Dropbox-grupper

Vil du bruke Dropbox sammen med teamet ditt? Finn ut mer ut om Dropbox Business-abonnementene.

Med Dropbox Business kan du organisere medlemmene av teamet ditt i grupper. Del en mappe eller fil med en gruppe for automatisk å gi tilgang til alle gruppemedlemmene. Det finnes to typer grupper:

 • Bedriftsadministrerte grupper
 • Brukeradministrerte grupper

 

Bedriftsadministrerte grupper

Brukeradministrerte
grupper

Opprettelse av gruppe

Det er bare administratorer som kan opprette gruppe

Administratorer og teammedlemmer kan opprette (hvis det tillates av administratorene)

Be om å bli medlem

Teammedlemmer kan ikke be om å bli med

Teammedlemmer kan be om å bli med

Forlate en gruppe

Teammedlemmer kan ikke forlate en gruppe selv

Teammedlemmer kan forlate en gruppe selv

Legge til/fjerne medlemmer

Det er bare administratorer som kan legge til / fjerne teammedlemmer til/fra en gruppe

Både administratorer og gruppeledere kan legge til / fjerne teammedlemmer til/fra en gruppe

Overføre eierskap for gruppe

Administratorer kan gjøre en bedriftsadministrert gruppe om til en brukeradministrert gruppe, og velge en ny administrator

Administratorer kan gjøre en brukeradministrert gruppe om til en bedriftsadministrert gruppe, for å ta kontroll over den

 

Bruker du ikke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør administrering av filtillatelser enkelt.

Avsnitt i denne artikkelen:

Hvordan opprette en gruppe

Opprette en brukeradministrert gruppe

Teammedlemmer kan opprette brukeradministrerte grupper hvis administratoren tillater det

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Klikk Opprett gruppe.
 5. Skriv inn et navn for gruppen.
  • Obs! Dette er navnet alle teammedlemmer vil se og bruke når de inviterer gruppen til nye delte mapper. Som gruppeleder for denne gruppen, kan du endre gruppens navn når som helst.
 6. Klikk Opprett gruppe.

Opprett en bedriftsadministrert gruppe

Det er bare Dropbox Business-administratorer som kan opprette en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Klikk Opprett gruppe.
 5. Skriv inn et gruppenavn.
 6. Velg om gruppen skal være bedriftsadministrert eller brukeradministrert.
 7. Klikk på Opprett.

Er det mulig å opprette en gruppe som inkluderer alle på teamet?

Ja, når du oppretter et Dropbox Business-team, vil en gruppe med navnet «Alle på [ditt teamnavn]» automatisk opprettes. Den omfatter alle på teamet ditt, og nye medlemmer vil legges til automatisk etter hvert som de blir med.

Obs! Hvis teamet ditt overskrider 1000 medlemmer, vil ikke denne funksjonen være tilgjengelig grunnet grensen på 1000 medlemmer i teammapper.

Tilbake til menyen

Hvordan legge til medlemmer i en gruppe

Når du legger til et medlem i en gruppe, vil medlemmet inviteres til alle delte mapper som er delt med gruppen.

Legge til medlemmer i en brukeradministrert gruppe

Gruppeledere kan legge til eller fjerne medlemmer i en brukeradministrert gruppe når som helst. 

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg navnet til gruppen som skal få nye medlemmer.
 5. Klikk på Legg til medlemmer.
 6. Skriv inn navnet til personen du vil invitere og klikk på Legg til medlemmer.

Merknader:

 • Teammedlemmer kan se alle grupper som er opprettet i teamet de er en del av, og de kan be om å få bli med i en brukeradministrert gruppe, med mindre denne funksjonen ble deaktivert av en administrator.
 • Teammedlemmer kan bare se andre teammedlemmer i grupper som de allerede er en del av.

Legge til medlemmer i en bedriftsadministrert gruppe

Det er bare administratorer som kan legge medlemmer til i en bedriftsadministrert gruppe. Teammedlemmer kan ikke be om å bli med i en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Velg navnet til gruppen som skal få nye medlemmer.
 5. Klikk på Legg til medlemmer.
 6. Skriv inn navnet til personen du vil invitere og klikk på Legg til medlemmer.

Tilbake til menyen

Hvordan fjerne medlemmer fra en gruppe

Fjern medlemmer fra en brukeradministrert gruppe

Gruppeledere kan fjerne eller legge til medlemmer når som helst.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg navnet til gruppen som skal få nye medlemmer.
 5. Klikk på «» (ellipse) ved siden av medlemmets navn og velg Fjern bruker.

Når du fjerner et medlem fra en gruppe, blir personen fjernet fra alle delte mapper og teammapper gruppen har tilgang til.

Fjerne medlemmer fra en bedriftsadministrert gruppe

Det er bare administratorer som kan fjerne medlemmer fra en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Grupper
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å fjerne medlemmer fra.
 5. Klikk på X ved siden av navnet til medlemmet du vil fjerne.
 6. Klikk på Fjern.

Tilbake til menyen

Hvordan endre navn på en gruppe

Endre navn på en brukeradministrert gruppe

Gruppeledere kan endre navne på en brukeradministrert gruppe når som helst.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Klikk på gruppen du ønsker å redigere.
 5. Klikk på Gi nytt navn til gruppe.
 6. Skriv inn det nye gruppenavnet og klikk Lagre endringer.

Endre navn på en bedriftsadministrert gruppe

Det er bare administratorer som kan endre navnet på en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Grupper
 4. Velg navnet på gruppen du vil endre.
 5. Klikk på Rediger gruppe.
 6. Skriv inn det nye gruppenavnet og klikk Lagre endringer.

