Jak tworzyć foldery Dropbox i ich używać

Zaktualizowano Jul 10, 2024
person icon

 Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox.

Możesz tworzyć, przesyłać i przenosić pliki, foldery i podfoldery w witrynie dropbox.com. Możesz także tworzyć i przenosić pliki oraz foldery w witrynie paper.dropbox.com dla użytkowników starej wersji Dropbox Paper.
 

Jak utworzyć folder w witrynie dropbox.com

Aby utworzyć folder:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz folder pod paskiem wyszukiwania u góry.
  • Możesz także kliknąć + Utwórz i wybrać Folder.
 3. Określ nazwę folderu.
 4. Określ, kto będzie miał dostęp do Twojego folderu: Tylko Ty lub Określone osoby.
  • Jeśli wybierzesz opcję Określone osoby, wpisz adresy e-mail, nazwy lub grupy, którym chcesz udostępnić folder i wybierz z listy rozwijanej opcję Może edytować lub Może wyświetlać.
 5. Włącz opcję Dodaj automatyzację, aby folder automatycznie porządkował treści i konwertował pliki, jeśli chcesz.
 6. Kliknij Utwórz lub Udostępnij.

 

Aby utworzyć folder udostępniony:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij + Utwórz pod paskiem wyszukiwania u góry.
 3. Wybierz Folder.
 4. Wybierz Folder udostępniony.
 5. Określ nazwę folderu.
 6. Wpisz adresy e-mail, nazwy lub grupy, którym chcesz udostępnić swój folder.
 7. Kliknij menu rozwijane obok pozycji Może edytować, aby zmienić dostęp osoby na Może wyświetlać, jeśli chcesz.
 8. Zaznacz pole obok pozycji Dodaj automatyzację, aby udostępniony folder automatycznie porządkował treści i konwertował pliki tak, jak chcesz.
 9. Kliknij Udostępnij.
   

Aby utworzyć podfolder w obrębie folderu udostępnionego:

highlighter icon

Uwaga: każdy, kto ma dostęp do folderu udostępnionego, będzie miał dostęp do podfolderu.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Foldery na pasku nawigacji po lewej stronie.
 3. Otwórz folder udostępniony, do którego chcesz dodać podfolder.
 4. Kliknij Utwórz folder pod paskiem wyszukiwania u góry. 
 5. Określ nazwę folderu.
 6. Więcej informacjipcję Dodaj automatyzację, aby folder automatycznie porządkował treści i konwertował pliki tak, jak chcesz.
 7. Kliknij Utwórz.

 

Jak zarządzać folderami w witrynie paper.dropbox.com

highlighter icon

Uwaga: foldery Paper są dostępne tylko dla osób korzystających ze starej wersji Dropbox Paper. Nowa wersja 2020 Dropbox Paper umożliwia przechowywanie dokumentów Paper w zwykłych folderach Dropbox. Więcej informacji o wersji 2020 Dropbox Paper.

Jak utworzyć folder Paper w witrynie paper.dropbox.com

Aby utworzyć folder Paper:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Więcej na pasku nawigacji po lewej stronie.
 3. Kliknij Paper w wyświetlonym menu.
 4. Kliknij Utwórz nowy folder.
 5. Wpisz nazwę folderu.
 6. Kliknij Utwórz.

 

Jak przesłać pliki do folderu w witrynie dropbox.com

Aby przesłać pliki do folderu: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Otwórz folder, do którego chcesz dodać pliki.
 3. Kliknij Prześlij pod paskiem wyszukiwania u góry.
 4. Kliknij Plik.
 5. Przejdź do pliku, który chcesz przesłać.
 6. Kliknij Otwórz.

 

Jak przenieść pliki lub foldery do folderu w witrynie dropbox.com

Aby przenieść pliki lub foldery do folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij „” (wielokropek) obok pliku lub folderu, który chcesz przenieść do innego folderu.
  • Aby jednocześnie przenieść do folderu wiele plików, najedź na pliki, które chcesz przenieść, i zaznacz pola po ich lewej stronie. Następnie kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie.
 3. Kliknij Przenieś.

 

Jak przenieść dokument Paper do folderu w witrynie paper.dropbox.com i w witrynie dropbox.com

Uwaga: Jeśli korzystasz ze starej wersji Dropbox Paper, swoje dokumenty Paper możesz przechowywać wyłącznie w folderach Paper w witrynie paper.dropbox.com. Jeśli korzystasz z nowej wersji 2020 Dropbox Paper, możesz przechowywać dokumenty Paper w zwykłych folderach Dropbox w witrynie dropbox.com.

Aby przenieść dokument Paper do folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Otwórz dokument Paper, który chcesz przenieść do folderu.
 3. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Przenieś lub Dodaj do folderu, zależnie od używanej wersji.
 5. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść dokument.
 6. Kliknij Przenieś lub Dodaj.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności