Co to jest nowa wersja Dropbox Paper?

Nowa wersja Dropbox Paper to aktualizacja produktu, która umożliwia porządkowanie, znajdowanie i przechowywanie dokumentów Paper na stronie dropbox.com. Poza zmianą lokalizacji zachowasz wszystkie dokumenty Paper, które będą działać bardzo podobnie jak dotychczas.

Co się zmienia?

Strona główna Paper

 • Aby przejść do strony głównej Paper z dropbox.com, wybierz Paper z ikony siatki.
 • Dostęp do strony głównej Paper można również uzyskać, przechodząc na stronę dropbox.com/paper.
 • Za pomocą strony głównej Paper możesz znajdować najnowsze dokumenty Paper, dokumenty Paper oznaczone gwiazdką i wyszukiwać dokumenty Paper, tak, jak w przypadku każdego innego pliku.

Tworzenie/Porządkowanie

 • Jeśli Twoje konto nie zostało jeszcze zaktualizowane, dokumenty Paper możesz tworzyć tylko na stronie głównej Paper i porządkować w folderach utworzonych na stronie paper.dropbox.com.
 • Jeśli korzystasz z nowej wersji Dropbox Paper, wszystkie nowe dokumenty Paper będą tworzone i porządkowane tak jak inne pliki w witrynie dropbox.com.
 • W nowej wersji Dropbox Paper typ pliku to .paper w przypadku dokumentów i .papert w przypadku szablonów Paper.
 • Możesz wyświetlać i przenosić dokumenty Paper do folderów Dropbox z dropbox.com, aplikacji mobilnych Dropbox i aplikacji komputerowej Dropbox, tak jak w przypadku każdego innego pliku.
 • Dokumenty Paper można oznaczyć gwiazdką lub dodać do zakładek, aby łatwo je odnaleźć z poziomu strony głównej Paper.
 • Na pasku bocznym wyświetlać foldery, do których masz dostęp.
 • Możesz utworzyć nowy dokument Paper w dowolnym folderze wybranym na pasku bocznym.
 • Jeśli pasek boczny się nie ładuje:
  • Kliknij Spróbuj ponownie, aby ponownie załadować pasek boczny.
  • Kliknij Ponów, aby ponownie załadować poszczególne foldery.
 • Dokumenty Paper możesz przypiąć do sekcji Oznaczono gwiazdką na lewym pasku bocznym strony głównej Paper.
 • Aby uporządkować przypięte dokumenty, można utworzyć niestandardowe sekcje, wybierając z rozwijanego menu z ikoną gwiazdki pozycję Dodaj do nowej sekcji....

Aplikacja mobilna

 • Możesz wyświetlać, otwierać i udostępniać swoje dokumenty Paper za pomocą aplikacji mobilnej Dropbox lub aplikacji mobilnej Paper.
 • Dokumenty Paper można organizować w folderach tylko za pomocą aplikacji mobilnych Dropbox, a nie aplikacji mobilnej Paper.
 • Możesz użyć aplikacji mobilnej Paper lub odwiedzić stronę paper.dropbox.com na urządzeniu mobilnym, aby edytować dokumenty Paper.

Udostępnianie

 • W nowej wersji Dropbox Paper możesz udostępniać dokumenty Paper w taki sam sposób, jak każdy inny plik w Dropbox. Zasady udostępniania obowiązujące dla całego konta Dropbox lub określonych folderów Dropbox będą miały zastosowanie do znajdujących się w nich dokumentów Paper.
 • Dokumenty Paper udostępnione z nowej wersji można znaleźć na stronie Udostępnione.
 • Ostatnio otwierane dokumenty Paper można znaleźć na stronie Ostatnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania plików Dropbox, zobacz Jak udostępniać pliki lub foldery w Dropbox.

Interfejs API Paper

Historia wersji

 • Dokumenty Paper w systemie plików Dropbox będą korzystać z historii wersji Dropbox i obsługiwać Przewijanie, wycofywanie i przywracanie.
 • Wybór Historii wersji dla pojedynczego dokumentu Paper nadal umożliwia wyświetlanie szczegółowych różnic między wersjami i zapewnia możliwość przywrócenia wybranej wersji dokumentu Paper.
 • Ustawienia trwałego usuwania będą teraz stosowane do dokumentów Paper, tak, jak do każdego innego pliku.

Ustawienia administracyjne

 • Na stronie głównej Paper można było całkowicie wyłączyć Paper i uniemożliwić każdemu dostęp do jakichkolwiek dokumentów Paper. W nowej wersji Dropbox Paper administratorzy mogą uniemożliwić tworzenie i edytowanie, ale użytkownicy będą mogli przeglądać udostępnione im dokumenty Paper.
  • Administratorzy mogą zmienić te ustawienia domyślnego dostępu Paper, wybierając następujące opcje: Konsola administratora → Ustawienia → Uprawnienia aplikacji → Paper by Dropbox.
 • Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach udostępniania Dropbox będą teraz obowiązywać dla dokumentów Paper.

Więcej informacji zawierają odpowiedzi na często zadawane pytania dla administratorów zespołów na temat nowej wersji Dropbox Paper.

FAQ

Kiedy moje konto zostanie zaktualizowane do nowej wersji Dropbox Paper?

Nowa wersja Dropbox Paper będzie wprowadzana stopniowo u wszystkich klientów Dropbox, dopóki wszyscy nie przeprowadzą aktualizacji do nowej wersji. Poczekaj na e-mail od Dropbox, który poinformuje Cię o udostępnieniu tej wersji.

Czy już korzystam z nowej wersji Dropbox Paper?

Niektórzy klienci Dropbox już korzystają z nowej wersji. Aby się dowiedzieć, z której wersji korzystasz:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na swój dokument.

Jeśli na liście typów dokumentów widzisz Dropbox Paper, korzystasz z nowej wersji.

Jeśli na liście typów dokumentów nie widzisz Dropbox Paper, korzystasz ze starej wersji.

Uwaga: możesz również to sprawdzić, przechodząc na stronę paper.dropbox.com. Jeśli nastąpi przekierowanie do witryny dropbox.com/paper, korzystasz z nowej wersji Dropbox Paper.

Czy mogę zamiast tego korzystać ze starej wersji?

Nie. Wszyscy użytkownicy Dropbox wkrótce będą korzystać z nowej wersji Dropbox Paper.

Jak długo potrwa przeniesienie?

Ramy czasowe mogą się różnić, ale należy założyć, że migracja jednego użytkownika zajmie około 30 minut, a całego zespołu – do kilku godzin.

Jakie opcje są dostępne dla użytkowników podczas przenoszenia?

Użytkownicy nadal będą mieli dostęp do swoich dokumentów Paper, zarówno w celu ich wyświetlania, jak i edytowania. Niektóre działania na dokumentach Paper będą chwilowo niedostępne, na przykład udostępnianie dokumentu i oznaczanie go gwiazdką. Po zakończeniu przenoszenia łącze do dokumentu Paper zostanie automatycznie odświeżone i zastąpione łączem do nowej wersji dokumentu w Dropbox.

Co się stanie z moimi dotychczasowymi dokumentami Paper, gdy zacznę korzystać z nowej wersji?

Gdy zaczniesz korzystać z nowej wersji, Twoje istniejące dokumenty Paper pojawią się w witrynie dropbox.com. Należące do Ciebie dokumenty Paper zostaną umieszczone w folderze Migrated Paper Docs. Jeśli korzystasz z konta zespołu Dropbox, należące do zespołu dokumenty Paper zostaną umieszczone w folderze Team Paper Docs. Stamtąd będzie je można przenieść do dowolnego folderu na koncie Dropbox.

Co się stanie z moimi folderami Paper?

Podobnie jak dokumenty Paper, wszystkie foldery Paper zostaną również przeniesione do folderu Dropbox. Na przykład, jeśli masz udostępniony folder Paper o nazwie „Propozycje projektów”, zostanie on przekształcony w folder udostępniony w Dropbox o nazwie „Propozycje projektów” w folderze Migrated Paper Docs.

Foldery Paper zespołu zostaną przeniesione do centralnego folderu zespołu w Dropbox o nazwie Dokumenty Paper zespołu i zostaną udostępnione odpowiednim grupom w Dropbox. Wszyscy administratorzy będą mieli dostęp do tego folderu.

Czy uprawnienia do udostępniania w dokumentach Paper pozostaną bez zmian?

Po zaktualizowaniu do nowej wersji Paper wszystkie uprawnienia do udostępniania dotyczące Twoich przeniesionych dokumentów i folderów Paper zostaną zachowane bez zmian, a łącza udostępnione będą nadal działać tak jak wcześniej. W żadnym wypadku Dropbox nie przyzna dostępu do dokumentu użytkownikowi, który nie miał prawa do wyświetlania ani edytowania tego dokumentu przed aktualizacją.

Jednak własność niektórych dokumentów Paper może się zmienić. W nowej wersji Dropbox Paper własność dokumentu Paper jest przenoszona na właściciela folderu zawierającego ten dokument, ale tylko w przypadku, gdy właściciel ten miał uprawnienia do edycji wszystkich dokumentów zawartych w folderze. Jeśli właściciel folderu nie miał uprawnień do edycji wszystkich dokumentów w folderze, dokumenty są dzielone na wiele folderów, a ich właściciele pozostają bez zmian.

Gdy masz nową wersję Paper, Twoje dokumenty mogą być udostępniane i przywracane jak zwykłe pliki i foldery na koncie Dropbox.

Czy dokumenty Paper będą zajmować miejsce na moim koncie Dropbox?

Dokumenty Paper zajmują bardzo mało miejsca na koncie Dropbox – mniej niż 100 bajtów, czyli mniej niż 1/30 standardowego pliku dokumentu.

Jak mogę utworzyć nowe dokumenty w nowej wersji Paper?

Aby utworzyć dokument Paper z poziomu witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się do dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na dokument.
 4. Kliknij Dropbox Paper.

Aby utworzyć dokument Paper w witrynie paper.dropbox.com w nowej wersji Dropbox Paper:

 1. Zaloguj się na stronie paper.dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz nowy dokument.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów tworzenia, zobacz Jak utworzyć dokument Dropbox Paper.

Czy w nowej wersji Paper można zapisywać i edytować dokumenty w trybie offline?

Edytowanie offline jest wciąż możliwe w aplikacji mobilnej Paper.

W aplikacji komputerowej Dropbox dokumenty Paper są zachowywane jako pliki internetowe i mogą być otwierane wyłącznie w witrynie dropbox.com. Ich przechowywanie na komputerze jest możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszego wyeksportowania w formacie PDF, .docx lub .md.

Co zmieni się w aplikacji mobilnej Paper?

Możesz dalej korzystać z dokumentów Paper w aplikacji mobilnej Paper tak jak do tej pory.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.