Dropbox stöd för macOS 12.5 och senare

Dropbox fortsätter att lansera fullt stöd för macOS 12.5 och senare. Den senaste versionen av Dropbox för macOS använder Apples uppdaterade File Provider API och åtgärdar problem relaterade till att öppna filer som är enbart online i program från tredje part för användare på macOS 12.5 och senare. Den uppdaterade upplevelsen är mer integrerad med macOS och har ett par ändringar som överensstämmer med macOS-kraven.

Om du inte redan har den uppdaterade upplevelsen kan du förväntas få den från och med nu till slutet av maj 2023 allt eftersom vi arbetar för att bevara tillförlitligheten och kvaliteten på synkningsupplevelsen. Vi arbetar även direkt med en liten del av macOS-användare som har komplicerade konfigurationer för att säkerställa att överföringen är så smidig som möjlig.

Ett meddelande från Dropbox-ikonen i menyfältet visas när en uppdatering finns tillgänglig. Under tiden kan du läsa om hur du provar betaversionen om du är intresserad av tidig åtkomst till upplevelsen:

  • Dropbox Basic, Plus, Professional och Family: Aktivera tidiga versioner och håll utkik efter ett meddelande att gå med.
  • Dropbox Standard, Advanced, Enterprise och Education: Kontakta kontoteamet eller kundsupport för mer information. 

Användare med macOS som inte är intresserade av den senaste uppdateringen kan fortfarande öppna filer som är enbart online direkt i Finder.

Läs mer om Dropbox för macOS

Läs mer om förväntade ändringar i Dropbox för macOS. 

Besök den här sidan för att se om din dator stöds. 

Förstå synkningsikonerna på Dropbox för macOS.

Läs mer om hur du öppnar filer som är enbart online på macOS.

Vanliga frågor om Dropbox stöd för macOS.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!