Tilbake til menyen

Hvordan legge til eller endre gruppeleder

Det er kun brukeradministrerte grupper som kan legge til eller endre gruppeledere. Gruppeledere kan redigere eller slette en brukeradministrert gruppe. De kan også legge til og fjerne medlemmer fra gruppen. En gruppe kan ha flere ledere.

Legg til eller endre en gruppeleder for en brukeradministrert gruppe

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg gruppen som skal få en ny gruppeleder.
 5. Klikk på «» (ellipse) til høyre for brukeren du vil legge til som gruppeleder
 6. Klikk på Gjør til gruppeleder.

Hvis du overfører administreringen, legger du først til en gruppeleder ved hjelp av trinnene ovenfor og så fjerner du din egen administratortillatelse, eller fjerner deg selv helt fra gruppen.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg en gruppe.
 5. Klikk på «» (ellipse) til høyre for brukeren du vil legge til som gruppeleder.
  • Velg Fjern gruppeledertillatelser for å oppheve din egen gruppelederstatus og forbli i gruppen, eller
  • Velg Fjern bruker for å fjerne deg selv fra gruppen

Tilbake til menyen

Hvordan slette en gruppe

Det å slette en gruppe er en permanent handling. Hvis du sletter en gruppe ved et uhell, må du opprette gruppen på nytt på samme måte som du opprettet den i utgangspunktet. Når en en gruppe slettes, betyr ikke dette at noen av filene eller mappene gruppen hadde tilgang til blir slettet.

Slette en brukeradministrert gruppe

Gruppeledere kan slette en brukeradministrert gruppe når som helst.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg gruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett gruppe.
 6. Klikk på Slett.

Slette en bedriftsadministrert gruppe

Det er bare administratorer som kan slette en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett gruppe.
 6. Klikk på Slett.

Tilbake til menyen

Hvordan forlate en gruppe

Medlemmer av brukeradministrerte grupper kan forlate en gruppe når som helst. Det er bare administratorer som kan fjerne medlemmer fra bedriftsadministrerte grupper.

Forlate en brukeradministrert gruppe

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Vis team og grupper.
 4. Velg gruppen du ønsker å forlate.
 5. Klikk på Forlat gruppe.

Tilbake til menyen

Hvordan dele en mappe med en gruppe

Alle teammedlemmer kan dele en mappe med en hvilken som helst gruppe, selv en gruppe du ikke er medlem av.

Del en mappe med en gruppe

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
 3. Skriv inn navnet på gruppen du ønsker å dele med.
 4. Angi tillatelser til å vise og redigere.
 5. Klikk på Del mappe

Alle medlemmer av gruppen inviteres til mappen.

Hva skjer hvis jeg legger til gruppen med navnet «Alle på [ditt teamnavn]» i en mappe?

Hvis du legger til denne gruppen i en mappe, blir den delt med alle som allerede er med i Dropbox Business-teamet ditt. Det vil ikke føre til at det sendes invitasjoner til personer i organisasjonen som ikke allerede har en Dropbox-konto.

Kan medlemmene av en gruppe ha forskjellige tillatelser til en delt mappe?

Ja. Gruppeledere og mappeeiere kan angi tillatelser på en gruppe eller mappe til skrivebeskyttet som standard, og kan gi redigeringstillatelse til enkeltpersoner. Brukere med redigeringstillatelse kan redigere innholdet i en mappe, mens de andre brukerne ikke kan gjøre det.

Vil gruppetillatelser overstyre individuelle tillatelser?

Brukere gis alltid flere tillatelser, ikke færre tillatelser. Hvis en gruppes og persons tillatelser er forskjellige, vil brukeren alltid ha de tillatelsene som gir dem høyest tilgangsnivå til filer og mapper.

Hva skjer med tillatelser hvis en bruker er listet mer enn én gang i en gruppe?

Hvis brukerne er oppført i en delt mappe mer enn én gang på grunn av gruppemedlemskap, vil disse brukerne få tillatelsene som gir dem ekstra funksjonalitet. Eksempel: Hvis gruppen har fått redigeringstillatelse, men en bruker som er invitert individuelt til den gruppen bare har skrivebeskyttet tillatelse, vil gruppemedlemmet faktisk ha de ekstra redigeringstillatelsene som er gitt til gruppen.

Hvis du vil begrense et gruppemedlems tilgang, må du først fjerne dem fra gruppen og deretter invitere dem igjen som et individuelt medlem av den delte mappen med «kan se»-tilgang. Eventuetl kan du invitere hvert medlem individuelt for å angi bestemte visning- og redigeringstillatelser for hvert medlem.

Tilbake til menyen

Administratorinnstillinger for grupper

Styre hvem som kan opprette grupper

Dropbox Business-administratorer kan velge om teammedlemmer kan opprette brukeradministrerte grupper. Som standard kan teammedlemmer opprette brukeradministrerte grupper.

Obs! Det er bare administratorer som kan opprette bedriftsadministrerte grupper. Brukere kan ikke be om å bli medlem i en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk Grupper.
 5. Velg Nei ved siden av Brukeradministrerte grupper.

Redigere teamets grupper

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk Grupper.
 4. Velg navnet til gruppen du ønsker å redigere.

Se og administrere gruppene til et bestemt teammedlem

Som administrator for Dropbox Business-teamet ditt, kan du også se og administrere gruppene til hvert enkelt teammedlem. Dette kan være nyttig for å få nye ansatte i gang ettersom det er lett å legge dem til alle riktige grupper. Dette er også nyttig når en ansatt endrer rolle og du må justere gruppene til vedkommende.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Klikk på Medlemmer.
 4. Klikk på navnet til teammedlemmet hvis konto du vil se.

Under Gruppemedlemskap kan du se en liste over alle gruppene dette teammedlemmet er med i.

Tilbake til menyen

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!