Dropbox-grupper

Oppdatert May 15, 2024
person icon

I denne artikkelen beskrives en funksjon som er tilgjengelig for kunder med Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus og Enterprise.

Vil du bruke Dropbox sammen med teamet ditt? Finn ut mer om Dropbox team-abonnementer.

 

Med Dropbox-team kan du organisere medlemmer av teamet ditt i grupper, og deretter dele en mappe eller fil med en gruppe for å gi tilgang automatisk til alle gruppemedlemmer. Det finnes to typer grupper:

 • Brukeradministrerte grupper
 • Bedriftsadministrerte grupper

 

Se tabellen nedenfor for forskjellene mellom disse gruppene.

 

Bedriftsadministrerte grupper

Brukeradministrerte

grupper

Opprettelse av gruppe

Bare administratorer kan opprette grupper

Administratorer og teammedlemmer kan opprette (hvis det tillates av administratorene)

Be om å bli medlem

Teammedlemmer kan ikke be om å bli med

Teammedlemmer kan be om å bli med

Forlate en gruppe

Teammedlemmer kan ikke forlate en gruppe selv

Teammedlemmer kan forlate en gruppe selv

Legge til/fjerne medlemmer

Kun administratorer kan legge til eller fjerne teammedlemmer fra en gruppe

Både administratorer og gruppeledere kan legge til eller fjerne teammedlemmer fra en gruppe

Overføre eierskap for gruppe

Administratorer kan gjøre en bedriftsadministrert gruppe om til en brukeradministrert gruppe, og velge en ny administrator

Administratorer kan gjøre en brukeradministrert gruppe om til en bedriftsadministrert gruppe, for å ta kontroll over den

Se denne videoen for en rask innføring i Dropbox-grupper.

Slik oppretter du en gruppe

Teammedlemmer kan opprette brukeradministrerte grupper hvis administratoren tillater det. Slik gjør du det:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Klikk Opprett gruppe.
 5. Skriv inn et navn for gruppen.
  • ikon for fremhevingObs! Dette er navnet alle teammedlemmer vil se og bruke når de inviterer gruppen til nye delte mapper. Som gruppeleder for denne gruppen, kan du endre gruppens navn når som helst.
 6. Klikk på Opprett.

Det er bare Dropbox-administratorer som kan opprette en bedriftsadministrert gruppe. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Klikk Opprett gruppe.
 5. Skriv inn et gruppenavn.
 6. Velg om gruppen skal være bedriftsadministrert eller brukeradministrert.
 7. Klikk på Opprett.
highlighter icon

Merknader:

 • «Alle i [Ditt teamnavn]»-gruppen kan ikke endres siden det er en gruppe opprettet av Dropbox.
 • Hvis teamet ditt overstiger 1000 medlemmer, vil ikke denne funksjonen være tilgjengelig på grunn av grensen på 1000 medlemmer på teammapper.

Slik legger du til medlemmer i en gruppe

Når du legger til et medlem i en gruppe, vil medlemmet inviteres til alle delte mapper som er delt med gruppen.

Gruppeledere kan legge til eller fjerne medlemmer til en brukeradministrert gruppe når som helst. Slik gjør du det:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du vil legge til medlemmer i.
 5. Klikk på Legg til medlemmer.
 6. Skriv inn navnet til personen du vil invitere og klikk på Legg til medlemmer.
highlighter icon

Merknader:

 • Teammedlemmer kan se alle grupper som er opprettet på teamet deres , og de kan be om å bli med i en brukeradministrerte grupper, med mindre denne muligheten ble deaktivert av en administrator.
 • Teammedlemmer kan bare se andre teammedlemmer i grupper som de allerede er en del av.

Det er bare administratorer som kan legge til medlemmer i en bedriftsadministrert gruppe. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du vil legge til medlemmer i.
 5. Klikk på Legg til medlemmer.
 6. Skriv inn navnet til personen du vil invitere og klikk på Legg til medlemmer.
highlighter icon

Merk: Teammedlemmer kan ikke be om å bli med i en bedriftsadministrert gruppe.

Slik fjerner du medlemmer fra en gruppe

Gruppeledere kan fjerne eller legge til medlemmer når som helst. Slik gjør du det:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å fjerne medlemmer fra.
 5. Klikk på tannhjulikonet ved siden av medlemmets navn og velg Fjern bruker
 6. Klikk på Fjern igjen for å bekrefte.

 

Når du fjerner et medlem fra en gruppe, blir personen fjernet fra alle delte mapper og teammapper gruppen har tilgang til.

Det er bare administratorer som kan fjerne medlemmer fra en bedriftsadministrert gruppe. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Grupper
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å fjerne medlemmer fra.
 5. Klikk på X ved siden av navnet til medlemmet du vil fjerne.
 6. Klikk på Fjern.

Slik endrer du navn på en gruppe

Gruppeledere kan endre navnet på en brukeradministrerte gruppe når som helst. Slik gjør du det:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Klikk på gruppen du ønsker å redigere.
 5. Klikk på Rediger gruppe.
 6. Skriv inn det nye gruppenavnet og klikk Lagre endringer.

Det er bare administratorer som kan endre navnet på en bedriftsadministrert gruppe. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Grupper
 4. Velg navnet på gruppen du vil endre.
 5. Klikk på Rediger gruppe.
 6. Skriv inn det nye gruppenavnet og klikk Lagre endringer.

Slik legger du til eller endrer gruppeleder

Det er kun brukeradministrerte grupper som kan legge til eller endre gruppeledere. Gruppeledere kan redigere eller slette en brukeradministrert gruppe. De kan også legge til og fjerne medlemmer fra gruppen. En gruppe kan ha flere ledere.

