Dropbox-grupper

Opdateret Sep 25, 2023
person icon

Vil du bruge Dropbox i dit team? Få mere at vide om Dropbox-teamplaner.

Med Dropbox-teams kan du organisere medlemmerne af dit team i grupper. Når du deler en mappe eller fil med en gruppe, giver du automatisk alle gruppens medlemmer adgang. Der er to typer af grupper:

 • Grupper, der administreres af virksomheden
 • Brugeradministrerede grupper

 

Grupper, der administreres af virksomheden

Brugerstyret

grupper

Opret en gruppe

Kun administratorer kan oprette grupper

Grupper kan oprettes af en administrator eller et teammedlem (hvis en administrator har tilladt det)

Anmod om medlemskab

Teammedlemmer kan ikke anmode om at blive tilmeldt

Teammedlemmer kan anmode om at blive tilmeldt

Forlad en gruppe

Teammedlemmer kan ikke selv forlade en gruppe

Teammedlemmer kan selv vælge at forlade en gruppe

Tilføj/fjern medlemmer

Kun administratorer kan tilføje eller fjerne teammedlemmer i en gruppe

Både administratorer og gruppeadministratorer kan tilføje eller fjerne medlemmer i en gruppe

Overfør gruppeejerskab

Administratorer kan ændre en virksomhedsadministreret gruppe til en brugeradministreret gruppe og udpege en ny administrator

Administratorer kan ændre en brugeradministreret gruppe til en virksomhedadministreret gruppe og fortsætte som administrator af gruppen

I denne video kan du at få et overblik over Dropbox-grupper.

Sådan opretter du en gruppe

Opret en brugeradministreret gruppe

Teammedlemmer kan oprette brugerstyrede grupper, hvis deres administrator tillader det

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Klik på Opret gruppe.
 5. Indtast navnet på din gruppe.
 6. Klik på Opret gruppe.

Opret en virksomhedsadministreret gruppe

Det er kun Dropbox-teamadministratorer, der kan oprette en virksomhedsadministreret gruppe.

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Vælg Administratorpanel.
 3. Klip på Grupper.
 4. Klik på Opret gruppe.
 5. Angiv et gruppenavn.
 6. Vælg, om gruppen skal være virksomhedsadministreret eller brugeradministreret.
 7. Klik på Opret.

Kan jeg oprette en gruppe, som omfatter alle i teamet?

Ja. Når du opretter et Dropbox-team, oprettes der automatisk en gruppe med navnet “Alle i [dit teamnavn]”. Gruppen omfatter alle i teamet, og nye medlemmer af teamet bliver automatisk tilføjet, når de tilmeldes teamet.

highlight icon

Bemærk!

 • Gruppen “Alle i [dit teamnavn]” kan ikke ændres, da det er en gruppe, som er oprettet af Dropbox.
 • Hvis dit team har mere end 1.000 medlemmer, vil denne funktion ikke være tilgængelig, da teammapper højst kan have 1.000 medlemmer.

Sådan føjer du medlemmer til en gruppe

Når du tilføjer et medlem til en gruppe, vil vedkommende blive inviteret til alle de delte mapper, der er blevet delt i gruppen.

Tilføj medlemmer til en brugeradministreret gruppe

Gruppeadministratorer kan når som helst tilføje eller fjerne medlemmer i en brugerstyret gruppe. 

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil føje medlemmer til.
 5. Klik på Tilføj medlemmer.
 6. Indtast navnet på den person, du vil invitere, og klik på Tilføj medlemmer.
highlight icon

Bemærk!
 • Teammedlemmer kan se alle de grupper, der er oprettet i deres team, og de kan anmode om at blive en del af en brugerstyret gruppe, medmindre denne funktion er deaktiveret af en administrator.
 • Teammedlemmer kan kun se andre gruppemedlemmer i de grupper, som de allerede er medlem af.

Føj medlemmer til en virksomhedsadministreret gruppe

Det er kun administratorer, der kan tilføje medlemmer til en virksomhedsadministreret gruppe. Teammedlemmer kan ikke anmode om medlemskab af en virksomhedsadministreret gruppe.

