Synka ikoner på Dropbox för macOS i File Provider

Uppdaterat Sep 14, 2023
highlight icon

Den här artikeln är avsedd för kunder med Dropbox för macOS i File Provider. Om du inte har uppdaterat till den här versionen av Dropbox kan dina ikoner se lite annorlunda ut.

highlight icon

Obs! Mac-användare måste använda macOS 12.5 eller senare för att använda den senaste versionen av Dropbox för macOS i File Provider. Vi rekommenderar starkt att du använder macOS 13 eller senare.

Det finns två platser där synkningsikoner visas: 

Synkningsikonerna i Dropbox-mappen

Så här visar du synkningsstatus för en viss fil eller mapp:

  1. Öppna Dropbox-mappen i Finder.
  2. Leta reda på filen eller mappen som du vill kontrollera.
    • Obs! Du kan använda sökfältet längst upp till höger för att hitta filen eller mappen.
  3. Titta på synkningsikonen bredvid filen eller mappen.

 

Grön ikon med bock

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig offline

En grön, helfärgad cirkel med en vit bock betyder att din fil eller mapp är synkad och tillgänglig offline. Du kommer att se ikonen efter att du högerklickar på en fil eller mapp och väljer Gör tillgänglig offline.

”Synkad” betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. ”Tillgänglig offline” betyder att din fil eller mapp är tillgänglig när du inte är ansluten till internet.

För mappar betyder ikonen att alla filer i mappen är tillgängliga offline.

När den här filen eller mappen lagras på din enhet kan du göra om den till enbart online genom att högerklicka och välja Gör till enbart online.

Obs! Filer och mappar som finns tillgängliga offline ändras inte automatiskt till enbart online oavsett hur mycket hårddiskutrymme som finns tillgängligt.
 

 

 

En molnikon med en nedåtpil i mitten

 

 

 

 

 

 

 

 

Enbart online

En molnikon med en pil som pekar nedåt betyder att din fil eller mapp är synkad och enbart online tills den öppnas. ”Synkad” betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. ”Enbart online” betyder att du först måste vara ansluten till internet för att kunna öppna filen eller mappen. När den har öppnats kommer filen eller mappen kunna öppnas i klienten när som helst.

För mappar betyder den här ikonen att det finns åtminstone en fil i mappen som är enbart online. Det kan också finnas filer som är "tillgängliga" och/eller "tillgängliga offline" i mappen.

Mappar med ikonen för både ”Enbart online” och ”Tillgänglig offline” har minst en fil som är enbart online men nya filer som läggs till kommer vara tillgängliga offline som standard.

En fil eller mapp som är enbart online kan göras tillgänglig genom att klicka på ikonen ”Enbart online”.
 


En molnikon

 

Synkar

Ett moln betyder att filen eller mappen är i synkningskön men inte har börjat laddas upp till servern ännu. Ikonen ändras till en rund förloppsindikator när den börjar synkas. 
 

 

En vit cirkel med en svart kant och ett svart segment

 

 

 

Synkning pågår

En rund förloppsindikator betyder att filen eller mappen håller på att uppdateras. Ikonen visas när filer eller mappar ändras eller växlas mellan enbart online och tillgänglig offline. Den visas även när en nerladdning påbörjas. 

Hur länge ikonen visas beror på mängden data som synkas.
 

En molnikon med ett utropstecken inuti

 

 

Synkningsfel

Ett moln med ett utropstecken inuti betyder att filen eller mappen inte kan uppdateras eller synkas. Om du precis försökte lägga till den här filen eller mappen till ditt Dropbox-konto kan det betyda att den inte kan läggas till. 

Läs mer om olika typer av synkningsfel och hur du löser dem.

 

En molnikon med en diagonal linje igenom den

 

Ignorerad fil

Ett moln med ett diagonalt streck igenom betyder att filen ignoreras. Det betyder att den lagras i Dropbox-mappen på din Mac, men inte på dropbox.com eller Dropbox-servern. 

Läs mer om ignorerade filer.

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig

En fil eller mapp utan ikon betyder att den har öppnats genom att dubbelklicka eller genom ett tredjepartsprogram, samt att den har synkats. ”Synkad” betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. När den här filen eller mappen lagras på din enhet kan den göras till enbart online genom att högerklicka och välja Gör till enbart online

För mappar betyder ingen ikon att det finns åtminstone en tillgänglig fil i mappen men ingen fil som är enbart online. Det kan också finns filer som är tillgängliga offline i mappen.

Obs! Om din dator har lite hårddiskutrymme kan dessa filer automatiskt ändras till enbart online för att frigöra utrymme.

magic wand icon

Tips! Om du håller markören över ikonen visas en beskrivning av den aktuella statusen.

Synkningsikonerna i menyfältet

Nedan finns olika Dropbox-ikoner som visas i menyfältet.

Ikonens färg kan variera.


 

Helt synkad

En svart, helfärgad ikon utan någon annan ikon betyder att Dropbox-filerna och mapparna på din dator är helt uppdaterade. Ändringar du gör reflekteras överallt där du använder Dropbox. 

 


 

Synkning pågår

En svart, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att Dropbox-filer och mappar på din dator håller på att uppdateras. Ändringar du gör uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. 

 


 

Synkning har pausats

En svart, helfärgad cirkel med en vit pausikon betyder att du har pausat synkningen. Läs om hur du pausar och återupptar synkning av filen i Dropbox-klienten. Ändringar du gör i dina Dropbox-filer och mappar uppdateras inte överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer förrän du återupptar synkning.

 

 

 

Inte ansluten till internet

En grå Dropbox-ikon betyder att Dropbox-klienten inte är ansluten till internet. Det betyder att ändringar du gör i Dropbox-filer och mappar på din dator inte uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer förrän du ansluter till internet igen.

Läs om varför Dropbox kanske inte ansluter och hur du löser det. 

Olästa meddelanden

En röd cirkel med ett vitt nummer på har inget att göra med synkning. Det betyder att du har olästa Dropbox-meddelanden.

Läs om hur du hanterar Dropbox-meddelanden. 

Kamerauppladdningar pågår

En kameraikon betyder att du har anslutit en kamera eller mobilenhet med en kamera till din dator och bilder laddas upp till Dropbox.

Läs mer om funktionen kamerauppladdningar.


 

Du kan även se synkningsstatusen för hela Dropbox-kontot längst ner till vänster i Dropbox-klienten. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet för att öppna Dropbox-klientens fönster.

Om filerna är helt synkade ser du texten Dina filer är uppdaterade längst ner till vänster. Läs om betydelsen för andra synkningsstatusar.

highlight icon

Obs! Användare med Dropbox Backup kan se annorlunda formuleringar för vissa synkningsstatusar.

Om du letar efter en ikon som inte listas här kan du titta i den här artikeln om fil- och mappikoner, symboler och färger.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!