 

Legg til eller endre en gruppeleder for en brukeradministrert gruppe

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg gruppen som skal få en ny gruppeleder.
 5. Klikk tannhjulikonet til høyre for brukeren du vil legge til som gruppeleder.
 6. Klikk Gjør til gruppeleder igjen for å bekrefte.

 

Hvis du overfører administreringen, legger du først til en gruppeleder ved hjelp av trinnene ovenfor og så fjerner du din egen administratortillatelse, eller fjerner deg selv helt fra gruppen. Slik gjør du det:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Klikk på en gruppe.
 5. Klikk på tannhjulikonet til høyre for navnet ditt.
  • For å fjerne ledertillatelser og forbli i gruppen som teammedlem velger du Fjern ledertillatelser, og deretter klikker du Fjern ledertillatelser igjen for å bekrefte.
  • For å avslutte gruppen velger du Fjern bruker, og deretter klikker du påForlat for å bekrefte.

Slik sletter du en gruppe

Gruppeledere kan slette en brukeradministrerte gruppe når som helst. Slik gjør du det:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg gruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett gruppe.
 6. Klikk på Slett.

Det er bare administratorer som kan slette en bedriftsadministrert gruppe. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett gruppe.
 6. Klikk på Slett.

Slik forlater du en gruppe

Medlemmer av brukeradministrerte grupper kan forlate en gruppe når som helst. Det er bare administratorer som kan fjerne medlemmer fra bedriftsadministrerte grupper. For å forlate en brukeradministrert gruppe:

 1. Logg på med jobbkontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg gruppen du ønsker å forlate.
 5. Klikk på Forlat gruppe.
 6. Klikk på Forlat.

 

Slik deler du en mappe med en gruppe

Alle teammedlemmer kan dele en mappe med en hvilken som helst gruppe, selv en gruppe du ikke er medlem av. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet til mappen og klikk på Del.
 3. Skriv inn navnet på gruppen du ønsker å dele med.
 4. Angi tillatelser til å vise og redigere.
 5. Klikk på Del mappe

 

Alle medlemmer av gruppen inviteres til mappen.

Administratorinnstillinger for grupper

Administratorer kan administrere følgende innstillinger for grupper:

 • Styre hvem som kan opprette grupper
 • Redigere teamets grupper
 • Se og administrere gruppene til et bestemt teammedlem
Dropbox-administratorer kan velge om teammedlemmer kan opprette brukeradministrerte grupper. Som standard har teammedlemmer lov til å opprette brukeradministrerte grupper.
highlighter icon

Obs! Det er bare administratorer som kan opprette bedriftsadministrerte grupper. Brukere kan ikke be om å bli med i en bedriftsstyrt gruppe.

Slik slår du av muligheten for teammedlemmer til å opprette brukeradministrerte grupper:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Medlemmer klikker du på Grupper.
 5. Juster brukeradministrerte grupper til Av.
 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å redigere.

Som administrator for Dropbox-teamet ditt, kan du også se og administrere gruppene til hvert enkelt teammedlem. Dette kan være nyttig for å få i gang nye ansatte ettersom det er lett å legge dem til i de riktige gruppene. Det er også nyttig når en ansatt endrer rolle og du må justere vedkommendes grupper.

 

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Klikk på Medlemmer.
 4. Klikk på navnet til teammedlemmet hvis konto du vil se.

 

Under Gruppemedlemskap kan du se en liste over alle gruppene dette teammedlemmet er med i.

Vanlige spørsmål om grupper

Er det mulig å opprette en gruppe som inkluderer alle på teamet?

Ja, når du oppretter et Dropbox-team, vil en gruppe med navnet «Alle på [ditt teamnavn]» automatisk opprettes. Den omfatter alle på teamet ditt, og nye medlemmer vil legges til automatisk etter hvert som de blir med.

Hva skjer hvis jeg legger til gruppen med navnet «Alle på [ditt teamnavn]» i en mappe?

Hvis du legger til denne gruppen i en mappe, vil den bli delt med alle som allerede er med i Dropbox-teamet ditt. Det vil ikke føre til at det sendes invitasjoner til personer i organisasjonen som ikke allerede har en Dropbox-konto.

Kan medlemmene av en gruppe ha forskjellige tillatelser til en delt mappe?

Ja. Gruppeledere og mappeeiere kan angi tillatelser på en gruppe eller mappe til skrivebeskyttet som standard, og kan gi redigeringstillatelse til enkeltpersoner. Brukere med redigeringstillatelse kan redigere innholdet i en mappe, mens de andre brukerne ikke kan gjøre det.

Vil gruppetillatelser overstyre individuelle tillatelser?

Brukere gis alltid flere tillatelser, ikke færre tillatelser. Hvis en gruppes og persons tillatelser er forskjellige, vil brukeren alltid ha de tillatelsene som gir dem høyest tilgangsnivå til filer og mapper.

Hva skjer med tillatelser hvis en bruker er listet mer enn én gang i en gruppe?

Hvis brukerne er oppført i en delt mappe mer enn én gang på grunn av gruppemedlemskap, vil disse brukerne få tillatelsene som gir dem ekstra funksjonalitet. Eksempel: Hvis gruppen har fått redigeringstillatelse, men en bruker som er invitert individuelt til den gruppen bare har skrivebeskyttet tillatelse, vil gruppemedlemmet faktisk ha de ekstra redigeringstillatelsene som er gitt til gruppen.

 

Hvis du vil begrense et gruppemedlems tilgang, må du først fjerne vedkommende fra gruppen og deretter sende en ny invitasjon med individuelt medlemskap for delt mappe med «visnings»-tilgang. Eventuelt kan du invitere hvert medlem individuelt for å angi bestemte visning- og redigeringstillatelser for hver enkelt.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på