Dropbox Active Directory Connector

Fra og med 13. april 2022 krever Dropbox API at kall bruker TLS 1.2 eller høyere. Etter denne datoen støttes ikke lenger kall som bruker TLS 1.0 og 1.1. 

For å unngå tjenesteavbrudd må du oppdatere TLS-konfigurasjonene dine så snart som mulig.

Enkelte typer administratorer kan administrere Dropbox Business-teammedlemskap ved å bruke Active Directory. Med Dropbox Active Directory Connector vil alle endringer som utføres i Active Directory synkroniseres automatisk til Dropbox. 

AD Connector gjelder ikke for endringer som er utført i Dropbox-administratorverktøyet til AD. AD Connector overstyrer endringer som er utført på en administrert bruker i administratorverktøyet.

Du kan ta kontakt med våre partnerne innen identitetsbehandling for å få ytterligere hjelp med å konfigurere AD Connector for Dropbox Business-kontoen.

Avsnitt i denne artikkelen:

Trinn 1: Gå gjennom de beste fremgangsmåtene for AD Connector.

Obligatorisk:

 • Alle brukere du vil synkronisere fra Active Directory må være aktive brukere i ett enkelt AD-domene
 • PowerShell 4.0 eller nyere
 • Windows Server 2008 (eller nyere)
 • Administrasjonsverktøy for ekstern tilkobling

Anbefalt:

 • Opprett én enkelt gruppe kalt «Dropbox» som inneholder alle medlemmene du vil klargjøre. Du kan plassere både brukere og grupper i Dropbox-gruppen.
 • Installer AD Connector på en server med skrivebeskyttet tilgang (AD Connector synkroniserer bare endringer som kommer fra AD).
 • Oppgradering fra tidligere versjoner av AD Connector: Enkle installasjoner oppdateres vanligvis korrekt ved oppgradering fra versjon 2.0.1 til versjon 2.0.2. Når du oppgraderer fra én større versjon til en annen (fra versjon 1.0 til versjon 2.0), må du imidlertid avinstallere nåværende versjon før du kan oppdatere til den nye versjonen.
 • For nåværende versjon av AD Connector anbefaler vi at du ikke synkroniserer mer enn 10 000 brukere fra Active Directory. Forhør deg med kunderepresentanten din hos Dropbox hvis du ønsker å bruke AD Connector med flere enn 10 000 brukere.

Tilbake til menyen

Trinn 2: Last ned installasjonsprogrammet for AD Connector fra Microsoft (MSI).

Tilbake til menyen

Trinn 3: Installer AD Connector.

 1. Finn og kjør installasjonsprogrammet Dropbox-AD-Connector.msi.
 2. Klikk Neste for å fortsette med installasjonsveiviseren.
 3. Kryss av i boksen for å godta betingelsene og klikk på Neste.
 4. Klikk på Neste for å installere til standardbanen.
 5. Klikk på Installer og velg deretter Ja hvis User Account Control (UAC) dukker opp.
 6. Kom i gang er merket av som standard. Hvis du allerede har åpnet denne guiden, fjerner du haken.
 7. Velg Fullfør for å fullføre installasjonen.

Tilbake til menyen

Trinn 4: Konfigurer veiviseren til AD Connector.

Konfigurasjonen av AD Connector har fem trinn:

 1. Installering.
 2. Synkronisering av Active Directory-brukere.
 3. Synkronisering av Active Directory-grupper.
 4. Logg.
 5. E-postvarslinger.

Når du skal fullføre konfigureringen, følger du hvert trinn nøye:

Konfigurasjon

 1. Finn og åpne Configure AD Connector-snarveien på skrivebordet.
 2. Klikk på Get OAuth2 Token for å koble til Dropbox-kontoen din.
  • Logg på Dropbox med administratorkontoen din ved behov.
  • Hvis det er nødvendig, godkjenner du apptillatelsene til AD Connector
 3. Kopier tokenen.
 4. Lim inn den kopierte tokenen i OAuth 2 DfB Token -feltet.
 5. Har du lyst til å kjøre konfigurasjonstester, velger du avmerkingsboksen Simuleringmodus.
  • Obs! Det blir ikke foretatt noen endringer i Dropbox Business-teamet ditt i simuleringsmodus
AD Connector-konfigurasjon

Synkronisering av Active Directory-brukere

 1. Velg Active Directory-gruppen du vil synkronisere med Dropbox Business-teamet ditt.
  • Det enkleste er å opprette en Active Directory-gruppe som heter «Dropbox»
 2. Sjekk at E-post-attributt er stilt på E-postadresse.
 3. Merk av Administrer eksisterende brukere for å synkronsere endringer i brukere som ble manuelt opprettet via administratorverktøyet i Dropbox Business.

