aplikasi Terminal pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang ingin diabaikan.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda. 

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada tanda tolak kelabu yang menandakan bahawa fail itu telah diabaikan.

Tetapkan fail atau folder supaya tidak lagi diabaikan

Jika anda tidak lagi mahu fail atau folder untuk diabaikan, ikut arahan untuk sistem pengendalian anda di bawah.

Windows

 1. Buka aplikasi PowerShell pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang anda tidak mahu abaikan.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda.

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada tanda tolak kelabu yang menandakan bahawa fail itu telah diabaikan.

Perhatian: Jika anda telah menetapkan fail anda kepada dalam talian sahaja, ikon ini juga boleh bertukar kepada ikon dalam talian sahaja atau ikon keadaan bercampur bergantung pada tetapan anda. 

Ketahui lebih lanjut tentang ikon penyelarasan dan maksud ikon.

Mac

Jika anda menjalankan macOS 12.3 atau lebih awal:

 1. Buka aplikasi Terminal pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang anda tidak mahu abaikan.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda. 

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada tanda tolak hijau yang menandakan bahawa ia tidak lagi diabaikan. 

Jika anda menjalankan macOS 12.5 atau lebih baru dan mempunyai versi terkini  Dropbox untuk macOS:

 1. Buka aplikasi Terminal pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang anda tidak mahu abaikan.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda. 
 2. Di samping itu, taipkan kod di bawah, dan gantikan pemegang tempat bagi laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang tidak lagi mahu diabaikan.
      xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda.

Ikon awan yang dipalang tidak lagi akan berada di sebelah fail/folder ini, yang menunjukkan bahawa fail/folder tersebut tidak lagi diabaikan.

Perhatian: Jika anda telah menetapkan fail anda kepada dalam talian sahaja, ikon ini juga boleh bertukar kepada ikon dalam talian sahaja atau ikon keadaan bercampur bergantung pada tetapan anda. 

Ketahui lebih lanjut tentang ikon penyelarasan dan maksud ikon.

Linux

 1. Buka aplikasi Terminal pada komputer anda.
 2. Taipkan kod di bawah, menggantikan pemegang tempat laluan fail/folder dengan laluan fail/folder yang anda tidak mahu abaikan.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tekan enter pada papan kekunci anda. 

Ikon di sebelah fail atau folder anda akan bertukar kepada tanda rait hijau yang menandakan bahawa fail atau folder itu tidak lagi diabaikan.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan