Co to jest nowa wersja Dropbox Paper?

Zaktualizowano Apr 03, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich klientów Dropbox.

Wersja Dropbox Paper 2020 to aktualizacja produktu, która pozwala porządkować, znajdować i przechowywać wszystkie dokumenty Paper na stronie dropbox.com zamiast paper.dropbox.com. Poza zmianą lokalizacji zachowasz wszystkie dokumenty Paper, które będą działać bardzo podobnie jak dotychczas.

Co się zmienia?

Strona główna Paper

 • Aby przejść do strony głównej Paper z dropbox.com, wybierz Paper z ikony siatki.
 • Po wejściu na stronę paper.dropbox.com nastąpi przekierowanie do witryny dropbox.com.home.
 • Za pomocą strony głównej Paper możesz znajdować najnowsze dokumenty Paper, dokumenty Paper oznaczone gwiazdką i wyszukiwać dokumenty Paper, tak, jak w przypadku każdego innego pliku.

Tworzenie/Porządkowanie

 • Jeśli nie korzystasz z wersji Dropbox Paper 2020, dokumenty Paper możesz tworzyć tylko na stronie głównej Paper Home i porządkować w folderach utworzonych na stronie paper.dropbox.com.
 • Jeśli korzystasz z wersji Dropbox Paper 2020, wszystkie nowe dokumenty Paper będą tworzone i porządkowane tak jak inne pliki w witrynie dropbox.com.
 • W wersji Dropbox Paper 2020 typ pliku to .paper w przypadku dokumentów i .papert w przypadku szablonów Paper.
 • Możesz wyświetlać i przenosić dokumenty Paper do folderów Dropbox z dropbox.com, aplikacji mobilnych Dropbox i aplikacji komputerowej Dropbox, tak jak w przypadku każdego innego pliku.
 • Dokumenty Paper można oznaczyć gwiazdką lub dodać do zakładek, aby łatwo je odnaleźć z poziomu strony głównej Paper.
 • Dokumenty Paper utworzone w folderze Dropbox zostaną automatycznie dodane do tego folderu.
 • Dokumenty Paper utworzone na stronie głównej Paper zostaną dodane do folderu Dokumenty Paper na stronie głównej konta Dropbox.

Aplikacja mobilna

 • Możesz wyświetlać, otwierać i udostępniać swoje dokumenty Paper za pomocą aplikacji mobilnej Dropbox lub aplikacji mobilnej Paper.
 • Aby porządkować dokumenty Paper w folderach, użyj aplikacji mobilnej Dropbox.
 • Aby edytować dokumenty Paper, użyj aplikacji mobilnej Paper lub mobilnej strony internetowej Paper, tak jak poprzednio

Udostępnianie

 • Udostępnianie działa teraz tak samo w przypadku dokumentów Paper i wszystkich innych plików w Dropbox. Zasady udostępniania obowiązujące dla całego konta Dropbox lub określonych folderów Dropbox będą miały zastosowanie do znajdujących się w nich dokumentów Paper.
 • Dokumenty Paper udostępnione z nowej wersji można znaleźć na stronie Udostępnione.
 • Ostatnio otwierane dokumenty Paper można znaleźć na stronie Ostatnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania plików Dropbox, zobacz Jak udostępniać pliki lub foldery w Dropbox.
 

Interfejs API Paper

 • Punkty końcowe plików Dropbox będą teraz współpracować z dokumentami Paper — pojedynczy zestaw punktów końcowych może służyć do wyszukiwania, udostępniania lub wyszczególniania całej zawartości w folderach Dropbox użytkowników.
 • Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji o punktach końcowych API

Historia wersji

 • Dokumenty Paper w systemie plików Dropbox będą korzystać z historii wersji Dropbox i obsługiwać Przewijanie, wycofywanie i przywracanie
 • Wybór historii wersji dla pojedynczego dokumentu Paper nadal umożliwia wyświetlanie szczegółowych różnic między wersjami i zapewnia możliwość przywrócenia wybranej wersji dokumentu Paper.
 • Ustawienia trwałego usuwania będą teraz stosowane do dokumentów Paper, tak, jak do każdego innego pliku.

Ustawienia administracyjne

 • Na stronie głównej Paper można było całkowicie wyłączyć Paper i uniemożliwić każdemu dostęp do jakichkolwiek dokumentów Paper. Dzięki Paper w Dropbox administratorzy mogą uniemożliwić tworzenie i edytowanie, ale użytkownicy będą mogli przeglądać udostępnione im dokumenty Paper.
  • Administratorzy mogą zmienić te ustawienia domyślnego dostępu Paper, wybierając następujące opcje: Konsola administratora → Ustawienia → Uprawnienia aplikacji → Dropbox Paper
 • Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach udostępniania Dropbox będą teraz obowiązywać dla dokumentów Paper.

Jeśli jesteś administratorem zespołu, odwiedź nasze często zadawane pytania dla administratorów zespołów dotyczące wersji 2020 Paper.

Często zadawane pytania o nową wersję Dropbox Paper

Kiedy moje konto zostanie zaktualizowane do nowej wersji Dropbox Paper?

Nowa wersja Dropbox Paper będzie wprowadzana stopniowo u wszystkich klientów Dropbox, dopóki wszyscy nie przeprowadzą aktualizacji do nowej wersji. Poczekaj na e-mail od Dropbox, który poinformuje Cię o udostępnieniu tej wersji.

Czy już korzystam z nowej wersji Dropbox Paper?

