Negeren instellen voor een bestand of map

Bijgewerkt Mar 06, 2024
person icon

 In dit artikel wordt een functie beschreven die beschikbaar is voor gebruikers van de Dropbox-abonnementen Basic, Plus, Professional, Essentials en Family.

Genegeerde bestanden en bestanden in de Dropbox-map op je computer die niet zijn opgeslagen op de Dropbox-server. Dit betekent dat ze niet toegankelijk zijn op dropbox.com en niet worden gesynchroniseerd met je Dropbox-account. Je kunt deze optie gebruiken om opslagruimte op je Dropbox-account te besparen zonder het bestand uit je Dropbox-map te verwijderen of selectieve synchronisatie te gebruiken.

Een bestand of map instellen om door Dropbox te worden genegeerd

Volg de onderstaande instructies voor je besturingssysteem om een bestand of map te negeren.

highlighter icon

Opmerking: Andere manieren om te beheren welke bestanden met je computer worden gesynchroniseerd, zijn: selectieve synchronisatie gebruiken of door bestanden en mappen alleen-online of offline beschikbaar te maken.

Zo stel je in dat een bestand of map moet worden genegeerd:

 1. Ga naar het item (bestand of map) dat je wilt negeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om het contextmenu te openen.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Dropbox.
 4. Klik op Niet synchroniseren met Dropbox.com.

highlighter icon

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor teamaccounts.

 1. Open het programma PowerShell op je computer.
 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke aanduiding voor het pad van het te negeren bestand of de te negeren map.

Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1

3. Druk op Enter op je toetsenbord.

Het pictogram naast het bestand of de map verandert in een grijs minteken om aan te geven dat het bestand of de map wordt genegeerd.

Als je Dropbox voor macOS met Bestandsaanbieder gebruikt:

 1. Ga naar het item (bestand of map) dat je wilt negeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om het contextmenu te openen.
 3. Klik op Niet synchroniseren.
   

Als je een eerdere versie van macOS gebruikt:

 1. Ga naar het item (bestand of map) dat je wilt negeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om het contextmenu te openen.
 3. Klik op Niet synchroniseren met dropbox.com.
   

Ga na welke versie van macOS je gebruikt.
 

De nieuwste Dropbox-update voor macOS maakt gebruik van de vernieuwde Bestandsaanbieder-API van Apple voor diepgaandere integratie met macOS. Door deze update moet een andere code worden gebruikt bij het instellen van te negeren bestanden of mappen. 
Ga na welke versie van Dropbox voor macOS je gebruikt.

 

highlighter icon

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor teamaccounts.

Je kunt ook instellen dat materiaal wordt genegeerd via de Terminal-app:
 

Als je macOS 12.3 of lager gebruikt:

 1. Open het programma Terminal op je computer.
 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke aanduiding voor het pad van het te negeren bestand of de te negeren map. 

xattr -w com.dropbox.ignored 1 '/Users/yourname/Dropbox (Personal)/YourFileName.pdf'

3. Druk op Enter op je toetsenbord. 

Het pictogram naast het bestand of de map verandert in een grijs minteken om aan te geven dat het bestand of de map wordt genegeerd.

 

Als je macOS 12.5 of hoger gebruikt en de bijgewerkte versie van Dropbox voor macOS met Bestandsaanbieder hebt:

 1. Open het programma Terminal op je computer.
 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke aanduiding voor het pad van het te negeren bestand of de te negeren map. 

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' '/Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf'

 1. Druk op Enter op je toetsenbord.
 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding door het pad van het item (bestand/map) dat je niet langer wilt negeren.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' '/Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf'

 1. Druk op Enter op je toetsenbord.

Het wolkpictogram met een diagonale lijn erdoorheen staat niet langer naast dit bestand/deze map, wat aangeeft dat het item niet langer wordt genegeerd.

highlighter icon

Opmerking: Als je je bestanden hebt ingesteld op alleen-online, kan het pictogram ook veranderen in een pictogram voor alleen-online of een pictogram voor gemengde status, afhankelijk van je instellingen. 

 1. Open het programma Terminal op je computer.
 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding door het pad van het item dat je wilt negeren.

attr -s com.dropbox.ignored -V 1 '/home/yourname/Dropbox (Personal)/YourFileName.pdf'

3. Druk op Enter op je toetsenbord. 

Het pictogram naast het bestand of de map verandert in een grijs minteken om aan te geven dat het bestand of de map wordt genegeerd.

 

Een bestand of map instellen om niet meer door Dropbox te worden genegeerd

Volg de onderstaande instructies voor je besturingssysteem als je een bestand of map niet langer wilt negeren.

Je stelt als volgt in dat een bestand of map niet wordt genegeerd:

 1. Ga naar het item (bestand of map) dat je wilt negeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om het contextmenu te openen.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Dropbox.
 4. Klik op Synchroniseren met dropbox.com.
highlighter icon

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor teamaccounts.

