Slik ignorerer du en fil eller mappe

Oppdatert Nov 07, 2023

Ignorerte filer er filer i Dropbox-mappen på datamaskinen din som ikke er lagret på Dropbox-serveren. Dette betyr at de ikke kan nås på dropbox.com, og vil ikke synkroniseres med Dropbox-kontoen din. For å velge at filer og mapper skal ignoreres kreves kunnskap om PowerShell (Windows) eller Terminal (Mac og Linux).

Tips: Hvis du vil administrere hvilke filer som skal synkroniseres til datamaskinen din uten å bruke PowerShell- eller Terminal-applikasjonene, kan du bruke selektiv synkronisering eller gjøre filer og mapper tilgjengelige kun på nett eller tilgjengelig offline.

 

Angi at en fil eller mappe skal bli ignorert av Dropbox

Hvis du vil ignorere en fil eller mappe, følger du instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor.

 1. Åpne PowerShell-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.

Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1 

3. Trykk på Enter på tastaturet.

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Den nyeste Dropbox for macOS-oppdateringen bruker Apples oppdaterte File Provider API for dypere integrering med macOS. Denne oppdateringen endrer hvilken kode som skal brukes når du angir at filer eller mapper skal ignoreres. 
Finn ut hvilken versjon av Dropbox for macOS du bruker.

Hvis du bruker macOS 12.3 eller eldre:

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen med banen til filen/mappen du vil ignorere.

xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Privat\)/NavnetPaaFilenDin.pdf

3. Trykk på returtasten på tastaturet. 

 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

 

Hvis du bruker macOS 12.5 eller nyere og har den oppdaterte versjonen av Dropbox for macOS:

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen med banen til filen/mappen du vil ignorere.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

3. Trykk på returtasten på tastaturet. 
4. Skriv inn koden nedenfor og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen med banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

5. Trykk på returtasten på tastaturet.

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en sky med en diagonal linje, noe som viser at den ignoreres.

Finn ut mer om macOS -synkroniseringsikoner og hva de betyr.

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.

attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Brukere/dittnavn/Dropbox\ \(Privat\)/NavnetPaaDinFil.pdf

3. Trykk på returtasten på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

 

Angi at en fil eller mappe ikke lenger skal bli ignorert av Dropbox

Hvis du ikke lenger vil at en fil eller mappe skal ignoreres, følger du instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor.

 1. Åpne PowerShell-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere. 

Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored

        3. Trykk på Enter på tastaturet ditt

 

Hvis du bruker macOS 12.3 eller eldre:

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.

xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf

        3. Trykk på Enter på tastaturet. 

 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en grønn hake, noe som viser at den ikke lenger ignoreres. 

 

Hvis du bruker macOS 12.5 eller nyere og har den oppdaterte versjonen av Dropbox for macOS:

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.

xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

        3. Trykk på Enter på tastaturet. 
        4. Skriv inn koden nedenfor og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen med banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.

xattr -d 'com.apple.fileprovider.ignore#P' /Users/yourname/Library/CloudStorage/Dropbox-Personal/YourFileName.pdf

        5. Trykk på Enter på tastaturet ditt

Skyikonet med utkryssing vises ikke lenger ved siden av denne filen/mappen, noe som indikerer at den ikke lenger ignoreres.

Obs! Hvis du har satt filene dine til kun på nett, kan ikonet også endres til et kun på nett-ikon eller et blandet tilstand-ikon, avhengig av innstillingene dine. 

Finn ut mer om macOS -synkroniseringsikoner og hva de betyr.

 

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.

attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf

        3. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grønt hakemerke, noe som viser at den ikke lenger ignoreres.

 

 

Vanlige spørsmål om ignorerte filer

Hva skjer etter at jeg har angitt at en fil eller mappe skal ignoreres av Dropbox?

Når filen eller mappen er ignorert, forblir de i Dropbox-mappen på datamaskinens harddisk. Den vil imidlertid bli slettet fra Dropbox-serveren og de andre enhetene dine. Du vil heller ikke få tilgang til den på dropbox.com, og den vil ikke synkroniseres med Dropbox-kontoen din. Du kan når som helst velge å synkronisere denne filen eller mappen tilbake til dropbox.com.

Vil en fil i en ignorert mappe også bli ignorert?

Hvis du flytter en fil eller mappe til en ignorert mappe, vil det føre til at den filen eller mappen også blir ignorert. Hvis du flytter den filen eller mappen ut av den ignorerte mappen, vil den ikke lenger bli ignorert.

Kan du synkronisere endringer som er gjort i en delt fil eller mappe som ignoreres av Dropbox?

Hvis du ignorerer en delt fil eller mappe, vil eventuelle endringer som gjøres på den på datamaskinen din (eller til den delte versjonen på nett), ikke synkroniseres med hverandre. 

Hvis du angir at den ikke skal ignoreres lenger, vil Dropbox slå sammen den tidligere ignorerte filen eller mappen med den delte filen eller mappen på nett, hvis mulig. Hvis ikke vil Dropbox beholde begge versjonene og merke en av dem som en konfliktkopi, slik at ingen endringer går tapt.

Vil kommandoene for å ignorere filer og mapper fungere på operativsystemet mitt? 

Hvis du bruker en versjon av Windows, Linux eller macOS som er eldre enn 12.5, og har flyttet Dropbox-mappen til et annet sted enn standardplasseringen, fungerer ikke kommandoene ovenfor. Du må oppdatere manuelt.

 

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!