Administratorzy: jak korzystać z menedżera folderu zespołu

Zaktualizowano Jun 03, 2024
person icon

W tym artykule omówiono funkcję dostępną dla niektórych administratorów kont zespołów Dropbox.  Jeśli jesteś członkiem zespołu i szukasz informacji na temat zarządzania folderem zespołu, przeczytaj ten artykuł.

Menedżer folderu zespołu jest narzędziem służącym do porządkowania struktury folderu zespołu. Niektórzy administratorzy mogą także zarządzać ustawieniami członkostwa folderów zespołu i udostępnionych podfolderów.

Aby otworzyć menedżera folderu zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora zespołu.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.  

Jak utworzyć folder zespołu

Aby utworzyć folder zespołu:
 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Utwórz folder zespołu po prawej stronie.
  • Spowoduje to utworzenie nowego folderu zespołu na najwyższym poziomie. Możesz także utworzyć folder zespołu w folderze zespołu. W tym celu kliknij folder, a następnie opcję Nowy folder.
 5. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego folderu zespołu.
 6. Wybierz, czy chcesz udostępnić nowy folder zespołu Wszystkim w [nazwa zespołu], czy tylko określonym osobom
  • Usuń zaznaczenie pola obok opcji Automatycznie synchronizuj ten folder z komputerami członków, aby zapobiec automatycznej synchronizacji.
 7. Kliknij Utwórz.
 8. Jeśli zdecydujesz się udostępnić folder określonym osobom, pojawi się wyskakujące okienko. Wpisz nazwy grup lub osób, którym chcesz udostępnić folder zespołu, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać, czy chcesz im umożliwić edycję, czy przyznać dostęp tylko do wyświetlania. 
 9. Kliknij Dodaj.
  • Uwaga: folder zespołu jest udostępniany innym osobom dopiero po wpisaniu ich imion i nazwisk lub adresów e-mail i kliknięciu Dodaj. Jeśli anulujesz ten ekran bez dodawania innych osób, folder zespołu nie zostanie udostępniony nikomu innemu i będzie widoczny tylko dla administratora z poziomu konsoli administratora.
highlighter icon

Uwagi:

 • Administratorzy mogą także zarządzać dostępem do folderów, zapraszając nowych członków do zespołu.
 • Administratorzy mogą również usuwać, archiwizować, kopiować foldery zespołu i zmieniać ich nazwy.

Jak zmienić nazwę folderu zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij ikonę „...” (wielokropek) obok folderu zespołu, który chcesz dostosować.
 5. Kliknij Zmień nazwę.
 6. Zmień nazwę folderu zespołu w polu tekstowym.
 7. Kliknij Zmień nazwę.

Nazwa zostanie zmieniona u wszystkich członków folderu zespołu.

Jak zmienić nazwę podfolderu w folderze zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Przejdź do podfolderu, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Zaznacz podfolder i wybierz Zmień nazwę.
 4. Zmień nazwę podfolderu na nową.
 5. Kliknij Enter.

Nazwa zostanie zmieniona u każdego członka folderu nadrzędnego, w którym znajduje się podfolder. Osoby niebędące członkami folderu nadrzędnego nadal będą widzieć starą nazwę.
 

Przenoszenie podfolderów z folderu zespołu

Członkowie zespołu zobaczą wyskakujące okienko z ostrzeżeniem, że obecni użytkownicy utracą dostęp do podfolderów przeniesionych z tego folderu zespołu.
 

Jak usunąć folder zespołu

highlighter icon

Uwaga: w zależności od ustawienia zarządzaniem zawartością na najwyższym poziomie zespołu, członkowie zespołu mogą mieć także możliwość usuwania folderów zespołu na najwyższym poziomie obszaru zespołu. Administratorzy mogą zarządzać tymi ustawieniami z poziomu konsoli administratora. Jednak tylko administratorzy mogą przywracać usunięte foldery zespołu.

Aby usunąć folder zespołu: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu zespołu, który chcesz usunąć. 
 3. Kliknij „...” (wielokropek) obok nazwy folderu zespołu.
 4. Kliknij Usuń.
 5. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.

