Administratörer: Så här använder man teammapphanteraren

Teammapphanteraren är ett verktyg för organisering av teammappstrukturen. Vissa typer av administratörer kan även hantera medlemskap i teammappar och alla delade undermappar.

Öppna teammapphanteraren så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som teamadministratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.

Avsnitt i den här artiklen:

Skapa en teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Skapa teammapp
  • Det här skapar en ny teammapp på den högsta nivån. Du kan också välja att skapa en teammapp inuti en annan mapp. Om du vill göra det klickar du på en mapp och sedan på Ny mapp.
 5. Skapa ett namn för den nya teammappen.
  • Om du inte vill synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer avmarkerar du kryssrutan.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Bjud in grupper till teammappen genom att ange gruppnamnet. Läs om att konfigurera grupper.
  • Klicka på meny, välj sedan Får redigera eller Får visa.
 8. Klicka på Lägg till.

Hantera åtkomst till en teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Håll muspekaren över mappen som du vill hantera åtkomst till.
 5. Klicka på Hantera.
  • Obs! Du ser en lista med namn och grupper för alla som har åtkomst till den här teammappen. 
 6. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid namnet på personen eller gruppen du vill ändra åtkomst för. 
  • Härifrån kan du göra följande:
   • Ändra behörighet till Får redigera eller Får visa teammappen. 
   • Ta bort behörighet för en grupp eller individ genom att klicka på Ta bort. Klicka på Ta bort igen för att bekräfta. 
   • Skriv namnet på en person eller grupp och klicka på Lägg till för att lägga till dem i mappen.

Obs! Administratörer kan också radera, arkivera, kopiera och byta namn på teammappar.

Ändra namn på teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ”” (ikonen med tre punkter) intill teammappen som du vill ändra.
 5. Klicka på Byt namn.
 6. Ändra namn på teammappen i textrutan.
 7. Klicka på Byt namn.

Namnet kommer att ändras för alla medlemmar i teammappen.

Ändra namn på en undermapp i en teammapp

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Gå till den undermapp du vill ändra namn på.
 3. Markera undermappen och välj Ändra namn.
 4. Ändra namnet på undermappen till det nya namnet.
 5. Klicka på Enter.

Namnet kommer att ändras för alla medlemmar i den mapp undermappen ligger i. Personer som inte är medlemmar i den överordnade mappen kommer att se det gamla namnet.

Arkivera en teammapp

Arkivering tar bort alla medlemmar från teammappen och lägger teammappen under fliken Arkiv.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ”” (ikonen med tre punkter) intill teammappen som du vill ändra.
 5. Klicka på Arkivera.

Klicka på kugghjulsikonen intill en aktiverad teammapp under fliken Arkiv för att

 • Återskapa mappen.
 • Radera teammappen permanent.

Nergradera kontot

När du avslutar ditt Dropbox-teamkonto förlorar du åtkomst till teammapphanteraren. Det innebär att du förlorar åtkomst till arkiverade teammappar. Om det finns teammappar du inte vill förlora åtkomst till rekommenderar vi att du delar alla teammappar i ditt konto med gruppen Alla i [TEAMNAMN].

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Arkiv och återskapa de teammappar ni vill behålla åtkomst till.
 5. När de är återskapade klickar du på kugghjulsikonen intill en teammapp.
 6. Klicka på Hantera åtkomst.
 7. Lägg till gruppen Alla i [TEAMNAMN].
 8. Upprepa för alla återskapade teammappar.

Om du vill att vissa teammedlemmar ska förlora åtkomst till teammapparna när du avslutar bör du dela teammappen med en annan grupp än Alla i [TEAMNAMN] (t.ex. en grupp som endast innehåller de teammedlemmar du vill ge åtkomst till teammappen efter att du avslutat). Det här steget är viktigt eftersom de grupper som bjudits in till en teammapp inte går att ändra efter att du avslutat.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!