Administratorzy: jak korzystać z menedżera folderu zespołu

Zaktualizowano Feb 13, 2024
person icon

W tym artykule omówiono funkcję dostępną dla niektórych administratorów kont zespołów Dropbox.

Menedżer folderu zespołu jest narzędziem służącym do porządkowania struktury folderu zespołu. Niektórzy administratorzy mogą także zarządzać ustawieniami członkostwa folderów zespołu i udostępnionych podfolderów.

Aby otworzyć menedżera folderu zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora zespołu.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.

Jak utworzyć folder zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Utwórz folder zespołu po prawej stronie. 
  • Spowoduje to utworzenie nowego folderu zespołu na najwyższym poziomie. Możesz także utworzyć folder zespołu w folderze zespołu. W tym celu kliknij folder, a następnie opcję Nowy folder.
 5. Utwórz nazwę nowego folderu zespołu.
  • Usuń zaznaczenie pola obok opcji Automatycznie synchronizuj ten folder z komputerami członków, aby zapobiec automatycznej synchronizacji.
 6. Kliknij Utwórz.
 7. Zaproś grupy do folderu zespołu, podając ich nazwy. Dowiedz się, jak skonfigurować grupy.
  • Kliknij listę rozwijaną, a następnie wybierz opcję Może edytować lub Może wyświetlać.
 8. Kliknij Dodaj.
highlight icon

Uwaga: Po utworzeniu folderu zespołu osoba, która go utworzyła, wybiera, kiedy chce udostępnić folder i komu chce go udostępnić.

Jak zarządzać dostępem do folderu zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Najedź kursorem na folder, do którego dostępem chcesz zarządzać.
 5. Kliknij Zarządzaj.
highlight icon

Uwaga: zobaczysz listę nazwisk i grup wszystkich osób, które mają dostęp do tego folderu zespołu.

 1. Kliknij listę rozwijaną obok nazwy osoby lub grupy, dla której chcesz zmienić dostęp. 
  • Tam możesz:
   • Zmienić uprawnienia na Może edytować lub Może wyświetlać folder zespołu. 
   • Usunąć uprawnienia dla grupy lub osoby, klikając Usuń. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. 
   • Wpisać nazwę osoby lub grupy i kliknąć Dodaj, aby dodać ją do folderu.
highlight icon

Uwaga: administratorzy mogą również usuwać, archiwizować, kopiować foldery zespołu i zmieniać ich nazwy.

Jak zmienić nazwę folderu zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij ikonę „...” (wielokropek) obok folderu zespołu, który chcesz dostosować.
 5. Kliknij Zmień nazwę.
 6. Zmień nazwę folderu zespołu w polu tekstowym.
 7. Kliknij Zmień nazwę.

Nazwa zostanie zmieniona u wszystkich członków folderu zespołu.

Jak zmienić nazwę podfolderu w folderze zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Przejdź do podfolderu, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Zaznacz podfolder i wybierz Zmień nazwę.
 4. Zmień nazwę podfolderu na nową.
 5. Kliknij Enter.

Nazwa zostanie zmieniona u każdego członka folderu nadrzędnego, w którym znajduje się podfolder. Osoby niebędące członkami folderu nadrzędnego nadal będą widzieć starą nazwę.

Jak zarchiwizować folder zespołu

Archiwizacja powoduje usunięcie wszystkich członków z folderu zespołu i umieszczenie go na karcie archiwum.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij ikonę „...” (wielokropek) obok folderu zespołu, który chcesz dostosować.
 5. Kliknij Archiwum.

Na karcie archiwum kliknij ikonę koła zębatego obok dowolnego zarchiwizowanego folderu zespołu, aby wykonać jedną z czynności:

 • Przywróć folder.
 • Trwale usuń folder zespołu.

Obniżenie wersji taryfy konta

Gdy anulujesz konto zespołu Dropbox, utracisz dostęp do menedżera folderu zespołu. Oznacza to także utratę dostępu do zarchiwizowanych folderów zespołu. Jeśli istnieją foldery zespołu, do których chcesz zachować dostęp, zalecamy udostępnienie każdego folderu zespołu znajdującego się na koncie grupie Wszyscy w zespole [NAZWA ZESPOŁU].

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Archiwum i przywróć wszystkie foldery zespołu, do których chcesz zachować dostęp.
 5. Po przywróceniu folderu zespołu kliknij znajdującą się obok niego ikonę koła zębatego.
 6. Kliknij Zarządzaj dostępem.
 7. Dodaj grupę Wszyscy w zespole [NAZWA ZESPOŁU].
 8. Powtórz te czynności dla wszystkich przywróconych folderów zespołu.

Jeśli chcesz, aby z chwilą anulowania subskrypcji niektórzy członkowie zespołu stracili dostęp do określonego folderu zespołu, udostępnij ten folder grupie innej niż Wszyscy w zespole [NAZWA ZESPOŁU] (czyli grupie obejmującej wyłącznie członków zespołu, którzy po anulowaniu mają zachować dostęp do folderu zespołu). Jest to ważny krok, ponieważ grup zaproszonych do folderu zespołu nie można zmienić po anulowaniu subskrypcji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.