Synkronisering av Active Directory-grupper

 1. Velg om du vil at grupper skal synkroniseres til Dropbox Business-teamet (synkronisering av grupper er valgfritt).
 2. Når du skal synkronisere grupper, velger du om du vil bruke den samme gruppen som du brukte til å synkronisere enkeltbrukere.
 3. Hvis du valgte en annen gruppe til å synkronisere grupper med, må du velge navn på denne gruppen.

Logg

 1. Hvis du ønsker å angi en annen bane for loggfilen, klikker du Endre.
  • Obs! Hvis du ikke oppgir en annen filbane, blir loggen lagret på standardplasseringen: C:\ProgramData\Dropbox\AD Connector\db_ad_connector.log

E-postvarslinger

 1. Hvis du vil motta e-postvarslinger hvis noe går galt med synkroniseringen, klikker du på Innstillinger.
  • Obs! Bruk port 587 eller port 25 (ukryptert). Port 465 støttes ikke på nåværende tidspunkt.
 2. Etter at du er ferdig med hver del, bruker du Test forbindelsen for å bekrefte at konfigurasjonen er riktig.
 3. Klikk på OK når du er ferdig med å konfigurere e-postalternativene.
Innstillinger for e-postvarslinger

Fullfør

 1. Klikk på Lagre for å lagre alle konfigurasjonsinnstillingene.

Tilbake til menyen

Trinn 5: Gjennomfør en prøvekjøring med Run AD Connector, og bekreft at det fungerer som det skal.

 1. Finn frem til Run AD connector-snarveien på skrivebordet.
 2. Høyreklikk på Run AD Connector-verktøyet og Kjør som administrator.
 3. Gjennomgå resultatene for å sikre at de forventede brukerne er oppført på listen.
 4. Hvis det er tilfelle, åpner du Config AD Connector-verktøyet og fjerner haken for Simuleringsmodus.
 5. Bruk Run AD Connector-verktøyet til å synkronisere nye medlemmer til Dropbox Business-teamet ditt.

Tilbake til menyen

Trinn 6: Finn den planlagte oppgaven, og aktiver den slik at den kan kjøre.

 1. Bla til Programfiler \ Dropbox \ AD Connector \ Helpers.
 2. Høyreklikk på filen AD-Connector-CreateTask.bat og Kjør som administrator.
 3. Åpne Oppgaveplanlegging for Windows Server.
 4. Åpne Dropbox Tasks-mappen.
 5. Høyreklikk på Dropbox AD Connector og velg Aktiver.
  • Obs! Hvis du ikke finner denne oppgaven, høyreklikker du på Oppgaveplanlegging-biblioteket og velger Oppdater.
 6. Høyreklikk på oppgaven og velg Kjør.
 7. Forsikre deg om at testen var vellykket: Finn og gjennomgå synkroniseringsloggen for AD Connector.
 8. Bekreft at invitasjoner ble sendt til teammedlemmer: Gjennomgå Medlemmer-siden for administratorverktøyet i Dropbox Business.

Merknader om oppretting av planlagte oppgaver:

 • Som standard kjøres oppgaven én gang om dagen, kl. 02.00 (lokal tid)
 • Du kan kjøre oppgaven oftere, men vi anbefaler at du ikke kjører den mer enn én gang hver tredje time
 • Sørg for at planlagte oppgaver ikke avbryter hverandre: Velg alternativet Ikke start en ny forekomst i Innstillinger-fanen:

Tilbake til menyen

Innstillinger for planlagte oppgaver

Avansert konfigurering og feilsøking (valgfritt)

Grupper og Dropbox Active Directory Connector

Grupper i Active Directory synkroniseres med Dropbox, men Dropbox-grupper synkroniseres ikke med AD. Endringer i Dropbox Business synkroniseres ikke tilbake til Active Directory. Hvis du sletter en gruppe fra Dropbox Business, slettes ikke gruppen fra Active Directory. Hvis du vil slette en gruppe i både Dropbox Business og Active Directory, må du:

 • Fjerne alle medlemmer fra synkroniseringsgruppen i Active Directory
 • Fjerne synkroniseringsgruppen fra konfigureringstrinnet

Vær oppmerksom på at:

 • Hvis du har flere grupper med samme navn på tvers av Active Directory og Dropbox Business, vil gruppesynkroniseringen mislykkes. Det blir også loggført en feil.
 • Du kan ikke neste grupper i andre grupper i Dropbox. Grupper kan ikke ha flere lag i Dropbox Business. Hver gruppe er «flat» og kan ikke inneholde andre grupper.

Hva skjer når du velger én enkelt gruppe til å synkronisere både brukerne og gruppene?

For grupper med brukere som ikke er i synkroniseringsgruppen, vil ikke gruppen kunne synkroniseres til Dropbox Business.

Hvordan synkroniseres grupper til Dropbox hvis jeg bruker en annen Active Directory-gruppe til å synkronisere brukerkontoer?

Alle brukerne i synkroniseringsgruppen for brukere vil bli synkronisert. Eventuelle grupper i synkroniseringsgruppen for brukere vil bli ignorert. Brukere som plasseres i synkroniseringsgruppen for grupper, vil bli ignorert med mindre de også er i brukergruppen. Grupper som plasseres i synkroniseringsgruppen for brukere, vil bli ignorert med mindre de også er i synkroniseringsgruppen for grupper.

Kontooverføringer og Dropbox Active Directory Connector

AD Connector støtter ikke automatisk overføring av en konto til et annet teammedlem. Slettede kontoer (og eventuelle tilknyttede filer) forblir imidlertid i administratorverktøyet. Disse kontoene kan deretter overføres eller slettes. Finn ut hvordan du overfører filene til en slettet bruker

Ekstern sletting og Dropbox Active Directory Connector

Når brukere suspenderes eller slettes ved hjelp av AD Connector, blir alle enheter automatisk slettet eksternt. Bruk administratorverktøyet til å fjerne en bruker eller enhet uten å slette alt innhold eksternt.

Hva må jeg gjøre hvis synkroniseringen av Active Directory Connector mislyktes?

Hver gang AD Connector kjøres, legges det til en avslutningskode til slutten av loggfilen. Denne koden viser grunnen til at noe gikk galt og/eller viser hvilken del av prosessen som mislyktes. Denne tabellen har eksempler på årsaker til at en feil kan oppstå.

 • Obs! AD Connector legger inn en 0 i loggen når prosessen fullføres uten feil

Kode

Årsak

Hvordan feilen kan rettes opp

-1

Powershell-versjonen støttes ikke

 • Oppgrader til Powershell-versjon 4, 5 eller nyere

-10

Kunne ikke lese konfigurasjonsfilen

 • Hvis du redigerte config-filen manuelt, kan den ha en feil som gjør at skriptet ikke kan lese den. Kjør konfigureringsskriptet på nytt, slik at manuelle redigeringer overskrives.
 • Kontroller tillatelsene til config-filen: Kjøreskriptet skal ha tillatelse til å kjøre denne filen
 • Kjør config-filen på nytt for å lagre en ny fil

-11

Skriptet må kjøres med administratorrettigheter

 • Når skriptet velges, høyreklikker du og velger kjør med administratorrettigheter

-12

Kunne ikke initialisere Active Directory-modulen

 • Forsikre deg om at AD kjører, og er på samme maskin som AD Connector
 • Bekreft at AD har skriptrettigheter
 • Forsikre deg om at du ikke har mer enn 5000 medlemmer i synkroniseringsgruppen, inklusive undergruppene (v2.0 støtter ikke flere brukere enn dette)

-13

Kunne ikke initialisere Dropbox Busines API

-14

Kunne ikke innhente teaminfo fra Dropbox Business API

 • Kontroller feilkoden
 • Bekreft at OAuth-tokenet er gyldig (kjør konfigureringsskriptet på nytt for å få et nytt OAuth-token)
 • Forsikre deg om at administratoren ble godkjent ved pålogging, og at teamet fremdeles eksisterer
 • Bekreft at dropbox.com er tilgjengelig på status.dropbox.com

-15

Fant ikke noen brukere i den konfigurerte Active Directory-gruppen

 • Kontroller at den utvalgte gruppen inneholder brukerne du ville synkronisere (det er bare brukere i denne gruppen som synkroniseres til Dropbox Business-teamet ditt)

-16

Fikk ikke tak i teammedlemmene fra Dropbox Business-API-en

 • Prøv igjen, det kan ha vært et midlertidig problem med nettverket
 • Bekreft at dropbox.com er tilgjengelig på status.dropbox.com

-17

Feil under synkroniseringen

 • Prøv igjen, det kan ha vært et midlertidig problem med nettverket
 • Se etter om maskinen ble avbrutt av en annen prosess eller feil
 • Forsikre deg om at du ikke har mer enn 5000 medlemmer i synkroniseringsgruppen, inklusive undergruppene (v2.0 støtter ikke flere brukere enn dette)
 • Vi foreslår at du begrenser størrelsen på den synkroniserte gruppen til 2000 brukere med den aktuelle versjonen (v2.0) – prøv å begrense gruppestørrelsen til 2000 eller færre brukere
 • Kontakte kundestøtten hos Dropbox

Hva er stadiene AD Connector går gjennom når det kjører?

Fase 1: Identifisere administrerte brukere. 

AD Connector oppdaterer kun administrerte brukere. Administrerte brukere identifiseres dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1.  AD Connector fullfører klargjøringen. Klargjøring skjer når a) en brukers e-postadresse legges til i den konfigurerte Active Directory-gruppen, og b) denne e-postadressen ikke finnes i Dropbox Business.
 2. Brukeren er allerede en bruker på Dropbox Business-teamet. «Eksisterende brukere» betyr at e-postadressene i teamet og den konfigurerte Active Directory-gruppen stemmer overens.

Merknader

 • Dette skjer bare hvis Administrer eksisterende brukere er avmerket i AD Connector-konfigurasjonen.
 • Hvis ett av disse to vilkårene ikke er oppfylt, blir brukeren regnet som ikke administrert. AD Connector oppdaterer ikke ikke-administrerte brukere. For de fleste administratorer er Administrer eksisterende brukere det beste alternativet.

Fase 2: Oppdatere brukerinformasjon kun for administrerte brukere.

 • Brukers fornavn
 • Brukers etternavn
 • Brukers e-postadresse

AD Connector sørger for at den eksterne ID-en til brukeren samsvarer med Dropbox Business og AD for administrerte brukere fra fase 1.

Unntak: AD Connector oppdaterer ikke opplysningene til brukere som er i «Invitert»-tilstand i Dropbox Business. AD Connector prøver oppdateringen igjen ved senere anledninger.

Fase 3: Oppdatere brukertilstand kun for administrerte brukere. 

 • Deaktivering av administrerte brukere vil ikke slette dem fra Dropbox Business-teamet. Det vil heller ikke fjerning av brukere fra Active Directory-synkroniseringsgruppen. Disse brukerne blir i stedet suspendert i Dropbox Business-teamet.
 • Administrerte brukere som er oppgitt i første trinn: AD Connector oppdaterer brukertilstand (aktiv, deaktivert eller slettet) i Dropbox Business, så den matcher brukertilstanden i AD.

Tilbake til menyen

Partnere innen identitetsbehandling (valgfritt)

For å integrere med Active Directory må du enten ha en konto hos en av partnerne våre innen identitetsbehandling eller en integrering du har implementert ved å bruke API for Dropbox Business.

Merk: Bare enkelte typer administratorer har tillatelse til å integrere med Active Directory.

Ta kontakt med våre partnere innen identitetsbehandling for å finne ut mer om deres spesielle Dropbox-planer:

 • Ping Identity
 • OneLogin
 • Okta
 • Centrify

Dropbox' Active Directory-integrering gir kontroll over kontoklargjøring og støtter single sign-on (SSO). For spørsmål angående integrering, kan du kontakte Dropbox' salgsteam eller teknisk brukerstøtte hos Okta eller OneLogin.

Tilbake til menyen

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!