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klip på Grupper.
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil føje medlemmer til.
 5. Klik på Tilføj medlemmer.
 6. Indtast navnet på den person, som du ønsker at invitere, og klik på Tilføj medlemmer.

Sådan fjerner du medlemmer fra en gruppe

Fjern medlemmer fra en brugeradministreret gruppe

Gruppeadministratorer kan når som helst fjerne eller tilføje medlemmer.

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil fjerne medlemmer fra.
 5. Klik på tandhjulsikonet ud for medlemmets navn, og vælg Fjern bruger.

Hvis du fjerner et medlem fra en gruppe, bliver vedkommende fjernet fra alle delte mapper og teammapper, som gruppen har adgang til.

Fjern medlemmer fra en virksomhedsadministreret gruppe

Det er kun administratorer, der kan fjerne medlemmer fra en virksomhedsadministreret gruppe.

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klip på Grupper
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil fjerne medlemmer fra.
 5. Klik på X ud for navnet på det medlem, du vil fjerne.
 6. Klik på Fjern.

Sådan ændrer du navnet på en gruppe

Ret navnet på en brugeradministreret gruppe

Gruppeadministratorer kan når som helst ændre navnet på en brugeradministreret gruppe.

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Klik på den gruppe, du vil redigere.
 5. Klik på Rediger gruppe.
 6. Indtast gruppens nye navn, og klik på Gem ændringer.

Ret navnet på en virksomhedsadministreret gruppe

Det er kun administratorer, der kan ændre navnet på en virksomhedsadministreret gruppe.

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klip på Grupper
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil ændre.
 5. Klik på Rediger gruppe.
 6. Indtast gruppens nye navn, og klik på Gem ændringer.

Sådan tilføjer eller ændrer du en gruppeadministrator

Det er kun i brugeradministrerede grupper, at det er muligt at tilføje eller ændre gruppeadministratorer. Gruppeadministratorer kan redigere eller slette en brugeradministreret gruppe. De kan også tilføje og fjerne medlemmer fra gruppen. En gruppe kan have flere administratorer.

Tilføj eller rediger en gruppeadministrator for en brugeradministreret gruppe

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Vælg den gruppe, du vil tilføje en leder til.
 5. Klik på tandhjulsikonet til højre for den bruger, som du vil tilføje som leder.
 6. Klik på Gør til leder.

Hvis du vil overdrage administrationen, skal du først tilføje en leder ved hjælp af trinnene ovenfor og derefter fjerne dine egne administratorrettigheder eller fjerne dig selv helt fra gruppen.

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Vælg en gruppe.
 5. Klik på tandhjulsikonet til højre for din konto.
  • Hvis du vil fjerne administratortilladelser og forblive i gruppen som teammedlem, skal du vælge Fjern administratorrettigheder.
  • Hvis du vil forlade gruppen, skal du vælge Fjern bruger.

Sådan sletter du en gruppe

Når du sletter en gruppe, slettes den permanent. Hvis du utilsigtet sletter en gruppe, kan du oprette gruppen igen på samme måde, som du oprindeligt oprettede den. Du sletter ikke nogen af de filer og mapper, som gruppen har adgang til, når du sletter en gruppe.

Slet en brugeradministreret gruppe

Gruppeadministratorer kan når som helst slette en brugeradministreret gruppe.

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Vælg den gruppe, du vil slette.
 5. Klik på Slet gruppe.
 6. Klik på Slet.

Slet en virksomhedsadministreret gruppe

Det er kun administratorer, der kan slette en virksomhedsadministreret gruppe.

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klip på Grupper.
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil slette.
 5. Klik på Slet gruppe.
 6. Klik på Slet.

Sådan forlader du en gruppe

Medlemmer af brugeradministrerede grupper kan når som helst forlade en gruppe. Det er kun administratorer, der kan fjerne medlemmer fra en virksomhedsadministreret gruppe.

Forlad en brugeradministreret gruppe

 1. Log på med din arbejdsrelaterede konto på Dropbox.com.
 2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer).
 3. Klik på Se team og grupper.
 4. Vælg den gruppe, du vil forlade.
 5. Klik på Forlad gruppe.
 6. Klik på Forlad.

Sådan deler du en mappe med en gruppe

Ethvert teammedlem kan dele en mappe med enhver gruppe – også de grupper, som man ikke selv er medlem af.

Del en mappe med en gruppe

 1. Log på dropbox.com.
 2. Peg på navnet på mappen, og klik på delingsikonet (rektangel med en pil opad).
 3. Skriv navnet på den gruppe, du vil dele med.
 4. Angiv tilladelser for visning eller redigering.
 5. Klik på Del mappe

Alle medlemmer af gruppen inviteres til mappen.

Hvad sker der, hvis jeg tilføjer gruppen “Alle i [dit teamnavn]” i en mappe?

Hvis du tilføjer gruppen i en mappe, deles den med alle dem, som allerede er medlem af dit Dropbox-team. Der sendes ikke invitationer til dem i organisationen, som ikke har en Dropbox-konto.

Kan personerne i en gruppe have forskellige tilladelser til en delt mappe?

Ja. Gruppeledere og mappeejere kan angive visningstilladelse som standard for en gruppe eller mappe og derefter tildele redigeringstilladelser til enkeltpersoner. Brugere med redigeringstilladelse kan så redigere indholdet i mappen, mens de øvrige brugere ikke kan.

Tilsidesætter gruppetilladelser individuelle tilladelser?

Brugere får altid flere tilladelser frem for færre tilladelser. Hvis der er forskel mellem de tilladelser, der er tildelt hhv. en bruger og en gruppe, brugeren er medlem af, har brugeren altid de tilladelser, der giver vedkommende det højeste adgangsniveau til filer og mapper.

Hvad sker der med tilladelser, hvis en bruger er angivet mere end én gang i en gruppe?

Hvis en bruger har adgang til en delt mappe på mere end én måde pga. sine gruppemedlemskaber, får vedkommende som standard de tilladelser, der giver ham eller hende flest rettigheder. Hvis en bruger f.eks. er medlem af en gruppe, der får redigeringstilladelse til en mappe, som vedkommende ellers kun har visningstilladelse til, får han eller hun den samme redigeringstilladelse som gruppen.

Hvis du vil begrænse et gruppemedlems adgang, skal du i første omgang fjerne vedkommende fra gruppen. Derefter kan du invitere personen til den delte mappe igen som et individuelt medlem, der kun "kan se". Du kan også invitere de enkelte medlemmer hver for sig og angive individuelle visnings- eller redigeringstilladelser.

Administratorindstillinger for grupper

Kontrollér, hvem der kan oprette grupper

Dropbox-teamadministratorer kan vælge, om teammedlemmer kan oprette brugeradministrerede grupper. Som standard har teammedlemmer tilladelse til at oprette brugeradministrerede grupper.

highlight icon

Bemærk! Kun administratorer kan oprette virksomhedsadministrerede grupper. Brugere kan ikke anmode om at blive medlem af en virksomhedsadministreret gruppe.

Sådan slår du indstillingen til oprettelse af brugerstyrede grupper fra for teammedlemmer:

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Vælg Administratorpanel.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Klip på Grupper.
 5. Indstil Brugerstyrede grupper til Fra.

Rediger dit teams grupper

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Vælg Administratorpanel.
 3. Klip på Grupper.
 4. Vælg navnet på den gruppe, du vil redigere.

Få vist og administrer grupperne for et bestemt teammedlem

Som administrator af dit Dropbox-team kan du også se og administrere alle teammedlemmers grupper. Dette kan være nyttigt, når nye medarbejdere starter, da du let kan tilføje dem til alle de relevante grupper. Det er også nyttigt, når en medarbejder f.eks. skifter rolle, og du har brug for at ændre vedkommendes grupper.

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Åbn administratorpanelet.
 3. Klik på Medlemmer.
 4. Klik på navnet på det teammedlems konto, som du ønsker at se.

Under Gruppemedlemsskaber findes en liste over alle de grupper, som det teammedlem er med i.

Hjalp denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Andre måder, du kan få hjælp på