Je kunt ook instellen dat materiaal niet wordt genegeerd via de PowerShell-app:
 1. Open het programma PowerShell op je computer.
 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding door het pad van het item dat je wilt negeren. 

Clear-Content -Path 'C:\Users\jouwnaam\Dropbox(Persoonlijk)\JouwBestandsnaam.pdf' -Stream com.dropbox.ignored

 1. Druk op Enter op je toetsenbord.

Als je Dropbox voor macOS met Bestandsaanbieder gebruikt:

 1. Ga naar het item (bestand of map) dat je wilt negeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om het contextmenu te openen.
 3. Klik op Synchroniseren.
   

Als je een eerdere versie van macOS gebruikt:

 1. Ga naar het item (bestand of map) dat je wilt negeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om het contextmenu te openen.
 3. Klik op Synchroniseren met dropbox.com.
   

Ga na welke versie van macOS je gebruikt.

highlighter icon

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor teamaccounts.

Je kunt ook instellen dat materiaal niet wordt genegeerd via de Terminal-app:
 

Als je macOS 12.3 of lager gebruikt:

 1. Open het programma Terminal op je computer.

 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding door het pad van het item dat je wilt negeren.

xattr -d com.dropbox.ignored '/Users/yourname/Dropbox (Personal)/YourFileName.pdf'

 1. Druk op Enter op je toetsenbord. 

Het pictogram naast het bestand of de map verandert in een groen vinkje om aan te geven dat het bestand of de map niet langer wordt genegeerd. 

 

Als je macOS 12.5 of hoger gebruikt en Dropbox voor macOS met Bestandsaanbieder hebt:

 1. Open het programma Terminal op je computer.

 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding door het pad van het item dat je wilt negeren.

xattr -d com.dropbox.ignored /Gebruikers/Jouwnaam/Library/CloudStorage/Dropbox-Persoonlijk/JouwBestandsnaam.pdf

 1. Druk op Enter op je toetsenbord.

 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding         door het pad van het item (bestand/map) dat je niet langer wilt negeren.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' '/Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf'

 1. Druk op Enter op je toetsenbord.

Het wolkpictogram met een diagonale lijn erdoorheen staat niet langer naast dit bestand/deze map, wat aangeeft dat het item niet langer wordt genegeerd.

 

highlighter icon

Opmerking: Als je je bestanden hebt ingesteld op alleen-online, kan het pictogram ook veranderen in een pictogram voor alleen-online of een pictogram voor gemengde status, afhankelijk van je instellingen.

 1. Open het programma Terminal op je computer.

 2. Typ de onderstaande code en vervang de tijdelijke padaanduiding door het pad van het item dat je wilt negeren.

attr -r com.dropbox.ignored '/Users/yourname/Dropbox (Personal)/YourFileName.pdf'

 1. Druk op Enter op je toetsenbord. 

Het pictogram naast het bestand of de map verandert in een groen vinkje om aan te geven dat het bestand of de map niet langer wordt genegeerd.

 

 

Veelgestelde vragen over genegeerde bestanden

Wat gebeurt er nadat ik heb ingesteld dat een bestand of map door Dropbox moeten worden genegeerd?

Genegeerde bestanden of mappen blijven gewoon op dezelfde plek staan in je Dropbox-map op de harde schijf van je computer. Ze worden echter verwijderd van de Dropbox-server en je andere apparaten. Ook zijn ze niet toegankelijk via dropbox.com en worden ze niet gesynchroniseerd met je Dropbox-account. Je kunt die bestanden of mappen altijd opnieuw synchroniseren met dropbox.com.

Zal een bestand in een genegeerde map ook worden genegeerd?

Als je een bestand of map naar een genegeerde map verplaatst, wordt dat bestand of die map ook genegeerd. Als je dat bestand of die map weer uit de genegeerde map verplaatst, wordt dat bestand of die map niet langer genegeerd.

Kun je wijzigingen synchroniseren die zijn aangebracht in een gedeeld bestand of map die door Dropbox worden genegeerd?

Als je een gedeeld bestand of map negeert, zullen eventuele wijzigingen die daarin op je computer (of in het gedeelde versiebeheer online) worden aangebracht, niet met elkaar synchroniseren. 

Als je het bestand of de map niet langer negeert, zal Dropbox het eerder genegeerde item indien mogelijk samenvoegen met het gedeelde online item. Zo niet, dan bewaart Dropbox beide versies en labelt er een als exemplaar met conflict, zodat er geen bewerkingen verloren gaan.

Werken de opdrachten om bestanden en mappen te negeren op mijn besturingssysteem? 

Als je Windows, Linux of macOS lager dan 12.5 gebruikt en de Dropbox-map hebt verplaatst naar een andere locatie dan de standaardlocatie, werken de bovenstaande opdrachten niet. Je zult ze dan handmatig moeten bijwerken.

 

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community

Andere manieren om hulp te krijgen