Administratörer: Så här använder man teammapphanteraren

Uppdaterat May 15, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för vissa typer av administratörer för Dropbox-teamkonton.  Om du är en teammedlemmar och letar efter information om hur du hanterar teammappar läser du den här artikeln istället.

Teammapphanteraren är ett verktyg för organisering av teammappstrukturen. Vissa typer av administratörer kan även hantera medlemskap i teammappar och alla delade undermappar.

Öppna teammapphanteraren så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som teamadministratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Material.
   

Hur du skapar en teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Skapa teammapp till höger.
  • Detta kommer att skapa en teammapp på högsta nivån. Du kan också välja att skapa en teammapp inom en teammapp. Om du vill göra det klickar du på en mapp och sedan på Ny mapp.
 5. I rutan under Namn skriver du ett namn för din nya teammapp.
 6. Välj om du vill dela den nya teammappen med Alla i [teamets namn] eller bara med specifika personer
  • Avmarkera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer om du vill förhindra automatisk synkning.
 7. Klicka på Skapa.
 8. Om du valde att dela mappen med specifika personer, kommer ett popup-fönster att visas. Ange namnen på grupperna eller individerna som du vill dela teammappen med och klicka på rullgardinsmenyn för att välja om du vill ge personer redigerings- eller skrivskyddad åtkomst. 
 9. Klicka på Lägg till.
  • Obs: Teammappen delas endast med personer efter att du anger deras namn eller e-post och klickar på Lägg till. Om du avbryter den här skärmen utan lägga till någon kommer teammappen inte att delas med någon annan och den kommer endast att vara synlig för administratörer från adminkonsolen.
highlighter icon

Obs! 

 • Administratörer kan också hantera åtkomst till mappar samtidigt som de bjuder in nya medlemmar till ett team.
 • Administratörer kan också radera, arkivera, kopiera och byta namn på teammappar.

Ändra namn på teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ”” (ikonen med tre punkter) intill teammappen som du vill ändra.
 5. Klicka på Byt namn.
 6. Ändra namn på teammappen i textrutan.
 7. Klicka på Byt namn.

Namnet kommer att ändras för alla medlemmar i teammappen.

Ändra namn på en undermapp i en teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Gå till den undermapp du vill ändra namn på.
 3. Markera undermappen och välj Ändra namn.
 4. Ändra namnet på undermappen till det nya namnet.
 5. Klicka på Enter.

Namnet kommer att ändras för alla medlemmar i den mapp undermappen ligger i. Personer som inte är medlemmar i den överordnade mappen kommer att se det gamla namnet.
 

Radera en teammapp

highlighter icon

Beroende på teamets inställningar för högsta materialhanteringsnivå kan teammedlemmar även eventuellt radera teammappar på högsta nivån. Administratörer kan hantera dessa inställningar från adminkonsolen. Det är dock endast administratör som kan återskapa raderade teammappar.

Så här raderar du en teammapp: 

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till teammappen som du vill radera. 
 3. Klicka på ”...” (tre punkter) bredvid teammappens namn.
 4. Klicka på Radera.
 5. Klicka på Radera igen för att bekräfta.

När en teammapp raderas tas den bort från teamutrymmet. Den som tidigare haft åtkomst till den kommer dock att ha kvar sin åtkomst. För att komma åt en raderad teammapp går du till Start i sidomenyn längst till vänster och klickar på Visa raderade filer i den vänstra sidomenyn.

 

Arkivera en teammapp

highlighter icon

Obs: Arkivering tar bort alla medlemmar från teammappen och lägger teammappen under fliken Arkiv. En arkiverad teammapp kan fortfarande nås av administratörer via teaminnehållshanteraren. Arkiverade teammappar är inte tillgängliga för teammedlemmarna. Endast administratörer kan arkivera en teammapp. 

Så här arkiverar du en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ”” (ikonen med tre punkter) intill teammappen som du vill ändra.
 5. Klicka på Arkivera.

Klicka på kugghjulsikonen intill en aktiverad teammapp under fliken Arkiv för att

 • Återskapa mappen.
 • Radera teammappen permanent.

 

Återskapa en raderad teammapp

highlighter icon

Obs: Endast administratör kan återskapa eller permanent radera en teammapp efter att den har raderats.

Så här återskapar du en teammapp som har raderats:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Material på den vänstra sidomenyn.
 4. Klicka på Visa raderade filer på höger sida. 
 5. Välj teammappen som du vill återskapa. 
 6. Klicka på Återskapa

Alla som tidigare haft åtkomst kommer nu se den återskapade teammappen i teamutrymmet. För att hindra personer från att fortsätt ha tillgång till teammappen måste en administratör permanent radera den.

 

Radera en teammapp permanent

Du kan bara permanent radera en teammapp på högsta nivån om den redan har arkiverats. Permanent raderade filer och mappar kan inte återskapa


Så här raderar du en teammapp permanent:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Arkiverade.
 5. Klicka på kryssrutan bredvid den arkiverade mappen som du vill radera permanent.
 6. Klicka på Radera permanent på höger sida.
 7. Klicka på Radera permanent en gång till för att bekräfta.
   

Nergradera kontot

När du avslutar ditt Dropbox-teamkonto förlorar du åtkomst till teammapphanteraren. Det innebär att du förlorar åtkomst till arkiverade teammappar. Om det finns teammappar du inte vill förlora åtkomst till rekommenderar vi att du delar alla teammappar i ditt konto med gruppen Alla i [TEAMNAMN].
 

Så här säger du upp eller nedgraderar ditt Dropbox-teamkonto:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Arkiv och återskapa de teammappar ni vill behålla åtkomst till.
 5. När de är återskapade klickar du på kugghjulsikonen intill en teammapp.
 6. Klicka på Hantera åtkomst.
 7. Lägg till gruppen Alla i [TEAMNAMN].
 8. Upprepa för alla återskapade teammappar.

Om du vill att vissa teammedlemmar ska förlora åtkomst till teammapparna när du avslutar bör du dela teammappen med en annan grupp än Alla i [TEAMNAMN] (t.ex. en grupp som endast innehåller de teammedlemmar du vill ge åtkomst till teammappen efter att du avslutat). Det här steget är viktigt eftersom de grupper som bjudits in till en teammapp inte går att ändra efter att du avslutat.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp