Umożliwianie dostępu do plików Dropbox w trybie offline

Niezależnie od urządzenia, którego używasz z Dropbox — komputera, tabletu lub telefonu — możesz mieć dostęp do swoich plików w trybie offline. Jest to podobne do pobierania plików, z tą różnicą, że pliki te są również przechowywane w Dropbox, dzięki czemu zapisywane są offline na urządzeniu oraz online w witrynie dropbox.com.

Oznacza to, że możesz otwierać takie pliki z Dropbox oraz używać ich i edytować je w aplikacjach na swoim urządzeniu bez połączenia z Internetem.

Uwaga: gdy jesteś offline, zmiany wprowadzane w plikach offline nie są synchronizowane. Oznacza to, że zmiany dokonywane offline nie są synchronizowane w innych miejscach, w których uzyskujesz dostęp do swoich plików w Dropbox. Po powrocie do trybu online Dropbox zsynchronizuje zmiany wprowadzone w plikach offline we wszystkich miejscach, w których uzyskujesz dostęp do tych plików w Dropbox.

Dowiedz się więcej o tym, jak Dropbox synchronizuje Twoje pliki.

Umożliwianie dostępu do plików w trybie offline na komputerze

 1. Pobierz aplikację komputerową Dropbox, jeśli jeszcze jej nie masz.
 2. Upewnij się, że na komputerze jest aplikacja, która może otwierać pliki offline. Na przykład, aby wyświetlić plik PDF, musisz mieć na komputerze zainstalowaną przeglądarkę plików PDF. 
 3. Otwórz Eksplorator plików (Windows) lub Findera (Mac) i przejdź do danego pliku lub folderu.
 4. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszki i wybierz Udostępnij offline.
 5. Poczekaj kilka minut, aż plik lub folder zostanie zaktualizowany. Gdy na pliku lub folderze pojawi się pełny zielony znak zaznaczenia, oznacza to, że plik lub folder jest dostępny w trybie offline. Dowiedz się więcej o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Plik jest teraz dostępny w trybie offline w folderze Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).

 • Umożliwianie dostępu do plików w trybie offline na telefonie lub tablecie

Pliki w aplikacji mobilnej Dropbox nie są przechowywane na telefonie lub tablecie, więc nie są one domyślnie dostępne w trybie offline. 

Aby umożliwić dostęp do plików w trybie offline na telefonie lub tablecie:

 1. Pobierz aplikację mobilną Dropbox i zaloguj się w niej, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(aś).
 2. Stuknij „” (wielokropek) obok lub poniżej pliku, który chcesz udostępnić w trybie offline.
  • Uwaga: możliwość udostępniania w trybie offline całych folderów dostępna jest tylko dla użytkowników taryf Dropbox Plus, Family, Professional oraz Business. Możliwość udostępniania pojedynczych plików w trybie offline dostępna jest dla wszystkich użytkowników Dropbox.
 3. Włącz (Android) lub stuknij (iPhone/iPad) Udostępnij offline. Aby plik znów był dostępny tylko online, wyłącz Udostępnij offline (Android) lub stuknij Usuń z urządzenia (iPhone/iPad).

Znajdowanie plików offline

Po udostępnieniu pliku offline oznaczany jest on ikoną trybu offline (biała strzałka w zielonym kółku skierowana w dół). Ikona ta widoczna jest obok lub poniżej pliku na liście plików. Aby zobaczyć listę swoich plików offline:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Otwórz ustawienia aplikacji.
 • W systemie Android stuknij ikonę menu (poziome linie) w lewym górnym rogu, a następnie stuknij Ustawienia.
 • Na iPhonie/iPadzie stuknij ikonę konta (osoba) w prawym dolnym rogu, a następnie stuknij ikonę koła zębatego w lewym górnym rogu.

3. Stuknij Offline (Android) lub Zarządzaj plikami offline (iPhone/iPad).

Aktualizowanie plików offline

Domyślnie pliki offline nie są aktualizowane (synchronizowane), jeśli masz połączenie z Internetem tylko przez sieć komórkową. Aktualizacja plików offline wymaga połączenia z siecią Wi‑Fi.

Aby zaktualizować plik offline przy połączeniu przez sieć komórkową, przejdź do listy plików offline i stuknij żółtą ikonę „!” (wykrzyknik) obok pliku, który chcesz zaktualizować. Aby zaktualizować wszystkie pliki przy połączeniu przez sieć komórkową, przejdź do listy plików offline i stuknij ikonę odświeżania (okrągła strzałka w prawym górnym rogu).

Aby ustawić aktualizowanie plików offline niezależnie od tego, czy używane jest połączenie Wi‑Fi, czy przez sieć komórkową:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Otwórz ustawienia aplikacji.
 • W systemie Android stuknij ikonę menu (poziome linie) w lewym górnym rogu, a następnie stuknij Ustawienia.
 • Na iPhonie/iPadzie stuknij ikonę konta (osoba) w prawym dolnym rogu, a następnie stuknij ikonę koła zębatego w lewym górnym rogu.

3. Włącz Użyj transferu danych do plików offline (Android) lub Użyj transferu danych (iPhone/iPad).

Wyświetlanie informacji o plikach offline

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Otwórz ustawienia aplikacji.
 • W systemie Android stuknij ikonę menu (poziome linie) w lewym górnym rogu, a następnie stuknij Ustawienia.
 • Na iPhonie/iPadzie stuknij ikonę konta (osoba) w prawym dolnym rogu, a następnie stuknij ikonę koła zębatego w lewym górnym rogu.

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Dostępne miejsce — ilość miejsca dostępnego na telefonie lub tablecie do przechowywania plików offline.
 • Miejsce wykorzystane — ilość miejsca na telefonie lub tablecie zajmowanego aktualnie przez pliki offline.

 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.