Niektórzy klienci Dropbox już korzystają z nowej wersji. Aby się dowiedzieć, z której wersji korzystasz:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na Dokument.

Jeśli na liście typów dokumentów widzisz Dropbox Paper, korzystasz z nowej wersji.

Jeśli na liście typów dokumentów nie widzisz Dropbox Paper, korzystasz ze starej wersji.

 

Uwaga: możesz również sprawdzić to, przechodząc na stronę paper.dropbox.com. Jeśli nastąpi przekierowanie do witryny dropbox.com/paper, korzystasz z nowej wersji Dropbox Paper.

Czy mogę zamiast tego korzystać ze starej wersji?

Nie. Wszyscy użytkownicy Dropbox wkrótce będą korzystać z nowej wersji Dropbox Paper.

Jak długo potrwa przeniesienie?

Ramy czasowe mogą się różnić, ale należy założyć, że migracja jednego użytkownika zajmie około 30 minut, a całego zespołu – do kilku godzin.

Jakie opcje są dostępne dla użytkowników podczas przenoszenia?

Użytkownicy nadal będą mieli dostęp do swoich dokumentów Paper, zarówno w celu ich wyświetlania, jak i edytowania. Niektóre działania na dokumentach Paper będą chwilowo niedostępne, na przykład udostępnianie dokumentu i oznaczanie go gwiazdką. 
 

Po zakończeniu przenoszenia łącze do dokumentu Paper zostanie automatycznie odświeżone i zastąpione łączem do nowej wersji dokumentu w Dropbox.

Co się stanie z moimi dotychczasowymi dokumentami Paper, gdy zacznę korzystać z nowej wersji?

Kiedy zaczniesz korzystać z nowej wersji, Twoje istniejące dokumenty Paper pojawią się w witrynie dropbox.com. Należące do Ciebie dokumenty Paper zostaną umieszczone w folderze Przeniesione dokumenty Paper. 
 

Jeśli jesteś członkiem konta zespołu Dropbox, należące do zespołu dokumenty Paper zostaną umieszczone w folderze Dokumenty Paper zespołu. Stamtąd będzie je można przenieść do dowolnego folderu na koncie Dropbox.

Co się stanie z moimi folderami Paper?

Podobnie jak dokumenty Paper, wszystkie foldery Paper zostaną również przeniesione do folderu Dropbox. Jeśli na przykład masz udostępniony folder Paper o nazwie „Propozycje projektów”, zostanie on przekształcony w folder udostępniony w Dropbox o nazwie „Propozycje projektów” w folderze Przeniesione dokumenty Paper.
 

Foldery Paper zespołu zostaną przeniesione do centralnego folderu zespołu w Dropbox o nazwie Dokumenty Paper zespołu i zostaną udostępnione odpowiednim grupom w Dropbox. Wszyscy administratorzy będą mieli dostęp do tego folderu.

Czy uprawnienia do udostępniania w dokumentach Paper pozostaną bez zmian?

Po zaktualizowaniu do nowej wersji Paper wszystkie uprawnienia do udostępniania dotyczące Twoich przeniesionych dokumentów i folderów Paper zostaną zachowane bez zmian, a łącza udostępnione będą nadal działać tak jak wcześniej. 
 

W żadnym wypadku Dropbox nie przyzna dostępu do dokumentu użytkownikowi, który nie miał prawa do wyświetlania ani edytowania tego dokumentu przed aktualizacją.
 

Jednak własność niektórych dokumentów Paper może się zmienić. W nowej wersji Dropbox Paper własność dokumentu Paper jest przenoszona na właściciela folderu zawierającego ten dokument, ale tylko w przypadku, gdy właściciel ten miał uprawnienia do edycji wszystkich dokumentów zawartych w folderze.
 

Jeśli właściciel folderu nie miał uprawnień do edycji wszystkich dokumentów w folderze, dokumenty są dzielone na wiele folderów, a ich właściciele pozostają bez zmian.
 

Gdy masz nową wersję Paper, Twoje dokumenty mogą być udostępniane i przywracane jak zwykłe pliki i foldery na koncie Dropbox.

Czy dokumenty Paper będą zajmować miejsce na moim koncie Dropbox?

Dokumenty Paper zajmują bardzo mało miejsca na koncie Dropbox – mniej niż 100 bajtów, czyli mniej niż 1/30 standardowego pliku dokumentu.

Jak mogę utworzyć nowe dokumenty w nowej wersji Paper?

Aby utworzyć dokument Paper z poziomu witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na Dokument
 4. Kliknij Dokument Dropbox Paper.

 

Aby utworzyć dokument Paper w witrynie paper.dropbox.com w nowej wersji Dropbox Paper:

 1. Zaloguj się na paper.dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz nowy dokument.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów tworzenia, zobacz Jak utworzyć dokument Dropbox Paper.

Czy w nowej wersji Paper można zapisywać i edytować dokumenty w trybie offline?

Edytowanie offline jest wciąż możliwe w aplikacji mobilnej Paper.
 

W aplikacji komputerowej Dropbox dokumenty Paper są zachowywane jako pliki internetowe i mogą być otwierane wyłącznie w witrynie dropbox.com. Ich przechowywanie na komputerze jest możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszego wyeksportowania w formacie PDF, .docx lub .md.

Co zmieni się w aplikacji mobilnej Paper?

Możesz dalej korzystać z dokumentów Paper w aplikacji mobilnej Paper tak jak do tej pory.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności