Cara mencipta dan menggunakan folder Dropbox

Dikemas kini Mar 26, 2024
person icon

 Maklumat dalam artikel ini terpakai kepada semua pengguna Dropbox.

Anda boleh mencipta, memuat naik dan mengalihkan fail, folder dan subfolder di dropbox.com. Anda juga boleh mencipta dan mengalihkan fail dan folder di paper.dropbox.com untuk pengguna dalam keluaran lama Dropbox Paper. 

Cara mencipta folder di dropbox.com

Untuk mencipta folder:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik Cipta folder di bawah bar carian di bahagian atas.
  • Anda juga boleh mengklik + Cipta dan memilih Folder.
 3. Namakan folder anda.
 4. Pilih orang yang akan mempunyai akses kepada folder anda: Hanya anda atau Orang tertentu.
  • Jika anda memilih Orang tertentu, taip e-mel, nama atau kumpulan yang ingin anda kongsikan folder anda dan pilih Boleh sunting atau Boleh lihat daripada menu pilihan.
 5. Togol Tambah automasi kepada hidup untuk menyediakan folder anda untuk mengatur kandungan dan menukar fail anda secara automatik, jika mahu.
 6. Click Cipta atau Kongsi.

Untuk mencipta folder kongsian:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik + Cipta di bawah bar carian di bahagian atas.
 3. Pilih Folder.
 4. Pilih Folder kongsian.
 5. Namakan folder anda.
 6. Taip e-mel, nama atau kumpulan yang ingin anda kongsikan folder anda.
 7. Klik anak panah ke bawah di sebelah Boleh sunting untuk menukar akses mereka kepada Boleh lihat, jika mahu.
 8. Tanda rait kotak di sebelah Tambah automasi untuk menyediakan folder kongsian anda untuk mengatur kandungan dan menukar fail anda secara automatik, jika mahu.
 9. Klik Kongsi.
Untuk mencipta subfolder dalam folder kongsian:
highlighter icon

Perhatian: Setiap orang yang mempunyai akses kepada folder kongsian akan mempunyai akses kepada subfolder.

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik Semua fail atau klik “<” di sebelah Folder dalam bar sisi sebelah kiri.
 3. Buka folder kongsian yang ingin ditambah subfolder.
 4. Klik Cipta folder di bawah bar carian di bahagian atas. 
 5. Namakan folder anda.
 6. Togol Tambah automasi kepada hidup untuk menyediakan folder anda untuk mengatur kandungan dan menukar fail anda secara automatik, jika mahu.
 7. Klik Cipta.

Cara mencipta folder Paper di paper.dropbox.com

highlighter icon

Perhatian: Folder Paper hanya tersedia kepada orang yang menggunakan keluaran lama Dropbox Paper. Keluaran Dropbox Paper 2020 yang baru membolehkan anda untuk menyimpan dokumen Paper anda di dalam folder Dropbox biasa. Ketahui lebih lanjut tentang keluaran Dropbox Paper 2020.

Untuk mencipta folder Paper:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Paper daripada menu yang muncul.
 4. Klik Cipta folder baru.
 5. Taipkan nama untuk folder anda.
 6. Klik Cipta.

 

Cara memuat naik fail ke folder di dropbox.com

Untuk memuat naik fail ke folder: 

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Buka folder yang ingin anda tambah fail.
 3. Klik Muat naik di bawah bar carian di bahagian atas.
 4. Klik Fail.
 5. Layari ke fail yang ingin dimuat naik.
 6. Klik Buka.

 

Cara mengalihkan fail atau folder ke folder di dropbox.com

Untuk mengalihkan fail atau folder ke folder:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Tekan “” (elipsis) di sebelah fail atau folder yang ingin dialihkan ke folder.
  • Untuk mengalihkan beberapa fail ke satu folder secara serentak, layangkan tetikus ke atas fail yang ingin dialihkan dan tanda rait kotak di sebelah kiri fail. Kemudian, klik “” (elipsis) di sebelah kanan.
 3. Klik Alih.

 

Cara mengalihkan dokumen Paper ke folder di paper.dropbox.com dan dropbox.com

highlighter icon

Perhatian: Jika anda sedang menggunakan keluaran lama Dropbox Paper, anda hanya boleh menyimpan dokumen Paper anda di dalam folder Paper di paper.dropbox.com. Jika anda sedang menggunakan keluaran Dropbox Paper 2020 yang baru, anda boleh menyimpan dokumen Paper anda di dalam folder Dropbox biasa di dropbox.com.

Untuk mengalihkan dokumen Paper ke folder:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Buka dokumen Paper yang anda ingin dialihkan ke folder.
 3. Klik “” (elipsis) di sudut atas kanan.
 4. Klik Alih atau Tambah ke folder, bergantung pada keluaran yang sedang anda gunakan,
 5. Klik folder anda ingin mengalihkan dokumen anda.
 6. Klik Alih atau Tambah.
Adakah artikel ini berguna?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami cara kami boleh menambah baik kandungan.

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami cara artikel ini dapat membantu anda.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan