Så här anger du att en fil eller mapp ska ignoreras

Uppdaterat Nov 07, 2023

Ignorerade filer är filer i Dropbox-mappen på datorn som inte lagras på Dropbox-servern. Det betyder att de inte kan kommas åt på dropbox.com och kommer inte synkas till Dropbox-kontot. Att ange filer och mappar ska ignoreras kräver kunskap om programmen PowerShell (Windows) eller Terminal (Mac och Linux).

Tips! Om du vill hantera vilka filer som synkar till din dator utan att använda programmen PowerShell eller Terminal kan du använda selektiv synkning eller göra filer och mappar till enbart online eller tillgängliga offline.

 

Ange att en fil eller mapp ska ignoreras av Dropbox

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.

Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1 

3. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Den senaste Dropbox för macOS-uppdateringen använder Apples uppdaterade File Provider API för att integrera med macOS. Den här uppdateringen ändrar vilken kod som ska användas när du ställer in filer eller mappar som ska ignoreras. 
Ta reda på vilken version av Dropbox för macOS du använder.

Om du kör macOS 12.3 eller tidigare:

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras. 

xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf

3. Tryck på Retur på tangentbordet. 

 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

 

Om du kör macOS 12.5 eller senare och har den uppdaterade versionen av Dropbox för macOS:

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras. 

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

3. Tryck på Retur på tangentbordet. 
4. Skriv in den här koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg         mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ignorera.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

5. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett moln som korsas av en diagonal linje, vilket indikerar att den ignoreras.

Läs mer om macOS synkningsikoner och vad de betyder.

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.

attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf

3. Tryck på Retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

 

Ange att en fil eller mapp inte längre ska ignoreras av Dropbox

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du inte längre vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras. 

Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored

        3. Tryck på Retur på tangentbordet.

 

Om du kör macOS 12.3 eller tidigare:

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.

xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf

        3. Tryck på Retur på tangentbordet. 

 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

 

Om du kör macOS 12.5 eller senare och har den uppdaterade versionen av Dropbox för macOS:

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.

xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

        3. Tryck på Retur på tangentbordet. 
        4. Skriv in den här koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg         mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ignorera.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

        5. Tryck på Retur på tangentbordet.

Den korsade molnikonen kommer inte längre att visas bredvid den här filen/mappen, vilket indikerar att den inte längre ignoreras.

Obs! Om du har ställt in dina filer som enbart online kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. 

Läs mer om macOS synkningsikoner och vad de betyder.

 

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.

attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf

        3. Tryck på Retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras.

 

 

Vanliga frågor om ignorerade filer

Vad händer när man har ställt in en fil eller mapp på att ignoreras av Dropbox?

När filen eller mappen ignorerats ligger den kvar i din Dropbox-mapp på datorns hårddisk. Den raderas dock från Dropbox-servern och dina andra enheter. Du kan inte komma åt den på dropbox.com och den synkas inte till Dropbox-kontot. Du kan när som helst välja att synka filen eller mappen tillbaka till dropbox.com.

Kommer en fil i en ignorerad mapp även att ignoreras?

Om du flyttar en fil eller mapp till en ignorerad mapp kommer det att leda till att den filen eller mappen också ignoreras. Om du flyttar filen eller mappen från den ignorerade mappen kommer den inte längre att ignoreras.

Kan man synka ändringar som gjorts i en delad fil eller mapp som ignoreras av Dropbox?

Om du ignorerar en delad fil eller mapp kommer alla ändringar av den på din dator (eller den delade versionen online) inte att synkas med varandra. 

Om du ställer in att den inte ska ignoreras längre slår Dropbox samman den tidigare ignorerade filen eller mappen med den delade filen eller mappen online, om möjligt. Om inte så behåller Dropbox båda versionerna och märker en av dem som konfliktkopia så att inga ändringar går förlorade.

Fungerar kommandona för att ignorera filer och mappar på mitt operativsystem? 

Om du använder Windows, Linux eller macOS tidigare än 12.5 och har flyttat Dropbox-mappen till en annan plats än standardmappen fungerar inte kommandona ovan. Du måste uppdatera manuellt.

 

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!