Sådan angiver du, at en Dropbox-fil eller -mappe skal ignoreres

Du kan angive, at en fil eller mappe skal “ignoreres” af Dropbox. Det giver dig mulighed for at organisere filer og mapper i Dropbox-mappen på din computer, uden at de bliver gemt på dropbox.com eller på Dropbox-serveren. En ignoreret fil eller mappe tæller ikke med i din lagerplads.

Når en fil eller mappe angives til at blive ignoreret, bliver den i din Dropbox-mappe på din computers harddisk, men den slettes fra Dropbox-serveren og dine andre enheder. Du kan derfor ikke længere få adgang til den på dropbox.com, og den synkroniseres ikke til din Dropbox-konto. Du kan når som helst vælge at synkronisere filen eller mappen til dropbox.com igen.

Bemærk! 

 • Når en mappe ignoreres, bliver alle filer og mapper i den også ignoreret.
 • Hvis du flytter en fil eller mappe til en ignoreret mappe, medfører det, at filen eller mappen også ignoreres. Hvis du flytter filen eller mappen ud af den ignorerede mappe, vil den fil eller mappe ikke længere blive ignoreret.
 • Hvis du ignorerer en delt fil eller mappe, bliver de ændringer i filen eller mappen, du foretager på din computer (eller i en delt version af filen eller mappen online) ikke synkroniseret. Hvis du indstiller filen eller mappen til ikke længere at blive ignoreret, vil Dropbox flette den tidligere ignorerede fil eller mappe med den delte fil eller mappe online, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, vil Dropbox bevare begge versioner og mærke den ene som modstridende kopi, så ingen ændringer går tabt.

Indstil en fil eller mappe til at blive ignoreret

Du kan ignorere en fil ved at følge instruktionerne til dit operativsystem nedenfor.

Windows

 1. Åbn PowerShell -programmet på din computer.
 2. Skriv koden nedenfor, og udskift fil-/mappestien med den fil-/mappesti, der skal ignoreres.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Tryk på Retur på tastaturet. 

Ikonet ud for filen eller mappen ændres til et gråt minustegn for at angive, at filen ignoreres.

Mac

 1. Åbn programmet Terminal på din computer.
 2. Skriv koden nedenfor, og udskift fil-/mappestien med den fil-/mappesti, der skal ignoreres.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryk på Enter på tastaturet.

Ikonet ud for filen eller mappen ændres til et gråt minustegn for at angive, at filen ignoreres.

Linux

 1. Åbn programmet Terminal på din computer.
 2. Skriv koden nedenfor, og udskift fil-/mappestien med den fil-/mappesti, der skal ignoreres.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ud for filen eller mappen ændres til et gråt minustegn for at angive, at filen ignoreres.

Indstil en fil eller mappe til ikke længere at blive ignoreret

Hvis en fil eller mappe ikke længere skal ignoreres, skal du følge instruktionerne til dit operativsystem nedenfor.

Windows

 1. Åbn PowerShell -programmet på din computer.
 2. Skriv koden nedenfor, og udskift fil-/mappestien med den fil-/mappesti, der ikke længere skal ignoreres.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Tryk på Enter på tastaturet.

Ikonet ud for filen eller mappen ændres til et gråt minustegn for at angive, at filen ignoreres.

Bemærk! Hvis du har indstillet dine filer til Kun online, kan ikonet blive ændret til et Kun online-ikon eller et ikon for blandet tilstand. Det afhænger af dine indstillinger. 

Få mere at vide om synkroniseringsikoner og deres betydning.

Mac

 1. Åbn programmet Terminal på din computer.
 2. Skriv koden nedenfor, og udskift fil-/mappestien med den fil-/mappesti, der ikke længere skal ignoreres.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryk på Retur på tastaturet. 

Ikonet ud for din fil eller mappe ændres til et grønt flueben for at angive, at den ikke længere ignoreres. 

Bemærk! Hvis du har indstillet dine filer til Kun online, kan ikonet blive ændret til et Kun online-ikon eller et ikon for blandet tilstand. Det afhænger af dine indstillinger. 

Få mere at vide om synkroniseringsikoner og deres betydning.

Linux

 1. Åbn programmet Terminal på din computer.
 2. Skriv koden nedenfor, og udskift fil-/mappestien med den fil-/mappesti, der ikke længere skal ignoreres.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ud for din fil eller mappe ændres til et grønt flueben for at angive, at den ikke længere ignoreres. 

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!