Hvordan konfigurere en Dropbox-fil eller -mappe slik at den blir ignorert

Du kan konfigurere en fil eller mappe slik at den blir «ignorert» av Dropbox. På denne måten kan du organisere filer og mapper i Dropbox-mappen på datamaskinen uten å måtte lagre dem på dropbox.com eller på Dropbox-serveren.  Hvis du ignorerer en fil eller mappe, teller ikke denne mot lagringsplassen din.

Når den er ignorert, forblir filen eller mappen der den er i Dropbox-mappen på datamaskinens harddisk, men den slettes fra Dropbox-serveren og de andre enhetene dine, du får ikke tilgang til den fra dropbox.com og den vil ikke synkroniseres med Dropbox-kontoen din. Du kan når som helst velge å synkronisere denne filen eller mappen tilbake til dropbox.com.

Merknader

 • Når en mappe er ignorert, ignoreres også alle filene og mappene som ligger i den.
 • Hvis du flytter en fil eller mappe til en ignorert mappe, vil det føre til at den filen eller mappen også blir ignorert. Hvis du flytter den filen eller mappen ut av den ignorerte mappen, vil den ikke lenger bli ignorert.
 • Hvis du ignorerer en delt fil eller mappe, synkroniseres ikke endringer som gjøres i filen eller mappen på datamaskinen, med hverandre (og heller ikke i den delte versjonen av filen eller mappen på nett). Hvis du angir at den ikke skal ignoreres lenger, vil Dropbox slå sammen den tidligere ignorerte filen eller mappen med den delte filen eller mappen på nett, hvis mulig. Hvis ikke vil Dropbox beholde begge versjonene og merke en av dem som en konfliktkopi, slik at ingen endringer går tapt.

Angi at en fil eller mappe skal bli ignorert

Hvis du vil ignorere en fil eller mappe, følger du instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor.

Windows

 1. Åpne PowerShell-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Mac

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet ditt

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Linux

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Angi at en fil eller mappe ikke lenger skal bli ignorert

Hvis du ikke lenger vil at en fil eller mappe skal ignoreres, følger du instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor.

Windows

 1. Åpne PowerShell-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet.

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Obs! Hvis du har satt filene dine til kun på nett, kan ikonet også endres til et kun på nett-ikon eller et blandet tilstand-ikon, avhengig av innstillingene dine. 

Finn ut mer om synkroniseringsikoner og hva de betyr.

Mac

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Gå tilbake på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en grønn hake, noe som viser at den ikke lenger ignoreres. 

Obs! Hvis du har satt filene dine til kun på nett, kan ikonet også endres til et kun på nett-ikon eller et blandet tilstand-ikon, avhengig av innstillingene dine. 

Finn ut mer om synkroniseringsikoner og hva de betyr.

Linux

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en grønn hake, noe som viser at den ikke lenger ignoreres. 

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!