Jak skopiować pliki z Dysku Google

W tym artykule opisano funkcję dostępną dla wszystkich indywidualnych użytkowników Dropbox. Ta funkcja nie jest dostępna dla kont zespołu.

Możesz skopiować pliki i foldery z Dysku Google na swoje konto Dropbox. Ta funkcja jest dostępna tylko w witrynie dropbox.com.

Jak importować pliki z Dysku Google do Dropbox

Aby skopiować pliki z konta Google do witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij „” (wielokropek).
 3. Kliknij Dodaj z Dysku Google. W wyskakującym oknie zostaną wyświetlone pliki i foldery na Twoim koncie Google.
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól Dropbox na dostęp do konta Google.
 4. Kliknij plik lub folder, który chcesz przesłać do Dropbox.
  • Aby przesłać cały folder, kliknij kartę Foldery. Następnie wybierz folder, który chcesz przesłać.
  • Uwagi: 
   • Możesz użyć listy rozwijanej na pasku wyszukiwania, aby filtrować różne typy plików.
   • Możesz wybrać wiele plików i folderów, klikając i przeciągając kursor lub klikając po przytrzymaniu klawisza ctrl (Windows) albo alt (Mac).
   • Gdy wybrana jest karta folderu, dwukrotne kliknięcie folderu nie spowoduje wyświetlenia plików zawartych w tym folderze.
 5. Kliknij Wybierz.
 6. Zaznacz pola wyboru w zależności od potrzeb, aby zarządzać sposobem organizacji plików z Dysku Google na koncie Dropbox. Możesz:
  • Zachować strukturę folderów: gdy pole wyboru obok tej opcji jest zaznaczone, przesłane pliki będą zorganizowane w takiej samej strukturze folderów, w jakiej są zorganizowane na Dysku Google. Oznacza to, że jeśli wybierzesz plik, który znajduje się w folderze i folderze nadrzędnym, plik, folder i folder nadrzędny będą widoczne na Twoim koncie Dropbox. Pamiętaj, że na konto Dropbox zostaną przesłane tylko wybrane przez Ciebie pliki, a nie wszystkie pliki w tych folderach na Dysku Google.
  • Nadpisywać pliki o tej samej nazwie: gdy pole wyboru obok tej opcji jest zaznaczone, pliki przesyłane z Dysku Google zastąpią istniejące pliki Dropbox o tej samej nazwie.
  • Usunąć pliki ze źródła: gdy pole wyboru obok tej opcji jest zaznaczone, pliki lub foldery przesłane z Dysku Google zostaną usunięte na Dysku Google po przesłaniu ich do Dropbox.
 7. Kliknij Prześlij.

Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą przesłanie danych.

Czy mogę skopiować pliki lub foldery z więcej niż jednego konta Google?

Tak, możesz przesyłać pliki lub foldery z dowolnego konta Google, do którego masz dostęp. Nie będzie jednak można podłączyć więcej niż jednego konta Google w danym momencie.

Aby dodać pliki z innego konta Google:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij „” (wielokropek).
 3. Kliknij Dodaj z Dysku Google.
  • Jeśli pojawi się wyskakujące okno, kliknij przycisk Przełącz konto Google w prawym górnym rogu. Następnie postępuj zgodnie z monitami, aby połączyć inne konto Google z Dropbox.
 4. Wybierz konto Google, na które chcesz się zalogować lub kliknij Użyj innego konta.

Więcej informacji o zarządzaniu aplikacjami innych firm w Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.