Dropbox-grupper

Vill du använda Dropbox med teamet? Läs mer om Dropbox Business-planerna.

Med Dropbox Business går det att ordna teammedlemmar i grupper. Dela en mapp eller fil med en grupp för att ge automatisk åtkomst till alla gruppmedlemmar. Det finns två typer av grupper:

 • Företagshanterade grupper
 • Användarhanterade grupper

 

Företagshanterade grupper

Användarhanterade
grupper

Skapa grupp

Bara administratörer får skapa

Administratörer och teammedlemmar får skapa (om administratörerna har tillåtit det)

Ansök om att gå med

Teammedlemmar kan inte begära att få gå med

Teammedlemmar kan begära att få gå med

Lämna en grupp

Teammedlemmar kan själva inte lämna en grupp

Teammedlemmar kan välja att lämna en grupp

Lägga till/ta bort medlemmar

Bara administratörer får lägga till/ta bort teammedlemmar i en grupp

Både administratörer och gruppledare får lägga till/ta bort medlemmar i en grupp

Överföra gruppägarskap

Administratörer får göra en företagshanterad grupp till en användarhanterad grupp och utse en ny ansvarig person

Administratörer får göra en användarhanterad grupp till en företagshanterad grupp för att kunna ta kontroll över den

 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Avsnitt i den här artiklen:

Skapa en grupp

Skapa en användarhanterad grupp

Teammedlemmar kan skapa användarhanterade grupper om administratören tillåter det

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Klicka på Skapa grupp.
 5. Namnge din grupp.
 6. Klicka på Skapa grupp.

Skapa en företagshanterad grupp

Endast Dropbox Business-administratörer får skapa en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper.
 4. Klicka på Skapa grupp.
 5. Ge gruppen ett namn.
 6. Välj om gruppen ska vara företags- eller användarhanterad.
 7. Klicka på Skapa.

Är det möjligt att skapa en grupp som inkluderar alla i teamet?

Ja, när du skapar ett Dropbox Business-team skapas en grupp med namnet ”Alla i [teamets namn]" automatiskt. Gruppen inkluderar alla som för närvarande är med i teamet och nya medlemmar läggs automatiskt till när de går med.

Obs! Om teamet överskrider 1 000 medlemmar är den här funktionen inte tillgänglig på grund av gränsen på 1 000 medlemmar för teammappar.

Tillbaka till menyn

Lägga till medlemmar i en grupp

Läggs en medlem till i en grupp bjuds den in till alla delade mappar som delas med gruppen.

Lägg till medlemmar i en användarhanterad grupp

Gruppadministratörer får när som helst lägga till eller ta bort medlemmar i en användarhanterad grupp. 

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Välj namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.
 5. Klicka på Lägg till medlemmar.
 6. Ange namnet på den person du vill bjuda in och klicka på Lägg till medlemmar.

Anmärkningar:

 • Teammedlemmar ser alla grupper som skapade i teamet och de kan ansöka om att gå med i en användarhanterad grupp, om inte en administratör har inaktiverat den möjligheten.
 • Teammedlemmar kan bara se andra gruppmedlemmar i grupper de redan är med i.

Lägg till medlemmar i en företagshanterad grupp

Endast administratörer får lägga till medlemmar i en företagshanterad grupp. Teammedlemmar kan inte ansöka om att gå med i en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper.
 4. Välj namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.
 5. Klicka på Lägg till medlemmar.
 6. Ange namnet på den person du vill bjuda in och klicka på Lägg till medlemmar.

Tillbaka till menyn

Ta bort medlemmar från en grupp så här

Ta bort medlemmar från en användarhanterad grupp

Gruppadministratörer får när som helt ta bort eller lägga till medlemmar.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Välj namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.
 5. Klicka på de tre punkterna (…) intill medlemmens namn och välj Ta bort användare.

När du tar bort en medlem från en grupp tas personen bort från alla delade mappar och teammappar som gruppen har åtkomst till.

Ta bort medlemmar från en användarhanterad grupp

Endast administratörer får ta bort medlemmar från en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper
 4. Välj namnet på den grupp där du vill ta bort medlemmar.
 5. Klicka på X intill namnet på medlemmen du vill ta bort.
 6. Klicka på Ta bort.

Tillbaka till menyn

Ändra namn på en grupp så här

Ändra namnet på en användarhanterad grupp

Gruppadministratörer får när som helst ändra namnet på en användarhanterad grupp.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Klicka på den grupp du vill redigera.
 5. Klicka på Ändra namn på gruppen.
 6. Ange det nya gruppnamnet och klicka på Spara ändringar.

Ändra namnet på en företagshanterad grupp

Endast administratörer får ändra namnet på en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper
 4. Markera namnet på gruppen du vill ändra.
 5. Klicka på Redigera grupp.
 6. Ange det nya gruppnamnet och klicka på Spara ändringar.

Tillbaka till menyn

Lägga till eller byta gruppadministratör

Det går att byta gruppadministratör endast i användarhanterade grupper. Gruppadministratörer får redigera eller ta bort en användarhanterad grupp. De får även lägga till och ta bort medlemmar i gruppen. En grupp kan ha flera gruppadministratörer.

Lägg till eller byt gruppadministratör för en användarhanterad grupp

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Välj den grupp där du vill lägga till en ansvarig.
 5. Klicka på de tre punkterna(…) till höger om användaren du vill lägga till som ansvarig
 6. Klicka på Gör till ansvarig.

Överför du hantering ska du först lägga till en ansvarig enligt stegen ovan och sedan ta bort dina hanteringsbehörigheter eller ta bort dig själv från gruppen helt och hållet.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Välj en grupp.
 5. Klicka på de tre punkterna(…) till höger om användaren du vill lägga till som ansvarig.
  • Välj Ta bort behörighet för ansvarig för att återkalla din status som ansvarig och vara kvar i gruppen eller
  • Välj Ta bort användare för att ta bort dig själv från gruppen

Tillbaka till menyn

Ta bort en grupp

Borttagning av en grupp går inte att ångra. Tog du bort en grupp av misstag måste du återskapa gruppen på samma sätt som när du skapade den första gången. Tar du bort en grupp raderas inga filer eller mappar som gruppen hade åtkomst till.

Ta bort en användarhanterad grupp

Gruppadministratörer får när som helst ta bort en användarhanterad grupp.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Markera den grupp du vill radera.
 5. Klicka på Radera grupp.
 6. Klicka på Radera.

Ta bort en företagshanterad grupp

Endast administratörer får ta bort en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper.
 4. Markera namnet på gruppen du vill ta bort.
 5. Klicka på Radera grupp.
 6. Klicka på Radera.

Tillbaka till menyn

Lämna en grupp

Medlemmar i användarhanterade grupper får när som helst lämna en grupp. Endast administratörer kan ta bort medlemmar från företagshanterade grupper.

Lämna en användarhanterad grupp

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Markera den grupp du vill lämna.
 5. Klicka på Lämna grupp.

Tillbaka till menyn

Dela en mapp med en grupp

Alla teammedlemmar kan dela en mapp med valfri grupp, även med en grupp där man inte är medlem.

Dela en mapp med en grupp

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. För muspekaren över mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. Skriv namnet på gruppen du vill dela med.
 4. Ställ inläs- eller redigeringsbehörighet.
 5. Klicka på Dela mapp

Alla medlemmar i gruppen bjuds in till mappen.

Vad händer om jag lägger till gruppen ”Alla i [teamets namn]” i en mapp?

Om du lägger till den här gruppen i en mapp delas den med alla som redan är med i ditt Dropbox Business-team. Det skickas inte några inbjudningar till personer i organisationen som inte redan har ett Dropbox-konto.

Kan personer i en grupp kan ha olika behörigheter till en delad mapp?

Ja, gruppansvariga och mappägare kan ställa in behörigheten för en grupp eller mapp till läsbehörighet som standard och kan bevilja redigeringsbehörighet till enskilda personer. Användare med redigeringsbehörighet kan redigera innehållet i en mapp, medan övriga användare inte kan det.

Kommer gruppbehörigheter att åsidosätta individuella behörigheter?

Användare ges alltid fler behörigheter istället för färre behörigheter. Om behörigheterna för en grupp och en enskild person är olika kommer användaren alltid att ha den högsta behörighetsnivån som ger honom/henne största möjliga tillgång till filer och mappar.

Vad händer med behörigheter om en användare visas mer än en gång i en grupp?

Om användare visas i en delad mapp mer än en gång på grund av deras gruppmedlemskap har de som standard den behörighetsnivå som ger dem ytterligare funktionalitet. Om gruppen exempelvis har redigeringsbehörighet men en användare som inbjudits individuellt till gruppen bara har skrivskyddad behörighet, kommer denna gruppmedlem också få samma redigeringsbehörighet som hela gruppen.

Om du vill begränsa en gruppmedlems åtkomst tar du först bort medlemmen från gruppen och bjuder sedan in honom/henne igen som en individuell medlem i den delade mappen med behörighetsnivån ”kan visa”. Eller så kan du bjuda in personerna individuellt för att ställa in skilda visnings- eller redigeringsbehörigheter för varje enskild person.

Tillbaka till menyn

Administratörsinställningar för grupper

Styr vem som får skapa grupper

Administratörer i Dropbox Business kan välja om teammedlemmar ska få skapa användarhanterade grupper. Som standard får teammedlemmar skapa användarhanterade grupper.

Obs! Endast administratörer får skapa företagshanterade grupper. Användare kan inte ansöka om att få gå med i en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Grupper.
 5. Välj Nej intill Användarhanterade grupper.

Redigera teamets grupper

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper.
 4. Markera namnet på gruppen du vill redigera.

Visa och hantera en viss gruppmedlems grupper

Som administratör för ett Dropbox Business-team kan du även visa och hantera enskilda teammedlemmars grupper. Detta kan vara praktiskt vid introduktion av nya medarbetare eftersom du kan lägga till dem i rätt grupper automatiskt. Det är också användbart när medarbetare byter arbetsuppgifter och du behöver ändra deras gruppmedlemskap.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på namnet för den teammedlem vars konto du vill visa.

Under Gruppmedlemskap visas en lista över alla grupper som den teammedlemmen är med i.

Tillbaka till menyn

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!