Po usunięciu folderu zespołu zostaje on usunięty z obszaru zespołu. Jednak każdy, kto wcześniej miał do niego dostęp, zachowa go. Aby uzyskać dostęp do usuniętego folderu zespołu, przejdź do strony głównej na lewym pasku bocznym i kliknij Pokaż usunięte pliki na lewym pasku bocznym.

 

Jak zarchiwizować folder zespołu

highlighter icon

Uwaga: archiwizacja powoduje usunięcie wszystkich członków z folderu zespołu i umieszczenie go na karcie archiwum. Zarchiwizowany folder zespołu jest nadal dostępny dla administratorów za pośrednictwem menedżera folderu zespołu. Natomiast dostępu do zarchiwizowanego folderu zespołu nie mają członkowie zespołu. Tylko administratorzy mogą archiwizować folder zespołu. 

Aby zarchiwizować folder zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij ikonę „...” (wielokropek) obok folderu zespołu, który chcesz dostosować.
 5. Kliknij Archiwum.

Na karcie archiwum kliknij ikonę koła zębatego obok dowolnego zarchiwizowanego folderu zespołu, aby wykonać jedną z czynności:

 • Przywróć folder.
 • Trwale usuń folder zespołu.

 

Jak przywrócić usunięty folder zespołu

highlighter icon

Uwaga: tylko administratorzy mogą może przywrócić lub trwale usunąć folder zespołu po jego usunięciu.

Aby przywrócić folder zespołu, który został usunięty:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość na lewym pasku bocznym.
 4. Kliknij Pokaż usunięte pliki po prawej stronie. 
 5. Wybierz folder zespołu, który chcesz przywrócić. 
 6. Kliknij Przywróć

Każdy, kto wcześniej miał dostęp, zobaczy przywrócony folder zespołu w obszarze zespołu. Aby uniemożliwić innym osobom dalszy dostęp do tego folderu zespołu, administrator będzie musiał go trwale usunąć.

 

Jak trwale usunąć folder zespołu

Możesz trwale usunąć folder zespołu na najwyższym poziomie tylko wtedy, gdy był już zarchiwizowany. Trwale usuniętych plików i folderów nie można przywrócić


Aby trwale usunąć folder zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Zarchiwizowane.
 5. Kliknij pole wyboru obok zarchiwizowanego folderu, który chcesz trwale usunąć.
 6. Kliknij Usuń trwale po prawej stronie.
 7. Kliknij Usuń trwale ponownie, aby potwierdzić.  

Obniżenie wersji taryfy konta

Gdy anulujesz konto zespołu Dropbox, utracisz dostęp do menedżera folderu zespołu. Oznacza to także utratę dostępu do zarchiwizowanych folderów zespołu. Jeśli istnieją foldery zespołu, do których chcesz zachować dostęp, zalecamy udostępnienie każdego folderu zespołu znajdującego się na koncie grupie Wszyscy w zespole [NAZWA ZESPOŁU].
 

Aby anulować lub obniżyć wersję konta zespołu Dropbox:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Archiwum i przywróć wszystkie foldery zespołu, do których chcesz zachować dostęp.
 5. Po przywróceniu folderu zespołu kliknij znajdującą się obok niego ikonę koła zębatego.
 6. Kliknij Zarządzaj dostępem.
 7. Dodaj grupę Wszyscy w zespole [NAZWA ZESPOŁU].
 8. Powtórz te czynności dla wszystkich przywróconych folderów zespołu.

Jeśli chcesz, aby z chwilą anulowania subskrypcji niektórzy członkowie zespołu stracili dostęp do określonego folderu zespołu, udostępnij ten folder grupie innej niż Wszyscy w zespole [NAZWA ZESPOŁU] (czyli grupie obejmującej wyłącznie członków zespołu, którzy po anulowaniu mają zachować dostęp do folderu zespołu). Jest to ważny krok, ponieważ grup zaproszonych do folderu zespołu nie można zmienić po anulowaniu subskrypcji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.